Звіт по практиці юриста

28.09.2015

Звіт по практиці юриста

Андрій Нестеров. 2.05.2011

Звіт по практиці юриста пишеться за результатами проходження практики в правоохоронних органах, державних установах та комерційних організаціях.

Звіт по практиці юриста

Звіт по практиці юриста, особливості та основний зміст

Звіт по практиці юриста відображає:

застосування практикантом під час проходження практики наявних у нього теоретичних знань за допомогою особистої участі у діяльності органу юстиції або комерційної організації;

аналіз нормативної правової основи формування та діяльності відповідного органу або його підрозділу;

вивчення внутрішньої структури органу або його підрозділу;

вивчення функціональних завдань органу, в якому проходить практика;

участь у вирішенні функціональних завдань органу, його відокремленого підрозділу за погодженням з керівником практики за місцем її проходження.

За підсумками проходження практики необхідно підготувати звіт по практиці .

Звіт по практиці юриста виконується після проходження практики в органах внутрішніх справ, нотаріальною або адвокатською конторі, органах муніципального управління або комерційної організації. Місце проходження практики залежить, насамперед, від спеціалізації. Наприклад, якщо спеціалізація — цивільне право, то гарною базою практики буде нотаріальна контора або колегія адвокатів. Якщо спеціалізація — кримінальне право, то практику краще всього проходити в суді, слідчому відділі або прокуратурі. Місце для проходження практики та подальшого написання звіту по практиці майбутнього юриста затверджується на профільній кафедрі.

Звіт по практиці юриста включає в себе аналіз законодавства відповідно до програми практики, характеристику діяльності, що виконується в період практики, загальну характеристику бази практики з юридичної точки зору. Крім того, програмою може бути передбачено, що окремі положення дипломної роботи повинні бути включені у вигляді тез у звіт по практиці майбутнього юриста.

До звіту по практиці юриста додаються також план практики, щоденник до звіту та характеристика з місця проходження практики. Послідовність подання документів при здачі звіту по практиці наступна:

  1. титульний лист,
  2. програма практики,
  3. щоденник до звіту по практиці,
  4. відгук з місця проходження практики,
  5. безпосередньо звіт по практиці,
  6. програми.

План або програма практики оформляються у вигляді таблиці, в якій вказуються основні роботи, що плануються в рамках програми практики. Зміст програми має бути відображено у звіті по практиці юриста в наступному вигляді:

Програма практики юриста

Короткий опис статті: характеристика з практики Особливості та основний зміст звіту з юридичної практики. звіт практика, юрист

Джерело: Звіт по практиці юриста

Також ви можете прочитати