Зразок висновку експерта

27.09.2015

Зразок висновку експерта
Зразок висновку експерта

не знаю навіть «хто б дав». іди в ГО/РО — тільки там отримаєш.

«навчальну з книжки» тільки можна. якщо треба — можу відсканувати і надіслати — розпізнаєш і буде тобі.

Зразок висновку експерта

тел. (044) 272-67-91

адреса електронної пошти

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА

13.11.2003 м. Київ №182

Старший експерт відділення з експертно-криміналістичного забезпечення роботи Святошинського РУ капітан міліції Петричук Іван Юрійович, який має кваліфікацію судового експерта з правом проведення дактилоскопічної експертизи (свідоцтво № 5678, видане ЕКК МВС України 15.07.2000), стаж експертної роботи з 2000 року, на підставі відношення від 11.11.2003 № 16/193 оперативного уповноваженого відділу карного розшуку Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Хоменка К. М. за матеріалами дослідчої перевірки (ЖРЗПЗ № 12542) провів дактилоскопічне дослідження.

Дослідження необхідно встановити:

При проведенні експертного дослідження використовувалася такі інформаційні джерела:

ДОСЛІДЖЕННЯ

Фрази об’єкти доставлені на дослідження оперуповноваженим Хоменком К.М. упакованими у двох паперових конвертах білого та салатового кольору розмірами 310 мм на 220 мм кожний. Клапани обох конвертів по кутах та посередині опечатано круглою печаткою» Святошинське РУ ГУМВС України в м. Києві Для довідок № 7″. На білому конверті з обох боків нанесені написи “Сліди, вилучені 10.11.2003 (місце ) за фактом (фабула ), ЖРЗПЗ № 12542, слідчий (підпис) Прізвище І.пБ.. поняті (підписи) Прізвища І.пБ. «, виконані від руки стійким барвником фіолетового кольору та скріплені відбитком круглої печатки «Святошинське РУ ГУМВС України в м. Києві Для довідок № 7». На салатового конверті з боку, протилежного клапану, від руки стійким барвником чорного кольору нанесено напис «Дактилокарти (40 прізвищ з ініціалами) до № 16/193 від 11.11.2003», нижче якого розташований підпис і прізвище «Хоменко К. М.» Упаковка не порушена та забезпечує зберігання об’єктів дослідження й запобігання несанкціонованому доступу до них (зображення 1-4 фототаблиці, що додається до висновку спеціаліста ).

При відкритті упаковки встановлено, що в ній знаходяться (наводитися перелік об’єктів з зазначенням їх стану, розмірів, ваги, кольору, запаху, властивостей матеріалу, з якого вони виготовлені, та інших ознак та властивостей, за якими в подальшому об’об’єкти можна було б однозначно ототожнити або спростувати тотожність ), що відповідає, переліку, наведеному у відношенні про призначення дослідження (зображення 5-8 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта).

Документальні матеріали (вказується вид, назви конкретних документів) були помічені штампом «Про’єкт НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві області № 8», (вказується вид, назви конкретних документів) – штампом «Зразок НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 8».

Далі описується хід проведення та ілюстрації дослідження.

При проведенні досліджень застосовувалися лінійка металева ГОСТ 42775, штангенциркуль ШЦ1 ГОСТ 16689, рулетка ГОСТ 750280, мікроскоп МБС-10 (з зазначенням відомостей про їх повірення). Фіксація та друк зображень проводилися з використанням цифрової фотокамери «Olimpus4040», персонального комп’ютера «GenuineIntel ´ 86 Family 15 Model 1 Stepping 2″, лазерного принтера HP Color LaserJet 4550 PCL 6».

Примітка 1. Двадцять три сліди пальців рук, відкопійовані на 10 відрізків дактилоплівки, 40 дактилокарт та паперові конверти, в яких фрази об’єкти надійшли на дослідження, упаковані в поліетиленовий пакет темно-зеленого кольору розмірами 500 мм на 400 мм, який прошита ниткою чорного кольору, кінці нитки склеєні складеним удвоє папірцем розміром 150 мм на 100 мм, на обох боках якого нанесені написи “Висновок спеціаліста №182 від 13.11.2003 ЖРЗПЗ № 12542. 10 відрізків дактилоплівки з 23 слідами пальців рук, 40 дактилокарт, конверти, в яких об’об’єкти надійшли на дослідження», підпису спеціаліста, скріплені круглою печаткою «НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві Відділення з експертно-криміналістичного забезпечення роботи Святошинського РУ Для довідок та експертиз №1», та повернені ініціаторові проведення дослідження разом з висновком спеціаліста .

Примітка 2. До висновку спеціаліста додається ілюстративна таблиця на 18 аркушах.

ВИСНОВКИ

Бібліографічний список

1. Закон України «Про судову експертизу», Відомості Верховної Ради України, 1994, № 28, ст. 232.

2. Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст. 131.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради Української РСР, 1961, № 2, ст. 15.

4. Цивільний процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст. 492.

5. Кодекс адміністративного судочинства України, Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення, Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122.

7. Господарський процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади».

9. Національний стандарт України ДСТУ 41632003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів».

10. Наказ МВС України від 30.08.1999 № 682 «Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України».

11. Наказ МВС України від 20.01.2004 № 55 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України».

12. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції Про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз».

13. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голів. ред. В. Т. Бусел. – К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

14. Судово-експертна діяльність, Довідник для експертів, Київ, 2002 – 320 с .

Короткий опис статті: характеристика зразок У кого є в електроному варіанті зразок висновку експерта ( бажано судово-медичної або дактолоскопічної) надішліть будь ласка, або підскажіть де можна знайте. зразок, експерта, висновку, надішліть, ласка, знайте, можна, дактолоскопічної, підскажіть, бажано, варіанті, електроному, судово-медичної

Джерело: Зразок висновку експерта

Також ви можете прочитати