Зразок характеристики на середнього учня 4 класу, Листування на

29.06.2016

Зразок характеристики на середнього учня 4 класу

Головна Зразок характеристики Характеристика на середнього учня зразок

26 травня 2015 року

Продаж квартири без згоди прописаних детейСкажите, будь ласка, чи може господиня приватизованої квартири продати квартиру, в якій прописано 2. Вся новина

Виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов змінив. Вся новина

11 квітня ц. р. в 10:00 в приміщенні Верховного Суду України за адресою вул. П. Орлика, 8 (Кловський. Вся новина

Характеристика на середнього учня зразок

Тепер характеристики як раніше почали величати рекомендаційним листом. Багатьом доводилося оперувати з терміном як характеристика. В радянські часи рекомендацію заміняла звичайна характеристика. В сучасних реаліях в діловий обіг вкралася капіталістичне поняття як рекомендація в паперовому вигляді. Не изменно необхідно було йти до кадровику з характеристикою. Одна справа отримувати характеристику, зовсім інше надавати. Якщо доводилося влаштовуватися на роботу, або випадала удача зайняти виборну посаду. Візьміть бланк, який збереже час виготовлення задовільного документа.

Педагогічна характеристика на слабкого учня.

Педагогічна характеристика на учня—класу— МОУ СЗШ 2 з поглибленим вивченням окремих предметів міста Лохвиця —-ПІБ—. -ФИО————— народжений —-році —- листопада. Сім’я дитини складається з чотирьох осіб. Мати——, батько——, старший брат——. Проживають за адресою: місто Лохвиця, вулиця — будинок-, кв.—. —- вчинив, в дану школу —- року у другий клас. До цього він навчався в МОУ СЗШ — міста Лохвиця і був залишений на повторне навчання у другому класі за неуспішність. Режим дня школяра в основному дотримується. Пропуски навчальних занять з неповажних причин відсутні. Хворіє рідко. —- працьовитий. Будь-яку роботу, завжди виконує охоче, намагається зробити її добре.

Утримує в належному порядку власні та позичені йому речі. Охайно одягнений, підтягнутий. З однолітками товариський, віддає перевагу спокійні ігри. В ігровій діяльності порушень немає, дитина вміє підкорятися загальним правилам гри. Допомагає товаришам, коли його просять. Вміє співчувати.

Хлопчик ввічливий і тактовний з оточуючими. Навчальна діяльність на низькому рівні. Відчуває труднощі при оволодінні програмним матеріалом, виявляє недостатньо сформовані основні навчальні вміння і навички, низьку успішність по російській мові, математиці. Загальний середній темп діяльності. Ситуації успіху викликають у дитини позитивні емоції. Переважаючий тип настрою спокійний, врівноважений. Пізнавальні інтереси у навчальній сфері сформовані недостатньо повно. Хлопчик не приймає активну участь у ході уроку, так як невпевнений у правильності своїх відповідей. Спостерігається низька активність уваги, підвищена стомлюваність в кінці навчального дня.

На уроках завжди спокійний. У школяра переважає наочно-образне мислення, а словесно-логічне розвинене ще не в повній мірі. У — уповільнене сприйняття і осмислення нового навчального матеріалу. Йому потрібна постійна організуюча допомога вчителя у вигляді навідних запитань, підказок, опора на наочний матеріал. Міцність запам’ятовування низька. Відтворення навчальної інформації (правил, текстів, таблиці множення, змісту завдань) неповне, неточне. Самостійно застосувати вивчений матеріал на уроці не може.

Робить багато помилок і не помічає їх при перевірці. При колективному обговоренні та поясненні будь-яких завдань, сенс не вхоплює. У його зошитах завдання виконано неправильно, навіть якщо ці ж завдання були виконані на дошці і перевірялися. Краще розуміє матеріал тільки після індивідуальних додаткових занять. Рівень розвитку мовлення дитини не відповідає віковій нормі. У школяра спостерігається відставання в розвитку фонематичного сприйняття: учень не може проаналізувати звуковий, складовий склад слова, допускаючи пропуски, перестановки, додавання літер. Учень за прослуханого тексту відповідає на питання односкладово, не може скласти поширене речення, здійснити послідовний точний переказ. У нього спостерігається недостатня виразність мовлення, слабкий і невпевнений голос, низька мовна активність і бліда емоційне забарвлення самостійних висловлювань.

У промові мало прислівників, складних прийменників, визначень, доповнень. Учень складає прості непоширені речення з певним словом або по картинці, але може ускладнити структуру вихідного пропозиції з питань, додати декілька слів незакінчене пропозицію. Дитина читає повільно, невиразно, без інтересу, часто виявляє недостатнє розуміння прочитаного. Читання з помилками, по здогаду. Спосіб читання по складах.

При читанні допускає помилки: заміни літер, пропуски, перестановки букв. Переказати прочитане, учень не може. Вірші напам’ять практично не запам’ятовує. —- з малою кількістю помилок списує короткі друковані і рукописні тексти. При листі під диктовку допускає стійкі специфічні помилки: не ставить крапку в кінці речення, плутає і пропускає букви, не використовує оУкраиныографические правила 1 класу, пише прийменники разом.

Все це пов’язано з недостатнім опануванням звуковим аналізом, оУкраиныографические помилки, пов’язані з невмінням застосовувати вивчені правила. Часто додає або не дописує елементи букв. Самостійні роботи виконує повільно. Погано знає таблицю множення допускає помилки при додаванні і відніманні двозначних чисел не вміє самостійно вирішувати завдання не знає назви компонентів чисел при додаванні, відніманні, множенні і діленні не справляється зі складанням обернених задач утруднюється при виконанні геометричних завдань багато помилок пов’язаних з нумерацією чисел. Хлопчик любить малювати, ліпити з пластиліну, робити аплікації, із задоволенням займається на уроках фізкультури, музики.

Характеристика випускника 7 (зразок)

Єгоров Віктор навчався в школі з 1 по 9 клас. За час навчання в школі показав себе старанним учнем. Навчальним матеріалом опанував на середньому рівні.

Навчався не в повну міру своїх сил. Має довільну пам’ять, добре запам’ятовував навчальний матеріал. Проявляє конкретне мислення. Має здатність до вивчення гуманітарних дисциплін.

Точні науки викликають труднощі у вивченні.

До громадських доручень ставилася не завжди сумлінно. Брав участь у житті школи, але ініціативи ніколи не виявляв. Правила поведінки виконував не завжди.

Хлопець доброзичливий, добрий, працьовитий. Користувався авторитетом серед учнів, мав багато друзів, особливо серед старших. Віктор легко піддається чужому впливу.

Вихованням сина займалася мама (батько помер), яка не завжди приділяла належну увагу синові.

Характеристика видана для пред’явлення за місцем вимоги.

Директор школи (Прізвище, Ім’я, по Батькові)

Класний керівник (Прізвище, Ім’я, по Батькові)

Текст характеристики складається з чотирьох частин::

1. Анкетні дані особи, на якого складається характеристика (розміщуються по центру аркуша або у стовпчик праворуч).

2. Відомості про діяльності або навчанні (з якого року працює або навчається, де, ставлення до праці, навчання, рівень професіоналізму, навчальних досягнень і володіння майстерністю, або володіння навчальним матеріалом).

3. Оцінка ділових і моральних якостей-відомості про заохочення (стягнення): стосунки в колективі.

4. Висновки: вказівка, куди подається характеристика.

Для прикладу нижче ми наводимо зразки характеристик.

Характеристика (зразок)

Зразок характеристики вчителя

Зразок характеристики учениці

Зразок характеристики поганого працівника

Приклад характеристики лікаря

Характеристика випускника 3 (зразок)

Характеристика випускника 4 (зразок)

Характеристика випускника 5 (зразок)

Документ випускника 6 (зразок)

Характеристика випускника 7 (зразок)

Приклад характеристики випускника

Характеристика вчителя початкових класів

Завантажити:
Попередній перегляд:

Приблизна характеристика учня

Дата _________________________ Клас _____________________

Учень ______________________

Учитель ______________________

Школа ________________________

Навчальна, мотиваційна, творча та лідерська характеристики (в характеристиці представлено типова поведінка учня)

Навчальні характеристики:

  Високо розвинена навчальна мотивація. Широка ерудиція, грамотність, уміння чітко і системно викладати свої думки. Володіє великим обсягом інформації і вільно розмірковує на різні теми. Розуміє зміст і причини дій людей і речей. Є живим спостерігачем: «бачить більше» або «бере більше» з розповіді, фільму або з якоїсь діяльності, ніж інші. Вступив в даний клас, маючи хороші здібності з наступних предметів: Відмітки, отримані в початковій школі підтвердив і вчиться…

Мотиваційні характеристики:

  Наполегливий в пошуку рішення завдання. Легко стає розсіяним під час нудного справи або завдання. Звичайно перериває інших. Докладає зусиль для завершення дії. Потребує мінімум вказівок з боку вчителя. Наполеглива у відстоюванні своєї думки. Чутливий до думок інших. Небайдужий до правильного та хибного, доброго та поганого, до справедливості може засуджувати людей, події, речі. Схильний впливати на інших часто керує іншими може бути лідером. Вміє вирішувати конфліктні ситуації. Вміє радіти успіхам інших.

Творчі характеристики:

  Цікавий і допитливий, задає багато запитань(не тільки на реальні теми). Виявляє інтерес до інтелектуальних ігор, фантазіям (цікаво, що сталося б, якби…). Часто пропонує незвичайні відповіді, розповідає з багатою уявою історії, схильний до перебільшення. Із збільшенням прагне розповісти іншим про все, що знає сам. Вміє жартувати і розуміє жарт, завжди знаходиться в центрі уваги своїх однокласників. Із задоволенням бере участь у різних видах дослідницької діяльності в класі та школі. Не схильний брати на віру «офіційне рішення» без критичного дослідження може зажадати доводи і докази. Не здається схвильованим, коли порушений нормальний порядок. Вміє дружити і сам є добрим другом.

Характеристика учня як лідера:

  Бере на себе відповідальність у різних справах класу. Користується авторитетом серед однокласників і їх повагою. Критичний по відношенню до себе та інших. Не боїться визнати свою неправоту. Добрий і порядний, здатний до здійснення моральних вчинків. Активно бере участь у всіх справах класу, школи. Здатний захистити честь класу і школи в різних заходах.

8. Лідер у декількох видах діяльності.

Зразок характеристики учня 4 класу

Характеристика на учня 4 класу МОУ (назва навчального закладу)

Сергєєва Станіслава Олександровича

Дата народження 08.02.2008 р. Дата вступу до школи 01.09.2014 р.

Сім’я повна. Одна дитина в сім’ї, проживає тільки з батьками.

Хронічних захворювань і відхилень у фізичному розвитку не має, спостерігається незначне зниження зору.

Проявляє інтерес до навчання, серйозний, відповідальний, працьовитий, сильний учень.

Уважний, добре запам’ятовує матеріал, схильний аналізувати інформацію, добре розвинена уява.

Активність на уроках стабільно висока.

Дисциплінований, посидющий, відповідальний, самооцінка трохи завищена.

Товариський, доброзичливий, відкритий, прагне до лідерства в колективі.

Схильний до фантазування і спотворення реальних фактів, прагне бути в центрі подій, співпереживати і допомагати оточуючим.

Займається у секції з вільної боротьби.

Табель успішності додається. З нього видно, що у Станіслава переважають оцінки відмінно і добре, учень позитивний. не потребує підвищеному контролі та проведенні додаткових занять. Особливу увагу рекомендується звернути на сферу спілкування з однолітками.

На замітку

Складаючи характеристику учня 4 класу, необхідно пам’ятати, що вона є візитною карткою дитини для викладачів середньої ланки, тому всі дані, вказані у ній, повинні бути об’єктивними та достовірними.

Характеристика на учня школи

Характеристика на учня являє собою документ, що дає оцінку психологічних, соціальних та інших особистих якостей і рис характеру школяра. Основне його завдання – ознайомити нового педагога з індивідуально-психологічними особливостями учня з метою знаходження індивідуального підходу та налагодження роботи з ним. Тому цей документ повинен складатися об’єктивно і з максимальною відповідальністю.

Затвердженого зразка педагогічної характеристики на учня школи досі не існує, тому вона пишеться в довільній формі, але, тим не менш, повинна відповідати основним вимогам:

 • Відображати психологічні особливості учня, які проявляються в процесі навчання
 • Якщо це групова характеристика – розділяти учнів відповідно до рівня переважання певних здібностей
 • Відображати ставлення вчителя до учня.
  Зміст характеристики на учня

  Зразок характеристики на дитину має містити карту учня, відбиває процес його педагогічного і психологічного виховання. Він повинен бути складений на основі методу оцінок класного керівника. Для легкого засвоєння інформації про школяра і виявлення найбільш проблемних зон його спілкування, характеристики відзначають у вигляді шкал між найнижчою і найвищою оцінками. Характеристика на учня заповнюється з певною періодичністю. Це дозволяє проаналізувати процес виховання і навчання, а також виявити прогрес або регрес під час застосування тієї чи іншої методики.

  Текст шкільної характеристики повинен складатися з наступних частин:

  1. Анкетні дані школяра
  2. Відомості про навчальної діяльності учня (рівень його успішності)
  3. Оцінка моральних і ділових якостей
  4. Стан здоров’я
  5. Захоплення та інтереси
  6. Відомості про сім’ю учня.

  наприкінці характеристики учня в обов’язковому порядку повинна фігурувати підпис класного керівника і директора навчального закладу, а також проставлена дата складання.

  Для наочного прикладу розглянемо готовий шаблон характеристики на учня молодших класів.

  Характеристика хорошого учня третього класу

  Характеристика учня 3 «Б» класу

  Олександра Анатолійовича Сидорова

  2005 року народження

  Проживає за адресою Леніна, 45 — 17

  Навчання : вчиться на «відмінно», багато читає, любить малювати.

  Поведінка : Веде себе приблизно, ніколи не порушує дисципліну.

  Посидющий, не відрізняється високою руховою активністю.

  Організаторські здібності та ініціативність середньої вираженості.

  Спілкування в школі : Дуже товариський, постійно шукає нові знайомства.

  Особистісні особливості : впевнений в собі, честолюбний, викликає симпатію у вчителів.

  Спілкування в сім’ї : Дружні і довірчі відносини з батьками. Батьки надають йому більшу самостійність, але при цьому контролюють його поведінку. Конфліктів з батьками, однокласниками і вчителями не виникало.

  Порівнюючи на сьогоднішній день зразки характеристик учнів, учениць початкових, середніх і старших класів,можна сказати, що вимоги, що пред’являються до характеристик, залишаються незмінними.

  Періоди заповнення характеристик на учнів школи

  3 клас – заповнюється вчителем молодших класів з метою ознайомлення з учнями.

  7 клас – характеристика учня заповнюється класним керівником з метою вибору учнем профільного напрямку.

  9 клас – також заповнює класний керівник з метою визначення здібностей і нахилів учня.

  Якщо шкільна програма передбачає тривалість навчання 11 років, то характеристика учня складається в 4, 8 і 9 класах.

  Характеристика на учня

  Одним з найбільш ефективних способів розкриття індивідуально-психологічних особливостей учнів є складання характеристики на учня (групи учнів). Якщо вона розроблена грамотно, то новий викладач набагато швидше знайде підхід до учнів, необ’єктивне складена характеристика може справити негативний вплив на взаємовідносини між викладачем і учнем.

  На практиці характеристики складаються як у вільній формі, так і за рекомендацією педагогічної науки. Вони сильно відрізняються один від одного і мають свої достоїнства і недоліки.

  Проаналізувавши всі види характеристик, можна виділити певні вимоги, які повинні застосовуватися при складанні характеристики на учня:

  1. Вона повинна відображати індивідуальні та психологічні особливості учня, які проявляються у процесі навчання і поведінку.
  2. Формувати групи учнів за рівнем переважання різних особливостей.
  3. Схема складання характеристики повинна бути стандартною.
  4. Вона повинна легко читатися та бути зрозумілою для викладачів, які не знають характеризується школяра.
  5. Її складання не повинно бути трудомістким.

  Використовуючи перераховані вище вимоги, була створена «Психолого-педагогічна карта учня», яка дає неупереджену характеристику на школяра.

  У цій карті індивідуально-психологічні особливості школяра відображені у вигляді шкал, краї яких відображають мінімальну і максимальну ступінь цих особливостей. При заповненні на шкалі зазначають ступінь вираженості тієї чи іншої особливості. Це дозволяє викладачеві виявити відносини між вчителем і учнем і врахувати конфліктні зони спілкування. Карту рекомендують заповнювати на кожного учня в кінці певних стадій навчання:

  3 клас – вчитель початкової школи становить узагальнені відомості про школяра для педагога середньої школи.

  7 клас – складається при виборі профілюючого напряму (коледж, ПТУ).

  9 клас – вона необхідна для виявлення професійних здібностей школяра, для його подальшого вступу до ВУЗУ.

  Для тих, хто навчається за програмою 11 класів. то карти необхідні в 4, 8,10 класах.

  Завантажити зразки і приклади

  Короткий опис статті: характеристика на одного приклад

  Джерело: Зразок характеристики на середнього учня 4 класу — Листування на підприємстві — Каталог шаблонів бланків — ЗРАЗОК

 • Також ви можете прочитати