Зразок характеристики лікаря-інтерна

29.09.2015

Зразок характеристики лікаря-інтерна

ЗРАЗОК ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА

(з місця проходження заочного циклу)

Лікаря-інтерна___________________________________________________________________ ,

який закінчив___________________________ в_________ (році) і проходив інтернатуру зі

спеціальності___________________________________на базі______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Перший рік з«____»_____________ за«_____»______________.

Другий рік з«____»______________ за«_____»______________.

1. Ставлення інтерна до роботи, вміння додержуватись принципів лікарської етики і деонтології.

2. Ступінь клінічної підготовки інтерна:

— оволодіння методами курації, ведення медичної документації, участь в обходах, консультаціях;

— оволодіння сучасними методами діагностики і лікування;

— оволодіння практичними навичками та прийомами невідкладної допомоги;

— обсяг самостійної роботи у відділенні, поліклініці, в кабінеті функціональної діагностики, ознайомлення з методом диспансеризації, профілактичної роботи лікаря, звітною документацією;

— участь у клініко-анатомічних і наукових конференціях;

^ 3. Теоретична підготовка:

— ступінь засвоєння спеціальної літератури, передбаченої програмою;

— активність на семінарських заняттях;

— участь у лікарняних конференціях (виступи);

^ 4. Науково-практична робота:

— найменування тими, якість виконання;

— значення для практичної охорони здоров’я;

5. Виконання індивідуального учбового плану і програми підготовки (вказати недостатньо засвоєні розділи і причини).

^ Програму підготовки заочної частини інтернатури виконав в повному обсязі.

Готовий до самостійної практичної лікарської діяльності.

Характеристика дана в атестаційну комісію для розгляду питання присвоєння звання – лікар-спеціаліст з фаху«_________________________»

Головний лікар_________________________________ (підпис) Місце Печатки закладу.

Керівник лікаря-інтерна___________________________ (підпис)

P. S. В характеристиці обов’язково потрібно оцінити пункти професійно-освітньої характеристики : знає, вміє, володіє

Короткий опис статті: зразок характеристики Size: 17.02 Kb.;

Джерело: Зразок характеристики лікаря-інтерна

Також ви можете прочитати