• Зразок характеристики

  Зразок характеристики лікаря-інтерна

  29.09.2015

  Зразок характеристики лікаря-інтерна

  ЗРАЗОК ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА

  (з місця проходження заочного циклу)

  Лікаря-інтерна___________________________________________________________________ ,

  який закінчив___________________________ в_________ (році) і проходив інтернатуру зі

  спеціальності___________________________________на базі______________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  Перший рік з«____»_____________ за«_____»______________.

  Другий рік з«____»______________ за«_____»______________.

  1. Ставлення інтерна до роботи, вміння додержуватись принципів лікарської етики і деонтології.

  2. Ступінь клінічної підготовки інтерна:

  — оволодіння методами курації, ведення медичної документації, участь в обходах, консультаціях;

  — оволодіння сучасними методами діагностики і лікування;

  — оволодіння практичними навичками та прийомами невідкладної допомоги;

  — обсяг самостійної роботи у відділенні, поліклініці, в кабінеті функціональної діагностики, ознайомлення з методом диспансеризації, профілактичної роботи лікаря, звітною документацією;

  — участь у клініко-анатомічних і наукових конференціях;

  ^ 3. Теоретична підготовка:

  — ступінь засвоєння спеціальної літератури, передбаченої програмою;

  — активність на семінарських заняттях;

  — участь у лікарняних конференціях (виступи);

  ^ 4. Науково-практична робота:

  — найменування тими, якість виконання;

  — значення для практичної охорони здоров’я;

  5. Виконання індивідуального учбового плану і програми підготовки (вказати недостатньо засвоєні розділи і причини).

  ^ Програму підготовки заочної частини інтернатури виконав в повному обсязі.

  Готовий до самостійної практичної лікарської діяльності.

  Характеристика дана в атестаційну комісію для розгляду питання присвоєння звання – лікар-спеціаліст з фаху«_________________________»

  Головний лікар_________________________________ (підпис) Місце Печатки закладу.

  Керівник лікаря-інтерна___________________________ (підпис)

  P. S. В характеристиці обов’язково потрібно оцінити пункти професійно-освітньої характеристики : знає, вміє, володіє

  Короткий опис статті: зразок характеристики Size: 17.02 Kb.;

  Джерело: Зразок характеристики лікаря-інтерна

  Також ви можете прочитати