Зразок характеристики для військкомату

23.09.2015

Зразок характеристики у Військкомат

Загальна характеристика студента Зазвичай необхідна для пред’явлення за місцем вимоги. Пишеться і складається співробітником деканату, на фірмовому бланку Внз.У всіх наведених випадках форма написання характеристики однакова.

povstka-u-vyskkomat-vidi-vruchennya_626

Даний вид характеристик може застосовуватися як усередині навчального закладу наприклад, при переведенні студента на іншу спеціальність, за іншою факультет, заохочення або накладення на нього адміністративних стягнень, так і в сторонніх організаціях або установах наприклад, при переведенні студента в інший ВУЗ, при його розподілі по закінченню навчання або для військкомату. Структура буде наступна заголовкова частина — в ній зазначаються реквізити навчального закладу, назва організації, установи куди буде надаватися характеристика; анкетна частина — перший абзац документа.

Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові студента повністю, рік народження, рік вступу до ВНЗ, поточний курс навчання, факультет; характеристика успішності — в даному розділі необхідно дати оцінку загальної академічної успішності описуемого наприклад «з навчальним планом справляється на відмінно», його ставлення до навчального процесу наприклад «є сумлінним студентом, не допускає порушень дисципліни та пропусків занять» і середній бал успішності. Також у розділі можна вказати найбільш значущі досягнення та інтереси студента, пов’язані з суспільним життям університету.

особисті та психологічні якості — у розділі дається оцінка характеру студента, рівня його загальної культури, взаємин з одногрупниками, викладачами. заключна частина — дата складання характеристики, підпис декана факультету.

Основна трудність складання даної характеристики полягає в тому, що в більшості подібних запитів не уточнюється, які саме відомості необхідні суду. Тому, для того, щоб не нашкодити працівникові, який перебуває під слідством, особі, що становить характеристику, бажано порадитися з адвокатом або самим працівником.

Як написати характеристику з місця роботи? Характеристика на працівника складається на фірмовому бланку організації формат аркуша А4, його безпосереднім начальником або працівником кадрової служби та підписується директором або уповноваженою на те особою. Приклад структури написання характеристики з місця роботи заголовок – зазначаються реквізити організації, дата написання характеристики, по центру назва документа слово ХАРАКТЕРИСТИКА; анкетні дані про працівника – даний розділ буде першим абзацом документі, в ньому вказується на чиє ім’я видано характеристика ПІБ співробітника повністю, рік народження, отримане працівником освіта ; характеристика трудової діяльності – в даному розділі потрібно написати дату працевлаштування працівника в організацію, коротку інформацію про кар’єрне зростання, вказати перелік найбільш вагомих результатів, яких досяг співробітник ; оцінювання різних якостей працівника – а саме оцінка особистих, ділових і психологічних якостей, рівень працездатності та професійної компетенції співробітника, а також інформація про заохочення, нагороди або стягнення.Порушень техніки безпеки і трудового розпорядку не допускає.

дана Характеристика для пред’явлення в__________________________________ Директор________________ Ф.

Наприклад особисті якості працівника можуть бути виражені в його взаємовідносинах з трудовим колективом, у рівні загальної культури і т. п. для оцінки професійної компетенції необхідно брати до уваги досвід роботи працівника, рівень професійних знань, здатність до самоосвіти, знання нормативних і правових актів, загальну ерудицію і т. п. при оцінці працездатності працівника враховується його активність при виконанні поставлених завдань, здатність до організації трудового процесу, якість і терміни виконаної роботи, а також поведінку в нестандартних складних, стресових ситуаціях, ефективність прийнятих рішень, здатність брати на себе відповідальність за підсумками роботи.

висновок – даний пункт указується тільки в зовнішній характеристиці, в якому необхідно написати мета складання даного документа. Наприклад «Характеристика дана для пред’явлення за місцем вимоги «.За період роботи на підприємстві не проявив своїх позитивних якостей.У колективі, з якою безпосередньо працює, користується повагою. Також перелічимо найбільш поширені види характеристик, які можна розділити в залежності від цілей їх застосування характеристика студента характеристика з місця практики характеристика учня виробнича характеристика характеристика водія характеристика в ДАІ характеристика у військкомат характеристика з місця проживання побутова характеристика від сусідів Приклад образеца характеристики з місця роботи погана можна скачати ХАРАКТЕРИСТИКА Ф. Зразок характеристики для військкомату

_________________, _________року народження, працював у______________________в якості______________________ з»___»____________ 2010р. За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець середнього класу. До роботи ставився безініціативно.

Завзятості в досягненні виробничих цілей не виявляв, працював на об’єктах…. ставився добре до…. Мав схильність до вживання алкогольних напоїв, і неодноразово був помічений на роботі в нетверезому стані, за що мав стягнення з боку керівництва. Директор_____________________ Ф.

Приклад образеца характеристики з місця роботи гарна ХАРАКТЕРИСТИКА Ф.___________________________, ______________ року народження, працює в________________________в якості_____________________________________ з»___»______________ 2010р.

За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець, добре орієнтується у своїй спеціальності. Застосовує свої знання на практиці. До своєї роботи ставиться з ініціативою, виконує її якісно і в строк.

Проявляє прагнення до підвищення рівня своїх професійних знань і освіти. Бере участь у громадському житті колективу. Помилка ebs

 • Перше, що слід зазначити, це те що, що характеристику слід писати на фірмовому бланку аркуш на якому вказані адреса, реквізити і т. д.; Далі необхідно вказати особу, на яку дана характеристика написана, тобто
 • написати прізвище, ім’я та по батькові.

Так само необхідно написати тип практиці виробнича, переддипломна, вступна та її тривалість.До таких якостей відносяться дисциплінованість, старанність, відповідальність, працездатність.

 • В основній частині характеристики проводиться опис роботи виконаної студентом під час практики, так само потрібно дати оцінку якості її виконання.Далі дуже важливо дати оцінку особистісним якостям, виявленим під час роботи.
 • У висновку необхідно поставити підсумкову оцінку, а так само поставити підпис керівника практики.Нижче наведено приклади студентських характеристик про проходження практики переддипломна виробнича, вступна.

 

Зразок характеристики учня ст.

Зразок характеристики для військкомату. Оцінка: 73 / 100 Всього: 230 оцінок.

Інші новини по темі:

Короткий опис статті: зразок характеристики з місця роботи зразок, військкомату, характеристики, для

Джерело: Зразок характеристики для військкомату

Зразок характеристики для військкомату

Зразок характеристики у Військкомат

Загальна характеристика студента Зазвичай необхідна для пред’явлення за місцем вимоги. Пишеться і складається співробітником деканату, на фірмовому бланку Внз.У всіх наведених випадках форма написання характеристики однакова.

Даний вид характеристик може застосовуватися як усередині навчального закладу наприклад, при переведенні студента на іншу спеціальність, за іншою факультет, заохочення або накладення на нього адміністративних стягнень, так і в сторонніх організаціях або установах наприклад, при переведенні студента в інший ВУЗ, при його розподілі по закінченню навчання або для військкомату. Структура буде наступна заголовкова частина — в ній зазначаються реквізити навчального закладу, назва організації, установи куди буде надаватися характеристика; анкетна частина — перший абзац документа.

Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові студента повністю, рік народження, рік вступу до ВНЗ, поточний курс навчання, факультет; характеристика успішності — в даному розділі необхідно дати оцінку загальної академічної успішності описуемого наприклад «з навчальним планом справляється на відмінно», його ставлення до навчального процесу наприклад «є сумлінним студентом, не допускає порушень дисципліни та пропусків занять» і середній бал успішності. Також у розділі можна вказати найбільш значущі досягнення та інтереси студента, пов’язані з суспільним життям університету.

особисті та психологічні якості — у розділі дається оцінка характеру студента, рівня його загальної культури, взаємин з одногрупниками, викладачами. заключна частина — дата складання характеристики, підпис декана факультету.

Основна трудність складання даної характеристики полягає в тому, що в більшості подібних запитів не уточнюється, які саме відомості необхідні суду. Тому, для того, щоб не нашкодити працівникові, який перебуває під слідством, особі, що становить характеристику, бажано порадитися з адвокатом або самим працівником.

Як написати характеристику з місця роботи? Характеристика на працівника складається на фірмовому бланку організації формат аркуша А4, його безпосереднім начальником або працівником кадрової служби та підписується директором або уповноваженою на те особою. Приклад структури написання характеристики з місця роботи заголовок – зазначаються реквізити організації, дата написання характеристики, по центру назва документа слово ХАРАКТЕРИСТИКА; анкетні дані про працівника – даний розділ буде першим абзацом документі, в ньому вказується на чиє ім’я видано характеристика ПІБ співробітника повністю, рік народження, отримане працівником освіта ; характеристика трудової діяльності – в даному розділі потрібно написати дату працевлаштування працівника в організацію, коротку інформацію про кар’єрне зростання, вказати перелік найбільш вагомих результатів, яких досяг співробітник ; оцінювання різних якостей працівника – а саме оцінка особистих, ділових і психологічних якостей, рівень працездатності та професійної компетенції співробітника, а також інформація про заохочення, нагороди або стягнення.Порушень техніки безпеки і трудового розпорядку не допускає.

дана Характеристика для пред’явлення в__________________________________ Директор________________ Ф.

Наприклад особисті якості працівника можуть бути виражені в його взаємовідносинах з трудовим колективом, у рівні загальної культури і т. п. для оцінки професійної компетенції необхідно брати до уваги досвід роботи працівника, рівень професійних знань, здатність до самоосвіти, знання нормативних і правових актів, загальну ерудицію і т. п. при оцінці працездатності працівника враховується його активність при виконанні поставлених завдань, здатність до організації трудового процесу, якість і терміни виконаної роботи, а також поведінку в нестандартних складних, стресових ситуаціях, ефективність прийнятих рішень, здатність брати на себе відповідальність за підсумками роботи.

висновок – даний пункт указується тільки в зовнішній характеристиці, в якому необхідно написати мета складання даного документа. Наприклад «Характеристика дана для пред’явлення за місцем вимоги «.За період роботи на підприємстві не проявив своїх позитивних якостей.У колективі, з якою безпосередньо працює, користується повагою. Також перелічимо найбільш поширені види характеристик, які можна розділити в залежності від цілей їх застосування характеристика студента характеристика з місця практики характеристика учня виробнича характеристика характеристика водія характеристика в ДАІ характеристика у військкомат характеристика з місця проживання побутова характеристика від сусідів Приклад образеца характеристики з місця роботи погана можна скачати ХАРАКТЕРИСТИКА Ф. Зразок характеристики для військкомату

_________________, _________року народження, працював у______________________в якості______________________ з»___»____________ 2010р. За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець середнього класу. До роботи ставився безініціативно.

Завзятості в досягненні виробничих цілей не виявляв, працював на об’єктах…. ставився добре до…. Мав схильність до вживання алкогольних напоїв, і неодноразово був помічений на роботі в нетверезому стані, за що мав стягнення з боку керівництва. Директор_____________________ Ф.

Приклад образеца характеристики з місця роботи гарна ХАРАКТЕРИСТИКА Ф.___________________________, ______________ року народження, працює в________________________в якості_____________________________________ з»___»______________ 2010р.

За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець, добре орієнтується у своїй спеціальності. Застосовує свої знання на практиці. До своєї роботи ставиться з ініціативою, виконує її якісно і в строк.

Проявляє прагнення до підвищення рівня своїх професійних знань і освіти. Бере участь у громадському житті колективу. Помилка ebs

 • Перше, що слід зазначити, це те що, що характеристику слід писати на фірмовому бланку аркуш на якому вказані адреса, реквізити і т. д.; Далі необхідно вказати особу, на яку дана характеристика написана, тобто
 • написати прізвище, ім’я та по батькові.

Так само необхідно написати тип практиці виробнича, переддипломна, вступна та її тривалість.До таких якостей відносяться дисциплінованість, старанність, відповідальність, працездатність.

 • В основній частині характеристики проводиться опис роботи виконаної студентом під час практики, так само потрібно дати оцінку якості її виконання.Далі дуже важливо дати оцінку особистісним якостям, виявленим під час роботи.
 • У висновку необхідно поставити підсумкову оцінку, а так само поставити підпис керівника практики.Нижче наведено приклади студентських характеристик про проходження практики переддипломна виробнича, вступна.

 

Зразок характеристики учня ст.

Зразок характеристики для військкомату. Оцінка: 73 / 100 Всього: 230 оцінок.

Інші новини по темі:

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи зразок зразок, військкомату, характеристики, для

Джерело: Зразок характеристики для військкомату

Зразок характеристики для військкомату

Зразок характеристики у Військкомат

Загальна характеристика студента Зазвичай необхідна для пред’явлення за місцем вимоги. Пишеться і складається співробітником деканату, на фірмовому бланку Внз.У всіх наведених випадках форма написання характеристики однакова.

Даний вид характеристик може застосовуватися як усередині навчального закладу наприклад, при переведенні студента на іншу спеціальність, за іншою факультет, заохочення або накладення на нього адміністративних стягнень, так і в сторонніх організаціях або установах наприклад, при переведенні студента в інший ВУЗ, при його розподілі по закінченню навчання або для військкомату. Структура буде наступна заголовкова частина — в ній зазначаються реквізити навчального закладу, назва організації, установи куди буде надаватися характеристика; анкетна частина — перший абзац документа.

Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові студента повністю, рік народження, рік вступу до ВНЗ, поточний курс навчання, факультет; характеристика успішності — в даному розділі необхідно дати оцінку загальної академічної успішності описуемого наприклад «з навчальним планом справляється на відмінно», його ставлення до навчального процесу наприклад «є сумлінним студентом, не допускає порушень дисципліни та пропусків занять» і середній бал успішності. Також у розділі можна вказати найбільш значущі досягнення та інтереси студента, пов’язані з суспільним життям університету.

особисті та психологічні якості — у розділі дається оцінка характеру студента, рівня його загальної культури, взаємин з одногрупниками, викладачами. заключна частина — дата складання характеристики, підпис декана факультету.

Основна трудність складання даної характеристики полягає в тому, що в більшості подібних запитів не уточнюється, які саме відомості необхідні суду. Тому, для того, щоб не нашкодити працівникові, який перебуває під слідством, особі, що становить характеристику, бажано порадитися з адвокатом або самим працівником.

Як написати характеристику з місця роботи? Характеристика на працівника складається на фірмовому бланку організації формат аркуша А4, його безпосереднім начальником або працівником кадрової служби та підписується директором або уповноваженою на те особою. Приклад структури написання характеристики з місця роботи заголовок – зазначаються реквізити організації, дата написання характеристики, по центру назва документа слово ХАРАКТЕРИСТИКА; анкетні дані про працівника – даний розділ буде першим абзацом документі, в ньому вказується на чиє ім’я видано характеристика ПІБ співробітника повністю, рік народження, отримане працівником освіта ; характеристика трудової діяльності – в даному розділі потрібно написати дату працевлаштування працівника в організацію, коротку інформацію про кар’єрне зростання, вказати перелік найбільш вагомих результатів, яких досяг співробітник ; оцінювання різних якостей працівника – а саме оцінка особистих, ділових і психологічних якостей, рівень працездатності та професійної компетенції співробітника, а також інформація про заохочення, нагороди або стягнення.Порушень техніки безпеки і трудового розпорядку не допускає.

дана Характеристика для пред’явлення в__________________________________ Директор________________ Ф.

Наприклад особисті якості працівника можуть бути виражені в його взаємовідносинах з трудовим колективом, у рівні загальної культури і т. п. для оцінки професійної компетенції необхідно брати до уваги досвід роботи працівника, рівень професійних знань, здатність до самоосвіти, знання нормативних і правових актів, загальну ерудицію і т. п. при оцінці працездатності працівника враховується його активність при виконанні поставлених завдань, здатність до організації трудового процесу, якість і терміни виконаної роботи, а також поведінку в нестандартних складних, стресових ситуаціях, ефективність прийнятих рішень, здатність брати на себе відповідальність за підсумками роботи.

висновок – даний пункт указується тільки в зовнішній характеристиці, в якому необхідно написати мета складання даного документа. Наприклад «Характеристика дана для пред’явлення за місцем вимоги «.За період роботи на підприємстві не проявив своїх позитивних якостей.У колективі, з якою безпосередньо працює, користується повагою. Також перелічимо найбільш поширені види характеристик, які можна розділити в залежності від цілей їх застосування характеристика студента характеристика з місця практики характеристика учня виробнича характеристика характеристика водія характеристика в ДАІ характеристика у військкомат характеристика з місця проживання побутова характеристика від сусідів Приклад образеца характеристики з місця роботи погана можна скачати ХАРАКТЕРИСТИКА Ф. Зразок характеристики для військкомату

_________________, _________року народження, працював у______________________в якості______________________ з»___»____________ 2010р. За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець середнього класу. До роботи ставився безініціативно.

Завзятості в досягненні виробничих цілей не виявляв, працював на об’єктах…. ставився добре до…. Мав схильність до вживання алкогольних напоїв, і неодноразово був помічений на роботі в нетверезому стані, за що мав стягнення з боку керівництва. Директор_____________________ Ф.

Приклад образеца характеристики з місця роботи гарна ХАРАКТЕРИСТИКА Ф.___________________________, ______________ року народження, працює в________________________в якості_____________________________________ з»___»______________ 2010р.

За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець, добре орієнтується у своїй спеціальності. Застосовує свої знання на практиці. До своєї роботи ставиться з ініціативою, виконує її якісно і в строк.

Проявляє прагнення до підвищення рівня своїх професійних знань і освіти. Бере участь у громадському житті колективу. Помилка ebs

 • Перше, що слід зазначити, це те що, що характеристику слід писати на фірмовому бланку аркуш на якому вказані адреса, реквізити і т. д.; Далі необхідно вказати особу, на яку дана характеристика написана, тобто
 • написати прізвище, ім’я та по батькові.

Так само необхідно написати тип практиці виробнича, переддипломна, вступна та її тривалість.До таких якостей відносяться дисциплінованість, старанність, відповідальність, працездатність.

 • В основній частині характеристики проводиться опис роботи виконаної студентом під час практики, так само потрібно дати оцінку якості її виконання.Далі дуже важливо дати оцінку особистісним якостям, виявленим під час роботи.
 • У висновку необхідно поставити підсумкову оцінку, а так само поставити підпис керівника практики.Нижче наведено приклади студентських характеристик про проходження практики переддипломна виробнича, вступна.

 

Зразок характеристики учня ст.

Зразок характеристики для військкомату. Оцінка: 73 / 100 Всього: 230 оцінок.

Інші новини по темі:

Короткий опис статті: характеристика зразок зразок, військкомату, характеристики, для

Джерело: Зразок характеристики для військкомату

Зразок характеристики для військкомату

Зразок характеристики у Військкомат

Загальна характеристика студента Зазвичай необхідна для пред’явлення за місцем вимоги. Пишеться і складається співробітником деканату, на фірмовому бланку Внз.У всіх наведених випадках форма написання характеристики однакова.

Даний вид характеристик може застосовуватися як усередині навчального закладу наприклад, при переведенні студента на іншу спеціальність, за іншою факультет, заохочення або накладення на нього адміністративних стягнень, так і в сторонніх організаціях або установах наприклад, при переведенні студента в інший ВУЗ, при його розподілі по закінченню навчання або для військкомату. Структура буде наступна заголовкова частина — в ній зазначаються реквізити навчального закладу, назва організації, установи куди буде надаватися характеристика; анкетна частина — перший абзац документа.

Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові студента повністю, рік народження, рік вступу до ВНЗ, поточний курс навчання, факультет; характеристика успішності — в даному розділі необхідно дати оцінку загальної академічної успішності описуемого наприклад «з навчальним планом справляється на відмінно», його ставлення до навчального процесу наприклад «є сумлінним студентом, не допускає порушень дисципліни та пропусків занять» і середній бал успішності. Також у розділі можна вказати найбільш значущі досягнення та інтереси студента, пов’язані з суспільним життям університету.

особисті та психологічні якості — у розділі дається оцінка характеру студента, рівня його загальної культури, взаємин з одногрупниками, викладачами. заключна частина — дата складання характеристики, підпис декана факультету.

Основна трудність складання даної характеристики полягає в тому, що в більшості подібних запитів не уточнюється, які саме відомості необхідні суду. Тому, для того, щоб не нашкодити працівникові, який перебуває під слідством, особі, що становить характеристику, бажано порадитися з адвокатом або самим працівником.

Як написати характеристику з місця роботи? Характеристика на працівника складається на фірмовому бланку організації формат аркуша А4, його безпосереднім начальником або працівником кадрової служби та підписується директором або уповноваженою на те особою. Приклад структури написання характеристики з місця роботи заголовок – зазначаються реквізити організації, дата написання характеристики, по центру назва документа слово ХАРАКТЕРИСТИКА; анкетні дані про працівника – даний розділ буде першим абзацом документі, в ньому вказується на чиє ім’я видано характеристика ПІБ співробітника повністю, рік народження, отримане працівником освіта ; характеристика трудової діяльності – в даному розділі потрібно написати дату працевлаштування працівника в організацію, коротку інформацію про кар’єрне зростання, вказати перелік найбільш вагомих результатів, яких досяг співробітник ; оцінювання різних якостей працівника – а саме оцінка особистих, ділових і психологічних якостей, рівень працездатності та професійної компетенції співробітника, а також інформація про заохочення, нагороди або стягнення.Порушень техніки безпеки і трудового розпорядку не допускає.

дана Характеристика для пред’явлення в__________________________________ Директор________________ Ф.

Наприклад особисті якості працівника можуть бути виражені в його взаємовідносинах з трудовим колективом, у рівні загальної культури і т. п. для оцінки професійної компетенції необхідно брати до уваги досвід роботи працівника, рівень професійних знань, здатність до самоосвіти, знання нормативних і правових актів, загальну ерудицію і т. п. при оцінці працездатності працівника враховується його активність при виконанні поставлених завдань, здатність до організації трудового процесу, якість і терміни виконаної роботи, а також поведінку в нестандартних складних, стресових ситуаціях, ефективність прийнятих рішень, здатність брати на себе відповідальність за підсумками роботи.

висновок – даний пункт указується тільки в зовнішній характеристиці, в якому необхідно написати мета складання даного документа. Наприклад «Характеристика дана для пред’явлення за місцем вимоги «.За період роботи на підприємстві не проявив своїх позитивних якостей.У колективі, з якою безпосередньо працює, користується повагою. Також перелічимо найбільш поширені види характеристик, які можна розділити в залежності від цілей їх застосування характеристика студента характеристика з місця практики характеристика учня виробнича характеристика характеристика водія характеристика в ДАІ характеристика у військкомат характеристика з місця проживання побутова характеристика від сусідів Приклад образеца характеристики з місця роботи погана можна скачати ХАРАКТЕРИСТИКА Ф. Зразок характеристики для військкомату

_________________, _________року народження, працював у______________________в якості______________________ з»___»____________ 2010р. За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець середнього класу. До роботи ставився безініціативно.

Завзятості в досягненні виробничих цілей не виявляв, працював на об’єктах…. ставився добре до…. Мав схильність до вживання алкогольних напоїв, і неодноразово був помічений на роботі в нетверезому стані, за що мав стягнення з боку керівництва. Директор_____________________ Ф.

Приклад образеца характеристики з місця роботи гарна ХАРАКТЕРИСТИКА Ф.___________________________, ______________ року народження, працює в________________________в якості_____________________________________ з»___»______________ 2010р.

За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець, добре орієнтується у своїй спеціальності. Застосовує свої знання на практиці. До своєї роботи ставиться з ініціативою, виконує її якісно і в строк.

Проявляє прагнення до підвищення рівня своїх професійних знань і освіти. Бере участь у громадському житті колективу. Помилка ebs

 • Перше, що слід зазначити, це те що, що характеристику слід писати на фірмовому бланку аркуш на якому вказані адреса, реквізити і т. д.; Далі необхідно вказати особу, на яку дана характеристика написана, тобто
 • написати прізвище, ім’я та по батькові.

Так само необхідно написати тип практиці виробнича, переддипломна, вступна та її тривалість.До таких якостей відносяться дисциплінованість, старанність, відповідальність, працездатність.

 • В основній частині характеристики проводиться опис роботи виконаної студентом під час практики, так само потрібно дати оцінку якості її виконання.Далі дуже важливо дати оцінку особистісним якостям, виявленим під час роботи.
 • У висновку необхідно поставити підсумкову оцінку, а так само поставити підпис керівника практики.Нижче наведено приклади студентських характеристик про проходження практики переддипломна виробнича, вступна.

 

Зразок характеристики учня ст.

Зразок характеристики для військкомату. Оцінка: 73 / 100 Всього: 230 оцінок.

Інші новини по темі:

Короткий опис статті: характеристика студента з місця практики зразок, військкомату, характеристики, для

Джерело: Зразок характеристики для військкомату

Також ви можете прочитати