Зразок характеристика працівникам, Російський форум

06.10.2015

Зразок характеристика працівникам

Будучи ще студентом, ще студентом, він вже зарекомендував себе в колективі як працівник високої кваліфікації, спеціаліст. Володимиру було запропоновано місце в нашій організації, після здачі дипломного проекту. Підсумкова оцінка за проходження практики — «відмінно». ТОВ «Кремль» ___________________________ /Єльцин Борис Миколайович/ Варіант 4.

Характеристика студента про проходження практики. Тому, для того, щоб не нашкодити працівникові, який перебуває під слідством, особі, що становить характеристику, бажано порадитися з адвокатом або самим працівником. Як написати характеристику з місця роботи? Характеристика на працівника складається на фірмовому бланку організації формат аркуша А4, його безпосереднім начальником або працівником кадрової служби та підписується директором або уповноваженою на те особою.

Приклад структури написання характеристики з місця роботи заголовок – зазначаються реквізити організації, дата написання характеристики, по центру назва документа слово ХАРАКТЕРИСТИКА; анкетні дані про працівника – даний розділ буде першим абзацом документі, в ньому вказується на чиє ім’я видано характеристика ПІБ співробітника повністю, рік народження, отримане працівником освіта; характеристика трудової діяльності – в даному розділі потрібно написати дату працевлаштування працівника в організацію, коротку інформацію про кар’єрне зростання, вказати перелік найбільш вагомих результатів, яких досяг співробітник; оцінка різних якостей працівника – а саме оцінка особистих, ділових і психологічних якостей, рівень працездатності та професійної компетенції співробітника, а також інформація про заохочення, нагороди або стягнення. Наприклад особисті якості працівника можуть бути виражені в його взаємовідносинах з трудовим колективом, у рівні загальної культури і т. п. В Характеристиці, яку просить новий роботодавець, а пише яку старий, потрібно особливо відзначити безпосередньо професійні риси працівника.

В Характеристику на студента, на відміну від Характеристики робочого професійні навички ще не ставляться так високо, тут важливіше відзначити те, наскільки студент активний, наскільки він може сам, без вказівок, виконувати потрібну роботу. Так само в цьому виді характеристики, як правило, виставляють кілька оцінок.

найсерйозніші характеристики з найменшою кількістю перебільшень і найбільшим вмістом достовірної інформації недостовірні відомості можуть розглядатися як дача помилкових показань пишуться, як правило, в Суди, і рідше в ДАІ. У такій характеристики акцент ставиться на особистість людини. В. О. В. О. В. О. В. О._________________, _________року народження, працював у______________________в якості______________________ з»___»____________ 2010р.

За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець середнього класу. До роботи ставився безініціативно. Завзятості в досягненні виробничих цілей не виявляв, працював на об’єктах…. ставився добре до…..

Період і тип практики за Іванов Іван Іванович проходив ознайомчу практику 2. Організація надала місце ВАТ «Газпром» Росія, Московська область, м. Москва, вул.

Леніна, д. 65 Тел. для оцінки професійної компетенції необхідно брати до уваги досвід роботи працівника, рівень професійних знань, здатність до самоосвіти, знання нормативних і правових актів, загальну ерудицію і т. п.

при оцінці працездатності працівника враховується його активність при виконанні поставлених завдань, здатність до організації трудового процесу, якість і терміни виконаної роботи, а також поведінку в нестандартних складних, стресових ситуаціях, ефективність прийнятих рішень, здатність брати на себе відповідальність за підсумками роботи. висновок – даний пункт указується тільки в зовнішній характеристиці, в якому необхідно написати мета складання даного документа. Наприклад «Характеристика дана для пред’явлення за місцем вимоги». Також перелічимо найбільш поширені види характеристик, які можна розділити в залежності від цілей їх застосування характеристика студента характеристика з місця практики характеристика учня виробнича характеристика характеристика водія характеристика в ДАІ характеристика у військкомат характеристика з місця проживання побутова характеристика від сусідів Приклад образеца характеристики з місця роботи погана можна скачати ХАРАКТЕРИСТИКА Ф. Необхідність її надання буває викликана проходженням працівником медико-соціальної експертизи або профілактичного огляду, який проводить лікарсько-трудова експертна комісія.

У будь-якому випадку виробнича характеристика повинна містити таку інформацію• прізвище, ім’я та по батькові працівника;• назва підприємства чи організації;• назва підрозділу;• посада і кваліфікація працівника;• характер виконуваних обов’язків і обсяги виконуваної роботи;• ефективність праці працівника. Виробнича характеристика складається у кадровому відділі підприємства.

Якщо на підприємстві або в організації є власний медпункт, у складанні характеристики повинен приймати участь лікар. Виробнича характеристика оформляється на фірмовому бланку та підписується першим особою підприємства чи організації.

Характеристика студента ЗАТ «РЖД» Видана практиканту Федорову Єгору Борисовичу Навчається у Свердловській залізничної академії Єгор Борисович проходив виробничу практику з «23 » березня 2006 р. по «21» червня 2006р. Спочатку йде найменування документа.

Потім слідує текст, який включає в себе таку інформацію анкетні дані особи, на якого видається характеристика ПІБ, дата народження, освіта; відомості про трудову діяльність місце і період роботи/навчання, займані посади, функціональні обов’язки; оцінка професійної діяльності досягнення в роботі/навчанні, нагороди, заохочення або покарання, які застосовувалися в період роботи/навчання; оцінка особистих, ділових якостей; інформація про курси підвищення кваліфікації, додатковій освіті; для яких цілей і куди видається характеристика; підписи уповноважених осіб установи, яка її видає, друк; дата складання. Наявність хорошої характеристики підвищує значущість резюме претендента та збільшує шанси на успішне проходження співбесіди та прийом на роботу. Характеристика з місця роботи – це офіційний документ, що видається адміністрацією підприємства, організації або установи найманому працівникові, який пропрацював, як правило, не менше 6 місяців. Це так званий словесний портрет працівника, «написаний» начальством.

Характеристика, при її правильному складанні, може бути дуже корисна. Характеристика з місця роботи зразок – це документ, в якому описуються та оцінюються особисті і ділові якості працівника.За час, опрацьоване на нашому підприємстві, зарекомендував себе як фахівець, добре орієнтується у своїй спеціальності.

Характеристика з місця роботи, в залежності від цілей її подальшого використання, поділяється на внутрішню характеристику співробітника – використовується тільки всередині організації, наприклад при переведенні працівника з одного відділу в інший; при покладенні на працівника дисциплінарних стягнень чи заохочень і т.п. зовнішню характеристику співробітника – складається на прохання самого працівника або сторонніх організацій і пред’являється за місцем вимоги наприклад при призові працівника військкоматом, для подальшого проходження військової служби; при отриманні кредитів; при прийнятті рішень муніципальними або державними органами, щодо працівника, пов’язаними з видачею дозволів, застосуванням різних мір покарань або нагороджень і т. п. Окремо варто виділити характеристику на працівника для надання у суд. Пов’язано це з тим, що в разі притягнення працівника до адміністративної або кримінальної відповідальності, суд має право запитати у роботодавця відомості, що характеризують особу винного, для винесення правильного судового рішення. Основна трудність складання даної характеристики полягає в тому, що в більшості подібних запитів не уточнюється, які саме відомості необхідні суду.

Характеристика містить об’єктивні відомості про його ділових, професійних і особистих якостях, виявлених за час працевлаштування.

Короткий опис статті: характеристика на працівника Будучи ще студентом, ще студентом, він вже зарекомендував себе в колективі як працівник високої кваліфікації, спеціаліст. Володимиру було запропоновано зразок характеристика працівникам

Джерело: Зразок характеристика працівникам — Російський форум

Також ви можете прочитати