Зразок бланка характеристики на працівника, Характеристика , Шаблони приклади, mirshablonov.

07.10.2015

Зразок бланка характеристики на працівника

Головна Зразок характеристики Характеристика на працівника банку зразок

23 травня 2015 року

Пільги та субсидії на придбання житла за переселенииЗдравствуйте! Брат з родиною (з трьома дітьми) отримав статус переселенця. Вся новина

Право на житло незаможного пенсионерамГражданка (самотня жінка) РФ є малозабезпеченим і пенсіонером по-старості (57. Вся новина

Оскарження рішення суду, про встановлення факту проживанияМогу я оскаржити рішення суду, який відмовив мені у встановленні. Вся новина

Характеристика на працівника банку зразок

Як правило потрібно було з’явитися до начальника з кадрів з характеристикою. Тепер характеристики як раніше називають рекомендаційним листом. Коли доводилося вступати на роботу, або зайняти важливу посаду. В радянські часи рекомендацію заміняла банальна характеристика. Все частіше в звичний побут вкралася таке поняття як рекомендаційний лист. Існує відмінність отримувати характеристику, зовсім інше видавати. Майже всім доводилося стикатися з таким поняттям як характеристика. Ось бланк, який збереже час для написання правильного документа.

Складаємо характеристику правильно: інструкція

Всі знають, що існує такий документ, як характеристика з місця роботи. Але далеко не всі знають, навіщо вона потрібна. А адже характеристика необхідна і для проходження планової атестації, і для переходу на більш високооплачувану роботу.

Характеристику вимагають і органи опіки при оформленні усиновлення і деякі банки при видачі великих кредитів або іпотеки, а також суди при розгляді деяких категорій справ. Тому дуже важливо знати, як написати характеристику з місця роботи .

Про що потрібно писати в характеристиці?

Так як характеристика є офіційним документом, в ній має міститися відгук про службової діяльності конкретної людини. І чим докладніше і толковей він буде складений, тим більше шансів у співробітника отримати бажану роботу і зайняти конкурентну вакансію. Так що характеристика з місця роботи повинна являти собою опис (короткий) трудової діяльності працівника, його ділових якостей, професійного рівня і давати оцінку його роботи, а також моральних якостей.

Хто складає і підписує характеристику?

Характеристика складається у двох примірниках (один видається працівникові на руки, а другий залишається на підприємстві) або інспектором відділу кадрів, або начальником відділу, де працює працівник (якщо у нього є такі повноваження). Той, хто склав характеристику, її підписує.

Характеристика завіряється печаткою організації та підписом керівника установи. Співробітник, який склав характеристику, несе повну відповідальність за всі зазначені в ній відомості та їх достовірність.

Якщо характеристика потрібно в сторонню організацію, її може підписати тільки керівник установи, але в цьому випадку на другому примірнику, який залишається у відділі кадрів, повинні стояти візи всіх уповноважених осіб: начальника відділу, де працює працівник, або інспектора з кадрів і керівника організації.

Як оформляється характеристика?

Треба сказати, що формально бланків для написання характеристики не існує, але є стандарт, якому потрібно слідувати (умовно його можна назвати – бланк характеристики з місця роботи ). Що ж стосується правил написання, то викладати інформацію в документі потрібно від третьої особи теперішнього або минулого часу (тобто закінчив, працював, керував, брав участь та інше), а характеристику необхідно оформляти на стандартних аркушах формату А4. Службова характеристика складається з декількох частин, а саме:

 • Заголовної частини – у ній вказується найменування документа – ХАРАКТЕРИСТИКА, а також назва організації, посада співробітника, його прізвище, ім’я та по батькові повністю.
 • Анкетних даних працівника, на якого пишеться характеристика – до анкетними даними відносяться прізвище, ініціали, рік народження, освіта (тут треба вказати не тільки рівень освіти, але і які навчальні заклади, коли і де співробітник закінчив), спеціальність (професія), вчені звання та ступені (якщо вони є). Анкетні дані оформляються окремим абзацом тексту.
 • Даних про трудову діяльність – у цьому розділі необхідно точно вказати, з якого часу і на якій посаді співробітник почав свою трудову діяльність на даному підприємстві, можна вказати, де і ким він працював до приходу в нинішню організацію, а також внести дані про його кар’єрному зростанні (перекладах всередині підприємства). Тут же потрібно перерахувати найбільш великі і значущі результати його кар’єри, наприклад, участь або керівництво якимось проектом, напрямком, додати інформацію про підвищення кваліфікації або отримання додаткової освіти (якщо це мало місце).
 • Оцінки службових, ділових і особистих якостей працівника – тут слід вказати рівень професіоналізму, компетентності, наявність досвіду роботи, знання нормативних документів з посади і спеціальності, функціональних обов’язків і прав. Важливо вказати загальний рівень ерудиції, наявність здатності до професійного зростання і самоосвіти, інтерес до нових методів роботи і прагнення до самовдосконалення, а також вміння встановлювати ділові контакти і приймати рішення в межах посадової зони відповідальності.

  Обов’язково потрібно згадати про те, чи здатний співробітник грамотно планувати свою роботу, здійснювати функцію керівництва, працювати в складних умовах, приймати ефективні рішення і будувати нормальні стосунки з колегами, підлеглими та керівництвом. В плані особистих якостей потрібно приділити увагу інформації про те, чи користується працівник авторитетом у колег і керівництва, а також рівнем його культури і психологічним якостям.

  Крім того, у цьому розділі, як правило, зазначаються наявні у працівника заохочення, нагороди або стягнення.

 • Заключній частині, в якій слід вказати, куди і для чого надається характеристика з місця роботи.

  Завантажити характеристику з місця роботи ви можете тут: зразок характеристики.

  Під підписами керівника відділу та керівника підприємства ставиться дата видачі характеристики. А якщо документ призначений для планової атестації всередині організації, то співробітник, на якого складена характеристика, повинен ознайомитися з нею і зробити внизу відповідний запис з підписом і датою ознайомлення з документом.

  Зразок характеристики на працівника

  Зміст статті:

  Будь-яка установа, з яким доводиться стикатися людині, завжди зацікавиться його можливостями, вміннями, здібностями та іншими даними, які, можливо, знадобляться йому на робочому місці. Всі ці дані вносяться в особливий документ — характеристику. Потреба в ній продиктована тим, що на підставі цих даних ухвалюється рішення про задоволення заяв і прийомі на роботу, навчання або, обґрунтованому, відмову.

  Характеристика, зазвичай, пишеться керівником підприємства, у всякому разі, візує її саме керівник, і несе відповідальність теж. Але от на практиці над складанням трудиться або призначений керівником осіб, або сам працівник, якому необхідно скласти цей документ на самого себе. У будь-якому випадку, перед підписанням, інформація повинна бути перевірена на предмет відповідності, так як, все-таки, це офіційний документ.

  У характеристиці стисло описується службова (трудові успіхи, професійні якості, догани, стягнення) та громадська діяльність людини, а також — ділові та моральні якості (лідерство, стосунки з колегами).

  Види характеристик на працівників

  Характеристики бувають різні, і написання залежить від того, для чого і кому дана інформація знадобилася. Наприклад, кредитної організації абсолютно нецікаво яких успіхів людина домігся на виробничому фронті, так само як і у вищий навчальний заклад немає сенсу надавати інформацію про кредитоспроможність характеризується.

  Так як же правильно скласти характеристику?

  Все, насправді, не складно. Сама характеристика, в принципі, пишеться досить невимушено, як автобіографія, як твір, головне — дотримуватися плану основних розділів .

  Почнемо з вибору напряму (де потрібно цей документ — всередині установи, або у зовнішні структури).

  1. Внутрішня характеристика потрібна для впливу на працівника всередині організації (як-то: нагородження, підвищення, стягнення, звільнення).

  2. Зовнішня характеристика надається за межами організації (потенційному роботодавцю при зміні місця роботи, банківські установи, навчальні заклади, правоохоронні органи, у військкомат). У такому випадку документ просто зобов’язаний містити особисті дані працівника, який має дати свою письмову згоду на їх використання, обробку й передачу стороннім організаціям.

  Далі необхідно точно знати куди і для чого характеристика буде надана. Наприклад, якщо в цілі буде зазначено «за місцем вимоги», то це означає «куди завгодно», і природно, відомості можуть бути зазначені самі загальні, без конкретних уточнень.

  Зміст

  Основний каркас будь-якої характеристики на працівника виглядає приблизно так:

  — Вгорі аркуша вказується назва, дата складання, вихідний номер

  — Анкета. Прізвище, ім’я, по батькові характеризується в називному відмінку однини. Його посада, сімейний стан, рік народження.

  — Етапи професійного становлення працівника. Необхідно скласти хронологію з моменту прийому на роботу, виробничих досягнень, участі у проектах, наукових або технологічних розробках, внесений внесок на розвиток підприємства, і будь-яка активність працівника до теперішнього часу

  — Також в характеристиці обов’язково необхідно вказати інформацію про стягнення та нагороди. Для об’єктивності інформації в даному розділі перераховуються всі звання, грамоти, нагороди, причини і способи стягнень. Власне, ці відомості заносяться в трудову книжку (особиста справа) та вільний доступ до них є у відділу кадрів, кому зазвичай і наказує складання характеристик.

  — Тут перераховуються всі навички та вміння працівника, його професійні та особисті якості. відносини в колективі, конфліктність, лідерські якості так далі.

  — Мета характеристики. Цей пункт коментарів не потребує — тут просто вказується куди надається документ.

  — Внизу аркуша ставляться візи (з розшифровкою) відповідального працівника, який склав характеристику і керівника, обов’язково кругла печатка установи.

  Приклад характеристики на працівника

  Тут ми наведемо зразок складання такого документа. Просимо врахувати, що для нього немає особливого стандарту, і складати характеристику можна як грунтуючись прикладі з суворим стандартом (перший зразок), так і у вільній манері (другий приклад документа).

  Зразок характеристики працівника (загальний шаблон)

  Характеристика

  ПІБ дата народження, останнє місце роботи та посада, стаж фінансової діяльності.

  За час роботи ПІБ зарекомендував себе не тільки як дисциплінований і акуратний працівник, але і як ініціативний і здатний взяти на себе відповідальність у прийнятті рішень щодо складних питань, що знаходяться в його компетенції.

  Довів свої здібності в організації роботи своїх підлеглих.

  Постійно стежить за поточними змінами нормативної бази, а також націлений на підвищення своєї професійної кваліфікації.

  Повністю дотримується корпоративних норм і правил, має великі навички ділового спілкування.

  Працьовитий, володіє високою працездатністю, всіляко підтримує роботу компанії в складні моменти, в тому числі і в позаурочний час.

  За своїми особистими і діловими якостями ПІБ є гідним кандидатом на отримання кваліфікаційного атестата Інституту професійних бухгалтерів Росії «Професійний бухгалтер – головний бухгалтер, бухгалтер-експерт (консультант)».

  Форма характеристики на працівника (співробітника)

  Характеристику вимагають у багатьох місцях – починаючи від суду (наприклад, при ДТП) і закінчуючи працевлаштуванням до іншого роботодавця (особливо актуально при влаштуванні в держоргани).

  Причин, по яких вимагають характеристику з працівника теж чимало, але основна причина, для чого потрібно характеристика на працівника – це складання портрета його якостей і навичок.

  Спеціального бланка для складання характеристики ви ніде не знайдете. Однак підписана характеристика на працівника – цілком офіційний документ, а значить і оформлена вона повинна бути у відповідності з усіма вимогами.

  Форма характеристики на працівника проста:

  1. Якщо є товарний знак чи емблема організації, вона проставляється у відповідності з вимогами статуту організації, швидше за все це буде фірмовий банк.
  2. Далі в правій частині вказується кому адресується характеристика, якщо конкретного місця вимоги характеристики немає, то цей пункт можна пропустити.
  3. Далі йде назва документа (по центру слово «Характеристика»
  4. Тепер основна частина – текст характеристики, в якому даються необхідні дані. Подивитися зразок характеристики на працівника можна за посиланням. Список заготовлених фраз для характеристики за цим посиланням.
  5. Нижче проставляється підпис відповідальної особи із зазначенням посади і дати.

  Нижче розташовується форма характеристики на працівника (співробітника), яку можна просто скопіювати і вставити в новий документ вашого улюбленого текстового редактора і доопрацювати під ваші потреби.

  Завантажити форму характеристики на працівника (співробітника) можна у форматі *.doc, який відкриється в Microsoft Word 2003 або більш нової версії офісного пакету, а так само вільно поширюване офісному пакеті Libre Office останньої версії.

  __________________________________________

  (назва організації)

  ________________________________________________________

  (адреса: індекс, місто, вулиця, будинок)

  ____________________________________________________________

  Як скласти характеристику на працівника? Зразок характеристики на працівника

  Багато людей, часом навіть не чекаючи каверзи, стикаються з необхідністю складання характеристики на ближнього. Природно, це стосується тих людей, що ведуть кадрову роботу. Часто у них вже є зразок характеристики на працівника. Однак і інші громадяни можуть отримати подібне завдання. Адже цей документ часто використовується з приємним і не зовсім приводів. Давайте розберемо найбільш часто зустрічаються документи, щоб мати загальне уявлення про характер майбутньої роботи.

  дані, Які обов’язково знадобляться

  Щоб не наробити помилок, бажано мати зразок характеристики на працівника. Справа в тому, що різні організації розробляють свою схему подачі матеріалу. Навіть форма (шрифт, поля і так далі) може різнитися. Якщо питання йде про запит державних органів, зразок характеристики на працівника можна знайти (і обов’язково необхідно це зробити) у відповідному нагоди нормативному акті. Не рекомендується при складанні документа подібного роду займатися самодіяльністю, якщо не хочете переробляти багато разів. А в загальних випадках необхідно дотримуватися таких рекомендацій. Вам обов’язково знадобляться особисті дані співробітника. До них обносятся як анкетні дані, так і найменування (офіційне) посади, період (точні дати) його роботи. Якщо він працює і в момент складання документа, то замість дати звільнення вказується — по теперішній час.

  Вкрай важлива мета документа

  Тепер перейдемо до того, навіщо, власне, знадобилася характеристика. Це питання тонкий. Адже ви ж не станете писати одне і те ж, щоб описати того, кого висувають на нагородження, і того, кого хочуть покарати? А є й інші варіанти: для громадської роботи, для участі в якості кандидата на виборах, для суду і так далі.

  Зміст документа має відповідати меті його складання. Наприклад, характеристика на нагородження співробітника (зразок зазвичай дають у тій службі, яка даною роботою займається) повинна описувати його досягнення і заслуги. Врахуйте, повторимося, що якщо справа йде про державне заохочення, то необхідно шукати відповідний підзаконний акт. Там, у доповненнях, обов’язково присутній розроблений і затверджений зразок характеристики. На працівника, який досяг певних здобутків, складається документ, строго відповідного даної форми. Якщо ж вас просять скласти характеристику для громадської організації, то можна трохи пофантазувати. Тільки відповідь на питання: За що нагороджувати? повинен бути чітким, конкретним і конкретним.

  Як підходити до суті характеристики

  Молодь (та й старші люди) часто плутається, не розуміючи, з якого боку підійти до роботи зі складання цього документа. Просто достатнього досвіду немає, тому складно написати характеристику на працівника. Зразок значно полегшує завдання. Але якщо взяти нізвідки, то можна і самостійно впоратися. Слід просто відповідати на питання, літературно оформлюючи свої думки в цілісний текст. А ці маячки практично у всіх випадках однакові. Після зазначення обов’язкових даних необхідно приступити до викладу уточнюючої інформації. До неї відноситься кваліфікація працівника, його ставлення до виконання обов’язків. Має сенс вказати, який шлях він пройшов на підприємстві. Прагне до самоосвіти, кар’єрному зростанню і так далі. Це важливо, якщо складається службова характеристика на працівника. Зразок великі підприємства з серйозними кадровими підрозділами найчастіше розробляють самостійно (спираючись на відомий досвід у галузі) і затверджують наказом керівника, погоджують з профспілкою.

  Необхідні нюанси

  Для більш детального ознайомлення з темою слід знати, що характеристики бувають трьох типів. До них відносяться внутрішні і зовнішні відгуки. Перший з цих документів використовується в стінах установи, а другий видається для надання іншим організаціям. Ще є зовнішня характеристика. Документи відрізняються за змістом. Те, що можна включити у внутрішній відгук, не підходить для зовнішнього. Наприклад, характеристика на працівника поліції, зразок якої затверджено внутрішнім наказом, містять лише загальнодоступні дані. Це період роботи, просування по службі, ставлення до праці, стягнення та заохочення і так далі.

  Але є ще і внутрішня характеристика, у яку включається інформація про те, з ким підтримує стосунки даний спеціаліст (на предмет їх можливого кримінального змісту), про моральних якостях і особливостях характеру.

  Як не наробити смислових помилок

  В першу чергу необхідно визначитися з метою складання документа. Якщо, приміром, він надається у ВУЗ, то описуються ділові якості людини, акцентуючи увагу на активній позиції (якщо така є). Коли ж потрібно представити документ в суд або правоохоронні органи, то необхідно зробити акцент на його моральних якостях, дисциплінованості, позитивне (негативне) ставлення до праці, участь у громадському житті (або ігнорування її). Укладачеві документа необхідно розуміти, що від його роботи часом залежить доля товариша.

  Лаконічність

  Немає сенсу писати непотрібні подробиці, тим більше якщо вони можуть ненароком нашкодити. Краще зробити текст лаконічним і змістовним. Ще слід пам’ятати, що використовується фактичний матеріал повинен бути підтверджений відповідними документами. Наприклад, беремо зразок характеристики на працівника МВС. Якщо йдеться про відсутність належної дисципліни у конкретного працівника, необхідно вказати номер і дату документа, згідно з яким на нього накладено дисциплінарне стягнення. Те ж стосується і заохочення. Бажано уникати суб’єктивних оцінок при складанні офіційного документа.

  Приклад внутрішньої характеристики

  Все ж людям зрозуміліше, коли перед очима зразок. Скільки не читай правила складання документа, а приклад наочніше. Ось шматочок внутрішньої характеристики, на який можна спертися. Митрофанов В. І. працює на підприємстві з 12.12.12 р. на посаді менеджера. Проявив себе як висококласний фахівець, постійно турбується про підвищення професійного рівня. У 2013 році за власною ініціативою відвідував курси (вказати). Посадові обов’язки виконує на достатньому рівні, поміняє передові методи роботи. Свій творчий потенціал прагнути направити на розвиток виробництва, швидке та об’єктивне рішення поставлених завдань. З товаришами підтримує рівні, доброзичливі відносини.

  Намагається надати допомогу менш досвідченим колегам. Не відмовляється від термінових завдань, не вважається з часом, якщо це необхідно для розвитку підприємства. Митрофанов В. І. рекомендовано для призначення на посаду старшого менеджера.

  Бюрократичні нюанси

  Є ще один важливий аспект, про який не слід забувати при складанні характеристики. Це — офіційний документ. Його необхідно друкувати на бланку підприємства, вказувати дату видання, завіряти підписом керівника, рівень якого визначається нормативними актами. В невеликих фірмах це звичайно директор. На великих підприємствах завірити документ може заступник або керівник кадрового підрозділу. Але це має бути особа, підпис якого ставиться печатка. У різних організаціях перелік цих осіб визначається власними правилами. Крім того, необхідно ознайомити працівника з текстом документа. Це обов’язкова умова. У співробітника можуть виникнути питання або заперечення. Тому найчастіше його просять поставити підпис на копії документа. Робиться це з метою усунення можливості виникнення розбіжностей.

  Короткий опис статті: характеристика на працівника

  Джерело: Зразок бланка характеристики на працівника — Характеристика — Шаблони приклади — mirshablonov.my1.ru

 • Також ви можете прочитати