Як правильно писати характеристику зразок, Зразки характеристик

10.07.2016

Приклади заяв і клопотань

Як правильно писати характеристику зразок

Як правильно написати характеристику

Як правильно написати характеристику? Під характеристикою мається на увазі офіційний документ з коротким описом трудового шляху працівника і його ділових якостей. Здобувач, який претендує на хорошу вакансію, повинен вміти правильно скласти не тільки резюме з автобіографією, але і характеристику.

Характеристика, як правило, містить у собі наступні дані:

1. Як і в автобіографії, потрібно вказати ім’я, по батькові та прізвище співробітника, а також рівень освіти і список навчальних закладів.

2. Необхідно вказати місце роботи, з якого дається характеристика і перерахувати всі посади та посадові обов’язки здобувача з минулих місць роботи.

3. Добре розповісти про своїх позитивних ділових і особистісних якостях.

4. Інформація про курси підвищення кваліфікації, семінарах і тренінгах теж буде вельми до речі. Наприклад, можете згадати про те, що перш ніж вибрати дану спеціальність ви відвідали тренінг з профорієнтації. Тоді роботодавець зрозуміє, що ви прийшли в цю професію усвідомлено і маєте схильність і талант до цієї сфери діяльності.

5. Останнім пунктом вашої характеристики будуть відомості про те, для яких цілей і в яку організацію вона дана.

Зразок характеристики

Характеристика

ПІБ, 11 квітня 1991 р.

АТ. р. Всеволожськ.

Працює ст. з 1990 р.

Проявив себе як грамотний і виконавчий співробітник. Володіє необхідними професійними навичками і діловими якостями. Постійно підвищував свою кваліфікацію. Дотримувався корпоративні правила. Комунікабельний і привітний.

Щоб правильно написати характеристику необхідно володіти грамотною мовою, добре розуміти, що таке діловий стиль. Написати характеристику Ви можете і самі, щоб потім запевнити її у керівника. Займатися йому цим питанням найчастіше колись. Він так і скаже: Напишіть самі, я запевню. Це нормально. Вам довіряють. Не дивуйтеся і хваліть себе, свої ділові якості. Сподіваємося ми відповіли на Ваше питання як правильно написати характеристику.

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи — один із офіційних документів, що складається на прохання працюючого або запитом начальницького складу з нового місця роботи працівника. Характеристика може запитуватися в судові органи, банки, військкомати та інші організації. У ній міститься інформація про рівень професіоналізму працівника, опис його особистісних і ділових якостей. Про те, як написати характеристику з урахуванням всіх нюансів, викладено в нижній частині статті.

Характеристика складається в тому випадку, якщо стоїть питання про нагородження, атестації, накладення штрафних санкцій або просування працівника всередині підприємства. Чітких критеріїв щодо складання документа не існує, але все ж, його слід грамотно оформляти.

Як писати характеристику правильно

• Документ рекомендується складати на аркуші паперу формату А4. При написанні текст оформлюється від третьої особи в теперішньому або минулому часі

• Вгорі документа пишеться назва і дані того, на кого він оформляється. Вказується посада працівника і назва організації

• Наявність освіти, закінчені навчальні заклади, отримана спеціальність або вчений ступінь

• Описується трудова діяльність — термін роботи, підвищення або пониження в посаді, переведення підрозділу, перекваліфікація.

• Зазначаються досягнення у професійній діяльності (участь у керівництві, самостійна діяльність)

• Пишеться оцінка професійних навичок працівника в роботі, стосунки в колективі, психологічні якості та рівень культури.

• Враховується досвід, знання законодавства і правової структури, аналітичні якості, здатність планувати роботу і здійснювати контроль над нею.

• Повідомлення про заохочення або доган

Зміст документа буде відрізнятися в залежності від того, в яку організацію його нададуть надалі. Характеристика до суду з місця роботи повинна мати більший наголос на особистісні якості працівника. Перед написанням бажано отримати консультацію у представників органів, які дали запит на документ.

наприкінці характеристики вказується місце її надання, ставиться підпис керівника і начальника відділу. Дата фіксується під підписами, а на підтвердження ставиться печатка.

Зразок характеристики з місця роботи

Документ повною мірою повинен розкривати ділові і професійні навички, тому його оформленням повинен зайнятися безпосередній керівник, тісно співпрацював з підлеглим працівником. Нерідко документ складається з представниками відділу кадрів.

Характеристика з роботи не є звичайною формальністю. Вона може серйозно вплинути на майбутню трудову діяльність або долю. Існують випадки, коли суд розглядає позитивну характеристику і пом’якшує міру покарання або не докладає штрафні санкції. При оцінці якостей працівника необхідно правильно розставити акценти, де точно вказується рівень знань і необхідних навичок. Вони можуть бути високими, середніми, низькими або повністю відсутнім.

Важливо правильно підібрати зразок, адже характеристика з місця роботи на керівника або органи влади не буде достатньою, якщо просто переписати резюме працівника. Робоча здатність визначається не тільки досвідом, але й прагненням до процесу роботи, самостійною організацією трудового процесу і рівнем якості виконаної роботи.

Характеристика з місця роботи на бухгалтера

Цей приклад документа не відрізняється від інших службових характеристик по структурі оформлення. Складанням опису займається безпосередній начальник на великому підприємстві або головний бухгалтер.

Характеристика

на старшого бухгалтера «ТОВ Камелія»

Семенову Аллу Леонідівну

Семенова А. Л. 1980 року народження, має вищу освіту, у 2004 році отримала диплом спеціаліста у Вузі «Сибірський інститут бізнесу та інформаційних технологій» за спеціальністю «економіка та управління».

Семенова А. Л. в «ТОВ Камелія» займає посаду старшого бухгалтера з січня 2007 року. В її обов’язки входить нарахування працівникам заробітної плати, підготовка документів і передача звітів в ПФ, податкової організацію та фонду страхування, а також подача документів про перерахунок пенсій в ПФ.

За час роботи Семенова А. Л. зарекомендувала себе, як працьовитий та ініціативний спеціаліст. До роботи підходить відповідально, з дорученими завданнями справляється у встановлені терміни. Семенова А. Л. здатна правильно приймати рішення в складних ситуаціях, несучи повну відповідальність за свою діяльність.

В колективі виявляє доброзичливість і комунікабельність. Серед співробітників славиться товариським, справедливим, чуйним і відкритою людиною.

Характеристика написана для пред’явлення за місцем вимоги

Генеральний директор

«ТОВ Камелія» Р. Н. Кувшинников

Завантажити приклади безкоштовно:
Як правильно написати характеристику на працівника?

Характеристика — це офіційний документ, в якому описуються ділові та особисті якості працівника. Складанням характеристики на працівника займаються представники адміністрації, також на ній проставляється печатка і підпис керівника компанії. Особа, що підписала характеристику, відповідально за достовірність що міститься в ній інформації.

Існує два основних види характеристик:

 • Зовнішня характеристика. Цей документ складається на прохання співробітника організації або за запитом інших осіб. Як правило, така характеристика покликана вирішити побутові питання, питання про видачу кредиту, застосування заходів впливу щодо працівника і т. д.
 • Внутрішня характеристика. Вона не вимагається у разі переведення, заохочення, дисциплінарного покарання співробітника і т. д. Документ складається за місцем вимоги, у ньому вказується переважно трудова діяльність працівника.

Як писати характеристику?

Інструкція з написання характеристики на працівника виглядає наступним чином:

Шапка.

Тут вказуються реквізити компанії, дата написання, у центрі розташовується слово «Характеристика».

Анкетні дані співробітника.

Це перший абзац характеристики, в якому пишуться ПІБ співробітника, рік народження, освіта.

Опис трудової діяльності.

Проставляється дата пристрою в організацію, зазначаються відомості про професійному зростанні, а також найбільш значущі результати роботи.

Оцінка різних якостей співробітника.

Мова йде про особистих, професійних і психологічних якостях працівника, його компетентності, старанності. Крім того, зазначається інформація про заохочення та стягнення, якщо такі є.

Висновок.

Цей пункт необхідний для зовнішньої характеристики. У ньому вказується мета складання даного документа.

Характеристика для нагородження

Цей документ складається з ряду стандартних елементів:

 1. В анкетній частині необхідно вказати назву організації, яка видає характеристику, місце роботи, посада співробітника, а також його ПІБ. Може бути інформація про дату народження, робочий стаж, послужному списку, наукові ступені і звання, державні нагороди і т. д.
 • В основній частині надаються відомості про характер і якість роботи, виконуваної працівником, його моральних якостях, стосунки з колегами і ін
 • У заключній частині підводиться підсумок викладеному. На готовому документі ставиться підпис керівника і печатка

  Втім, написання цього виду документа передбачає і деякі особливості:

 • Оскільки основна мета даної характеристики — представлення працівника до нагородження, то особливу увагу слід приділити його особистісним якостям і видатним досягненням в конкретній області. Якщо ж нагородження не припускає зв’язку з трудовою діяльністю працівника, наприклад, подання до медалі «За мужність при пожежі», тоді на перший план виходять саме його людські якості: добросердечність, співчутливість і т. д. Важливо, щоб характеристика залишалася об’єктивної: з цієї причини не варто приписувати людині неіснуючі достоїнства.
 • Про який би нагороду не йшла мова, необхідно пам’ятати про те, що вона видається не просто виконавчого працівнику, а людині з певними заслугами. Дані заслуги встановлюються законом або відомчим положенням про нагороди і чітко викладаються в характеристиці.
 • Під час подання кого-небудь до нагороди такий документ, як характеристика, може і зовсім відсутні в загальному переліку. Наприклад, для державних нагород подається нагородний лист встановленої форми, часом необхідно подання (як документа) або лист-клопотання. У цих випадках характеристика може бути самостійним документом, а частиною якого-небудь з перерахованих. Перед написанням характеристики необхідно досконале ознайомлення з положенням про конкретну нагороду, формами поданих документів та правилами їх заповнення.
  Характеристика в суд

  Один з найбільш складних видів характеристик — це характеристика в суд. Складається вона в єдиному екземплярі на звичайному або фірмовому бланку і містить у собі наступні дані:

 • Вказується повна назва та реквізити підприємства, ІПН, КПП, ОГРН і номер його телефону.
 • Проставляється дата і місце складання характеристики.
 • Вказується ПІБ працівника, його посада, освіта, спеціальність і освітній заклад, в якому він навчався.
 • Для військовозобов’язаних зазначаються строки і місце проходження служби.
 • Далі перелічуються особисті якості працівника і його сімейний стан (є чоловік/дружина, діти, вказується їх вік і стать).
 • Слідом за тим перераховуються особисті навички працівника (відношення до роботи, комунікабельність, морально-етичні якості, стресостійкість, наявність або відсутність шкідливих звичок, роль у соціальному житті компанії тощо).
 • У висновку ставиться наступна запис: «Характеристика видана для подання в суд» чи «Характеристика видана за місцем вимоги».
 • Далі документ підписується керівником та завіряється печаткою.
  Характеристика в поліцію

  Дана характеристика надається роботодавцем. У неї є свої особливості порівняно із звичайним виробничим документом. Так, у стандартній характеристиці акцентуються виконавчі і ділові якості працівника, його розумові здібності і працьовитість, тоді як характеристика в поліцію вимагає зосередження на особистих якостях характеру співробітника.

 • Документ складається на бланку організації, де вказується назва компанії, її юридична адреса, реквізити та контактні телефони.
 • У центрі пишеться найменування документа, вказується ПІБ працівника і його посаду.
 • Найчастіше подібні характеристики потрібні для працівників, у яких було вилучено водійське посвідчення. Тому в документі потрібно переконливо описати причини, за якими органи поліції повинні повернути права їх законному власнику. Наприклад, управління автомобілем може вимагатися безпосередньо для здійснення трудової діяльності. Головний акцент робиться на позитивних якостях працівника, його сумлінності і старанності.
 • Потім на характеристиці ставиться підпис керівника і печатка.
  Нюанси

  Даний документ не повинен містити шаблонних фраз, оскільки необхідно дати об’єктивну оцінку поведінки працівника. Так, позитивну характеристику складно використовувати проти співробітника, тоді як негативна оцінка може завдати йому істотної шкоди.

  Складання характеристики в суд, поліцію або інший подібний орган вимагає найбільшої відповідальності. Перш ніж складати цей документ, необхідно проконсультуватися з органами, на прохання яких пишеться ця характеристика, або звернутися до представника працівника.

  Співробітник кадрової служби проводить оцінку готового документа, яка може бути негативною, позитивною або задовільною. У випадку виникнення труднощів кадровий працівник може попросити допомоги у колеги, не повідомляючи йому при цьому дані співробітника.

  Таким чином, правильно складена характеристика обов’язково допоможе в досягненні тієї мети, з якою вона пишеться. Документ, у якому містяться й позитивні і негативні якості працівника, буде максимально корисним, а шкоду принесе мінімальний. У всякому разі, засумніватися у достовірності такої інформації буде досить складно.

  Як написати характеристику? Зразок.

  Характеристика — це офіційний документ, який містить в собі відгук про роботу або діяльності співробітника, а також відображає його особистісні та професійні якості. Як правильно написати характеристику — ви дізнаєтеся з нашої статті.

  Написання будь-якої характеристики зводиться до дотримання загальних правил.

  Правила складання характеристики

 • В документі необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові працівника, дату народження
 • Далі — утворення співробітника, а також вказується, які навчальні заклади закінчив
 • Необхідно вказати місце роботи, з якого дається характеристика. Зазначаються всі займані посади в даній організації і прописуються всі виконувані їм обов’язки
 • Далі в характеристиці вказують позитивні якості, якими наділена співробітник. Тут можна відобразити як професійні якості, так і особисті
 • Необхідно відобразити відомості про нагороди та досягнення
 • Відобразіть інформацію про пройдених курсах, семінарах та тренінгах. Якщо співробітник активно брав участь у роботі над проектами компанії, то такі відомості також зазначаються в характеристиці
 • Останнім пунктом характеристики буде вказівка, для чого складена характеристика та в яку організацію.
 • Для того щоб правильно написати характеристику, необхідно грамотно володіти мовленням, а також використовувати діловий стиль письма. Характеристика складається у вільній формі на аркуші формату А4. При написанні використовуються загальні відомості, представлені вище. Складається характеристика у двох примірниках: один відправляється на місце вимоги, а другий залишається в архіві організації.

  Характеристику може скласти працівник сам на себе, а потім запевнити її у керівника його підписом і печаткою організації. В більшості випадків із-за навантаження на роботодавця так і відбувається. У цьому випадку головне не соромитися і перераховувати всі свої сильні сторони та досягнення.

  Зразок характеристики

  Характеристика

  на керівника відділу продажів ТОВ Строй плюс

  Королева Андрія Івановича

  Корольов Андрій Іванович народився 10 квітня 1984 року. У 2006 році закінчив Воронезький інститут управління, економіки і права за спеціальністю Торгове справа, має вищу освіту.

  З 2010 року і до теперішнього часу працював в ТОВ Строй плюс на посадах: менеджер по продажам, менеджер по роботі з постійними клієнтами, керівник відділу продажів. Є кваліфікованим спеціалістом, успішно керував відділом.

  А. В. Корольов проходив курси з підвищення кваліфікації. Вивчав спеціальну літературу, а також нормативні документи, необхідні для результативної роботи. Відповідально ставиться до виконання своїх посадових обов’язків.

  Керівником організації відзначено прагнення А. В. Королева до професійного зростання: співробітник отримує другу вищу освіту за спеціальністю Управління персоналом.

  У 2012 році отримав звання Кращого продавця компанії.

  За час роботи А. В. Корольов зарекомендував себе не тільки як дисциплінований працівник, але і як ініціативний працівник, який готовий взяти відповідальність у вирішенні багатьох питань на себе.

  У спілкуванні з колегами ввічливий і доброзичливий, в колективі користується повагою.

  Характеристика видана для подання за місцем вимоги.

  Директор ТОВ Строй плюс

  А. А. Волков

  Пам’ятка для укладача характеристики

  1. Перед тим як скласти характеристику, оформіть згода працівника на передачу його персональних даних третім особам в письмовому вигляді.
  2. не Можна оцінювати дані працівника, які не відносяться до професійної діяльності (національність, релігія, політичні переконання тощо).
  3. Якщо установи, до якої направляється характеристика, є встановлена форма документа, то необхідно складати характеристику по даній формі.

  Як написати характеристику на людину?

  В се наше життя складається з документів, які потрібно надавати в різні організації. Найчастіше це ксерокопія паспорта або свідоцтва про народження. Також у багатьох установах запитують свідоцтво про шлюб, ІПН або СНІЛС. Але є чимало місць, де у вас попросять характеристику з місця роботи або навчання. Вона є в списку документів, які потрібні для усиновлення, оформлення опікунства, отримання іпотеки, розгляду деяких категорій справ у суді, вступу до вузу (тоді її пишуть в школі на випускника). А ще вона може знадобитися при влаштуванні на нову роботу в якості рекомендації з попереднього місця роботи або під час проходження атестації. Що ж це за документ і як написати характеристику на людину?

  Що таке характеристика?

  Почнемо з того, що характеристика є офіційним документом, в якому дається оцінка ділових, а також особистих якостей людини. Складають характеристику:

  • на виробництві — начальник відділу, де працює працівник, або фахівець відділу кадрів,
  • в школі (або іншому навчальному закладі) — класний керівник (куратор) або представник адміністрації навчального закладу

  При цьому той, хто склав характеристику, несе відповідальність за достовірність містяться в документі відомостей.

  Характеристика складається у двох примірниках: один видається працівникові на руки або висилається поштою за запитом сторонньої організації, а другий — підшивається в документи працівника (особиста справа).

  характеристику Підписують кілька осіб: той, хто її склав (начальник відділу або класний керівник), працівник відділу кадрів і керівник установи. Документ завіряється печаткою організації.

  Якщо характеристика потрібно в сторонню організацію та надсилається поштою, то у верхньому лівому куті потрібно вказати вихідний номер документа, число його реєстрації.

  Яка буває характеристика?

  Характеристика може бути:

 • Внутрішньої — та, яка буде використовуватися тільки в організації, де людина працює (її складають для проходження атестації на предмет відповідності займаній посаді або при переведенні в інший відділ на великому підприємстві). У такому документі акцент робиться на трудові якості працівника, оцінюється його творчий потенціал і даються рекомендації щодо використання цього потенціалу. У внутрішній характеристиці не вказується місце її надання, а підписати такий документ повинен обов’язково керівник відділу, де працює співробітник, і керівник організації.
 • Зовнішньої — такий документ складається за запитом сторонніх організацій або самого працівника, і призначається для використання поза організації, де працює людина. Тому складається вона найбільш повно, з відображенням усіх даних і об’єктивною оцінкою людини. При цьому документ, що видається на руки працівникові, може підписати тільки керівник установи (за умови, що в діловодстві або відділі кадрів залишиться другий примірник з підписом не тільки керівника, але і начальника відділу, де працює людина, а також співробітника відділу кадрів). А в залежності від того, куди саме потрібно характеристика, у документі можуть бути зроблені акценти на особистих або, навпаки, ділових якостях людини.

  З чого складається характеристика?

  Характеристика складається з чотирьох частин:

 • анкетних даних людини — ця частина характеристики розміщується на аркуші в центрі або в правому верхньому куті (стовпчиком)
 • дані про трудової діяльності або навчання (з якого конкретно року навчається або працює в даній організації, як ставиться до роботи або навчання, рівень професіоналізму, володіння майстерністю, досягнення та інше)
 • оцінки ділових і моральних (особистих) якостей людини, відомостей про наявних (якщо, звичайно, вони є) нагороди, стягнення, стосунки в колективі (чи користується людина авторитетом у колег, чи є лідером та інше)
 • вказівки, куди подається характеристика

  У характеристиці можна більше уваги приділити опису емоційної сфери людини, її поведінки в стресових або екстремальних ситуаціях. Це важливо, якщо документ потрібно, наприклад, для оформлення опікунства або отримання дозволу на носіння зброї. Якщо мова йде про підвищення або переведення на керівну роботу, слід вказати, чи здатний він керувати підлеглими, приймати виважені рішення та брати на себе відповідальність. Якщо мова йде про характеристику на підлітка, яку часто запитують органи правопорядку, то основний акцент потрібно робити на його здатності будувати відносини в колективі і з дорослими, відповідати за свої вчинки, а також відобразити в документі такі його риси як конфліктність, комунікабельність, запальність та інше.

  Пишемо характеристику

  Щоб написати характеристику на людину, буде потрібно стандартний аркуш формату А4 (складання документа проводиться з використанням комп’ютерної техніки), на якому потрібно розташувати всю інформацію. Звичайно, краще вкластися в одну сторінку, але якщо документ передбачається об’ємний (у людини багато регалій або потрібен більш детальний опис його ділових якостей), то характеристику можна написати на декількох аркушах (тоді вона зшивається за правилами діловодства та документообігу). Розділи, як правило, не нумеруються, а просто пишуться з абзацу.

  Отже, складаємо характеристику:

  1. Заголовок: «Характеристика» пишеться по центру аркуша у верхній його частині.
 • Анкетні дані. Як вже було сказано вище, анкетні дані потрібно написати по центру листа під заголовком або у верхньому правому куті. Вони повинні містити наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові особи, дата його народження, посаду, освіту. Не потрібно забувати, що дані про освіту повинні зазначатися повністю: який навчальний заклад і коли працівник закінчив, яку кваліфікацію (професію) отримав. Наявні вчені ступені і звання також повинні знайти відображення в анкетній частині.
 • Відомості про трудову діяльність. Тут слід указати, з якого періоду людина працює (навчається) в установі, на якій посаді, які саме функції виконує або які обов’язки на нього були покладені, кар’єрний ріст людини в організації (якщо він, звичайно, був). Якщо працівник переводився всередині організації на інші посади, їх також потрібно перерахувати. Також слід вказати результати його діяльності: якими керував проектами, в яких проектах брав участь, які роботи виконував самостійно та інше.
 • Оцінка ділових і моральних якостей. Ця частина характеристики є основною, оскільки в ній відображається оцінка, як робочих, так і особистих якостей. Обов’язково вказується рівень творчого потенціалу, відповідальності, компетентності, професіоналізму та принциповості працівника. Також потрібно вказати здатність працівника до навчання, його інтерес до іноземної професійного досвіду, знання нормативних актів та керівних документів, вміння організувати робочий процес і створити стійкі робочі стосунки з колегами. Необхідно обов’язково описати його стосунки з колективом організації, керівним складом, підлеглими. Якщо мова йде про атестацію працівника, то у характеристиці повинна бути оцінка його роботи в даний момент: чи відповідає працівник займаній посаді чи ні.
 • Заключна частина. Тут потрібно вказати, для чого складена характеристика. Як правило, вказується місце її надання: «Характеристика складена для подання в ….».
 • Підпису, печатки. Підписи відповідальних за складання характеристики, а також керівника організації ставляться під текстом праворуч (або по центру), а зліва потрібно вказати дату складання документа.

  Працівникам відділів кадрів та керівникам структурних підрозділів, які зобов’язані складати характеристики на своїх підлеглих, слід пам’ятати, що від цього документа часто дуже багато залежить. Особливо, якщо мова йде про надання характеристики в сторонню організацію (суд, іпотечне агентство, банк, відділ опіки, відділ у справах неповнолітніх та інше), де за цим документом будуть оцінювати людину та приймати рішення про його подальшу долю. Тому, щоб написати характеристику на людину, потрібно вивчити його особиста справа і проаналізувати його роботу (навчання). Тільки так можна говорити про об’єктивність документа.

  Короткий опис статті: характеристика як правильно написати

  Джерело: Як правильно писати характеристику зразок — Зразки характеристик — Приклади заяв і клопотань — ПОЗОВ до СУДУ

 • Також ви можете прочитати