Визначення особистісних характеристик людини за допомогою аналізу почерку.

20.09.2015

Визначення особистісних характеристик людини за допомогою аналізу почерку. Графологія

Серед джерел психологічного аналізу особистості працівника особливе місце займають заяви і звіти, скарги і пропозиції, підготовлені в рукописному вигляді. За цим та іншими документами керівник, будь то кадровий працівник або інший фахівець по роботі з персоналом, може зробити висновок не тільки про рівень грамотності працівника, але і про його вміння викладати свої думки, передавати власні почуття і стан.

Графологи стверджують, що почерк сприяє розкриттю індивідуальних особливостей людини. Для того, щоб читати людину, немов книгу, необхідно знати систему ознак почерку, кожен з яких відповідає певному властивості характеру випробуваного.

Давно помічено, що почерки так само помітно відрізняються один від одного, як і індивідуальна природа людей, як відбитки їх пальців. Згадаймо, як ми легко впізнаємо деякі почерки: коли бачимо візу начальника на вхідному документі або ж коли отримуємо лист від одного. За однією розпису або кількома словами ми вже безпомилково визначаємо автора.

Звичайно, виникає спокуса за почерком дізнатися всю внутрішню природу людини.

Проте відразу необхідно обмовитися, що:

по-перше, графологія дозволяє отримати імовірнісні висновки, а не стовідсоткові затвердження;

по-друге, аналіз почерку забезпечує загальну оцінку психічного складу людини, а не точні характеристики його окремих властивостей;

по-третє, вважається, що графолог повинен мати хоча б одну сторінку тексту і, ще краще, якщо є можливість вивчити кілька текстів, написаних в різних ситуаціях і в різний час.

Отже, для чого потрібен аналіз почерку? Найбільш часто кадровому працівникові потрібно за почерком визначити основні риси характеру та темпераменту, а також здібності і особливості психічних станів працівника. Це дозволяє більш точно оцінити його відповідність посади або роду діяльності.

Іноді знання графології допомагають у професійному самовизначенні особистості, вибір професії або її зміну.

А ось аналіз почерку вищестоящого керівника дає можливість визначити його психологічні особливості і правильно вибудувати взаємини з ним.

Нарешті, якщо ви уважно проаналізуєте свій стиль письма і конструктивно оцініть свій психічний склад, це напевно допоможе вам більш продуктивно налагоджувати міжособистісні стосунки з найближчим оточенням.

Важливо пам’ятати, що ні одна ознака в почерку не слід розглядати як абсолютну догму. Її необхідно зіставляти з іншими ознаками, щоб виявити підтвердження тієї чи іншої риси характеру або наявність ознак суперечливості особистості.

Отже, перейдемо до оцінки особистості за елементами почерку.

Загальна характеристика почерку

Рівний почерк говорить про силу волі, холоднокровність і спокій.

У емоційно нестійких суб’єктів або осіб, що зловживають алкоголем, спостерігається тремтячий почерк.

Маніакальні хворі пишуть розмашисто, причому величина літер зростає по мірі листи.

У психічно ненормальних хворих письмова мова, так само як і усна, отрывочна і нескладна. У них спостерігаються особливі обороти, велика кількість зменшування слів, багатослівність, відсутність або своєрідна розстановка знаків пунктуації.

У інтровертів компактний і акуратний почерк, а екстраверти пишуть великими розмашистими літерами.

Помічено, хто пише літери грубо, то красиво, можливо і в житті веде себе неоднаково.

Нахил

Близько 20-30 градусів вправо. Це найбільш часто зустрічається нахил почерку. Такої людини можна охарактеризувати як відкрито виражає почуття. В той же час його не можна назвати імпульсивною особою. Для нього все ж властиво вміння контролювати свої емоції в напружених ситуаціях. Така людина зазвичай має добре розвинені потреби в спілкуванні і самотність його зазвичай обтяжує.

Близько 50-60 градусів вправо. Сильний нахил вправо свідчить про велелюбної натурі і сильному прагненні до спілкування. Така людина більш ймовірно, буде прагнути виставити свої почуття напоказ, ніж придушувати їх усередині себе. Людина з таким почерком більш сприйнятлива до нових ідей і починань і відрізняється великою життєвою енергією. У той же час у таких людей більш розвинені власницькі настрої, вони більше люблять лестощі і захоплення їх натурою.

Незначний нахил вліво. Про таку людину з великою часткою ймовірності можна стверджувати, що для нього характерно переважання контролю розуму над емоціями. Ця людина більш скритний і намагається раціонально оцінювати свої вчинки.

Значний нахил вліво. Такий почерк часто властивий для лівшів. Тут більший контроль за своїми емоціями. Скритність, характерна для цієї людини, може поєднуватися з великою чуттєвістю, яка може бути відкрита лише самим близьким людям. У стресових ситуаціях така людина може несподівано для оточуючих вибухнути бурею емоційних проявів.

лягають Літери переважно вертикально. Якщо почерк вертикальний, то це означає, що для особистості характерний баланс раціональності та емоційності. Для такої людини властивий аналіз ситуації і виважене прийняття рішень.

Якщо при аналізі почерку ви виявили періодичні або безсистемні зміни нахилу почерку, то це може свідчити про низьку психологічної стійкості людини, про різку зміну його настрою. Ймовірно мінливість і прискіпливість до дрібниць. Іноді періодична зміна нахилу почерку може свідчити про деяку нерішучість даної людини.

Почерк без нахилу букв свідчить про те, що у людини є принципові міркування, які докорінно відрізняються від думки оточуючих. Нахил букв вправо говорить про старанності, вліво — про негативізм, схильність до опору.

Натиск листи

У сучасних умовах, коли з’явилася величезна різноманітність друкарських засобів (авторучки (чорнильні, кулькові, краплинні, гелеві), олівці, фломастери тощо), буває складно провести діагностику натиску аналізованого листи. У той же час, якщо така можливість все ж є, її не можна упускати. Про що ж може сказати натиск почерку?

Сильний натиск з високою ймовірністю говорить про енергійності, наполегливості і непоганий працездатності, прагнення завжди займати чимось себе, в тому числі фізичними заняттями. Це переважно товариська людина, він любить роботу, пов’язану з людськими контактами. Він прагне задовольнити матеріальну сторону свого життя. Невдачі ж намагається подолати, але не «зациклюється» на них.

Легкий, поверхневий тиск. Людина з таким почерком є тонкою і чутливою натурою. Це більшою мірою інтроверт (чоловік, сконцентрований на явища внутрішнього світу). Критичний розум і високий самоконтроль дозволяють йому справлятися з завданнями великої важливості. Однак це вимагає від нього подвоєної енергії і напруги.

Середній тиск. Такий почерк зустрічається найбільш часто, і його зазвичай мають амбиверты (люди, які спрямовані на пізнання зовнішнього світу, але одночасно надають велику значимість внутрішнім, особистісним цінностям). Їх легше зрозуміти і вони більш передбачувані.

Поєднання натиску з іншими характеристиками почерку

Легкий натиск з рівними літерами свідчить також про логічному розумі і раціональному мисленні, високий розвиток моральних якостей, відповідальності й дисциплінованості людини.

Легкий натиск і великі закруглені букви свідчать про деяку нерішучість людини, його неагресивності, альтруїзм і схильності до співпраці.

Сильний натиск при написанні заголовних букв або абревіатури в тексті може говорити про енергійності людини, його творчих або керівних здібностях.

Горизонтальне розташування рядків

Рядок до кінця сторінки зберігає горизонтальне положення. Це врівноважений чоловік, який не засмучується від дрібних неприємностей, будь то на роботі або в побуті. Він ретельно обмірковує свої вчинки і контролює прояви своїх емоцій.

Рядок йде вгору. Вважається, що це свідоцтво оптимізму. У кар’єрному відношенні така людина є цілеспрямованим. Адаптивність вище середньої, як до фізичного, так і соціального середовища. Коли рядок сильно тікає вгору, то це може свідчити про невиправдану оптимізмі і нереальності домагань.

Рядок йде вниз. Людина скептичного плану. Можливо, для нього характерна реальна оцінка подій, що відбуваються.

Рядок нерівна, що йде то вгору, то вниз. Це людина з мінливим настроєм, з низькою адаптивністю, який не в повній мірі може впоратися з роботою, що вимагає ретельного дотримання встановлених правил та сталого уваги.

Округлість букв

Яскраво виражена округлість букв може говорити про те, що людина з даним типом почерку розташований до співпраці. Він не схильний проявляти наполегливість в утвердженні своїх планів і позицій. Він більш відкритий для розуміння. У той же час такі люди гірше справляються з діяльністю, яка вимагає агресивних проявів і наполегливості.

Незграбні літери тексту є ознаками того, що їх автор схильний до змагальності та конкуренції. Такі люди більш активні, незалежні, володіють критичним розумом і амбітними претензіями.

Відстань між словами і рядками

На думку американського графолога Дороті Сари, щільне розташування слів свідчить про ощадливості людини. З збільшенням відстані між словами посилюється тенденція до марнотратства.

Величина залишаються полів

Вважається, що розмір полів у рукописному тексті є додатковим показником, що дозволяє визначити ступінь марнотратства людини.

Широкі поля з усіх сторін аркуша говорять про гарний смак та інстинктивною тязі до вишуканих речей. Якщо поля раціонально оточують текст, то це свідчення на користь розсудливості.

Рівні вузькі поля ліворуч і праворуч можуть говорити про те, що людина схильний до прояву ощадливості і розумної ощадливості.

Якщо ж весь аркуш зайнятий текстом, полів немає або майже немає, то це показник прагнення людини вичавити максимум з наявних можливостей.

Графологи бачать прихований сенс також в топографії тексту. Наприклад, хороші виконавці чітко організовують текст і дуже рідко переносять слова. Такі люди навряд чи проявлять творчий підхід до роботи, зате ніколи не відступлять від інструкцій і розпоряджень. Почерк може видати слабкості людини, наприклад пристрасть до алкоголю та психічні захворювання. Люди з відхиленнями від норми, як правило, пишуть «скачуть літерами» різних розмірів. Їх почерк важко читаємо і часто рясніє завитками.

Величина літер

Дрібні літери. Такі букви свідчать про здатності людини до концентрації по якомусь одному напрямку в справах, думках, прихильностях. Це стриманий, неагресивний людина.

Якщо у дрібному почерку заголовні букви непропорційно великими порівняно з великими, це говорить про особистої гордості і хоробрості людини, тобто що у людини з’явилися деякі риси характеру, несхожі на його звичайну натуру.

Якщо ж в такому почерку заголовні букви надто малі (щодо малих), то людина не володіє достатнім мужністю, впевненістю, часто можна говорити про надмірну скромність, яка перетворюється в недолік.

«Тісний» дрібний почерк, важкий для читання каже, що перед нами людина виключно потайний, любить проводити час на самоті.

Великі літери. Для такої людини характерна експансивність, в деяких випадках агресивність. Зазвичай такий почерк свідчить про відразі до підпорядкованої ролі (як в особистому, так і в діловому житті), показує, що людина любить наполягати на своєму. Ця людина прагне до товариськості, тому йому підходить робота, яка пов’язана з міжособистісними контактами.

Якщо заголовні літери при великому почерку витончені, не схожі на інші, це означає, що особистість здатна керувати і приваблювати до себе інших людей. Такі люди схильні до романтики.

Букви середнього розміру. Букви середнього розміру характерні для багатьох почерків, тому середній розмір букв не може служити самостійним показником для графолога, і його треба зіставляти з іншими ознаками.

Надто великі заголовні букви вказують на лідерські задатки особистості.

Написання букви «Е»

Навіть крапки над буквою «е» мають значення при аналізі почерку.

Хвилясті лінії, півкола, півмісяці і т. п. Таке написання букви «е» свідчить про почуття гумору. Чим необычайнее крапки над буквою, тим воно гостріше виражено у людини.

Невеликі точки прямо над буквою. Серйозний чоловік. Чим більш ретельніше і рівніше поставлені крапки, тим обачнішими осіб.

Точки, ширяють над буквою. Такий варіант свідчить про живій уяві, людина любить нові ідеї, розваги.

Якщо ви можете виявити різні написання букви «е», то ви маєте справу з людиною, який дозволяє своєму уяві випробувати найрізноманітніші ідеї. Такій людині швидко набридне одноманітна робота.

Наявність штрихів

Початковий штрих. Замість того, щоб почати писати саму букву, людина веде лінію біля основи рядка (або нижче), потім — вгору до букви. Це ознака традиційного розуму, який заважає йому прийняти нові ідеї, взятися за нову проблему; така людина воліє поступово рухатися до нововведень.

Початковий штрих відсутня. Чоловік готовий прийняти нові ідеї на озброєння.

Відсутність початкових і заключних штрихів. Рішучий розрив з традиційністю. Якщо це поєднується з літерами, написаними чітко, це говорить про здібності до творчого мислення і праці.

Довгий заключний штрих після завершення літери. Схильність до традиційності, самовпевненості. Слід зауважити, що ці штрихи не є вагомим аргументом.

Важкий тупий завершальний штрих. Показник владного характеру, сформованого кола ідей, яких людина твердо дотримується.

Використання друкованих букв замість письмових.

Це означає рух до нових поглядів. Якщо людина змінює стиль почерку, починає писати друкованими літерами, він знаходиться в стані переходу від традиційних до сучасних ідей.

Наявність петель

«Петлі» є в буквах «в», «д», «з», «в», «ц», «щ».

Нижні петлі усунені. У такої людини незалежне мислення, він воліє шукати для всього просте пояснення, не терпить фальші, цінує людей за їх досягнення. Така людина виявляє винахідливість у новій справі і вміє пристосуватися до нової ситуації.

Нижня вузька петля. Це ознака обережного мислення, устремління до духовних цілей. Ознака любові до сімейного вогнища, бажання триматися свого вузького кола рідних.

Нижня довга широка петля. Устремління, спрямовані на задоволення матеріальних потреб і емоцій. Людина любить, щоб його помічали.

Непропорційно велика нижня петля. Не любить бути прив’язаним до справи. Чим довше і ширше петля, тим товариська людина, прагнути до різноманітності і задоволення.

Непропорційно маленька верхня і нижня петля. Людина не наважується вступити на шлях незалежності, за необхідності може обмежитися самим малим.

Розриви між літерами

Між літерами майже в кожному слові є розриви. Така людина схильний покладатися на інтуїцію; у нього добре розвинене «чуття». Цей ознака необхідно співвіднести з іншими.

Букви з’єднуються без відриву ручки в процесі написання слів. Ознака логічного розуму. Така людина нічого не приймає на віру і намагається уникати несподіванок.

Розмір літер протягом письм ма

Слово починається з великих літер, які перетворюються в маленькі.

Таке зменшення букв зустрічається у людей, які займають положення, що вимагає особливої уваги до дотримання такту і зберігання таємниць.

Слово починається з маленьких літер, які перетворюються в великі (або кінець слова перетворюється в пряму або хвилясту лінію). Так пишуть люди, які не вміють зберігати секрети.

«Відкриті» (як би незакінчені) літери «а», «в», «д», «о», «ф», «я». Чим більш відкриті букви, тим більш товариський чоловік. «Закриті» букви свідчать про стриманість людини.

Написання букви «Я»

Роздута петля. Простежується бажання привернути увагу. Зазвичай це товариська людина

Маленька «Я». Такий чоловік задоволений обережним просуванням по життю. Залишається відданим тим, кого вибрав. Просте «Я» говорить про те, що людина міцно тримається за свої прийняті ідеї.

Буква «Я» дуже мала в порівнянні з іншими буквами. Буква може бути нахилена назад. Це явна ознака меншовартості. Не варто брати занадто велику відповідальність на плечі такої людини, тому що буде дуже цим наляканий і схвильований.

Високий «Я» без прикрас з вузькою петлею. Це може бути проявом гордості, тут немає ознаки марнославства. Така людина пишається своїм будинком або, може бути, сім’єю.

Друковане «Я». Людина бажає отримати схвалення за добре виконану роботу, у нього творчий характер, розвинена винахідливість.

Підпис людини

Підпис — це дзеркало душі людини або ілюзія для оточуючих? І ще. Часто кажуть, що підпису кристалізуються всі сильні або слабкі сторони людської натури. Чи це Правда?

Звичайно, в значній мірі той образ, який людина створює для оточуючих, виражається в його підпису. Для аналізу краще використовувати підпис, проставлену на неразлинованной папері.

За роки життя в людини виробляється, як правило, кілька підписів: одна з них — його природна підпис, яка використовується при приватному листуванні, друга — для візування ділових паперів. У тому випадку, коли людина використовує лише один тип підпису, можна говорити про природної природності його поведінки.

Нахил підпису, який відрізняється від нахилу в іншому тексті, свідчить про відмінності між внутрішнім світом людини і його зовнішнім виглядом. Підпис, зроблений з нахилом назад, означає, що інтелект контролює емоції. Якщо людина пише з нахилом назад, а підпис з нахилом вправо, людині властива розсудливість, голова цілком управляє його серцем, однак він доброзичливий і чутливий.

Якщо у дрібному почерку з простими буквами ми маємо підпис з великими літерами, то людина намагається зображати наявність широкої натури, якої він насправді не має. При занадто вигадливих буквах підпису можна говорити, що людина прагне створити оманливе враження про себе як про гордеце.

Наявність точки за підписом — ознака впертості, іноді — підвищеної настороженості. Якщо жирна точка, то вона може бути знаком виклику. Також про виклик свідчить важка риса під підписом.

Довга пряма лінія під підписом також має значення при аналізі. Риса, зроблена з легким натиском свідчить про власницькому, напористої характері, про те, що прагнення пов’язані з ідеальними цілями. Сильний натиск говорить нам про прагнення до матеріальних цілей і визнання.

Якщо вам зустрілися дві вертикальні лінії, проведені на межі під підписом в центрі прочерку, вони можуть бути ознакою хорошого ділового чуття.

Витончена лінія є показником романтизму, така людина любить витончену життя, легко піддається лестощам.

Чим більше незграбності в прочерка, тим більше проявляється рішучість, сила характеру, амбіційність людини.

Прочерк, який є продовженням останньої літери, часто говорить про завзятість людини, його вміння постояти за себе.

Як стверджують фахівці, багато про людину може сказати його підпис. «Затиснута», малозрозуміла підпис говорить про те, що людина не лідер. Підпис, поступово піднімається вгору, свідчить, що людина-оптиміст, і має енергійним характером. У невпевнених у собі людей вона опускається вниз. Горизонтальна підпис характерна для людей врівноважених. Підпис, яка починається з букви імені, ставлять люди вдумливі й відповідальні. Завитки говорять про владолюбстві і егоцентризмі людини.

Таким чином:

1. Подивившись, як заповнена анкета, можна визначити, наскільки людина ініціативна, акуратна, амбітний, старанний, організований і т. д.

Коли керівник якої-небудь компанії ставить свій підпис під договором, можна визначити, які риси характеру видає його почерк.

2. Почерк допомагає виявити реальні характеристики людини, не дивлячись на його наочність. (Одного разу в агентство прийшов представницький чоловік, який претендував на посаду фінансового директора. Він вів себе цілком адекватно, але ось почерк. Під час професійного тестування здобувач несподівано «дав збій» і запропонував рекрутеру замість відповідей на питання заспівати романс.

Аналіз почерку не повинен прийматися як основний і єдиний метод характеристики кандитата, бажано використовувати його в сукупності з іншими методами.

Світлана Костроміна, Кадрове агентство «Бізнес і Кар’єра» http://www.tarusexpert.ru/

Короткий опис статті: характеристика людини

Джерело: Визначення особистісних характеристик людини за допомогою аналізу почерку. Графологія

Також ви можете прочитати