Виробнича характеристика, зразок заповнення + бланк

04.10.2015

Виробнича характеристика, зразок заповнення + бланк

20.11.2014. Виробнича характеристика, зразок заповнення + бланк
Бланки. Характеристики Виробнича характеристика, зразок заповнення + бланк
Коментарів немає

Давайте розберемося разом що ж таке «виробнича характеристика». Це, насамперед, офіційний документ, який складається роботодавцем на співробітника для подальшого пред’явлення за місцем вимоги. В залежності від того, для якої мети вона необхідна, виробничі характеристики можуть бути різними за своєю формою. Можна виділити кілька видів виробничих характеристик:

1. Характеристика з місця роботи. У ній відбиваються індивідуальні, а також ділові якості. Може бути написана в довільній формі.

2. Характеристика для проходження МСЕК (лікарсько-трудової експертної комісії) або проходження МСЕ (медико-соціальної експертизи). В написанні даного виду характеристики бере участь медичний працівник, за наявності такого на підприємстві. Вона повинна бути оформлена на спеціальному бланку. В даній характеристиці повинні бути відображені умови праці працівника, його норми виробітку, санітарно-гігієнічні умови.Вона служить одним з найважливіших документів при встановленні групи інвалідності або ступеня втрати працездатності працівника.

3. Характеристика у вигляді звіту. Найчастіше даний вид виробничої характеристики складається після закінчення проходження виробничої практики на підприємстві. Становить безпосередній керівник практики або співробітник кадрової служби.

В будь-якій з вищевказаних характеристик отримує відбиття наступна інформація:

— прізвище, ім’я та по батькові працівника;

— найменування підприємства, що видає характеристику;

— назва підрозділу;

— посада працівника;

— його кваліфікація;

— виконувані працівником обов’язки, його основні функції;

— ефективність роботи;

Короткий опис статті: виробнича характеристика

Джерело: Виробнича характеристика, зразок заповнення + бланк

Також ви можете прочитати