Виробнича характеристика. Зразок бланка і форми виробничої характеристики

04.10.2015

Види виробничих характеристик

Виробнича характеристика є офіційним документом і одним з видів характеристик, які видаються при необхідності адміністрацією організації співробітникові, для її подальшого надання за місцем вимоги. Форма її написання залежить від цілей, для яких вона необхідна.

Виділимо кілька найбільш поширених варіантів.

виробничої

для характеристики

ЛТЕК і МСЕ

1. Виробнича характеристика на працівника для проходження ним лікарсько-трудової експертної комісії (ЛТЕК) або медико-соціальної експертизи (МСЕ).

Даний документ є одним з основних при проведенні всебічної експертної оцінки хворого, встановлення ступеня втрати працездатності працівника або визначення його групи інвалідності. У цьому разі виробнича характеристика оформляється роботодавцем на спеціальному бланку, у відповідності з гігієнічною характеристикою умов праці і включає в себе відповіді на питання, пов’язані з продуктивністю праці, норм виробітку оглянутого і т.п. При наявності на підприємстві медсанчастини або здоровпункту у заповненні характеристики бере участь лікар. Документ завіряється підписом керівника чи начальника відділу кадрів.

2. Найчастіше під виробничою характеристикою працівника мається на увазі характеристика з місця роботи. Цей документ пишеться в довільній формі та має містити опис службової та громадської діяльності працівника, оцінки його ділових і особистісних якостей.

3. Також найбільш часто зустрічаються ситуації, коли виробнича характеристика складається на студента, яким була пройдена певна виробнича практика на підприємстві. У цьому випадку характеристика на студента складається у вільній формі його безпосереднім керівником практики або працівником кадрової служби організації.

Короткий опис статті: виробнича характеристика

Джерело: Виробнича характеристика. Зразок бланка і форми виробничої характеристики

Виробнича характеристика. Зразок бланка і форми виробничої характеристики

Виробнича характеристика на працівника: особливості складання

На сьогоднішній день в офісах, підприємствах і установах приділяють належну увагу документації, яка стосується особового складу. Іншими словами, трудового колективу. Одним з них є виробнича характеристика або характеристикою на працівника, яка являє собою оцінку ділових якостей кожного з співробітників, а також докладний опис його трудової діяльності в межах цього підприємства і не тільки.

Як правило, даний тип документа вимагається:

 • при працевлаштуванні;
 • в посольстві з метою оформлення візи;
 • при проходженні медико-соціальної експертизи або лікарсько-трудової експертної комісії;
 • для оформлення документів у лікувально-профілактичний заклад.

Виробнича характеристика на працівника й особливості її написання

Перш за все, потрібно відзначити, що цей документ у питаннях свого заповнення дуже нагадує характеристику з місця роботи або ж практики (якщо мова йде про студента). У виробничій характеристиці повинна міститися не тільки відмітка про якості того або іншого співробітника, але і запису про його потенціал. Найчастіше така різновид характеристики, як внутрішня, доповнює собою спеціальний пакет документів.

Іноді крім внутрішньої, може знадобитися і зовнішня виробнича характеристика. Зазвичай її пишуть в якості відповіді на прохання організації або окремого працівника при:

 • видачу різних дозволів спеціальними органами;
 • отриманні кредиту;
 • застосуванні державою різних стягнень чи заохочень;
 • вступі у навчальний заклад.

Виробнича характеристика може складатися для різних цілей. В залежності від того, для чого вона повинна бути написана, буде залежати, і прядок її заповнення. До загальними правилами заповнення цього документа можна віднести:

 • заповнення від третьої особи;
 • заповнення на стандартному аркуші;
 • заповнення в сьогоденні або минулому часі;
 • підписання керівником кадрового відділу і організації.

Як заповнити виробничу характеристику для мсе

Однією з найбільш поширених цілей заповнення цього документа є його пред’явлення в лікувально-профілактичний заклад або ж спеціальне бюро медико-соціальної експертизи. В такому випадку ця характеристика повинна оформлятися на окремому спеціальному бланку.

Треба сказати, що виробнича характеристика для мсе, а саме бланк по даному документу виглядає приблизно наступним чином:

 • Ф. В. О. співробітника, на якого пишеться дана характеристика;
 • Назва підприємства та відділу, в якому працює працівник, а також адресу установи;
 • Посада, яку займає працівник, а також його стаж роботи і кваліфікація за даною посадою;
 • Кваліфікація і спеціальність за основний його професії;
 • Гігієнічна характеристика умов праці;
 • Функціональні обов’язки працівника;
 • Перерви в роботі через хворобу;
 • Успішність виконання індивідуального плану;
 • Особливості полегшених умов праці (у разі наявності);
 • Дані про переведення на іншу роботу внаслідок захворювання за останній рік;
 • Можливість раціонального працевлаштування на підприємстві;
 • Інші відомості.

Виробнича характеристика на працівника для мсе, як правило, стандартизована, і містить заголовну частину і анкетні дані. У заголовній частині вказується назва самого документа, ПІБ працівника, його посада та назва організації. Далі вже йдуть анкетні дані, що заповнюються для кожного окремого співробітника.

Якщо ви не знаєте, як правильно заповнювати такого роду документ, то для цього краще всього звернутися до інтернету. Тут можна знайти зразок заповнення виробничої характеристики для мсе. Це допоможе вам безпомилково і правильно заповнити цей документ і подати його з метою проведення медичної експертизи. Взагалі, варто зауважити, що існують певні особливості заповнення цього документа.

Особливості виробничої характеристики на працівника для МСЕ

 • Обов’язково слід вказувати про особливості трудової діяльності, а саме про те, коли працівник почав працювати в даній організації, як він просувався кар’єрними сходами, якого професійного росту він зумів досягти;
 • Зразок виробничої характеристики на працівника, як і оригінал цього документа повинен в обов’язковому порядку містити інформацію про професійної компетентності працівника, а також його спроможності підтримувати і налагоджувати ділові зв’язки, активно виконувати свої трудові обов’язки;
 • Даний документ повинен містити оцінку особистих якостей працівника, які ґрунтуються на його взаєминах зі співробітниками, його загальному рівні культури і психологічних якостях (все це часто впливає на наявність заохочень або стягнень, які будуть стягуватися з працівників);
 • Останній абзац характеристики повинен також містити в собі мета складання даного документа;
 • Виробнича характеристика повинна складатися в кількості двох примірників, один з яких (а саме оригінал) надається працівникові, а копія залишається на підприємстві;
 • Виробнича характеристика для лтек і його бланк, крім усього іншого, має містити гігієнічні умови праці співробітників, так як даний документ заповнюється для працівників медичної сфери;
 • Кількісна оцінка норм виробітку – ще одна особливість інформації, яка розміщується в цьому документі (також варто відобразити зв’язок між службовими відрядженнями та їх частотою);
 • Опис можливості перекваліфікації працівників з метою полегшення умов праці, а також скорочення робочого дня або робочого тижня.

Короткий опис статті: виробнича характеристика Види виробничих характеристик, зразки їх заповнення і порожні бланки. Скачайте бланк виробничої характеристики для МСЕ, вивчіть зразок. Як написати або як правильно заповнити виробничу характеристику. виробнича характеристика зразок заповнення як написати бланк форму для студента

Джерело: Виробнича характеристика. Зразок бланка і форми виробничої характеристики

Також ви можете прочитати