Виробнича характеристика для надання в ЛКК, МСЕК і МСЕК

06.07.2016

Виробнича характеристика для МСЕ або ЛТЕК

Виробнича характеристика — це офіційний документ, який складається та видається керівником організації співробітнику для подальшої передачі за місцем вимоги. Форма цього документа залежить від цілей, для яких цей документ призначений.

найпоширенішими варіантами виробничих характеристик є:

1. Виробнича характеристика на працівника, для проходження їм медико-соціальної експертизи або лікарсько-трудової експертної комісії. Цей документ є найважливішим при проходженні експертизи хворого, при визначенні групи інвалідності хворого, а також у випадках визначення ступеня втрати працездатності.

Виробнича характеристика для МСЕ або ЛТЕК складається на спеціальному бланку і повинна відповідати на наступні питання:

-Найменування організації, в якій працює співробітник, її повне найменування, форма власності, юридична та фактична адреса;

-ПІБ працівника, структурний підрозділ, в якому він працює, займана посада, стаж роботи на даній посаді, спеціальність і кваліфікація (клас, розряд);

-характер виконуваної роботи (слід вказати, який працю виконує співробітник ручний, машинний, наявність відряджень їх періодичність і тривалість);

-тривалість робочого дня, умови роботи (слід вказати рівень шуму, наявність загазованості, хімічних речовин, температурний режим);

-особисті показники продуктивності праці працівника (виконання плану у відсотковому співвідношенні), частота перерв у роботі за останній рік);

-якими полегшеними умовами праці користується співробітник (звільнявся від відряджень, нічних змін, або будь — яких додаткових навантажень);

-переводився працівник протягом останнього року на іншу роботу, через хворобу (якщо «так», то зазначити посаду, спеціальність, клас і розряд);

-можливість раціонального працевлаштування працівника, як зі зниженням, так і без зниження заробітної плати);

-інші, додаткові відомості.

Потім керівник організації підписує документ, з розшифруванням підпису і завіряється гербовою печаткою.

Слід зазначити, що якщо в організації існує медсанчастина або медпункт, то документ такого типу заповнюється за участю лікаря.

2.Також може складатися характеристика з місця роботи, яка заповнюється у вільній формі. У ній викладаються ділові та особисті якості працівника, а також опис його службової діяльності.

3.Якщо студент проходив практику на підприємстві, то на нього теж складають характеристику, яка називається характеристика на студента. Цей документ складається керівником практики, у вільній формі.

Короткий опис статті: виробнича характеристика з місця роботи Виробнича характеристика на працівника, для
проходження їм медико-соціальної експертизи або лікарсько-трудової експертної
комісії. Цей документ є найважливішим при проходженні Все для офісу в Санкт-Петербурзі

Джерело: Виробнича характеристика для надання в ЛКК, МСЕК і МСЕК

Також ви можете прочитати