Споживчі властивості пральних машин

20.09.2015

Споживчі властивості пральних машин

Основною групою споживчих властивостей пральних машин є група функціональних властивостей, яка характеризується наступними показниками: отстирываемостью білизни; зносом білизни (втратою первісних фізико-механічних властивостей після 20 циклів прання); якістю полоскання; продуктивністю і універсальністю.

Показник отстирываемости зразка визначається на базових зразках з використанням штучного забруднення як відношення різниці в білизні зразка після прання і штучно забрудненого зразка до різниці білизни вихідного і штучно забрудненого зразка. Результат ставлення множать на 100, тобто показник виражається у відсотках.

Значення показника залежить від ряду факторів: конструктивних особливостей пральної машини (вид активатора, його розташування, наявність додаткових пристроїв для поліпшення результату прання); температури миючого розчину і ін

Найбільш високі показники отстирываемости у пральних машин з дисковим активатором — 62-65%. Вони вище у машин з вертикально розташованим активатором (на бічній поверхні прального бака), дещо нижчий у машин з розташуванням активатора ексцентрично в похилому дні, і найнижче значення даного показника мають пральні машини, у яких активатор розташований по центру горизонтального дна.

У машин барабанного типу показник отстирываемости знаходиться в межах 50-57% при традиційному виконанні. З метою підвищення даного показника удосконалюється конструкція прального бака, вводиться система тристороннього дії на білизні миючого розчину: шляхом замочування, шляхом «зрошення» зверху, шляхом впливу збоку (системи «гармата», «гейзер» та інші). Додаткові пристрої інтенсифікації процесу прання дозволяють підвищити показник отстирываемости до рівня 65-70% і більше. Такі пральні машини відносять до класу «А».

Значення показника отстирываемости може знижуватися на 2-5% при роботі в дбайливому або реверсивному режимах, які використовуються для прання тонких тканин. вовняних та інших трикотажних виробів .

Знос білизни характеризується втратою міцності білизни після 20 циклів прання. Розраховують показник шляхом співвідношення різниці міцності вихідного і отстиранного зразка до міцності вихідного зразка. Результат ділення множать на 100 (виражають у відсотках).

Цей показник обернено пропорційно пов’язаний з показником отстирываемости. Чим інтенсивніше відбувається процес активації миючого розчину і білизни, тим краще показник отстирываемости, але втрата міцності білизни при цьому зростає.

Для активаторних пральних машин значення цього показника знаходиться в межах 15-10%, а для барабанних — 10-12%.

Ефективність віджимання білизни (якість віджимання) характеризується залишковою вологістю білизни після віджимання. Виражається показник у відсотках. Деякі машини-автомати мають функцію виходу на задану вологість після віджимання білизни.

Найбільш ефективним є віджимання білизни з допомогою центрифуги, ефективність якого доходить до 55%, у машин із ручним віджимом білизни цей показник згідно ГОСТу має бути не вищою за 98%, а для машин з віджиманням в барабані — не більше 110%. Сучасні автоматичні барабанні пральні машини мають частоту обертання барабана в режимі віджимання від 800 до 1800 об./хв, збільшення частоти обертання барабана сприяє суттєвому підвищенню якості віджиму.

Якість полоскання. Показник визначається за кількістю миючого засобу. залишився в білизні після пол

ного циклу прання. Цей показник залежить від водного модуля (співвідношення місткості прального бака і маси сухої білизни при пранні) пральної машини, виду активації, якості віджиму. Більш високі значення цього показника у пральних машин з центрифугою або в барабанних машин з високою частотою обертання барабана.

Продуктивність пральної машини характеризується витратами часу на проведення повного циклу прання на 1 кг сухої білизни. Значення цієї властивості залежать від конструктивних особливостей пральної машини, кількості циклів полоскання, а також тривалості проміжних операцій (завантаження і вивантаження білизни, перекладання з одного бака в інший і т. д.).

Функціональні властивості характеризуються універсальністю, т. тобто наявністю декількох режимів прання (можливістю проведення прання білизни з різною структурою і складом тканини), можливістю проведення додаткової сушки білизни.

Значення показників функціональних властивостей багато в чому визначає рівень якості пральних машин, так як від них залежить ступінь виконання основних і додаткових функцій.

Під безпекою розуміють електробезпека і механічну безпеку. Виконання пральних машин передбачає другий клас захисту від ураження електричним струмом, всі елементи машини, що знаходяться під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. Для підвищення механічної безпеки в машинах передбачають блокувальний пристрій, що відключає машину при відкритій кришці.

Властивості надійності пральних машин визначаються показниками довговічності, безвідмовності і ремонтопридатності.

Довговічність характеризується середнім ресурсом (середній термін служби пральної машини). Під середнім ресурсом розуміють середній час роботи пральної машини до пол

ного виходу з ладу, коли ремонт стає раціональним. Розраховують цей показник за результатами випробувань партії пральних машин як середнє арифметичне значення ресурсів машин, що беруть участь у випробуваннях.

Середній термін служби визначається конструкційними особливостями пральних машин, тобто їх типом. По типах пральних машин, у відповідності з ГОСТом, значення цього показника повинні становити: для машин типів СМ, СМР та СМП — 12 років; для типу СМА — 15 років.

Безвідмовність визначається двома показниками: середньої напрацюванням на відмову і середньої напрацюванням до відмови.

Середнє напрацювання на відмову характеризує середній час роботи пральної машини між паралельними відмовами і розраховується як результат ділення часу, протягом якого проводили спостереження за роботою партії пральних машин, на число відмов всіх пральних машин, які брали участь у випробуваннях. Цей показник нормується стандартом і його значення повинні складати не менше: 700 год для машин типів СМ і СМР; 650 год — для СМП і 400 г для СМА.

Напрацювання до відмови — середній показник, що характеризує середній час роботи пральної машини до першої відмови. Розраховується даний показник також за результатами випробувань партії машин як середнє арифметичне значення роботи до першої відмови. Для пральних машин цей показник не нормується, зазвичай, його значення наближене до гарантійного терміну експлуатації.

Ремонтоздатність визначається витратами часу на проведення базового ремонту.

Ергономічні властивості характеризуються показниками зручності користування, гігієнічності та нешкідливості.

Зручність користування визначається зручністю виконання основних функцій (трудомісткістю завантаження, перекладання, віджимання білизни, наявністю зливного насоса, автоматизацією процесу прання тощо), зручністю управління пральною машиною, наявністю додаткових елементів комфортності (кілька режимів прання, реле часу, підставка для установки на ванну, автонамотка шнура і т. д.).

Гігієнічність визначається зручністю догляду за пральною машиною. Зручність догляду залежить від матеріалів, з яких виконаний корпус і бак пральної машини, від їх форми і розмірів, доступності для догляду за окремими її елементами.

Нешкідливість характеризується відсутністю шкідливого впливу на білизні (поява плям, пошкоджень тощо), а також рівнем шуму пральної машини при роботі, максимальний рівень шуму спостерігається при високих частотах обертання барабана. Показник повинен бути не вище 68 дБ.

Естетичні властивості для більшості електропобутових машин, включаючи і пральні машини, практично не нормуються діючими стандартами. Визначаються наступними показниками: раціональністю форми; цілісність композиції; інформативністю і досконалістю виробничого рішення.

Сучасним моделям електропобутових машин притаманний так званий дизайн м’яких ліній («Soft Line» дизайн), відсутність гострих кутів і кромок.

Естетичні показники споживчих властивостей можуть істотно підвищуватися при використанні декоративних методів прикраси корпусів машин (в даний час корпусу виготовляють і з нержавіючої сталі).

Властивості економічності. Економічність характеризується двома найбільш важливими показниками: витратами на придбання і витратами, пов’язаними з експлуатацією електропобутових машин.

Витрати на придбання залежать від ряду факторів, до яких можна віднести складність і насиченість додатковими пристроями, престижність торгової марки або конкретної моделі, якість зовнішньої обробки і т. д.

Витрати на експлуатацію пов’язані з витратою електроенергії (це загальний витрата електроенергії або питома добовий витрата електроенергії для холодильників, витрата миючих засобів і води для пральних машин).

Короткий опис статті: характеристики пральних машин Основною групою споживчих властивостей пральних машин є група функціональних властивостей, яка характеризується наступними показника.. пральний, показник, машин, прання, середній, властивість, значення, віджимання, визначатися, характеризуватися

Джерело: Споживчі властивості пральних машин

Також ви можете прочитати