Службова записка про преміювання співробітників зразок

16.02.2017

Службова записка про преміювання

Зміст:

Службова записка про преміювання співробітників зразок
Трудове законодавство передбачило заохочення працівників колективу. Рішення про заохочення окремого працівника або групи приймається за трудові заслуги роботодавцем і виражається в закріплених в ТК РФ заходи заохочення, пільги і переваги. Це може бути:

 • Подяку;
 • Премія;
 • Цінний подарунок;
 • Заохочення грамотою;
 • Заохочення званням кращий у професії.

Документально заохочення оформляється шляхом подання або службової записки та наказу про заохочення.

Службова записка

Службова записка – це документ, зазвичай адресующийся від підлеглого до керівника, в якому відображається пропозицію, зауваження чи прохання. Вони служать для взаємного документообігу всередині компанії.

Службові записки поділяються на такі види, залежно від їх змісту:

 • Доповідні;
 • Пояснювальні;
 • Аналітичні;
 • Пояснювальні записки.

Найчастіше службові записки адресуються до керівництва компанії, так як містять у собі якусь проблему або прохання.

Але так само службова записка використовується і у зовнішній документообіг між компаніями. Вони використовуються для обміну необхідною інформацією.

Немає закріпленої законом форми службової записки, вона оформляється у вільній формі на стандартному аркуші формату А4, документ починається з повних даних адресата і особи, яка подає службову записку, заголовок пишеться посередині. Потім у довільній формі викладається текст. Документ закінчується датою і підписом.

Службова записка про преміювання

Щоб працівнику виплатили премію, керівництву необхідно видати наказ про виплату премії, а підставою для винесення наказу служить службова записка про преміювання.

Службова записка подається:

 • Керівником окремого підрозділу;
 • Профспілкою;
 • Радою колективу.

У службовій записці зазначаються:

 1. Загальна характеристика працівника;
 2. Всі його трудові заслуги;
 3. Виберіть у службовій записці відображається доповідь про те, який обсяг роботи виконав працівник і вказівка на те, що норма перевиконано, або відображається якесь досягнення по службі;
 4. Потім викладається прохання заохотити працівника у вигляді виплати позачергової премії.

Крім викладеного в ній може бути відображений аналіз робочої ситуації і вказівку на заслуги працівника у зв’язку з цим.

Службова записка про преміювання повинна містити у собі наступні реквізити:

 • Дата і номер;
 • Назва підрозділу;
 • Текст з найменуванням, в якому обов’язково відображаються підстави для преміювання;
 • Посади адресата і укладача, його підпис.

Службова записка проходить наступний шлях узгодження:

 1. насамперед, необхідно отримати номер службової записки та преміювання. а так само отримати гарантію, що вона точно буде передана керівництву, її потрібно зареєструвати. Укладач звертається до органу, який відповідає за весь документообіг в компанії, зазвичай це секретаріат, там її реєструють, присвоюють номер і передають на розгляд керівництву.
 2. Після подачі службової записки керівник розглядає її, приймає рішення про виплату або про відмову у виплаті премії, вид преміювання та суму, якщо грошова премія. Дане рішення виконується від руки на записці у вигляді візи, в якій відбивається рішення, посада керівника, підпис і дата.
 3. Після прийняття позитивного рішення про преміювання працівника, кадровою службою складається наказ про преміювання. в якому відображаються всі викладені в службової записки обставини та підстави для преміювання, кому виплачується премія, вид преміювання, сума, дата і підпис.

Структура службової записки про преміювання

Структура службової записки про преміювання:

 • «Шапка», в якому відображаються посадові дані та ПІБ керівника, кому адресується записка, дані про укладача;
 • Потім посередині аркуша пишеться назва «Службова записка».
 • Далі викладається текст записки, нижче дата, номер, підпис укладача.

Текст службової записки про преміювання складається з:

 1. Констатація трудових заслуг працівника, його позитивних якостей;
 2. Аналіз причин, умов і факторів, робочої обстановки, виклад заслуги працівника;
 3. Пропозицію про преміювання працівника.

Так само якщо у службовій записці викладаються підстави для преміювання підвищення обсягу виконаної роботи, необхідно докласти до неї документальні дані про це.Вказівка на застосування цих даних, відображається у кінці тексту записки.

У службовій записці про преміювання, мало викласти сухі факти про роботу, потрібно обґрунтувати необхідність преміювання.

Приклади службових записок про преміювання

Службова записка про преміювання співробітників зразок

Зразок службової записки

Короткий опис статті: наказ про заохочення працівників зразок Службова записка. Службова записка про преміювання. Структура записки про преміювання. Приклад службової записки про преміювання. Зразок.

Джерело: Службова записка про преміювання співробітників зразок

Також ви можете прочитати