Службова характеристика, зразки характеристики, як скласти службову

09.10.2015

Службова характеристика, зразки характеристики, як скласти службову

Кадрове Агентство р. Москви КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ вітає Вас на своїй сторінці!

Вам потрібна Службова Характеристика для надання в…. Що робити?

Варіант №1 Ми надаємо послуги по складанню характеристик, рекомендаційних листів. Вартість послуги — 2000 рублів за 1 документ.

Варіант №2 Складіть характеристику самостійно. Для цього рекомендуємо Вам ознайомитися з нашими методичними матеріалами.

Слово «характеристика» походить від слова «характер» [< лат. charactër відбиток, особливість, своєрідність < грец. charaktër друк, клеймо; особливість, своєрідність] (з тлумачних Словників)

Службова характеристика — це офіційний документ, що містить відгук про службову, наукову та ін. діяльності працівника, який включає в себе оцінку його ділових, психологічних і моральних якостей.

Службова характеристика пишеться в довільній формі від третьої особи. Становить службову характеристику, як правило, керівник структурного підрозділу, а затверджує керівник установи, скріплюючи свій підпис печаткою закладу.

В тексті службової характеристики можна виділити три блоки:

1. Анкетні дані, де вказують ім’я, по батькові та прізвище працівника, дату народження; займану посаду та дату призначення на цю посаду, вчений ступінь і звання (якщо вони є). Додатково можна повідомити відомості про здобуту освіту (які навчальні заклади, де і коли закінчив), тривалості роботи в даній установі, кар’єрному зростанні (які посади займав).

2. Оцінка рівня професійної майстерності, ділових і особистісних якостей. Показники, за якими проводиться така оцінка, наведені нижче.

3. Заключна частина службової характеристики містить висновок, в якому вказується призначення характеристики.

Показники службової характеристики

Зазвичайоцінка проводиться за наступними показниками.

• Професійна компетентність. Досвід роботи і практичні навички, професійні знання зі своєї спеціальності, ерудиція в інших службових питаннях, самоосвіта, інтерес до передового досвіду, знання необхідних нормативних та законодавчих документів, знання своїх прав і обов’язків.

• Працездатність. Ступінь активності в роботі, якість виконання роботи, своєчасність виконання посадових обов’язків, організація особистого робочого часу, міра відповідальності за результати роботи, ефективність рішення поставлених завдань, вміння адаптуватися до нововведень, поведінку в складних ситуаціях.

• Ділові якості (для керівного складу). Вміння організувати колектив на виконання службових завдання, здійснення контролю над підлеглими, вміння врегулювати конфлікти в колективі, встановити ділові стосунки з керівниками суміжних підрозділів, здатність проводити аналіз ефективності свого структурного підрозділу, займатися плануванням.

• Психологічні якості і виробнича етика. Рівень загальної культури, взаємини з колегами і клієнтами, комунікабельність, доброзичливість, чуйність, скромність, психологічна стійкість, здатність до самооцінки.

ПРИКЛАДИ ОЦІНОК

Про обсяги роботи.

Позитивний відгук. Співробітник виконує великий обсяг роботи, завжди вкладається в терміни, при цьому встигає бути присутнім на всіх нарадах, своєчасно готувати необхідні звіти і знайомитися із звітами, що надходять до нього. Виконуваний обсяг робіт свідчить про високий професіоналізм і відданість компанії.

Негативний відгук. Співробітник активно залучений в різні проекти, присвячує їм багато часу і сил. На жаль, зусилля не завжди приводять до реальних вимірним результатами, яких очікує від нього керівник. Ряду важливих завдань (примерыЙ) не було приділено достатньої уваги. Мабуть, виконання завдань перешкоджає відсутність організованості і невміння ставити цілі і розставляти пріоритети. Мабуть, для підвищення ефективності діяльності співробітникові рекомендується спробувати зрозуміти і розібратися, як організований робочий процес в компанії.

Про вміння аналізувати і приймати рішення.

Позитивний відгук. Співробітник відрізняється здатністю аналізувати факти, збирати необхідну інформацію і на підставі цього приймати зважені рішення. Співробітник демонструє здатність, розглядаючи різні варіанти, приймати правильне рішення. Він швидко вчиться і вміє дивитися «корінь» питання, відокремлювати важливе від другорядного. Навіть якщо керівник не завжди згоден з його рішеннями, він завжди ставиться до них з повагою. Колеги розраховують на здатність співробітника аналізувати ситуацію і приймати рішення і часто звертаються до нього за порадою.

Негативний відгук. Деякі з рішень і рекомендацій співробітника недостатньо підкріплені аналізом і фактами. Керівник неодноразово повертав на доопрацювання його пропозиції, так як вони не були обгрунтовані, хоча у співробітника і була можливість зібрати необхідну інформацію. В майбутньому співробітнику рекомендовано краще познайомитися з роботою компанії і, перш ніж висловлювати свою точку зору, опрацювати всі варіанти і представити документи та пропозиції в прийнятному для керівництва і колег форматі.

Про вміння планувати і організовувати.

Позитивний відгук. Співробітник вміє планувати свою роботу і визначати цілі. Правильно розставляє пріоритети. Рідко залишає справи на останню хвилину. Уважний не тільки до задачі в цілому, але і до деталей роботи. Як тільки в організації приймається якесь рішення (навіть якщо рішення ухвалено на іншому департаменті), співробітник оцінює можливі наслідки, уточнює деталі і модифікує свої робочі плани у відповідності з новими вимогами. Часто його запитання і зауваження виявляються корисними не тільки для нього, але і для всієї організації.

Негативний відгук. Над навичками планування і організації співробітнику доведеться ще багато працювати. Так як він рідко планує свою роботу на перспективу, він часто не справляється своєчасно з роботою або ж виконує роботу не з належною якістю. Забуває вчасно попередити колег про те, яку інформацію він від них чекає. У підсумку через його погане планування колеги і підлеглі змушені затримуватися після закінчення робочого дня. Співробітник із-за невміння планувати і концентруватися на найважливіших завданнях, що не може виконувати декілька проектів одночасно.

СТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор ТОВ «Резерв»

__________________ / Петров П.п./

«_____»_____________200_ р.

Характеристика

На співробітника ТОВ «Резерв» Іванова Івана Павловича

Іванов Іван Павлович є співробітником ТОВ «Резерв» з 2000 року працює на посаді інженера. За час роботи проявив себе як старанний і сумлінний працівник.

Дотримується норм поведінки, прийнятих в компанії. У спілкуванні з колегами доброзичливий і привітний, з партнерами та клієнтами фірми – ввічливий і ввічливий, в скрутних ситуаціях завжди націлений на знаходження компромісних рішень, до вирішення завдань підходить творчо. Уважний до людей, тактовний. Має навички ділового спілкування.

Працьовитий, володіє високою працездатністю, всіляко підтримує роботу компанії в складні моменти, в тому числі і в позаурочний час.

Володіє діловими якостями: сумлінним ставленням до праці, прагнення до підвищення кваліфікації та професійного росту, аналітичним мисленням. Претензій та зауважень до роботи співробітника не було.

Характеристика дана для надання за місцем вимоги.

Начальник Виробничого відділу Сидоров Б. Р.

СТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор ТОВ «Резерв»

__________________ / Петров П.п./

«_____»_____________200_

Характеристика

На співробітника ТОВ «Резерв» Борисова Бориса Борисовича

Борисов Борис Борисович, 1964 р. народження, має вищу освіту за спеціальністю «архітектор-будівельник», що підтверджується державним дипломом, виданим Астраханським Державним Технічним Університетом. Після закінчення університету відслужив рік в армії у званні старшим лейтенантом морської піхоти.

Неодружений (розлучений з 1997 р.), має п’ятирічну доньку. Підтримує дружні стосунки з дружиною.

До вступу на роботу в ТОВ «Резерв» змінив три місця роботи — кооператив «Масломер» (1987-1990 рр..), НДІ «Альфа» (1990-1997 рр.), Московський авіабудівний інститут (1997-1998 рр..).

Характеристики з попередніх місць роботи позитивні, додаються до даної. З останнього місця роботи звільнився за власним бажанням у зв’язку з розлученням і подальшим розміном спільної з колишньою дружиною житлоплощі і переїздом на нове місце проживання.

На роботу в ТОВ «Резерв» надійшов о 23 листопада 1999 р. після чотиримісячної перерви в трудовому стажі. Пройшов перепідготовку за профілем спеціаліста по роботі з тришаровими оболонками. Відмінно здав кваліфікаційний іспит. Виступив з кількома раціоналізаторськими пропозиціями щодо вдосконалення використання тришарових оболонок в обшивці літаків СУ-31. За один з них був нагороджений цінним подарунком та медаллю «За трудові заслуги»

В колективі комунікабельний, користується заслуженою увагою, має задатки лідера. Професійна підготовка і знання відповідає пропонованим вимогам. На жаль, погано розвинена дисциплінованість — за останній місяць були випадки запізнення на роботу більше ніж на 20 хвилин.

Швидко і ефективно навчаємо. При спілкуванні хоч і відкритий, але частіше залишає свою думку «на потім». За характером тяжіє до сангвініку. Високі особисті амбіції. Здатний на прийняття обдуманих самостійних рішень. Відповідальний за прийняті рішення і виконані дії. Курить.

Любить і всіляко оберігає доньку, проводить з нею весь свій вільний час. З оточуючими дещо замкнутий, але коректний. Тактовний. Часто потребує матеріальних засобах — витрачається на виховання доньки і ремонт нової придбаній квартирі. Рекомендований начальником відділу кадрів до виділення грошової субсидії. Виправдовує довіру при видачі матеріальних засобів, зберігає ввірене майно. Представляється перспективним фахівцем з можливим подальшим призначенням на керівні посади.

Характеристика дана для надання за місцем вимоги

Начальник відділу Переверзєв С. С.

СТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор ТОВ «Резерв»

__________________ / Петров П.п./

«_____»_____________200_

Характеристика

На співробітника ТОВ «Резерв» Світлану Александрову Олександрівну

Александрова Світлана Олександрівна працює в компанії з 2001 року на посаді бухгалтера. У 2005 році переведена на посаду головного бухгалтера ТОВ «Резерв «.

Освіта Вища — закінчила Московський Фінансовий інститут за спеціальністю «Бухгалтерський Облік» в 2001 році.

У 2007 році отримав кваліфікацію Професійного бухгалтера — фінансового менеджера, фінансового консультанта (експерта).

Регулярно бере участь у всіх заходах з підвищення кваліфікації.

За час її роботи в ТОВ «Резерв» на підприємстві неодноразово проводилися перевірки податковими та іншими органами. За результатами перевірок до підприємства не пред’являлися санкції за порушення бухгалтерського обліку та звітності.

За підсумками роботи неодноразово премировалась. А в 2008 році за рішенням зборів засновників була включена до складу засновників ТОВ «Резерв «.

У зв’язку з переходом на Новий план рахунків і введенням податкового обліку на підприємстві розробив програму обліку, що об’єднала бухгалтерський, податковий і управлінський облік на підприємстві.

За характером трудолюбива, відповідальна, неконфликтна. Проявила себе чудовим організатором і професійним фахівцем.

Характеристика дана для надання за місцем вимоги.

Фінансовий Директор Васильєв Ст. Ст.

Допомога у написанні характеристик

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ — Кадрове Агентство р. Москва

Короткий опис статті: характеристика приклад

Джерело: Службова характеристика, зразки характеристики, як скласти службову характеристику, характеристика, кадрове агентство

Службова характеристика, зразки характеристики, як скласти службову характеристику, характеристика, кадрове агентство

Службова характеристика, зразки характеристики, як скласти службову

Кадрове Агентство р. Москви КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ вітає Вас на своїй сторінці!

Вам потрібна Службова Характеристика для надання в…. Що робити?

Варіант №1 Ми надаємо послуги по складанню характеристик, рекомендаційних листів. Вартість послуги — 2000 рублів за 1 документ.

Варіант №2 Складіть характеристику самостійно. Для цього рекомендуємо Вам ознайомитися з нашими методичними матеріалами.

Слово «характеристика» походить від слова «характер» [< лат. charactër відбиток, особливість, своєрідність < грец. charaktër друк, клеймо; особливість, своєрідність] (з тлумачних Словників)

Службова характеристика — це офіційний документ, що містить відгук про службову, наукову та ін. діяльності працівника, який включає в себе оцінку його ділових, психологічних і моральних якостей.

Службова характеристика пишеться в довільній формі від третьої особи. Становить службову характеристику, як правило, керівник структурного підрозділу, а затверджує керівник установи, скріплюючи свій підпис печаткою закладу.

В тексті службової характеристики можна виділити три блоки:

1. Анкетні дані, де вказують ім’я, по батькові та прізвище працівника, дату народження; займану посаду та дату призначення на цю посаду, вчений ступінь і звання (якщо вони є). Додатково можна повідомити відомості про здобуту освіту (які навчальні заклади, де і коли закінчив), тривалості роботи в даній установі, кар’єрному зростанні (які посади займав).

2. Оцінка рівня професійної майстерності, ділових і особистісних якостей. Показники, за якими проводиться така оцінка, наведені нижче.

3. Заключна частина службової характеристики містить висновок, в якому вказується призначення характеристики.

Показники службової характеристики

Зазвичайоцінка проводиться за наступними показниками.

• Професійна компетентність. Досвід роботи і практичні навички, професійні знання зі своєї спеціальності, ерудиція в інших службових питаннях, самоосвіта, інтерес до передового досвіду, знання необхідних нормативних та законодавчих документів, знання своїх прав і обов’язків.

• Працездатність. Ступінь активності в роботі, якість виконання роботи, своєчасність виконання посадових обов’язків, організація особистого робочого часу, міра відповідальності за результати роботи, ефективність рішення поставлених завдань, вміння адаптуватися до нововведень, поведінку в складних ситуаціях.

• Ділові якості (для керівного складу). Вміння організувати колектив на виконання службових завдання, здійснення контролю над підлеглими, вміння врегулювати конфлікти в колективі, встановити ділові стосунки з керівниками суміжних підрозділів, здатність проводити аналіз ефективності свого структурного підрозділу, займатися плануванням.

• Психологічні якості і виробнича етика. Рівень загальної культури, взаємини з колегами і клієнтами, комунікабельність, доброзичливість, чуйність, скромність, психологічна стійкість, здатність до самооцінки.

ПРИКЛАДИ ОЦІНОК

Про обсяги роботи.

Позитивний відгук. Співробітник виконує великий обсяг роботи, завжди вкладається в терміни, при цьому встигає бути присутнім на всіх нарадах, своєчасно готувати необхідні звіти і знайомитися із звітами, що надходять до нього. Виконуваний обсяг робіт свідчить про високий професіоналізм і відданість компанії.

Негативний відгук. Співробітник активно залучений в різні проекти, присвячує їм багато часу і сил. На жаль, зусилля не завжди приводять до реальних вимірним результатами, яких очікує від нього керівник. Ряду важливих завдань (примерыЙ) не було приділено достатньої уваги. Мабуть, виконання завдань перешкоджає відсутність організованості і невміння ставити цілі і розставляти пріоритети. Мабуть, для підвищення ефективності діяльності співробітникові рекомендується спробувати зрозуміти і розібратися, як організований робочий процес в компанії.

Про вміння аналізувати і приймати рішення.

Позитивний відгук. Співробітник відрізняється здатністю аналізувати факти, збирати необхідну інформацію і на підставі цього приймати зважені рішення. Співробітник демонструє здатність, розглядаючи різні варіанти, приймати правильне рішення. Він швидко вчиться і вміє дивитися «корінь» питання, відокремлювати важливе від другорядного. Навіть якщо керівник не завжди згоден з його рішеннями, він завжди ставиться до них з повагою. Колеги розраховують на здатність співробітника аналізувати ситуацію і приймати рішення і часто звертаються до нього за порадою.

Негативний відгук. Деякі з рішень і рекомендацій співробітника недостатньо підкріплені аналізом і фактами. Керівник неодноразово повертав на доопрацювання його пропозиції, так як вони не були обгрунтовані, хоча у співробітника і була можливість зібрати необхідну інформацію. В майбутньому співробітнику рекомендовано краще познайомитися з роботою компанії і, перш ніж висловлювати свою точку зору, опрацювати всі варіанти і представити документи та пропозиції в прийнятному для керівництва і колег форматі.

Про вміння планувати і організовувати.

Позитивний відгук. Співробітник вміє планувати свою роботу і визначати цілі. Правильно розставляє пріоритети. Рідко залишає справи на останню хвилину. Уважний не тільки до задачі в цілому, але і до деталей роботи. Як тільки в організації приймається якесь рішення (навіть якщо рішення ухвалено на іншому департаменті), співробітник оцінює можливі наслідки, уточнює деталі і модифікує свої робочі плани у відповідності з новими вимогами. Часто його запитання і зауваження виявляються корисними не тільки для нього, але і для всієї організації.

Негативний відгук. Над навичками планування і організації співробітнику доведеться ще багато працювати. Так як він рідко планує свою роботу на перспективу, він часто не справляється своєчасно з роботою або ж виконує роботу не з належною якістю. Забуває вчасно попередити колег про те, яку інформацію він від них чекає. У підсумку через його погане планування колеги і підлеглі змушені затримуватися після закінчення робочого дня. Співробітник із-за невміння планувати і концентруватися на найважливіших завданнях, що не може виконувати декілька проектів одночасно.

СТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор ТОВ «Резерв»

__________________ / Петров П.п./

«_____»_____________200_ р.

Характеристика

На співробітника ТОВ «Резерв» Іванова Івана Павловича

Іванов Іван Павлович є співробітником ТОВ «Резерв» з 2000 року працює на посаді інженера. За час роботи проявив себе як старанний і сумлінний працівник.

Дотримується норм поведінки, прийнятих в компанії. У спілкуванні з колегами доброзичливий і привітний, з партнерами та клієнтами фірми – ввічливий і ввічливий, в скрутних ситуаціях завжди націлений на знаходження компромісних рішень, до вирішення завдань підходить творчо. Уважний до людей, тактовний. Має навички ділового спілкування.

Працьовитий, володіє високою працездатністю, всіляко підтримує роботу компанії в складні моменти, в тому числі і в позаурочний час.

Володіє діловими якостями: сумлінним ставленням до праці, прагнення до підвищення кваліфікації та професійного росту, аналітичним мисленням. Претензій та зауважень до роботи співробітника не було.

Характеристика дана для надання за місцем вимоги.

Начальник Виробничого відділу Сидоров Б. Р.

СТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор ТОВ «Резерв»

__________________ / Петров П.п./

«_____»_____________200_

Характеристика

На співробітника ТОВ «Резерв» Борисова Бориса Борисовича

Борисов Борис Борисович, 1964 р. народження, має вищу освіту за спеціальністю «архітектор-будівельник», що підтверджується державним дипломом, виданим Астраханським Державним Технічним Університетом. Після закінчення університету відслужив рік в армії у званні старшим лейтенантом морської піхоти.

Неодружений (розлучений з 1997 р.), має п’ятирічну доньку. Підтримує дружні стосунки з дружиною.

До вступу на роботу в ТОВ «Резерв» змінив три місця роботи — кооператив «Масломер» (1987-1990 рр..), НДІ «Альфа» (1990-1997 рр.), Московський авіабудівний інститут (1997-1998 рр..).

Характеристики з попередніх місць роботи позитивні, додаються до даної. З останнього місця роботи звільнився за власним бажанням у зв’язку з розлученням і подальшим розміном спільної з колишньою дружиною житлоплощі і переїздом на нове місце проживання.

На роботу в ТОВ «Резерв» надійшов о 23 листопада 1999 р. після чотиримісячної перерви в трудовому стажі. Пройшов перепідготовку за профілем спеціаліста по роботі з тришаровими оболонками. Відмінно здав кваліфікаційний іспит. Виступив з кількома раціоналізаторськими пропозиціями щодо вдосконалення використання тришарових оболонок в обшивці літаків СУ-31. За один з них був нагороджений цінним подарунком та медаллю «За трудові заслуги»

В колективі комунікабельний, користується заслуженою увагою, має задатки лідера. Професійна підготовка і знання відповідає пропонованим вимогам. На жаль, погано розвинена дисциплінованість — за останній місяць були випадки запізнення на роботу більше ніж на 20 хвилин.

Швидко і ефективно навчаємо. При спілкуванні хоч і відкритий, але частіше залишає свою думку «на потім». За характером тяжіє до сангвініку. Високі особисті амбіції. Здатний на прийняття обдуманих самостійних рішень. Відповідальний за прийняті рішення і виконані дії. Курить.

Любить і всіляко оберігає доньку, проводить з нею весь свій вільний час. З оточуючими дещо замкнутий, але коректний. Тактовний. Часто потребує матеріальних засобах — витрачається на виховання доньки і ремонт нової придбаній квартирі. Рекомендований начальником відділу кадрів до виділення грошової субсидії. Виправдовує довіру при видачі матеріальних засобів, зберігає ввірене майно. Представляється перспективним фахівцем з можливим подальшим призначенням на керівні посади.

Характеристика дана для надання за місцем вимоги

Начальник відділу Переверзєв С. С.

СТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор ТОВ «Резерв»

__________________ / Петров П.п./

«_____»_____________200_

Характеристика

На співробітника ТОВ «Резерв» Світлану Александрову Олександрівну

Александрова Світлана Олександрівна працює в компанії з 2001 року на посаді бухгалтера. У 2005 році переведена на посаду головного бухгалтера ТОВ «Резерв «.

Освіта Вища — закінчила Московський Фінансовий інститут за спеціальністю «Бухгалтерський Облік» в 2001 році.

У 2007 році отримав кваліфікацію Професійного бухгалтера — фінансового менеджера, фінансового консультанта (експерта).

Регулярно бере участь у всіх заходах по підвищенню кваліфікації.

За час її роботи в ТОВ «Резерв» на підприємстві неодноразово проводилися перевірки податковими та іншими органами. За результатами перевірок до підприємства не пред’являлися санкції за порушення бухгалтерського обліку та звітності.

За підсумками роботи неодноразово премировалась. А в 2008 році за рішенням зборів засновників була включена до складу засновників ТОВ «Резерв «.

У зв’язку з переходом на Новий план рахунків і введенням податкового обліку на підприємстві розробив програму обліку, що об’єднала бухгалтерський, податковий і управлінський облік на підприємстві.

За характером трудолюбива, відповідальна, неконфликтна. Проявила себе чудовим організатором і професійним фахівцем.

Характеристика дана для надання за місцем вимоги.

Фінансовий Директор Васильєв Ст. Ст.

Допомога у написанні характеристик

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ — Кадрове Агентство р. Москва

Короткий опис статті: характеристика співробітника

Джерело: Службова характеристика, зразки характеристики, як скласти службову характеристику, характеристика, кадрове агентство

Також ви можете прочитати