Службова характеристика військовослужбовця. Трудове законодавство. День

16.02.2017

Службова характеристика військовослужбовця

Військовослужбовцям у період проходження служби нерідко доводиться звертатися за службовою характеристикою. Службова характеристика являє собою документ, що містить аналіз службової діяльності, оцінку моральних, психологічних і ділових якостей військовослужбовця.

Службова характеристика військовослужбовця. Трудове законодавство. День

Пишеться вона командиром в довільній формі і від третьої особи. При складанні службової характеристики військовослужбовця, командир повинен всебічно вивчити його особисті і ділові якості, щоб дати їм об’єктивну оцінку.

Аналіз включає в себе всі показники роботи з займаної посади і в якому стані перебувають справи у підрозділі військової частини, або на тій ділянці, за який відповідає військовослужбовець.

службовій характеристиці військовослужбовця необхідно відобразити аспекти, які найбільш повно його характеризують. Вказується рівень професійної підготовки, наскільки глибоко він знає загальновійськовий Статут, ступінь готовності до виконання обов’язків у будь-який час, ступінь вдосконалення професійних знань, практичне застосування отриманих знань, наявний бойовий досвід. Описуються особисті якості військовослужбовця, наприклад, його вимогливість не тільки до себе, але і до оточуючих, старанність та дисциплінованість.

Особливо повно аналізується, наскільки вміло він керує, навчає і виховує довірений йому особовий склад (якщо він є), поєднує вимогливість з турботою про нього.

Військовослужбовець за службовим обов’язком повинен бути зібраним, організованим, вміти швидко орієнтуватися і приймати рішення в складній обстановці, вміти визначати переважне направлення на забезпечення оптимального рівня бойової готовності, проявляти здібності у виконанні поставлених завдань.

Якщо всі ці якості є в військовослужбовця, їх обов’язково треба відобразити в характеристиці.

Додатково проводиться оцінка стану ділянки, яким командує (або за який відповідає) військовослужбовець, а саме — рівень його укомплектованості, бойової готовності, загальна дисципліна на ділянці, стан озброєння та військової техніки тощо

У службовій характеристиці військовослужбовця повинні міститися відомості про його вміння критично ставитися до своєї діяльності, творчому підході до справи, ступінь його авторитету в військовому колективі, участь у забезпечення захисту державних секретів. Відображаються моральні та психологічні якості. Окремо зазначаються відомості про його здоров’я. Характеристика підписується вищим командиром, з зазначенням контактних даних, засвідчується печаткою військової частини, ставиться дата видачі.

Якщо мова йде про солдата строкової служби, часто трапляється так, що командир дає надто об’єктивну оцінку, з якої тільки в клінінгову компанію менеджером чистоти влаштовуватися… З цього грамотні військовослужбовці строкової служби заздалегідь купують більш позитивною характеристикою, виготовленої взводним писарем і пропечатанной у відповідній службі штабу. Так що якщо ви шукаєте зразок для цієї характеристики, то вам слід звернути увагу на статтю, де є все необхідне для складання правильної характеристики.

Короткий опис статті: службова характеристика військовослужбовця Службова характеристика військовослужбовця. Військовослужбовцям у період проходження служби нерідко доводиться звертатися за службовою характеристикою. Службова характеристика являє собою документ, що містить аналіз службової діяльності, оцінку моральних, психологічних і ділових якостей військовослужбовця. Пишеться вона командиром Службова характеристика військовослужбовця, як скласти характеристику,складання характеристики,характеристика з місця роботи,характеристика,військовий,військовослужбовець

Джерело: Службова характеристика військовослужбовця / Трудове законодавство / День Д — робота, бізнес, кар’єра, життя

Також ви можете прочитати