Складаємо характеристику правильно: інструкція

23.09.2015

Характеристика з місця роботи: для чого вона потрібна і як правильно його скласти

Складаємо характеристику правильно: інструкція

Всі знають, що існує такий документ, як характеристика з місця роботи. Але далеко не всі знають, навіщо вона потрібна. А адже характеристика необхідна і для проходження планової атестації, і для переходу на більш високооплачувану роботу. Характеристику вимагають і органи опіки при оформленні усиновлення і деякі банки при видачі великих кредитів або іпотеки, а також суди при розгляді деяких категорій справ. Тому дуже важливо знати, як написати характеристику з місця роботи.

Про що потрібно писати в характеристиці?

Так як характеристика є офіційним документом, в ній має міститися відгук про службової діяльності конкретної людини. І чим докладніше і толковей він буде складений, тим більше шансів у співробітника отримати бажану роботу і зайняти конкурентну вакансію. Так що характеристика з місця роботи повинна являти собою опис (короткий) трудової діяльності працівника, його ділових якостей, професійного рівня і давати оцінку його роботи, а також моральних якостей.

Хто складає і підписує характеристику?

Характеристика складається у двох примірниках (один видається працівникові на руки, а другий залишається на підприємстві) або інспектором відділу кадрів, або начальником відділу, де працює працівник (якщо у нього є такі повноваження). Той, хто склав характеристику, її підписує.

Характеристика завіряється печаткою організації та підписом керівника установи. Співробітник, який склав характеристику, несе повну відповідальність за всі зазначені в ній відомості та їх достовірність.

Якщо характеристика потрібно в сторонню організацію, її може підписати тільки керівник установи, але в цьому випадку на другому примірнику, який залишається у відділі кадрів, повинні стояти візи всіх уповноважених осіб: начальника відділу, де працює працівник, або інспектора з кадрів і керівника організації.

Як оформляється характеристика?

Треба сказати, що формально бланків для написання характеристики не існує, але є стандарт, якому потрібно слідувати (умовно його можна назвати – бланк характеристики з місця роботи). Що ж стосується правил написання, то викладати інформацію в документі потрібно від третьої особи теперішнього або минулого часу (тобто закінчив, працював, керував, брав участь та інше), а характеристику необхідно оформляти на стандартних аркушах формату А4. Службова характеристика складається з декількох частин, а саме:

 • Заголовної частини – у ній вказується найменування документа – ХАРАКТЕРИСТИКА, а також назва організації, посада співробітника, його прізвище, ім’я та по батькові повністю.
 • Анкетних даних працівника, на якого пишеться характеристика – до анкетними даними відносяться прізвище, ініціали, рік народження, освіта (тут треба вказати не тільки рівень освіти, але і які навчальні заклади, коли і де співробітник закінчив), спеціальність (професія), вчені звання та ступені (якщо вони є). Анкетні дані оформляються окремим абзацом тексту.
 • Даних про трудову діяльність – у цьому розділі необхідно точно вказати, з якого часу і на якій посаді співробітник почав свою трудову діяльність на даному підприємстві, можна вказати, де і ким він працював до приходу в нинішню організацію, а також внести дані про його кар’єрному зростанні (перекладах всередині підприємства). Тут же потрібно перерахувати найбільш великі і значущі результати його кар’єри, наприклад, участь або керівництво якимось проектом, напрямком, додати інформацію про підвищення кваліфікації або отримання додаткової освіти (якщо це мало місце).

Складаємо характеристику правильно: інструкція

 • Оцінки службових, ділових і особистих якостей працівника – тут слід вказати рівень професіоналізму, компетентності, наявність досвіду роботи, знання нормативних документів з посади і спеціальності, функціональних обов’язків і прав. Важливо вказати загальний рівень ерудиції, наявність здатності до професійного зростання і самоосвіти, інтерес до нових методів роботи і прагнення до самовдосконалення, а також вміння встановлювати ділові контакти і приймати рішення в межах посадової зони відповідальності. Обов’язково треба згадати про те, чи здатний співробітник грамотно планувати свою роботу, здійснювати функцію керівництва, працювати в складних умовах, приймати ефективні рішення і будувати нормальні стосунки з колегами, підлеглими та керівництвом. В плані особистих якостей потрібно приділити увагу інформації про те, чи користується працівник авторитетом у колег і керівництва, а також рівнем його культури і психологічним якостям. Крім того, у цьому розділі, як правило, зазначаються наявні у працівника заохочення, нагороди або стягнення.
 • Заключній частині, в якій слід вказати, куди і для чого надається характеристика з місця роботи.
 • Завантажити характеристику з місця роботи ви можете тут: зразок характеристики .

  Під підписами керівника відділу та керівника підприємства ставиться дата видачі характеристики. А якщо документ призначений для планової атестації всередині організації, то співробітник, на якого складена характеристика, повинен ознайомитися з нею і зробити внизу відповідний запис з підписом і датою ознайомлення з документом.

  Зверніть увагу:

  Складаємо характеристику правильно: інструкція
  Порядок проведення атестації робочих місць на підприємстві

  Короткий опис статті: характеристика з місця роботи Від того, наскільки правильно і грамотно складена характеристика з місця роботи, часто залежать такі важливі моменти життя, як кар’єрний ривок, оформлення іпотеки, усиновлення дитини. Отже, вчимося складати характеристику. скласти характеристику з місця роботи написати

  Джерело: Складаємо характеристику правильно: інструкція

  Також ви можете прочитати