Щоденник лікаря-інтерна з неврології

16.02.2017

Текст роботи:

Коротка характеристика лікаря-інтерна.

Березін Владислав Аркадійович, успішно закінчив у 2002р. ТВЕРСЬКУ

ОРДЕНА ДРУЖБИ НАРОДІВ ДЕРЖАВНУ МЕДИЧНУ АКАДЕМІЮ, на підставі наказу лікарсько-санітарної служби управління ФГУП Жовтневої залізниці МШС Росії від 21.07.02. за № НВЫК 4/33 був прийнятий з 1.08.2002. за

10.06.2003. на посаду лікаря — інтерна неврологічного відділення ГУОЗ

«ДКБ».

За час проходження інтернатури показав високий рівень теоретичної підготовки, у повному обсязі опанував необхідними практичними навичками з обраної спеціальності. У повсякденній роботі виявляв допитливість, наполегливість у засвоєнні нових знань і навичок.

Брав участь в науково-практичній роботі кафедри неврології

СПбИУВЭКа, зокрема брав участь у створенні наукової роботи

«Вегетативна дистонія у осіб молодого віку з початковими проявами недостатності мозкового кровообігу» під керівництвом зав.. каф. д. м. н., проф. А. Ю. Макарова та доцента кафедри, к.м. н. Д. В. Гуревича.

Регулярно відвідував засідання наукового товариства неврології, консиліуми, спільні консультації і обходи за участю професора, доцента і асистентів кафедри неврології СПбИУВЭКа.

Дотримувався основи деонтології при спілкуванні з пацієнтами та колегами, брав активну участь у громадському житті колективу.

В періоди з 13.04.03 за 25.04.03 в рамках програми проходження інтернатури працював в ГИНУВ № 30 ім. С. П. Боткіна в якості лікаря-інтерна на відділенні нейроінфекції, а так само в період з 12.05.03. за 26.05.03. на відділенні нейрохірургії ДНЗ «ДКБ».

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ

1.08.02 – 1.10.02.

1. Відвідування циклу занять (з 9-00 до 14-00) з загальної неврології та топічної діагностики, що проводяться кафедрою неврології СПбИУВЭКа з групою інтернів на базі неврологічного відділення ДНЗ «ДКБ».

Викладачі – к. м. н., доцент каф. Д. В. Гуревич, к. м. н., ас. каф. Л. Р. Гончарова. Теми циклу:

-Функціональна морфологія нервової системи.

-Загальна чутливість і її порушення

-Рефлекси та їх зміни.

-Довільні рухи та їх порушення.

-Екстрапірамідні порушення

-Мозочок, розлади координації.

Короткий опис статті: характеристика лікаря інтерна

Джерело: Щоденник лікаря-інтерна з неврології

Також ви можете прочитати