Щоб характеристика з місця роботи не була у шкоду, FB.ru

23.09.2015

Щоб характеристика з місця роботи не було на шкоду

Щоб характеристика з місця роботи не була у шкоду, FB.ru

Характеристика з місця роботи входить у число офіційних документів, які надаються на вимогу працівника або за зовнішніми запитами. Наприклад, для судових органів, для надання за новим місцем роботи, при вступі у навчальний заклад, при здійсненні призову на військову службу, для отримання кредиту, для прийняття рішень державними і муніципальними органами і в інших випадках.

Також характеристику можуть скласти для використання всередині організації, при атестації, нагородження або просування працівника по службовим сходам.

Якщо характеристика необхідна для надання до суду, у випадках притягнення працівника до кримінальної або адміністративної відповідальності, її написання слід здійснювати з особливою увагою. Судові органи можуть запросити відомості, що характеризують підозрюваного для винесення рішення. Складність у даному випадку полягає в тому, що в таких запитах відсутні уточнення, які саме дані необхідні. Щоб не завдати шкоди працівникові, особі, що становить документ, слід порадитися з працівником чи його адвокатом.

Зазвичай характеристика з місця роботи виконується безпосереднім начальником — керівником підрозділу. Основна мета цього документа полягає в оцінці ділових якостей, особистості співробітника і його професійної діяльності.

При написанні характеристики чітких вимог не існує. Однак певні правила, яких необхідно дотримуватися, все ж є.

По-перше, документ потрібно оформляти на стандартному аркуші формату А4. Текст необхідно викладати від третьої особи в теперішньому або минулому часі. Наприклад, виконує або виконував обов’язки.

На початку вказується назва документа, великими літерами друкується слово ХАРАКТЕРИСТИКА, потім необхідно записати посаду, прізвище та ім’я особи без скорочень.

В першому абзаці характеристика з місця роботи містить анкетні дані співробітника. У наступних описується трудовий шлях. Тут зазвичай обмежуються простою розповіддю про діяльність людини безпосередньо в організації, показуючи його кар’єрне зростання: в якому році почав працювати, в які періоди обіймав ту чи іншу посаду. Тут також допускається опис основних етапів діяльності до приходу в організацію.

Характеристика на працівника з місця роботи повинна містити найбільш значні, важливі досягнення співробітника. Наприклад, яким проектом керував, у якої діяльності брав участь.

Потім потрібно вказати відомості, коли проводилося підвищення кваліфікації або отримання додаткової освіти, якщо такі були.

Далі дається оцінка професійних якостей працівника — наявність досвіду у тій чи іншій галузі, знання правових актів і нормативної документації, вміння вести аналітичну роботу та встановлювати контроль, виконувати поставлені завдання у встановлений термін і в повному обсязі, здатність брати відповідальність на себе, ефективність прийнятих рішень, поведінку в нестандартних ситуаціях. Тут же можна згадати про сформованих ділових стосунках з колегами та інші моменти.

На наступному етапі характеристика з місця роботи повинна містити оцінку особистісних якостей людини, вміння контактувати з оточуючими людьми, колегами, опис психологічних якостей та рівня загальної культури та ерудиції. Також слід вказати про наявність заохочень або стягнень (іноді про недоліки варто промовчати).

Закінчити складання характеристики слід зазначенням органу, куди вона має бути надана.

Документ необхідно підписати у начальника підрозділу, якому безпосередньо підпорядковується характеризується, і у керівника організації. Під підписами вказується дата. Форма характеристики з місця роботи повинна завірятися печаткою.

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи Характеристика з місця роботи є офіційним документом, який складається на вимогу самого працівника або за зовнішніми запитами. При написанні характеристики чітких вимог не існує. Однак певні правила, яких необхідно дотримуватися, все ж є. Характеристика на працівника з місця роботи повинна містити найбільш значні важливі досягнення співробітника. Наприклад, яким проектом керував, у якої діяльності брав участь, створював розробки і т. д. характеристика з місця роботи форма характеристики з місця роботи характеристика на працівника з місця роботи

Джерело: Щоб характеристика з місця роботи не було на шкоду — FB.ru

Також ви можете прочитати