Реєстрація за місцем проживання та зняття з реєстрації . Поради юристів .

09.10.2015

Реєстрація за місцем проживання та зняття з реєстрації

Зміст

На які моменти слід звернути увагу громадянину, змінює місце проживання? В яких випадках необхідно реєструватися, і які документи для цього потрібні? Коли необхідно зніматися з реєстрації? Яка відповідальність за проживання без реєстрації?

Юридична адреса та місце проживання громадянина

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу Республіки Казахстан місцем проживання визнається той населений пункт, де громадянин постійно або переважно проживає. Цією ж статтею встановлено, що громадянин має юридичну адресу, яка використовується у відносинах з фізичними і юридичними особами, а також державою. Юридичною адресою громадянина визнається місце його реєстрації.

Хто повинен реєструватися за місцем проживання?

згідно з пунктом 5 Правил реєстрації внутрішніх мігрантів реєстрації за місцем проживання підлягають:

 • громадяни Республіки Казахстан, які постійно проживають на її території і переселяються всередині держави з метою постійного або тимчасового проживання, а також які прибули на постійне проживання з-за кордону;
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають у Республіці Казахстан;
 • іноземці та особи без громадянства, які отримали статус біженця.

Який орган проводить реєстрацію за місцем проживання та зняття з реєстрації?

Органами, що здійснюють реєстрацію та зняття з реєстрації громадян, є підрозділи міграційної поліції органів внутрішніх справ.

Прийом і видача документів на реєстрацію та зняття з реєстрації проводиться Центрами обслуговування населення (ЦОНами),

Реєстрація за місцем проживання
Де можна реєструватися?

 • у житлових будинках;
 • квартирах;
 • дачних будівлях садівницьких товариств та кооперативів;
 • гуртожитках;
 • готелях;
 • будинках відпочинку;
 • санаторіях;
 • профілакторіях;
 • лікувальних установах;
 • будинках-інтернатах;
 • пансіонатах;
 • будинках престарілих;
 • службових будівлях і приміщеннях.

Для реєстрації потрібно пред’явлення документів, що підтверджують придбання житла у власність (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо) або які свідчать про отримання його у користування, у тому числі за договором найму (оренди), піднайму, а також надають їм право на вселення в житло на інших підставах, передбачених законодавством Республіки Казахстан, за наявності письмової згоди власника (наймача) житла.

Слід враховувати, що право власності на житло виникає з моменту його державної реєстрації в органах юстиції. У зв’язку з цим звернення за реєстрацією в житло, угода з яким ще не зареєстрована, буде передчасним. Неможливою буде реєстрація в житло, якщо право власності взагалі ні за ким не зареєстровано (самовільно зведений житловий будинок, незареєстрований дачний будиночок тощо)

В який термін потрібно реєструватися?

Пункт 6 Правил реєстрації внутрішніх мігрантів зобов’язують зареєструватися всіх громадян у 10-денний термін з дня зняття з обліку за місцем попередньої реєстрації.

Відповідно до пункту 7 зазначених правил біженці підлягають реєстрації у 5-денний термін.

Які документи потрібні для реєстрації за місцем проживання?

 • письмова згода власника житла на реєстрацію за встановленою формою,
 • копія посвідчення особи власника житла (присутність власника (наймача) житла обов’язково). У разі якщо власником житла є неповнолітня дитина, письмову згоду про реєстрацію надають його законні представники;
 • оригінал документа на житло (оригінал після звіряння повертається власнику), який повинен бути зареєстрований в установленому порядку в органі юстиції;
 • книга реєстрації громадян встановленої форми. При її відсутності, книга реєстрації громадян заводиться одночасно з поданням письмової згоди власника житла на реєстрацію;
 • адресний листок вибуття з попереднього місця реєстрації, встановленої форми. У разі втрати громадянином адресного листка вибуття, органом внутрішніх справ за попереднім місцем проживання за заявою громадянина видається його дублікат, або реєстрація проводиться після перевірки і достовірного встановлення факту зняття з реєстрації шляхом направлення запитів до органу внутрішніх справ за попереднім місцем реєстрації і надходження дубліката адресного листка вибуття;
 • оригінал посвідчення особи;
 • оригінал свідоцтва про народження — для неповнолітніх дітей
 • оригінал паспорта — для громадян, які прибули з-за меж Республіки Казахстан на постійне проживання в Республіку Казахстан і для громадян, які втратили посвідчення особи;
 • оригінал військового квитка (тимчасового посвідчення, видане замість військового квитка) — для військовозобов’язаних або приписного свідоцтва — для призовників з відміткою органу військового управління про прийняття на військовий облік, або документ, що підтверджує відомості про військовий облік;
 • довідку про звільнення — для осіб звільнених з місць позбавлення волі.

При цьому заповнюються два адресні листки прибуття.

Реєстрація громадян, які не мають документів

згідно з пунктом 8 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан реєстрація громадян Республіки Казахстан, які не мають документів, що засвідчують особу, у тому числі прийняли громадянство Республіки Казахстан, здійснюється за тимчасовими посвідченнями особистості з подальшою видачею документів, що засвідчують особу.

Реєстрація громадян, які прибули з-за кордону

Громадяни Республіки Казахстан, які прибули з-за меж країни на постійне місце проживання в Республіку Казахстан реєструються на підставі паспорта, в якому є відмітка про зняття з консульського обліку. Якщо громадянин Республіки Казахстан прибув на постійне місце проживання в Республіку Казахстан без зняття з консульського обліку з країни колишнього проживання, йому необхідно надати:

 • довідку про зняття з обліку з країни колишнього проживання з обов’язковим зазначенням належності до громадянства, видану загранучреждением Республіки Казахстан (або Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ Республіки Казахстан)
 • або документ про зняття з реєстраційного обліку з колишнього місця проживання, виданий і завірений належним чином компетентними органами іноземної держави.

Якщо буде надано оригінал листка вибуття зі штампом про зняття з реєстраційного обліку, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за межі Республіки Казахстан зі строком більше трьох місяців з дня видачі, то органом внутрішніх справ проводиться перевірка на предмет наявності реєстрації та громадянства країни колишнього проживання.

Реєстрація громадян, які в’їхали в Республіку Казахстан за свідченнями на повернення серії АБ проводиться за тимчасовим посвідченням особи з подальшим відновленням втрачених документів, надання листка вибуття при цьому не вимагається.

Реєстрація дітей

згідно з пунктом 2 статті 16 Цивільного кодексу місцем проживання осіб, які не досягли 14 років (малолітніх), або громадян, які перебувають під опікою, визнається місце проживання їх законних представників.

Пунктом 10 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан встановлено, що реєстрація дітей, які не досягли повнолітнього віку, здійснюється на загальних підставах за свідоцтвом про народження або паспортів громадянина Республіки Казахстан (при наявності останніх). Документи на реєстрацію дітей подають їх батьки або законні представники.

Реєстрація в гуртожитках, готелях, службових будівлях

згідно з пунктом 11 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан громадяни, які проживають у гуртожитках, готелях, будинках відпочинку, санаторіях, профілакторіях, лікувальних закладах, будинках-інтернатах, інших службових будівлях і приміщеннях, реєструються за клопотанням адміністрації цих установ (ректорату вузу, адміністрації готелю тощо) у територіальних органах внутрішніх справ за адресою знаходження зазначених установ.

Особи, які утримуються у центрах соціальної адаптації для осіб, які не мають визначеного місця проживання, у спеціальних лікувальних закладах для хронічних хворих, і не мають документів, що засвідчують особу, реєструються за адресою цих установ.

Зміна місця проживання в межах одного міста

Реєстрація громадян, які змінили адресу реєстрації межах міста, має районні поділу, здійснюється за новою адресою з одночасним зняттям з колишнього адреси реєстрації та проставленням штампу про зняття з реєстраційного обліку в книзі реєстрації громадян. При цьому заповнюються один адресний листок вибуття і два адресні листки прибуття. Адресний листок вибуття направляється в територіальний орган внутрішніх справ за попереднім місцем реєстрації.

Потрібна заміна посвідчення особи при зміні місця проживання?

 • при зміні юридичної адреси за посвідченнями особи, які не містять електронні носії інформації, у разі переїзду з однієї області в іншу;
 • при зміні юридичної адреси всередині області, міста, району, якщо в посвідченні особи, що не містить електронні носії інформації, вказаний повний юридичний адреса (місто, район, вулиця, будинок, квартира).

В інших випадках заміна посвідчення особи не потрібно.

згідно з пунктом 14 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан громадяни, які прибули на тимчасове проживання, в гості, відрядження, на роботу, навчання, стажування, лікування терміном понад 3 місяці, реєструються за місцем тимчасового проживання терміном до 1 року в загальному порядку, без зняття з попереднього місця реєстрації, при наявності тимчасового військового обліку. При цьому в листках прибуття та книзі реєстрації громадян за місцем тимчасового проживання проставляється штамп тимчасової реєстрації із зазначенням строку такої реєстрації. Особи, у яких виконання службових обов’язків пов’язано з довготривалим (більше 1 року) проживанням поза місця постійного проживання (за наявності підтверджувального документа) обліковуються на весь термін, необхідний для виконання обов’язків без зняття з попереднього місця реєстрації, при наявності військового обліку. За письмовою згодою власника житла, особи, які перебувають на тимчасовому обліку, можуть реєструватися як постійно проживають зі зняттям з реєстрації за попереднім місцем реєстрації.

Якщо громадянин проживає в одній місцевості, а працює в іншій (наприклад, вахтовим методом), то необхідність його реєстрації за місцем роботи залежить від терміну перебування в іншій місцевості. Якщо тривалість перебування в іншій місцевості по роботі перевищує 3 місяці, то необхідно оформити тимчасову реєстрацію за правилами, зазначеними в попередньому пункті.

Можна зареєструватися не знімаючись з обліку за попереднім місцем проживання?

Згідно з пунктом 15 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан реєстрація може бути оформлена громадянам, не знявся з реєстрації за попереднім місцем проживання в межах Республіки Казахстан. При цьому для оформлення зняття з реєстрації в орган внутрішніх справ за попереднім місцем реєстрації направляється лист з додатком заяви громадянина і трьох адресних листків вибуття. Орган внутрішніх справ при отриманні заяви в 3-денний термін оформляє зняття з реєстрації з напрямком одного адресного листка вибуття зі штампом про зняття з реєстрації ініціатору запиту. При цьому реєстрація проводиться при отриманні адресного листка вибуття з органу внутрішніх справ з попереднього місця реєстрації.

Зняття з реєстрації
Кому необхідно зніматися з реєстрації?

Пунктом 9 Правил реєстрації внутрішніх мігрантів встановлено, що зняття з реєстрації за місцем проживання підлягають внутрішні мігранти:

 • переселяються на інше місце проживання;
 • засуджені до позбавлення волі на підставі вироку суду;
 • визнані судом такими, що втратили право користування житловим приміщенням;
 • померлі.

Потрібно зніматися з реєстрації при тимчасовому виїзді за кордон?

При виїзді за межі Республіки Казахстан з іншими цілями, ніж постійне проживання (у службових, приватних справах, як туристів, на роботу, навчання, лікування, відпочинок) дозвіл органів внутрішніх справ не потрібно (пункт 5 Правил оформлення документів на виїзд за межі Республіки Казахстан на постійне місце проживання ). Зняття з реєстрації за місцем проживання при тимчасовому виїзді за кордон також не потрібно.

Документи, необхідні для зняття з реєстрації

згідно з пунктом 18 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан для зняття з реєстрації необхідно подати наступні документи:

 • заява у довільній формі. У разі, якщо власником житла є неповнолітня дитина, письмову заяву про зняття з реєстрації надають його законні представники;
 • книгу реєстрації громадян (при її відсутності — адресну довідку, за відсутності даних в адресному бюро, дублікат адресного листка прибуття, наявного в адресній картотеці територіального органу внутрішніх справ);
 • оригінал посвідчення особи (неповнолітні діти — оригінал свідоцтва про народження або паспорта громадянина Республіки Казахстан при його наявності). Оригінали документів після звірки повертаються власнику;
 • 3 адресних листка вибуття, заверяемые штампом зняття з реєстрації. Один листок вибуття видається громадянину для пред’явлення при реєстрації за новим місцем проживання, другий — направляється в адресне бюро, третій — поміщається в адресну картотеку місцевого органу внутрішніх справ;
 • оригінал військового квитка (тимчасового посвідчення, видане замість військового квитка (для військовозобов’язаних) або приписного свідоцтва (для призовників) з відміткою місцевого органу військового управління про зняття з військового обліку, або документ, що підтверджує зняття з військового обліку. Оригінали документів після звірки повертаються власнику.

Зняття з обліку при виїзді на постійне проживання за кордон

При виїзді на постійне місце проживання за кордон, крім документів, зазначених у попередньому пункті, додатково надається довідка про дозвіл на виїзд на постійне проживання за межі Республіки Казахстан органів внутрішніх справ. У цьому випадку посвідчення особи вилучаються органами внутрішніх справ, і знищуються в установленому порядку, а також видається адресний листок вибуття зі штампом про зняття з реєстрації, завірений паспортної гербовою печаткою. При цьому документом, який є підставою для зняття з реєстрації за межі Республіки Казахстан, в адресному листку вибуття вказується паспорт громадянина Республіки Казахстан. Після цього в паспорті проставляється штамп про дозвіл на виїзд на постійне проживання за межі Республіки Казахстан (пункт 18 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан ).

Пунктом 20 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан передбачено, що зняття з реєстрації дітей, які не досягли повнолітнього віку, здійснюється у загальному порядку за свідоцтвом про народження або паспортів Республіки Казахстан при їх наявності. Заяву на зняття з реєстрації дітей подають їх батьки або законні представники.

Зняття з реєстрації за ініціативою власника приміщення

Пункт 21 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан передбачає можливість зняття з реєстрації за ініціативою власника житлового приміщення без пред’явлення заяви особи, що знімається з реєстрації, та його посвідчення особи. Для цього власник житла повинен подати свою заяву, оригінал документа на житло (оригінали документів після звірки повертаються власнику), а також листки вибуття у трьох примірниках. Один примірник оформленого листка вибуття направляється в адресне бюро, другий — видається власнику житлового приміщення для вручення особі, знятого з реєстрації, а третій — поміщається в адресну картотеку місцевого органу внутрішніх справ. У випадках, коли з ініціативи власника житлового приміщення знятий з реєстраційного обліку військовозобов’язаний громадянин територіальний орган внутрішніх справ направляє письмове повідомлення про це відповідний орган військового управління.

Зняття з реєстрації померлих громадян

Згідно з пунктом 23 вищевказаних Правил зняття з реєстрації померлих провадиться за що надійшли з органів РАЦС документам, заявам родичів, при наданні ними підтвердних документів (свідоцтва про смерть). При цьому посвідчення особи та паспорта знищуються в установленому порядку. У разі, якщо померлий зареєстрований в іншому органі внутрішніх справ за місцем його реєстрації направляється повідомлення про знищення документа у зв’язку зі смертю власника.

Книга реєстрації громадян

відповідно До пункту 25 Правил обліку зареєстрованих та знятих з реєстрації громадян Республіки Казахстан реєстрація та зняття з реєстрації здійснюються шляхом проставляння відповідного штампа і запису в книзі реєстрації громадян, яка видається власникам (наймачам) житла та іншим особам, у віданні яких знаходяться будівлі і приміщення.

Що містить книга реєстрації громадян?

Книга реєстрації громадян є документом, що підтверджує адреса реєстрації фізичної особи (пункт 26 вищевказаних Правил).

Книга реєстрації громадян перед видачею завіряється паспортної гербовою печаткою і підписом уповноваженого працівника документування і реєстрації населення органу внутрішніх справ. В книгу реєстрації громадян вносяться такі відомості:

 • найменування населеного пункту, району, області, вулиці, номери будинку, квартири, органу внутрішніх справ, який оформив книгу реєстрації громадян, дати початку книги реєстрації громадян;
 • відомості про власників житла (прізвище, ім’я, по батькові), характеристика помешкання (будинок, квартира, загальна площа, корисна площа, адреса), тип, номер і дата видачі документа на право володіння житлом;
 • відомості про реєстрацію чи зняття з реєстраційного обліку громадян (порядковий номер зареєстрованого громадянина, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, номер і дата видачі документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження дітей), відмітки про оформлення реєстрації, зняття з реєстрації шляхом проставлення відповідних штампів та зазначенням дати їх оформлення).

Отримання книги реєстрації громадян

Для отримання книги згідно з пунктом 27 вищевказаних Правил громадянам, зареєстрованим (реєструючих) за даною адресою потрібно представити:

 • оригінал посвідчення особи (свідоцтво про народження — дітям, які не досягли повнолітнього віку). Оригінали документів після звірки повертаються власнику;
 • довідку з адресного бюро, що підтверджує адреса реєстрації громадянина (дані з адресної картотеки територіального органу внутрішніх справ);
 • оригінал документа на житло (оригінали документів після звірки повертаються власнику);
 • квитанцію про оплату за видачу книги реєстрації громадян.

Заміна книги реєстрації громадян

Для обміну книги обліку мешканців колишнього зразка книги реєстрації громадян подаються відповідно до пункту 28 зазначених Правил наступні документи:

 • оригінал посвідчення особи (дітям, які не досягли повнолітнього віку — свідоцтва про народження або паспорта громадянина Республіки Казахстан при його наявності), оригінали документів після звірки повертаються власнику);
 • оригінал документа на житло, після звіряння повертається власникові;
 • книга обліку мешканців;
 • квитанція про оплату за видачу книги реєстрації громадян.

Відомості, що містяться в книзі обліку мешканців, переносяться в книгу реєстрації громадян. Книга обліку мешканців після перенесення з неї відомостей до книги реєстрації громадян, повертається власникові з проставленням у ній відміток «погашено» на сторінках, де містяться відомості про реєстрацію громадян.

У випадках втрати або непридатності до використання (псування, старість) книги реєстрації громадян за письмовою заявою власника житла із зазначенням обставин втрати або непридатності до подальшого використання, видається нова книга реєстрації з відміткою «повторно».

При втраті або обмін книги реєстрації громадян, у графі «примітка» журналу обліку видачі книг реєстрації громадян, проводиться відмітка про недійсність, втраченої або обмінюваної книги реєстрації громадян, із зазначенням дати заяви власника житла про отримання нової книги реєстрації громадян.

Якщо у книзі реєстрації громадян заповнені всі сторінки, власникам житла видається нова книга реєстрації громадян з відміткою «продовження». При цьому попередня книга реєстрації громадян із заповненими сторінками залишається у її власника.

Відповідальність за порушення порядку реєстрації
Відповідальність за проживання без реєстрації

Проживання громадянина без реєстрації за місцем проживання є порушенням статті 377 Кодексу Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення та тягне за собою штраф в 5 МРП. а при повторному порушенні протягом одного року — 10 МРП .

Відповідальність за фіктивну реєстрацію за місцем проживання

Короткий опис статті: характеристика з місця проживання

Джерело: Реєстрація за місцем проживання та зняття з реєстрації | Поради юристів | defacto.kz

Також ви можете прочитати