Регламентуючі документи і звіти, HTML-Навігатор

03.07.2016

Регламентуючі документи і звіти, HTML-Навігатор

Важливим кроком у циклі проектування системи управління є випуск пакета регламентуючої документації. Чим більше регламентована діяльність співробітників, тим менше неприємних несподіванок чекає керівника. Business Studio дозволяє кардинально знизити трудомісткість цієї роботи. Вона автоматично формує всі основні регламентуючі документи організації:

Після того як створена модель системи управління, сформовано та затверджено регламентуючі документи, перед консультантами або фахівцями компанії постає завдання поширення цієї інформації між зацікавленими особами і працівниками підприємства. При вирішенні цього завдання фахівцям доводиться стикатися з наступними труднощами:

HTML-навігатор Business Studio дозволяє зробити результати роботи фахівців з моделювання бізнес-процесів доступними всім зацікавленим особам і співробітникам компанії. Моделі та регламентуючі документи можна миттєво оновлювати і потім переглядати на будь-якому робочому місці, де встановлено стандартний web-браузер.

Основні можливості та переваги HTML -Навігатора

HTML-навігатор — це статичний web-сайт, який автоматично створює Business Studio. При відкритті HTML-навігатора за допомогою стандартного браузера відображається дерево з відповідними розділами Business Studio (Процеси, Суб’єкти, Об’єкти і т. д). Кожному елементу дерева прив’язаний один з основних документів, що дозволяє сформувати Business Studio. Наприклад, при виборі процесу відкриється Документ «Регламент процесу», при виборі Підрозділи — «Положення про підрозділ», при виборі посади — «Посадова інструкція».

Ключова можливість HTML — навігатора — можливість переходу між документами. Кожний об’єкт системи в HTML-навігаторі представлений гіперпосиланням, в тому числі елементи діаграм та додані до об’єктів Business Studio зовнішні файли (наприклад, форми документів у форматі Microsoft Word). Завдяки цьому забезпечується зручна швидка робота з інформацією.

Business Studio дозволять сформувати HTML-навігатор з заданим об’ємом інформації: документація з конкретного процесу, регламентуюча документація підрозділу, управлінські звіти.

Короткий опис статті: регламентуючі документи це Регламентуючі документи і звіти, HTML-Навігатор 1С-Бітрікс, CMS, PHP, bitrix, система управління контентом

Джерело: Регламентуючі документи і звіти, HTML-Навігатор

Також ви можете прочитати