Психолого-педагогічна характеристика студента і групи та сценарій

24.09.2015

Психолого-педагогічна характеристика студента і групи та сценарій проведення вечора для першокурсників
Реферати, курсові, дипломні, контрольні (попередній перегляд)

 

Представлена робота носить класичний характер і включає в себе психолого-педагогічну характеристику студента і групи та сценарій проведення вечора для першокурсників. У першому розділі розглянуто наступні питання: загальні відомості про студента, характеристика його особистості, його ставлення до навчальної діяльності, його взаємини з оточуючими, інтереси, дозвілля. Зроблені психолого-педагогічні висновки. У другому розділі висвітлені наступні питання: загальні відомості про групу, спрямованість, психологічна єдність і організаційна структура колективу. У третьому розділі розроблявся сценарій проведення вечори знайомств для першокурсників. Мета даного заходу — знайомство, досягнення більш тісного контакту між студентами, згуртування групи, створення більш дружнього колективу. Досягнення цієї мети позитивно вплине на успішність групи в цілому.

Психолого-педагогічна характеристика студента

Загальні відомості про студента

Райчев Віталій Миколайович, 1978 року народження. Закінчив школу в 1995 р. і вступив в БГПА на будівельний факультет за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». У 1993 р. перейшов у знов сформовану групу 112515 по спеціалізації «Конструювання будівель і споруд».

Проживає разом з дружиною і дитиною в гуртожитку. Житлові умови скоріше незадовільні, матеріальний добробут сім’ї середня. Відносини в сім’ї добрі. В сім’ї Райчев Ст. Н. займає чільну роль.

Фізичний стан і здоров’я хороші, любить грати у футбол, волейбол і робити ранкові пробіжки.

Особистість студента

bez-nazvaniya

На даному етапі соціальні потреби проявляються у навчанні, професійній діяльності та спілкуванні з однолітками. В колективі вважається поважною людиною, до чиєї думки дослухаються. Найбільш тісно спілкується з кількома однокурсниками (3-4 людини), з іншими підтримує більш-менш рівні стосунки. Загалом є товариською людиною.

навчально-пізнавальної діяльності є яскраво вираженим лідером. Завжди намагається досконально розібратися в цікавому питанні. Курсові та інші роботи здає завжди в числі перших і раніше призначеного терміну. Проявляє хороші організаторські здібності, вміє обговорити проблему, з безлічі рішень шляхом обговорення вибере найбільш оптимальне. Відповідально ставиться до будь-якого дорученої справи.

В характері переважають риси сангвініка.

У спілкуванні з викладачами поважає і ввічливий, намагається уважно вислухати чужу думку або погляд на якусь проблему і ненав’язливо висловити свою думку. Працьовитий і высокоорганизован. Планує свій час і намагається дотримуватися цього плану. Любить дітей.

Різко негативних якостей не помічено. До деяким людям може ставитися з часткою іронії та сарказму. Може пожартувати над іншим людиною, але не зло.

Шкідливих звичок не помічено.

Займається самовихованням і самовдосконаленням. Намагається зміцнити свою самоорганізацію, ще більше розвинути працьовитість.

Ставлення до навчальної діяльності

Райчев Ст. Н. вчиться на відмінно і йде на «червоний диплом». Отримання відмінної оцінки є його принципом. На заняттях він уважний, бере активну участь у виникаючих обговореннях, відповідає і задає питання. Великий інтерес проявляє до технічних наук. Має розвинені логічне, асоціативне мислення та просторову уяву. Намагається освоїти і осмислити весь читаний матеріал і отримати максимальну кількість знань. Має хорошу пам’ять, завжди на заняттях веде докладний конспект. Самостійно працює з додатковою навчальною та нормативно-технічною літературою. Успіхи в навчальній діяльності відображають витрачаються зусилля. Середнім балом є оцінка «відмінно». З вимогами викладачів погоджується і часто пред’являє до себе високі вимоги.

Взаємини з колективом

В колективі користується авторитетом і є лідером, є прикладом для інших.

Бере участь в організації навчальної діяльності своєї групи. Домовляється з викладачами про час призначення заліків, консультацій, перенесення занять або призначення додаткових занять.

На зауваження товаришів реагує об’єктивно, визнає свої помилки.

Спрямованість особистості, інтерес, дозвілля

Має цілком сформований і стійкий інтерес до розрахунку будівель і споруд з використанням ПЕОМ. Досконало володіє інженерними розрахунковими програмними комплексами і машинною графікою.

У роботі секцій, гуртків і т. д. в рамках БГПА не бере участь, але приймає участь в науково-технічних семінарах, конференціях та олімпіадах. Займається самоосвітою в напрямку поглиблення отриманих знань.

Читає періодичну печатку з інформаційних і мережевих технологій.

Вільний час присвячує сім’ї і спорту.

надалі бажає працювати за обраною спеціальністю і вдосконалюватися в цій області знань.

Загальні психолого-педагогічні висновки

Аналізуючи вищесказане, можна відзначити наступне: Райчев Ст. Н. — сформувалася самостійна особистість зі своїм світоглядом і ставленням до навколишнього світу. Діяльність Райчева Ст. Н. — позитивна і спрямована на творення. Головним якістю Райчева Ст. Н. у сфері діяльності зараз і в майбутньому є компетенція і професіоналізм.

Психолого-педагогічна характеристика групи

Загальні відомості про групу

Колектив (студентська група 112137) сформований у 1997 році. За віком колектив досить однорідний. Різниця у віці складає не більше 1-2 роки. Всі мають середню шкільну освіту. Цей колектив складається з 5 дівчат і 13 хлопців. Традицією колективу, як і всіх студентів є святкування «дня студента».

Успішність у групі вище середнього і вона є найкращою по успішності з решти 6 груп. Все відстаючі студенти до 3-йому курсом були відраховані і залишилися ті, хто дійсно хоче вчитися. Група навчально дисциплінована, більш слабкі студенти намагаються не відстати від інших. Допомагають відстаючим більш успішні студенти, що характеризує згуртованість групи. Члени групи не обмежуються спілкуванням тільки всередині свого колективу, а спілкуються і з іншими однокурсниками.

Спрямованість колективу

Почуття громадянськості і інтересу до політичного життя майже не виражена. Мабуть, це пов’язано з браком часу на обговорення цих проблем. Хороша успішність на даний момент і є обов’язком і громадянською позицією студента. Ставлення колективу до порушень норм суспільної моралі в цілому негативний. Студенти, схильні до порушення цих норм, також не проявили себе в навчанні та були відраховані.

Рівень підготовки та загального розвитку студентів ближче до середнього. Іноді помітні прогалини в деяких областях знань і швидше це пов’язано з недоліками шкільної освіти. Інтереси студентів лежать в широкій області і це пов’язано з великою кількістю досліджуваних предметів. Помітний підвищений інтерес до комп’ютерного навчання і, мабуть, це пов’язано з затребуваністю таких знань. Цікаво, що більш шановані більш вимогливі до студента педагоги. Тут же важливим є і особистий приклад викладача, його ставлення до своєї роботи.

Недоліком навчальної взаємодії студентів є запозичення одними робіт інших. При наявності зразка робота (проект, диплом тощо) виконується формально, без осмислення написаного. Часто одна і та ж помилка послідовно може зустрічатися у 5-6 чоловік. Але в цілому така взаємодія дає позитивний ефект.

Основним видом діяльності колективу є професійна діяльність. Це виражається в участі частини групи (на жаль меншою) у різних науково-технічних семінарах, конференціях, олімпіадах. При наявності зацікавленості і стимулу деякі з студентів беруть участь у таких заходах досить охоче, розуміючи корисність такої участі. На невдачі інших студенти реагують з співчуттям, хоча можуть поставитися з іронією чи байдужістю. При появі труднощів не намагаються від них піти, а мобілізують сили на їх подолання.

Короткий опис статті: характеристика на студента Курсова робота Педагогіка, Психологія Представлена робота носить класичний характер включає в себе психолого-педагогічну характеристику студента групи сценарій проведення вечора для першокурсників У Психолого-педагогічна характеристика студента і групи та сценарій проведення вечора для першокурсників Реферати, курсові, дипломні, контрольні Педагогіка, Психологія Реферати курсові завантажити безкоштовний реферат дипломна бібліотека рефератів завантажити

Джерело: Психолого-педагогічна характеристика студента і групи та сценарій проведення вечора для першокурсників — Курсова робота

Також ви можете прочитати