Психолого-педагогiчна характеристика класного колективу.

08.10.2015

Психолого-педагогічна характеристика класу. 

Учні стараються приймати активну участь у громадському житті класу, залюбки виконують доручення вчителів.

Гарно організована гурткова робота. Гурток англійської мови відвідують всі учні класі, гурток хореографії, гурток малювання. Учні класу позитивно налаштовані на спілкування з вчителями, батьки надають якісну допомогу для зменшення адаптативного періоду.

 

Подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності; розвиток самоврядування тощо. Класний керівник може використати орієнтовні питання для складання характеристики класу.

І. Загальні відомості про клас: кількість учнів, дівчат, хлопців

II. Соціально-психологічні особливості учнів

1. Соціометричний статус (на основі даних соціометрії): лідери, товариші, ізольовані, зневажені. Як здійснюється опора на лідерів.

2. Ставлення до громадського життя, участь у справах класу, школи окремих учнів, класу в цілому.

3. Участь у гуртковій роботі.

4. Ставлення до вчителів. Особливості проведення роботи з батьками, їх ставлення до школи.

5. Рівень учнівського врядування, органи врядування. Організаторські здібності учнів класу, спілкування в класі.

6. Рівень вихованості учнів класу.

III. Особистісні риси учнів класу

1. Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання.

2. Самосвідомість: прагнення, самооцінка.

3. Індивідуально-типологічні особливості школярів: особливості темпераменту, моральні якості.

4. Особливості психологічного стану деяких учнів.

IV. Пізнавальні особливості учнів класу

1. Особливості сприйняття, пам’пам’яті, уваги, мислення, уяви.

2. Рівень інтелектуального розвитку.

V. Участь батьків у житті класу, школи

VI. Педагогічні висновки. Завдання, на виконання яких має спрямовуватися робота з класним колективом (формулюються з огляду на характеристики класу)

Показники успiшностi у класi

Психолого — педагогічна характеристика класу (зразок)

Психолого-педагогічна характеристика колективу 4-класу

У 4 — класі навчається ___ учнів, з них:___ дівчаток i ___ хлопчиків. Клас вікової норми з групою інтелектуальних дітей.

Показники успішності у класі такі:

• учнів з високим рівнем навчальних досягнення______;

• учнів із достатнім рівнем навчальних досягнення______;

• учнів із середнім рівнем навчальних досягнення______;

• учнів із початковим рівнем навчальних досягнення_____.

Показники успiшностi у класi

Більшість дітей має високий навчальний потенціал i хороші здібності до навчання.___% учнів класу навчаються із задоволенням i тільки троє______ мають початковий рівень навчальних досягнення.

Труднощі під час вивчення окремих предметів мають_________.

Дисципліна на уроках задовільна. Такі учні, як:_________ — не завжди виконують домашні завдання.

Колектив класу діяльний, живий, енергійній. За даними останнього анкетування під час вивчення мікроклімату колективу, активність учнів класу виявилась такою: 50 % дітей проявляють себе надзвичайно активно в житті колективу; 25 % дітей мають середній рівень активності, а 15 % від загальної кількості дітей не цікавляться справами колективу.

60 % дітей считают, що колектив класу згуртований. За результатами анкетування виявлено групу дітей з високим рівнем тривожності, напруженості в житті колективу. До її складу входять такі учні:______________. Вони відчувають себе незахищеними від негативного впливу дорослих i товаришів.

Загалом стосунки у класі товариські, толерантні, приятельські. Діти можугь організовувати самостійно справи, підтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуаціях. Альо повного порозуміння між дівчатами та хлопцями немає (є випадки заздрощів, образливості, амбіційності). У стосунках між дітьми мало співчуття, теплоти, галантності, терпимості до помилок товариша. Не всі учні проявляють стриманість у стосунках зі старшими, вчителями, не всі цінують фізичну працю, зокрема обслуговуючого персоналу.

Більшість дітей у класі з повних сімей, де обоє батьків виховують дитину; проте є сім’ї, де вихованням дитини займається тільки мати; є малозабезпечені сім’ї.

Показники успiшностi у класi

 

Психолого — педагогічна характеристика класу (зразок)

В класі навчається 28 учнів: 16 хлопців та 12 дівчат.

Класний колектив має свого командира та актив класу, які користуються повагою серед учнів.

В класі навчаються 6 відмінників: (Прізвища, імена учнів). Значна частина учнів навчаються на достатній та високодостатній рівні. Добре навчаються такі учні: (Прізвища та імена учнів).

Учні класу неодноразово брали та беруть участь у позакласній роботі (виховні заходи, свята, вистави). Деякі з них відвідують драматичний, літературний та інші гуртки.

Як і кожен класний колектив, клас має свої звичаї та традиції. спільне проведення свят, вітання іменинників, здійснення екскурсій та подорожей.

Клас доволі згуртований та організований, об’єднаний спільними інтересами, хоча дещо спостерігається поділ на мікрогрупи за статтю та власними уподобаннями. Деякої корекції вімагає учнівське самоврядування.

Більша частина батьківського колективу зацікавлена в організованості класного колективу, у високому рейтингу навчальних досягнення своїх дітей, а тому є активними учасниками навчально-виховного процесу в школі.

Короткий опис статті: характеристика зразок

Джерело: Психолого — педагогічна характеристика класу — Класному керівнику — шкільні МО — Учительська — наша шкільна країна

Психолого — педагогічна характеристика класу — Класному керівнику — шкільні МО — Учительська — наша шкільна країна

Учительська

Психолого-педагогічна характеристика класу

Подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності; розвиток самоврядування тощо. Класний керівник може використати

рієнтовні питання для складання характеристики класу.

І. Загальні відомості про клас: кількість учнів, дівчат, хлопців

II. Соціально-психологічні особливості учнів

1. Соціометричний статус (на основі даних соціометрії): лідери, товариші, ізольовані, зневажені. Як здійснюється опора на лідерів.

2. Ставлення до громадського життя, участь у справах класу, школи окремих учнів, класу в цілому.

3. Участь у гуртковій роботі.

4. Ставлення до вчителів. Особливості проведення роботи з батьками, їх ставлення до школи.

5. Рівень учнівського врядування, органи врядування. Організаторські здібності учнів класу, спілкування в класі.

6. Рівень вихованості учнів класу.

III. Особистісні риси учнів класу

1. Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання.

2. Самосвідомість: прагнення, самооцінка.

3. Індивідуально-типологічні особливості школярів: особливості темпераменту, моральні якості.

4. Особливості психологічного стану деяких учнів.

IV. Пізнавальні особливості учнів класу

1. Особливості сприйняття, пам’пам’яті, уваги, мислення, уяви.

2. Рівень інтелектуального розвитку.

V. Участь батьків у житті класу, школи

VI. Педагогічні висновки. Завдання, на виконання яких має спрямовуватися робота з класним колективом (формулюються з огляду на характеристики класу)

Психолого — педагогічна характеристика класу (зразок)

Психолого-педагогічна характеристика колективу 4-класу

У 4 — класі навчається ___ учнів, з них:___ дівчаток i ___ хлопчиків. Клас вікової норми з групою інтелектуальних дітей.

Показники успішності у класі такі:

• учнів з високим рівнем навчальних досягнення______;

• учнів із достатнім рівнем навчальних досягнення______;

• учнів із середнім рівнем навчальних досягнення______;

• учнів із початковим рівнем навчальних досягнення_____.

Більшість дітей має високий навчальний потенціал i хороші здібності до навчання.___% учнів класу навчаються із задоволенням i тільки троє______ мають початковий рівень навчальних досягнення.

Труднощі під час вивчення окремих предметів мають_________.

Дисципліна на уроках задовільна. Такі учні, як:_________ — не завжди виконують домашні завдання.

Колектив класу діяльний, живий, енергійній. За даними останнього анкетування під час вивчення мікроклімату колективу, активність учнів класу виявилась такою: 50 % дітей проявляють себе надзвичайно активно в житті колективу; 25 % дітей мають середній рівень активності, а 15 % від загальної кількості дітей не цікавляться справами колективу.

60 % дітей считают, що колектив класу згуртований. За результатами анкетування виявлено групу дітей з високим рівнем тривожності, напруженості в житті колективу. До її складу входять такі учні:______________. Вони відчувають себе незахищеними від негативного впливу дорослих i товаришів.

Загалом стосунки у класі товариські, толерантні, приятельські. Діти можугь організовувати самостійно справи, підтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуаціях. Альо повного порозуміння між дівчатами та хлопцями немає (є випадки заздрощів, образливості, амбіційності). У стосунках між дітьми мало співчуття, теплоти, галантності, терпимості до помилок товариша. Не всі учні проявляють стриманість у стосунках зі старшими, вчителями, не всі цінують фізичну працю, зокрема обслуговуючого персоналу.

Більшість дітей у класі з повних сімей, де обоє батьків виховують дитину; проте є сім’ї, де вихованням дитини займається тільки мати; є малозабезпечені сім’ї.

***

Психолого — педагогічна характеристика класу (зразок)

В класі навчається 28 учнів: 16 хлопців та 12 дівчат.

Класний колектив має свого командира та актив класу, які користуються повагою серед учнів.

В класі навчаються 6 відмінників: (Прізвища, імена учнів). Значна частина учнів навчаються на достатній та високодостатній рівні. Добре навчаються такі учні: (Прізвища та імена учнів).

Учні класу неодноразово брали та беруть участь у позакласній роботі (виховні заходи, свята, вистави). Деякі з них відвідують драматичний, літературний та інші гуртки.

Як і кожен класний колектив, клас має свої звичаї та традиції. спільне проведення свят, вітання іменинників, здійснення екскурсій та подорожей.

Клас доволі згуртований та організований, об’єднаний спільними інтересами, хоча дещо спостерігається поділ на мікрогрупи за статтю та власними уподобаннями. Деякої корекції вімагає учнівське самоврядування.

Більша частина батьківського колективу зацікавлена в організованості класного колективу, у високому рейтингу навчальних досягнення своїх дітей, а тому є активними учасниками навчально-виховного процесу в школі.

Короткий опис статті: зразок характеристики

Джерело: Психолого — педагогічна характеристика класу — Класному керівнику — шкільні МО — Учительська — наша шкільна країна

Також ви можете прочитати