Психолого-педагогічна характеристика 1 класу (шаблон)

10.07.2016

Психолого-педагогічна характеристика 1 класу (шаблон)

    Початкові класи

Психолого-педагогічна характеристика 1 класу (шаблон)

У 1 класі навчається 24 учнів, з них 10 дівчаток та 14 хлопчиків. Всі учні були зараховані до класу в 2011 році на основі результатів психолого-педагогічного тестування та співбесіди. До вступу До школи 20 дітей виховувалися у дитячому садку, 2 людини відвідували підготовчий клас школи, 2 виховувалися вдома. При медичному огляді всього лише 9 дітей були визнані практично здоровими. Під час тестування та співбесіди жодна дитина не показав високий рівень підготовленості до навчання в школі, тільки кілька дітей садиковской підготовки – вище середнього рівня (…………………………………………. ). На жаль, у більшості майбутніх першокласників виявлено слабкий словниковий запас, відзначено недорозвинення зв’язного мовлення і четверо дітей (………………………………………………… ) з низьким рівнем підготовленості до школи. Є діти, які вже володіють навичками самообслуговування, вміють допомагати один одному. Деякі діти не вміють рахувати, писати цифри, не знають букв; плутаються у відношенні «право-ліво». При проходженні двотижневого курсу «Введення в шкільне життя» практично всі учні адаптувалися до нових умов життєдіяльності. Але є і такі діти, які важко адаптуються до шкільного життя, вимогами вчителя. Вони володіють нестійким увагою, часто відволікаються, гомонять, вигукують з місця. Але така поведінка властива дітям цього віку і в силу того, що вони бажають бути в центрі уваги. Є і такі діти, які постійно перебувають у збудженому стані, квапляться швидше зробити роботу, щоб повідомити усім про це, але часто ця робота виявляється виконаним неправильно, або недбало. Така поведінка теж властиво дітям цього віку, але це не заважає їм сприймати і правильно відповідати на запитання вчителя. До даних груп належать діти: ……………………………………………………………………………………. Тривожить і той факт, що у 7 дітей проявилися ознаки завищеної самооцінки.

Перші тижні навчання в школі виявили групу дітей, які уважні та активні на уроці, мають досить високий рівень сформованості пізнавального інтересу. До таких учням необхідно віднести …………………………………………………………….

В класі є учні, які поки придивляються, обережні, бояться помилитися. Вони не виявляють на уроках високу активність, хоча, як правило, правильно відповідають на питання, справляються з навчальним завданням, усвідомлено сприймають новий матеріал.

І, звичайно ж, у класі є «мовчуни», які дуже рідко проявляють себе на уроці, хоча на перервах товариські і іноді навіть задиристі (…………………………………………………………………………….)

Є і така дитина, яка все сприймає, розуміє, що від нього вимагається, але ініціативи не проявляє і вважає, що це йому і не дуже-то потрібно («Я все знаю») – …………. Але під час відповіді дуже розважливий, правильно оцінює ситуацію, тільки йому постійно треба нагадувати, що треба все робити вчасно.

В класі лише 5 читаючих дітей (………………………………………..).

Процес навчання учнів будується на основі діяльнісного підходу.

Батьки постійно цікавляться досягненнями своїх дітей у навчальній та позакласній діяльності, але є й ті, хто воліє займати позицію глядача при проведенні колективних творчих справ у класі.

В класі навчається дві дитини з багатодітної сім’ї (……………..). Четверо учнів виховуються в неповних сім’ях (немає батька або в розлученні)- …………………………………………………….

У всіх сім’ях батьки займаються вихованням дітей. В них створені необхідні умови для виконання домашніх навчальних завдань. Батьки зацікавлені шкільної життям. На збори деякі батьки ходять удвох. Виявлена одна неблагополучна сім’я-………. Мати ніде не працює, часто йде з дому на тривалий час і тому вихованням дитини займається батько.

У цьому році чекає велика робота по успішній адаптації дітей до шкільного життя, а також по формуванню колективу, виховання почуття дружби і товариства.


У висновку хочу сказати, що поставлені перед нами завдання ми виконали. Мій клас – згуртований, дружний колектив. Працюючи в микрогруппах, хлопці навчилися разом жити, разом приймати рішення про нескладних спільних справах, давати оцінку своїй роботі, аналізувати, порівнювати. Кожен з учнів спробував свої сили в різних напрямках та формах діяльності, зробив для себе нехай маленькі, але якісь висновки. Зміни, які відбулися в моєму класі негайно дали свої результати. Поряд з цікавими шкільними конкурсами, акціями, справами мої хлопці стали активно проявляти себе на районному рівні.

Зміцніли зв’язки міжособистісного спілкування. А адже основними, провідними потребами дітей молодшого шкільного віку є потреба у спілкуванні, у виконанні суспільної ролі, в отриманні визнання і оцінки своїх дій. Думаю, що така організація життєдіяльності класного колективу має великі можливості для розвитку і задоволення цих потреб.

Психолого-педагогічна характеристика

учня __ класу, _____ школи

1. Загальні відомості про дитину:

Ф. В. О.

Дата народження.

Домашня адреса.

Дата надходження дитини в школу, який рік навчається, в яких школах, були тривалі перерви в навчанні, з яких причин.

2. Характеристика сім’ї:

Ф.В. О. батьків, рік народження, місце роботи

Склад сім’ї: повна, неповна, учень __ класу.

Хто займається вихованням дитини (мати, батько, бабуся ін).

Взаємодія сім’ї і школи (наявність контакту, характер контакту, форми роботи школи із сім’єю).

Ступінь допомоги батьків дитині у навчанні.

3. Характеристика пізнавальної сфери дитини:

3.1 Характеристика уваги: (виберіть відповідний варіант (один або більше)).

В класі не може бути уважним або довго на чомусь зосередитися.

Постійно відволікається.

Поведінка не передбачувано. Ніхто не знає, що він зробить у наступну мить.

Непунктуален, нестарателен. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.

Надто неспокійний, щоб працювати в поодинці.

Легко переносить покарання, не запам’ятовує зауваження або вказівки дорослих.

Впізнає і називає основні кольори.

Розрізняє кольори (виділяє слова).

Уявлення про колір відсутній.

Сприйняття величини:

Співвідносить предмети за величиною.

Уявлення про величину відсутня.

Ступінь сформованості просторово-часових сприйняттів та уявлень.

3.3 Характеристика пам’яті: (виберіть відповідний варіант (один або більше)).

Не може запам’ятати інструкцію до завдання, постійно перепитує вчителя.

Важко дається заучування віршів, правил і т. д.

Неточно переказує яке-небудь правило, постійно забуває якісь деталі, потребує навідних питаннях.

Переказуючи зміст тексту (казки, оповідання), привносить вигадані запозичення (те, чого в тексті немає).

Переказуючи розповідь, повторює окремі фрази, але не може викласти основний зміст.

Концентрується на другорядних об’єктах, не вловлює головну думку змісту.

Переказує близько до тексту, намагається передати основний зміст.

Допускає численні помилки в послідовності відтворення.

Інше_______________________________________________________________

Переважаючий вид пам’яті (зорова, словесна, рухова, змішана). Переважання логічної або механічної пам’яті.

3.4 Характеристика мислення: (виберіть відповідний варіант (один або більше)). При виконанні завдання постійно потрібна допомога вчителя.

Відчуває значні утруднення в здійсненні математичних операцій (додавання, віднімання, множення, ділення) (потрібне підкреслити). Буквально розуміє сенс прислів’їв, афоризмів.

Погано розуміє суть просторових відносин (зліва, справа, з, під, над і т. д.) Недостатній рівень знань про навколишній світ. Небагатий лексичний запас (для свого віку).

Відчуває труднощі у встановленні відмінностей і подібностей між правилами, геометричними фігурами в т. д.)

При виконанні завдання потрібна постійна опора на зразок.

Не може виділити основний зміст тексту (правші, оповідання).

Інше_____________

Рівень володіння операціями синтезу, аналізу, уміння робити висновки та узагальнення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

4. Характеристика промови дитини:

4.1 Звуковому сторона мови (охарактеризувати особливості звуковимови, голосу, темпу, ритму мови).

4.2 Словник (вказати, обмежений чи ні, якою мірою: різко обмежений, дещо обмежений, без видимих обмежень; за рахунок яких слів — частин мови — обмежений).

4.3 Фразове мовлення (вказати характер пропозицій, що вживаються дитиною: складні, прості, поширені, малопоширені, непоширені, неповні).

4.4 Розгорнуте самостійне висловлювання (вказати, може побудувати сам або будує лише з допомогою педагога, охарактеризувати з боку повноти, послідовності, дотримання логічних зв’язків; зазначити виразність або загальну примітивність висловлювання).

5. Характеристик працездатності (стомлюваність, истощаемость, неуважність, переключення, посидючість, зниження працездатності до кінця уроку, зацікавлюється завданням, прагнути довести роботу до кінця, проявляє чи наполегливість при подоланні труднощів, швидко стомлюється і як проявляється втому, спостерігаються різкі коливання працездатності протягом уроку, дня, тижня, навчального року).

6. Характеристик» емоційно-особистісної сфери (особливості поведінки в школі, вдома: порушення поведінки, шкідливі звички; схильність до гніву, страху, їх відсутність, замкнутість, агресивність, негативізм; почуття дружби в товариства; наявність сміливості, рішучості, наполегливості, здатності стримувати себе; ступінь сугестивності, впевненість у собі або її відсутність; особливості темпераменту дитини; реакція на зауваження, на оцінку діяльності).

7. Взаємовідносини учня з оточуючими (положення учня в колективі (авторитет, вплив на інших); дорожить лв думкою колективу, є хорошим товаришем; протиставляє себе колективу; зовнішня форма суспільної поведінки: ввічливість, грубість, розв’язність, нахабство; домінуючі інтереси).

8. Знання та навички з програмного матеріалу

8.1 З мови: (сформнрованность аналізу на фонетичному, морфологічному, синтаксичному рівнях, вміння виділити і пояснити орфограммы, вміння працювати з деформованими текстами, характер помилок листи під диктовку).

8.2 З математики: (вміння визначати та порівнювати предмети і їх безлічі, знання послідовності чисел натурального ряду, співвідношення числа цифри, знання складу числа, знання обчислювальних прийомів, розуміння конкретного змісту термінів і дій, вміння встановлювати логічні зв’язки при вирішенні простих, складених задач).

8.3 Читання: спосіб читання — побуквенное, послоговое, цілими словами, побіжне; якість читання -правильність, точність, виразність, свідомість; переказ — самостійний, повний, послідовний, за наводящим питань, фрагментарний).

9. Характеристика навченості:

9.1 Труднощі, що виникають при засвоєнні навчального матеріалу.

Чим, на Вашу думку, вони викликані (особливості уваги, пам’яті, працездатності, темпу навчальної діяльності та ін)

9.2 Які види допомоги застосовувались учителем для подолання труднощів (посилений контроль і допомогу при виконанні класних завдань, полегшені індивідуальні завдання в процесі фронтальної роботи з класом, додаткові заняття в школі після уроків, додаткові завдання додому, вказівки батькам, як допомогти дитині при підготовці уроків і т. д.)

10. В результаті корекційно-педагогічної роботи показав просування (вказати яке значне або незначне або його відсутність; вказати просування з боку окремих сторін особистості: мовлення, мислення, просторової орієнтування, в оволодінні вміннями і навичками в поведінці, навчальній діяльності, чи покращилася успішність, чи вдалося подолати утруднення, навчився працювати самостійно, наскільки просунувся дитина в засвоєнні шкільних навичок і за який період часу були отримані зрушення і т. д.).

Психолого-педагогічна характеристика класу початкової школи

Дата:

09.03.2015

Хіти:

1237


Характеристика шкільного класу, що відображає педагогічні та психологічні результати досліджень – це основоположний документ початкової школи, без якого неможливо отримати враження про клас в цілому і про учнів, його складових. Характеристика класу дозволяє розкрити сильні сторони колективу і визначити слабкі місця, що потребують педагогічної корекції.

У психолого-педагогічній характеристиці важливо все: чим більше відомостей про учнів, тим об’єктивніше документ.

Психолого-педагогічна характеристика класу передбачає наполеглива і копітка збір даних про учнів. Характеристика несе інформацію про поведінці дітей та їх успішності, про інтереси і здібності, про фізичному і розумовому розвитку. Інформацію можна отримати з особистого справи, з матеріалів класного журналу, шляхом безпосереднього спостереження за учнями під час уроків і під час позашкільних заходів, з допомогою тестів, анкет і спеціальних психологічних методик, а також розмовляючи з учнями та їх педагогами.

Винятково важливою буде педагогічна характеристика класу для нового вчителя, до якого сформувався клас прийшов вперше, а також для педагогічного складу школи в цілому.

Основні відомості, які повинні відображатися в характеристиці класу початкової школи

Загальна інформація про клас:

Короткий опис статті: характеристика шаблон Скачати: Психолого-педагогічна характеристика 1 класу шаблон Психолого, педагогічна, характеристика, класу, шаблон

Джерело: Психолого-педагогічна характеристика 1 класу (шаблон)

Також ви можете прочитати