Приклад і зразок характеристики на студента з місця практики

19.09.2015

Характеристика на студента

Характеристика на студента – це документ, коротко характеризує здібності, вміння, навички та особисті якості, а також містить індивідуальні відомості про учневі та його сім’ї.

Як писати характеристику на студента? Форма і зміст документа залежить від того, куди він може бути затребуваний. Виходячи з цього, існують кілька видів характеристик:

Загальна характеристика

Зазвичай надається за місцем вимоги. Заповнюється співробітником деканату або класним керівником на фірмовому бланку інституту або коледжу. Для правильного оформлення документа можна переглянути приклади характеристик на студентів у навчальному закладі.

Застосовується в наступних випадках:

 • При переведенні студента в інший навчальний заклад;
 • При перекладі всередині інституту (коледжу, університету) на іншу спеціальність;
 • При переведенні на інший факультет всередині навчального закладу;
 • При заохоченні студента за досягнення або накладення адміністративних стягнень;
 • Для оформлення характеристики студента на майбутнє місце роботи.

Документ в цих випадках оформляється за таким зразком характеристики на студента, він повинен містити:

 • Заголовок (шапка) документа, який включає в себе найменування навчального закладу, його реквізити, а також найменування організації, яка вимагала документ;
 • Анкетні дані. У цьому розділі необхідно вказати повні Ф. В. О. студента, рік його народження, дату вступу в навчальний заклад, факультет, курс та найменування групи;
 • Дані про успішність та дисципліну. У цьому розділі варто вказати загальну оцінку успішності, ступінь оволодіння предметами, середній бал успішності. Також необхідно уточнити ступінь дисциплінованості студента, його участь або відсутність такого у громадському житті університету (коледжу, інституту);
 • Особисті якості. Тут необхідно дати оцінку характеру студента, його рівня культури взаємин з викладачами і студентами;
 • Заключна частина. Має містити дату складання документа, підпис класного керівника та декана факультету.

Характеристика студента-практиканта

Документ складається кадровим співробітником підприємства або начальником підрозділу, в якому студент проходив виробничу або переддипломну практику, для подальшої передачі його в навчальний заклад. Характеристика пишеться на фірмовому бланку підприємства. Вона повинна включати в себе відомості про загальний рівень підготовки і професійних знань студента, проявлених під час проходження практики. Документ повинен оформлятися за таким зразком характеристики студента:

 • Заголовок документа. Тут слід вказати повні реквізити організації, а також дату складання характеристики;
 • Дані про студента та проходження практики. У цьому розділі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові студента-практиканта, назва організації, період і вид практики;
 • Дані про ступінь підготовки і характеристика роботи студента. Тут потрібно перерахувати довірені студенту обов’язки, а також отримані під час практики навички;
 • Заключна частина. Включає в себе виставлення підсумкової оцінки студента за пройдену практику.

Характеристика у військкомат

Характеристика для студента у військкомат заповнюється за шаблоном, який надається в інститут (університет, коледж) безпосередньо від військового комісаріату. Документ складається на фірмовому бланку навчального закладу класним керівником.

Оформлення характеристики має бути вироблено за таким планом:

 • «Шапка» документа. Включає в себе реквізити навчального закладу, а також найменування військової організації, куди надається характеристика.
 • Загальні відомості про студента. Тут потрібно повідомити прізвище, ім’я та по батькові студента, національність, рік народження, дату вступу в інститут (коледж), навчальний курс і групу. Повідомити дані про батьків – ПІБ, місце роботи. Вказати тип сім’ї, де виховується студент – повна або неповна, благополучна чи ні. Повідомити про стосунки в родині, чи займаються батьки вихованням сина і цікавляться його навчанням, відвідують батьківські збори.
 • Відомості про успішність студента з предметів. У характеристиці для студента необхідно вказати, повністю чи молода людина використовує свої здібності для вивчення матеріалу чи здатний на більше. Повідомити, з яких предметів встигає, або відстає.
 • Поведінка в колективі та спілкування з товаришами. Потрібно вказати, наскільки студент товариський, є друзі. Вказати ступінь культури поведінки зі студентами і викладачами. Пояснити, наскільки адекватно реагує на критику.
 • Індивідуально-психологічні якості. Хороша характеристика студента зазвичай містить наступні показники: спостережливість, зосередженість, кмітливість, тямущість, рішучість і цілеспрямованість, особливості пам’яті, рівень фізичного розвитку і т. д.
 • Шкідливі звички і відхилення в поведінці. У цьому розділі вказується наявність або відсутність шкідливих звичок (наркотики, куріння, алкоголь), схильність або її відсутність до антигромадської поведінки (приводи в поліцію, бійки), а також інші відхилення в поведінці. Тут же можна вказати негативні якості студента – брехливість, лицемірство та інші.
 • Звичайні вчинки. Бере участь у громадському житті навчального закладу та міських заходах;
 • Загальні висновки про особистості студента.

У висновку характеристика студента повинна бути підписана класним керівником групи, в якій навчається студент, а також деканом факультету. Документ повинен бути завірений печаткою навчального закладу.

Завантажити бланк безкоштовно:

Короткий опис статті: характеристика на студента Приклад як писати характеристику на студента. Характеристику можна скласти для роботи або для переведення до іншого навчального закладу. Скачайте і використовуйте зразок, як приклад характеристики на студента. Оформлення характеристики студента можна подивитися в шаблоні оформлення характеристики на студента шаблон скачати приклад писати на роботу

Джерело: Приклад і зразок характеристики на студента з місця практики

Також ви можете прочитати