Приклад Характеристики про проходження переддипломної практики

21.09.2015

Характеристика про проходження переддипломної практики студентом

Олег: Підкажіть, будь ласка, як правильно написати характеристику на студента про проходження переддипломної практики в організації?

Відповідь: Характеристику проходження практики студентом повинен писати керівник практики, але нерідко буває, що в силу завантаженості керівник доручає написати її самому практиканту.

Суворої форми характеристики студента після проходження практики немає, зазвичай вона пишеться довільно. Обов’язково в тексті потрібно вказати ПІБ та посада керівника практики, місце (організацію), де студент практикувався, а також дату початку і кінця переддипломної практики.

Далі пишеться сама характеристика студента, що він успішно закріпив теоретичні знання і засвоїв практичний матеріал. У висновку керівник ставить підсумкову оцінку практики (в переважній більшості випадків ставиться оцінка «відмінно»).

Внизу ставиться підпис керівника практики, яка скріплюється печаткою організації.

Обсяг характеристики студента про проходження практики — 1 аркуш формату А4.

Зразок характеристики про проходження практики студентом

___________ (найменування організації — місця практики)

________________________ (посада керівника практики)

________________________________________(ініціали, прізвище)

Характеристика

про проходження переддипломної практики студентом

Справжня характеристика дана Івановій Марині Володимирівні, проходила переддипломну практику в компанії ТОВ «Стройтехснаб» з 25 липня 2014 року по 31 серпня 2014 року на посаді помічника юриста.

Під час проходження практики Іванова Марина Володимирівна успішно закріпила теоретичні знання з цивільного, арбітражно-процесуального, корпоративного, фінансового і трудового права, а також навчилася складати юридичні документи (позови, договори, статутні та установчі документи тощо) і ознайомилася з претензійно-позовної діяльністю компанії.

З усієї дорученої роботою Іванова М. В. впоралася на відмінно. Будучи ще практикантом, вона вже зарекомендувала себе в колективі як працівник високої кваліфікації і грамотний фахівець. Вважаю доцільним також зазначити її пунктуальність і відповідальність у виконанні дорученої роботи, а також такі якості, як ерудованість, ініціативність і творчу активність.

Підсумкова оцінка за проходження практики — «відмінно».

_____________ (посада керівника) _____________(підпис) _____________ (ініціали, прізвище)

Короткий опис статті: характеристика на студента Характеристика про проходження переддипломної практики студентом Характеристика про проходження переддипломної практики студентом,приклад,як написати

Джерело: Приклад Характеристики про проходження переддипломної практики студентом

Також ви можете прочитати