Приклад характеристики педагога. ПРАКТИКА!!!

06.10.2015

Зміст та характеристика навчально-виховної роботи студента під час практики.

Приклад характеристики педагога-практиканта.

З першого дня в нас почалась навчальна робота. Ми вивчала досвід роботи вчителів школи, у нас була чудова можливість спостерігати уроки не тільки у свого вчителя-керівника, а й у інших вчителів. Спостереження уроків – це чудова можливість для навчання, тому що учителі у цій школі досвідчені і завжди цікаво спостерігати за їхньою майстерністю, і робити аналіз уроків. Спостереження уроків дало можливість проаналізувати ситуації, методи і форми роботи, які були на уроці і обрати для себе щось корисне. Оцінити до чого учитель приділяє значну увагу, які шляхи обирає для досягнення мети уроку, як регулює дисципліну.

 

Характеристика на студентку 5 курсу (Ф І О)

місце проходження практики МОУ …

терміни проходження практики …

керівник практики (Ф І О). кваліфікаційна категорія.

У період проходження педагогічної практики (Ф І О) проявила такі професійні якості: працездатність, дисциплінованість, відповідальність, уміння поставити мету, вибрати шляхи її досягнення, організованість, наполегливість, володіння предметом і методикою викладання предмета, організаторські вміння і навички. Це виражається в побудові навчально — виховного процесу, у спілкуванні та взаєморозумінні з дітьми, батьками та педагогами.

Реалізація основних видів діяльності проведена на оптимальному рівні, що характеризується наступним: на підготовчому етапі – визначає місце уроку в системі уроків з даного предмета, типу і структури уроку відповідно з цим мета і завдання, вивчає додаткову літературу, відбирає і переглядає засоби навчання ( мультимедійні презентації, роздатковий матеріал) вибирає методи і прийоми.

(Ф І О) створювала достатні умови для успішного засвоєння дітьми програмного матеріалу. Пояснення давала з допомогою аналогії, прикладів, нову інформацію логічно пов’язувала з наявними знаннями учнів. Навчальні заняття носили повчальний, який виховує і розвиваючий характер.

На етапі проведення аналізу студентка проводить самоаналіз, рефлексію, де робить висновки, доводить свою точку зору, зазначає гідності уроку, творчі знахідки. Пропонує конкретні пропозиції по усуненню недоліків. Все це сприяє формуванню аналітичних здібностей студентки.

Зміст та характеристика навчально-виховної роботи студента під час практики

Рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності виражений на достатньому рівні.

Професійно-технологічна компетентність (Ф І О) простежується в тому, що матеріал викладає науково, доступно, послідовно. Урок стоїть у відповідності з типом, дотримується структуру уроку, відбір методів, прийомів і засобів здійснює в зависимасти від цілей і завдань уроку. На кожному уроці, занятті сприятливий психологічний клімат довірча обстановка, створює ситуацію успіху. Використовує різноманітні форми роботи, вчить дітей самоаналізу, рефлексії, взаємодопомоги.

Комунікативна компетенція проявляється у (Ф І Про) в умінні вести діалог з усіма суб’єктами освітнього процесу, в умінні здійснювати індивідуальний і диференційований підхід до дитини, вміння встановлювати стосунки співпраці, мобільно попереджає і усуває конфліктні ситуації.

Зміст та характеристика навчально-виховної роботи студента під час практики

Ціннісно-смислова компетентність виражена в тому, що студентка усвідомлює всю значимість знань, які вона передає дітям. Вміє вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення.

впродовж усієї педагогічної практики (Ф І О) самостійно і відповідально організовувала педагогічну діяльність при підготовці до занять.

Проблемне поле у підготовці студентки: недостатнє володіння корекційними прийомами необхідних для роботи в класах КРО.

Зміст та характеристика навчально-виховної роботи студента під час практики

Короткий опис статті: характеристика практиканта Приклад характеристики педагога-практиканта Характеристика на студентку 5 курсу (Ф І О) місце проходження практики МОУ …терміни проходження практики …керівник практики (Ф І О) , кваліфікаційна категорія. У період проходження педагогічної практики (Ф І О) проявила такі професійні якості: працездатність, дисциплінованість, […]

Джерело: Приклад характеристики педагога-практиканта

Приклад характеристики педагога-практиканта

Приклад характеристики педагога-практиканта

Приклад характеристики педагога-практиканта

  • Характеристика на студентку 5 курсу (Ф І О)

місце проходження практики МОУ …

терміни проходження практики …

керівник практики (Ф І О). кваліфікаційна категорія.

У період проходження педагогічної практики (Ф І О) проявила такі професійні якості: працездатність, дисциплінованість, відповідальність, уміння поставити мету, вибрати шляхи її досягнення, організованість, наполегливість, володіння предметом і методикою викладання предмета, організаторські вміння і навички. Це виражається в побудові навчально — виховного процесу, у спілкуванні та взаєморозумінні з дітьми, батьками та педагогами.

Реалізація основних видів діяльності проведена на оптимальному рівні, що характеризується наступним: на підготовчому етапі – визначає місце уроку в системі уроків з даного предмета, типу і структури уроку відповідно з цим мета і завдання, вивчає додаткову літературу, відбирає і переглядає засоби навчання ( мультимедійні презентації, роздатковий матеріал) вибирає методи і прийоми.

(Ф І О) створювала достатні умови для успішного засвоєння дітьми програмного матеріалу. Пояснення давала з допомогою аналогії, прикладів, нову інформацію логічно пов’язувала з наявними знаннями учнів. Навчальні заняття носили повчальний, який виховує і розвиваючий характер.

На етапі проведення аналізу студентка проводить самоаналіз, рефлексію, де робить висновки, доводить свою точку зору, зазначає гідності уроку, творчі знахідки. Пропонує конкретні пропозиції по усуненню недоліків. Все це сприяє формуванню аналітичних здібностей студентки.

Рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності виражений на достатньому рівні.

Професійно-технологічна компетентність (Ф І О) простежується в тому, що матеріал викладає науково, доступно, послідовно. Урок стоїть у відповідності з типом, дотримується структуру уроку, відбір методів, прийомів і засобів здійснює в зависимасти від цілей і завдань уроку. На кожному уроці, занятті сприятливий психологічний клімат довірча обстановка, створює ситуацію успіху. Використовує різноманітні форми роботи, вчить дітей самоаналізу, рефлексії, взаємодопомоги.

Комунікативна компетенція проявляється у (Ф І Про) в умінні вести діалог з усіма суб’єктами освітнього процесу, в умінні здійснювати індивідуальний і диференційований підхід до дитини, вміння встановлювати стосунки співпраці, мобільно попереджає і усуває конфліктні ситуації.

Ціннісно-смислова компетентність виражена в тому, що студентка усвідомлює всю значимість знань, які вона передає дітям. Вміє вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення.

впродовж усієї педагогічної практики (Ф І О) самостійно і відповідально організовувала педагогічну діяльність при підготовці до занять.

Проблемне поле у підготовці студентки: недостатнє володіння корекційними прийомами необхідних для роботи в класах КРО.

Короткий опис статті: характеристика практиканта Приклад характеристики педагога-практиканта Характеристика на студентку 5 курсу (Ф І О) місце проходження практики МОУ …терміни проходження практики …керівник практики (Ф І О) , кваліфікаційна категорія. У період проходження педагогічної практики (Ф І О) проявила такі професійні якості: працездатність, дисциплінованість, […]

Джерело: Приклад характеристики педагога-практиканта

Приклад характеристики педагога-практиканта

Приклад характеристики педагога-практиканта

Приклад характеристики педагога-практиканта

  • Характеристика на студентку 5 курсу (Ф І О)

місце проходження практики МОУ …

терміни проходження практики …

керівник практики (Ф І О). кваліфікаційна категорія.

У період проходження педагогічної практики (Ф І О) проявила такі професійні якості: працездатність, дисциплінованість, відповідальність, уміння поставити мету, вибрати шляхи її досягнення, організованість, наполегливість, володіння предметом і методикою викладання предмета, організаторські вміння і навички. Це виражається в побудові навчально — виховного процесу, у спілкуванні та взаєморозумінні з дітьми, батьками та педагогами.

Реалізація основних видів діяльності проведена на оптимальному рівні, що характеризується наступним: на підготовчому етапі – визначає місце уроку в системі уроків з даного предмета, типу і структури уроку відповідно з цим мета і завдання, вивчає додаткову літературу, відбирає і переглядає засоби навчання ( мультимедійні презентації, роздатковий матеріал) вибирає методи і прийоми.

(Ф І О) створювала достатні умови для успішного засвоєння дітьми програмного матеріалу. Пояснення давала з допомогою аналогії, прикладів, нову інформацію логічно пов’язувала з наявними знаннями учнів. Навчальні заняття носили повчальний, який виховує і розвиваючий характер.

На етапі проведення аналізу студентка проводить самоаналіз, рефлексію, де робить висновки, доводить свою точку зору, зазначає гідності уроку, творчі знахідки. Пропонує конкретні пропозиції по усуненню недоліків. Все це сприяє формуванню аналітичних здібностей студентки.

Рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності виражений на достатньому рівні.

Професійно-технологічна компетентність (Ф І О) простежується в тому, що матеріал викладає науково, доступно, послідовно. Урок стоїть у відповідності з типом, дотримується структуру уроку, відбір методів, прийомів і засобів здійснює в зависимасти від цілей і завдань уроку. На кожному уроці, занятті сприятливий психологічний клімат довірча обстановка, створює ситуацію успіху. Використовує різноманітні форми роботи, вчить дітей самоаналізу, рефлексії, взаємодопомоги.

Комунікативна компетенція проявляється у (Ф І Про) в умінні вести діалог з усіма суб’єктами освітнього процесу, в умінні здійснювати індивідуальний і диференційований підхід до дитини, вміння встановлювати стосунки співпраці, мобільно попереджає і усуває конфліктні ситуації.

Ціннісно-смислова компетентність виражена в тому, що студентка усвідомлює всю значимість знань, які вона передає дітям. Вміє вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення.

впродовж усієї педагогічної практики (Ф І О) самостійно і відповідально організовувала педагогічну діяльність при підготовці до занять.

Проблемне поле у підготовці студентки: недостатнє володіння корекційними прийомами необхідних для роботи в класах КРО.

Короткий опис статті: приклад характеристики Приклад характеристики педагога-практиканта Характеристика на студентку 5 курсу (Ф І О) місце проходження практики МОУ …терміни проходження практики …керівник практики (Ф І О) , кваліфікаційна категорія. У період проходження педагогічної практики (Ф І О) проявила такі професійні якості: працездатність, дисциплінованість, […]

Джерело: Приклад характеристики педагога-практиканта

Також ви можете прочитати