Пошук талантів . Творчий працівник . Творча праця . TREKO.RU

23.09.2015

Проф-портрет творчого працівника і з чим зіткнеться кадровик, починає шукати творчого працівника

Організація професійної діяльності творчих працівників це особлива політика управління людськими ресурсами. Це передбачає пошук та залучення працівників, які володіють необхідними творчими здібностями та професійними навичками. Фірми змушені змагатися з іншими компаніями залучення творчих працівників. І діставши цю «рушійну силу організації», компанії прагнуть використовувати її з найбільшою віддачею, для чого створюються необхідні організаційні умови та психологічний клімат. В сучасних умовах ефективність роботи компаній все більше залежить від подолання технократичних форм поділу праці і як результат наявність гнучких, рухомих взаємозв’язків в організаційній структурі, тісних контактів у процесі нововведень, спільних зусиль персоналу в підготовці і прийнятті рішень.

Пошук талантів . Творчий працівник . Творча праця . TREKO.RU
Інтуїція! Ось з чого творець починає свою роботу. Набір вимог від виробника, з яким співпрацює творчий працівник, умови отриманого брифу, рекомендації маркетологів – це предмети ремесла. Промисловість постійно пропонує ефективні новинки для розробки і створення незвичайних варіантів залучення покупця. Але без творчого переосмислення – це набір інструментів. Розвиток глобального виробництва не сприяє розвитку креативу. Машина не вміє споглядати. Машина не вміє відчувати і найголовніше передавати почуття. Нові технології в промисловості стимулювали розвиток нових технологій організації праці, в тому числі і творчих працівників. Не намагайтеся знайти універсальну систему організації праці, здатну функціонувати довгі роки, сьогодні одна з причин успіху – це прийняття постійних змін, відсутність страху перед невизначеністю. А для діяльності креативних фахівців це завжди було нормою. Творчий працівник, в першу чергу – творець, здатний на своєрідне бачення багатьом не ясна, здатний на створення мистецтва заради мистецтва, яке не продаси і не купиш. Творчому працівникові щодня доводиться вирішувати суперечливе завдання: як зробити мистецтво продаваним. Завдання фірми, в якій працює відділ творчих працівників організувати процес таким чином, щоб максимально розкріпачити творчий потенціал співробітників і отримати з результатів креативного праці комерційну вигоду в рамках специфіки компанії.

Спробуємо сформулювати важливі критерії або професійно важливі якості роботи творчих працівників, що важливо і цінно для творця, а чого чекають від них роботодавці. Є новий термін – креативність. На сьогоднішній день ця вимога не включено у формальні посадові обов’язки, але це першочергове якість, яке чекають роботодавці від творчого працівника, в будь-якій області творчих професій. У нашому випадку це наявність у співробітника можливості пропонувати нестандартні, творчі ідеї в плані вирішення поставленого завдання. А так само необхідність в межах посадових обов’язків займатися креативом, пропонувати те, чого ще ніхто не пропонував. Який відсоток креативності повинен бути у вашого творчого працівника? Для більшості творчих працівників можливість проявити себе неординарно в результатах його праці дуже важливий критерій. Та й взагалі неординарність у всіх особистісних проявах у креативного працівника треба приймати апріорі. Але це чудове якість з непередбачуваними наслідками дуже добре сприймається, коли митець працює у вільному польоті і сам собі господар і начальник. А якщо він-ваша штатна одиниця. Як мінімум, у нього існують строки виконання творчих завдань і, як максимум, він повинен відповідати існуючої корпоративної культури. не спізнюватися до початку встановленого робочого дня і виконувати посадові обов’язки. До радості управлінців і фахівців з персоналу, в сучасних умовах не складно знайти творчого працівника, здатного адаптуватися до вимог організації. Але треба пам’ятати, що вміння ефективно вибудувати відносини зі співробітниками, клієнтами або іншими людьми не є професійною характеристикою творчого працівника. Творець може бути мовчазний і відлюдник. Корпоративна культура фірми сприймається творчим працівником як якісь правила, які він може і повинен ігнорувати. Якщо до співробітників всієї фірми пред’являються дуже жорсткі адміністративні вимоги, творчі працівники їх не візьмуть і, швидше за все, будуть демонстративно порушувати і надалі все до цього звикнуть. Адже це ж, творча особистість, йому можна пробачити. Головне задоволення, очікуване від роботи у творчого співробітника – визнання унікальності, неперевершеності і незамінності. Матеріальна сторона важлива, якщо вона може підкреслити головне задоволення. Є розхожа думка, що співробітники – це засоби виробництва, обладнання. Можна їх придбати подорожче, можна подешевше. Так от, творчі працівники – це придбання «кота в мішку». Та надається попередня діяльність на відмінному рівні, і людина енергійна, а сяде за робоче місце і де все обіцяне? Як знайти саме вашого творчого працівника, для вашого напрями бізнесу, для вашого стилю компанії для вашого розуміння світосприйняття? Спробуємо врахувати максимальну кількість факторів для досягнення успіху в пошуку ефективного творця. Неефективний – кому він потрібен?

Може так статися, що творчого працівника кадровик буде шукати вперше і в такому випадку дуже важливо пояснити максимально розширено, кого в підсумку необхідно бачити. Ми обговорили спільні риси характеристики особистості творчого працівника, але менеджеру з персоналу необхідна більш детальна інформація про пред’являються вимоги, як професійних, так і особистісних.

Перед тим, як вивішувати інформацію про відкриту вакансію, необхідно розібратися з внутрішньої кадрово-управлінської документації, яка потрібна для складання проф-портрета. В самому загальному вигляді проф-портрет визначається як «описово — технологічна характеристика різних видів професійної діяльності». А так само важливим поняттям в психології праці є психограма. розуміється як виділення і опис якостей людини, необхідних для успішного виконання даної трудової діяльності. Ці якості називаються професійно важливими якостями. За основу професійно важливих якостей ми беремо, розглянуті вище, креативність, продуктивність або швидкість виконання завдань, ставлення до корпоративної культури в фірмі.

Для складання проф-портрета необхідно розібратися в основних технологічних функціях творчого працівника. Почнемо з перерахування співробітників. з ким безпосередньо творчий працівник буде контактувати, і хто буде затверджувати його роботу в компанії. Далі перерахуємо основні кроки у функціонально-технологічному ланцюжку при створенні продукту діяльності творчого працівника: формування завдання, збір матеріалу для роботи, власне створення продукту діяльності (у залежності від специфіки вашої компанії), презентація з наступним затвердженням, підготовка і передача у виробництво або використання продукту наступними підрозділами. Основні функції перераховані. Тепер складемо таблицю функціональної ланцюжка взаємодії. Розглянемо, хто виконує необхідні функції і в якому порядку. У кожній компанії є своя специфіка виробничого чи технологічного процесу. Можна додати якісь кроки, можна прибрати, це буде залежати від організації праці в конкретному місці. Проаналізувавши всі кроки діяльності творчого працівника важливо розставити акценти відповідальності на кожному етапі технологічного ланцюжка. Дане перерахування допоможе детально розглянути, чим зайнятий творчий працівник, та в яких випадках несе відповідальність, відповідаючи на основні питання:

 • співробітники, з якими взаємодіє творчий працівник;
 • питання, які виникають у процесі взаємодії;

 • результат, очікуваний від беруть участь на даному етапі роботи;

 • відповідальний співробітник за грамотне виконання професійних функцій і досягнення результату.
 • Розібравши взаємодія з іншими підрозділами і співробітниками компанії, а так само основні обов’язки і ступінь відповідальності, бланки-завдання ми можемо скласти посадову інструкцію.

  Далі треба зрозуміти і сегментувати види робіт, з якими доведеться зіткнутися творчому працівнику. Основні напрями діяльності будь-якого творчого відділу чи колективу можна розділити на дві великі категорії. Перша категорія більш творча, назвемо її умовно «креатив ». Друга категорія більш проста технічна, назвемо її «текучка».

  Зазвичай компанія бере на себе зобов’язання перед клієнтом виконати і ту і іншу, тому що, як правило, великий творчий проект тягне за собою серію обов’язкових технічних проектів. До категорії «креатив» відносяться роботи, де творчого працівника велика можливість самореалізації. Від нього вимагаються переосмислення завдання, генерація ідей, добір матеріалу, тощо. Саме такі роботи виставляють на конкурси і публікують у своїх рекламних проспектах, саме такі роботи з гордістю демонструються потенційним клієнтам і конкурентам, саме такі роботи формують рівень та імідж компанії, в якій працюють творчі працівники. До категорії «текучка» належать такі роботи, де творчого працівника жорсткі вимоги і чітко поставлене технічне завдання. Керівнику творчих працівників, доручаючи завдання будь-якої категорії складності, потрібна допомога в оформленні вимог, а так само в подальшому контролі та аналізі продуктивності творчого працівника. Для цього розробляються бланки-завдання. відображають головні параметри в ході створення творчого проекту. У бланках відображаються функціональні кроки, ключові співробітники, графи для внесення термінів підготовки матеріалу, обговорених з замовником і контрольні терміни виконання проектів. Бланків може бути декілька, але краще два або максимум три, що б не плутатися у внутрішньому документообігу для «креативу» і «плинності».

  Не варто прагнути регламентувати кожен крок творчого працівника. Розробляючи документообіг для креативного працівника важливо пам’ятати, що у них одне з особистісних якостей – це відкрите неприйняття правил і норм. Але працювати з причепу «піди туди не знаю куди, принеси те, не знаю що», не прийнятно. В першу чергу важливо впорядкувати взаємодія творчого працівника з іншими співробітниками і підрозділами, формалізувати завдання і терміни. Це мінімум вимог, можливих формально пред’явити творчого працівника, тому що критерії оцінки результату роботи як «креативність», «краса» тощо, дуже суб’єктивні. Це буде залежати від лінійного керівника. Отже, підведемо підсумки, яка необхідна документація для складання проф-портрета:

  • перелік працівників, з якими доведеться взаємодіяти творчого працівника, включаючи співробітників з інших підрозділів;
 • складена покроково функціонально-технологічна ланцюжок;

 • бланки-завдання.
 • Розробивши необхідну документацію і докладно розібравшись, в тому, чим буде займатися творчий працівник, можна легко скласти проф-портрет для спеціаліста служби персоналу.

  Короткий опис статті: характеристика на працівника Консалтинг та тренінги Санкт-Петербурга. TREKO.RU консалтинг, тренінг, продажів, продажу, москва, санкт-петербург, консультант, тренер, семінар, бізнес-семінар, консалтинговий, тренінговий, психологічний, психологія, конференція

  Джерело: Пошук талантів | Творчий працівник | Творча праця | TREKO.RU

  Також ви можете прочитати