Посадова інструкція лікаря-інтерна

16.02.2017

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА

I. Загальні положення

 1. Лікар-інтерн відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду лікаря-інтерна призначається особа, яка має вищу медичну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи.
 3. Призначення на посаду лікаря-інтерна і звільнення від неї проводиться наказом керівника закладу охорони здоров’я за поданням.
 4. Лікар-інтерн повинен знати:

— Закони України та інші нормативні правові акти з питань охорони здоров’я.

— Методи надання лікарської і невідкладної медичної допомоги населенню.

— Теоретичні знання з обраної спеціальності, різні види діяльності (організаційна, діагностична, консультативна, лікувальна, профілактична).

— Сучасні методи лікування, діагностики і лікарського забезпечення хворих.

— Законодавство про працю й охорону праці України.

— Правила внутрішнього трудового розпорядку.

— Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 • Лікар-інтерн підпорядковується безпосередньо лікаря-фахівця.
 • _________________________________________________________________.
 • _________________________________________________________________.
 • II. Посадові обов’язки

  Лікар-інтерн:

  1. Здійснює функції лікаря під керівництвом лікаря-спеціаліста, відповідаючи нарівні з ним за свої дії.
  2. Працює у відповідності з типовим планом підготовки лікарів-інтернів.
  3. Щокварталу звітує про виконання свого індивідуального плану на загальних зборах лікарів-інтернів за участю головних спеціалістів та викладачів медичного інституту (факультету), відповідальних за підготовку лікарів-інтернів.
  4. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я, в якому проходить інтернатуру.
  5. Після завершення підготовки в інтернатурі здає випускний іспит за фахом.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.

  Лікар-інтерн має право:

  1. Отримувати інформацію, необхідну для якісного виконання функціональних обов’язків.
  2. Вносити пропозиції керівництву щодо вдосконалення якості медичної допомоги населенню, поліпшенню організації праці.
  3. Віддавати розпорядження молодшому медичному персоналу, контролювати обсяг і якість виконаної ними роботи.
  4. Брати участь у роботі нарад, конференцій, секцій, медичних асоціацій, на яких розглядаються питання, що належать до професійної компетенції.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.

  Короткий опис статті: характеристика лікаря інтерна Посадова інструкція лікаря-інтерна. Велика добірка примірних форм посадових інструкцій для різних спеціалізацій працівників. Завантажити посадову інструкцію лікар-інтерн на свій комп’ютер посадова інструкція, функціональні обов’язки, лікар-інтерн, посадові обов’язки, посадова інструкція лікаря-інтерна

  Джерело: Посадова інструкція лікаря-інтерна

  Також ви можете прочитати