Перелік документів, необхідних для укладення договору: Велтон.

04.07.2016

Перелік документів, необхідних для укладення договору

на надання послуг зв’язку

Для юридичних осіб (копії завірені печаткою організації):

 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 • довідка обласного управління статистики про включення суб’єкта підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (про право сплати єдиного податку) або, при його відсутності, — довідка органу державної податкової служби про взяття на облік;
 • документи, що підтверджують право знаходження абонента в приміщенні за адресою надання послуг зв’язку (право власності або право користування);
 • довідка повному бюджетному фінансуванні (для бюджетних організацій, з метою оплати послуг зв’язку по категорії «Бюджетні організації»);

Для філій або дочірніх підприємств, на додаток до вищевказаних документів, які (копії завірені печаткою організації):

 • довіреність головного підприємства на керівника представництва, філії, дочірнього підприємства (без прав юридичної особи) з правом укладати договори та бути позивачем або відповідачем в суді;
 • положення про представництво, філію, дочірньому підприємстві, створених без прав юридичної особи;
 • за наявності, довідка обласного управління статистики про включення філії або дочірнього підприємства в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України;
 • за наявності, довідка установи банку про відкриття основного рахунку філії або дочірнього підприємства (договір з банком про відкриття рахунку або повідомлення банку в податковий орган про відкриття суб’єктом господарювання основного поточного рахунку),термін видачі (оформлення) не повинен перевищувати один місяць ;
 • за наявності, свідоцтво про реєстрацію філії або дочірнього підприємства платником ПДВ (про право сплати єдиного податку).

Для громадських організацій (копії завірені печаткою організації):

 • титульний та перший аркуш статуту або положення;
 • реєстраційне свідоцтво Міністерства юстиції або місцевого органу державної виконавчої влади про реєстрацію або повідомлення громадської організації про її заснування;
 • довідка обласного управління статистики;
 • свідоцтво про реєстрацію в органах державної податкової інспекції;
 • документи, що підтверджують право знаходження абонента в приміщенні за адресою надання послуг зв’язку (право власності або право користування).

Для фізичних осіб — підприємців (копії завірені печаткою підприємця):

 • свідоцтво про державну реєстрацію підприємця;
 • свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (про право сплати єдиного податку, патент) або, при його відсутності, — довідка органу державної податкової служби про взяття на облік;
 • документи, що підтверджують право знаходження абонента в приміщенні за адресою надання послуг зв’язку (право власності або право користування, для абонентів дротового зв’язку обов’язково).

Для фізичних осіб (пред’явлення оригіналу + копії):

 • паспорт з відміткою про реєстрацію постійного місця проживання (прописка) за адресою надання послуг зв’язку;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • документ, що свідчить про право власності чи право користування на будинок (квартиру) — у разі встановлення телефону за адресою реєстрації.

Короткий опис статті: перелік документів

Джерело: Перелік документів, необхідних для укладення договору: Велтон. Телеком

Також ви можете прочитати