Перелік документів. ГІП

10.07.2016

Перелік документів. ГІП
Пакет необхідних документів для отримання сертифіката інженера — проектувальника:

1 . Заява про проведення професійної атестації

(1 примірник)

2 . Стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення

(1 примірник)

3 . Копія паспорта

(1 примірника) Засвідчується фізичною особою

4. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) (1 примірник) Засвідчується фізичною особою

5 . Копія документів про освіту (дипломи)

(1 примірник) Засвідчується фізичною особою

6 . Копія трудової книжки

(1 примірник) Засвідчується підприємством кожна сторінка

7. Інші документи ( державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямком)

(1 примірник) Засвідчується фізичною особою

Для засвідчення належний чином копій документів, які надаються фізичною особою, що потрібно зробити напис на кожній сторінці: «Копія вірна» та поставити власний «Підпис».

Копія трудової книжки засвідчується лише кадрову службою (відділом) підприємства.

Перелік документів, якщо платником виступає юридична особа

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємця (Свідоцтво про державну реєстрацію)

(1 примірник) Засвідчується юридичною особою

2. Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП)

(1 примірник) Засвідчується юридичною особою

(1 примірник) Засвідчується юридичною особою

5. Замовлення на участь у підвищенні кваліфікації від юридичної особи

Короткий опис статті: перелік документів Пакет необхідних документів для отримання сертифіката інженера — проектувальника: 1. Заява про проведення професійної атестації (1 примірник) 2. Стислий

Джерело: Перелік документів. ГІП

Також ви можете прочитати