Педагогічна, сторінка 4

13.09.2015

Педагогічна
III. Звітна документація практикантів

За час проходження науково-педагогічної практики студенти готують і подають керівникам від факультету та викладачу кафедри педагогіки і педагогічної психології для оцінки наступний перелік документів.

План-конспект одного (за вибором) з проведених у вузі навчальних занять з дисципліни.

Письмовий самоаналіз одного проведеного заняття.

Висновок за результатами дослідницької роботи з вивчення особистості студента, так і академічної групи.

Звіт за результатами практики.

До заключної конференції представляються відгуки вузівських викладачів з рекомендованою оцінкою.

Всі документи здаються факультетській керівникові педагогічної практики протягом першого тижня після її закінчення.

^ Деякі пояснення до документації

Індивідуальний план практики. Складається практикантом протягом першого тижня практики на весь період її проходження за наступною формою:

^ Індивідуальний план педагогічної практики

студента __ курсу, факультету________________ВДУ

(прізвище, ім’я, по батькові)

у________________________________з________за____________ 200 р.

місце (факультет, ВУЗ) і час проходження практики)

викладач кафедри педагогіки

Короткий опис статті: характеристика практиканта

Джерело: Педагогічна — сторінка 4

Педагогічна — сторінка 4

Педагогічна
III. Звітна документація практикантів

За час проходження науково-педагогічної практики студенти готують і подають керівникам від факультету та викладачу кафедри педагогіки і педагогічної психології для оцінки наступний перелік документів.

План-конспект одного (за вибором) з проведених у вузі навчальних занять з дисципліни.

Письмовий самоаналіз одного проведеного заняття.

Висновок за результатами дослідницької роботи з вивчення особистості студента, так і академічної групи.

Звіт за результатами практики.

До заключної конференції представляються відгуки вузівських викладачів з рекомендованою оцінкою.

Всі документи здаються факультетській керівникові педагогічної практики протягом першого тижня після її закінчення.

^ Деякі пояснення до документації

Індивідуальний план практики. Складається практикантом протягом першого тижня практики на весь період її проходження за наступною формою:

^ Індивідуальний план педагогічної практики

студента __ курсу, факультету________________ВДУ

(прізвище, ім’я, по батькові)

у________________________________з________за____________ 200 р.

місце (факультет, ВУЗ) і час проходження практики)

викладач кафедри педагогіки

Короткий опис статті: характеристика практиканта

Джерело: Педагогічна — сторінка 4

Педагогічна — сторінка 4

Педагогічна
III. Звітна документація практикантів

За час проходження науково-педагогічної практики студенти готують і подають керівникам від факультету та викладачу кафедри педагогіки і педагогічної психології для оцінки наступний перелік документів.

План-конспект одного (за вибором) з проведених у вузі навчальних занять з дисципліни.

Письмовий самоаналіз одного проведеного заняття.

Висновок за результатами дослідницької роботи з вивчення особистості студента, так і академічної групи.

Звіт за результатами практики.

До заключної конференції представляються відгуки вузівських викладачів з рекомендованою оцінкою.

Всі документи здаються факультетській керівникові педагогічної практики протягом першого тижня після її закінчення.

^ Деякі пояснення до документації

Індивідуальний план практики. Складається практикантом протягом першого тижня практики на весь період її проходження за наступною формою:

^ Індивідуальний план педагогічної практики

студента __ курсу, факультету________________ВДУ

(прізвище, ім’я, по батькові)

у________________________________з________за____________ 200 р.

місце (факультет, ВУЗ) і час проходження практики)

викладач кафедри педагогіки

Короткий опис статті: характеристика практиканта

Джерело: Педагогічна — сторінка 4

Також ви можете прочитати