• Різне

  Обовязкові реквізити електронного документа . Облікова Майстерня

  06.07.2016

  Обов’язкові реквізити електронного документа

  13 Бер 2012

  Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Якими нормативними документами необхідно керуватись при визначенні таких обов’обов’язкових реквізитів?

  Закони України «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі — Закон N 851) та «Про електронний цифровий підпис» встановлюють основні організаційно-правові засади електронного документообігу, використання електронних документів, правовий статус електронного цифрового підпису і регулюють відносини у сфері використання електронного цифрового підпису.

  Статтею 5 Закону N 851 визначено, що електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

  Так, відповідно до статті 6 Закону N 851 електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'суб’єктами електронного документообігу.

  Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

  Відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов'язкові реквізити, визначені цим пунктом, а саме:

  — назву документа (форми);

  — дату і місце складання;

  — назву підприємства, від імені якого складено документ;

  — зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

  — посади осіб, відповідальніх за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

  — особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

  Крім того, пунктом 2.3 Положення про документальні забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за N 168/704, встановлено, що первинні документи, створені в електронній пошті вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

  Відповідно до пункту 2.4 цього Положення первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальніх за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

  Короткий опис статті: документа

  Джерело: Обов’язкові реквізити електронного документа » Облікова Майстерня

  Також ви можете прочитати