Обовязкові локальні нормативні акти

02.07.2016

Обов’язкові локальні нормативні акти

«Кадрова служба і управління персоналом підприємства», 2006, N 11

Обов’язкові локальні нормативні акти

Регулювання трудових відносин відповідно до Конституції Російської Федерації здійснюється трудовим законодавством (включаючи законодавство про охорону праці) та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, в тому числі локальними нормативними актами підприємства. Проте в даний час організаціям надані широкі можливості для самостійного регулювання питань організації праці працівників та її оплати. Систему оплати праці, розміри тарифних ставок, окладів, премій і винагород організація має право визначати самостійно. І все ж основним документом, що містить загальні принципи регулювання трудових правовідносин є Трудовий кодекс, в якому встановлені граничні норми щодо умов праці та її оплати. На підставі встановлених Кодексом норм трудових відносин на підприємстві розробляються і затверджуються локальні нормативні акти.

Примітка. При розробці та затвердженні вказаних документів слід пам’ятати про те, що локальні нормативні акти, які погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством, є недійсними. У таких випадках застосовуються закони або інші нормативні правові акти, містять норми трудового права (ст. 8 ТК РФ).

Колективні договори, угоди, а також трудові договори не можуть містити умов, що знижують рівень прав і гарантій працівників, встановлених трудовим законодавством. Якщо такі умови включені в колективний договір, угоду або трудовий договір, то вони не можуть застосовуватися (ст. 9 ТК РФ).

Важливо знати, які документи обов’язкові для фірми, які стають такими лише при певних умовах, а які папери можна не складати, так як вони носять рекомендаційний характер. Це дозволить добре підготуватися до зустрічі з трудовими інспекторами.

Для зручності інформацію з кадрових документів ми звели в таблицю 1.

Таблиця 1

Перелік необхідних кадрових документів

Короткий опис статті: нормативні акти «Кадрова служба і управління персоналом підприємства», 2006, N 11 Обов’язкові локальні нормативні акти Документообіг

Джерело: Обов’язкові локальні нормативні акти

Також ви можете прочитати