Облігація. Загальна характеристика. Види облігацій

05.07.2016

Облігація. Загальна характеристика. Види облігацій

Облігація — цінний папір на пред’явника, дає власнику право на отримання річного доходу у вигляді фіксованого відсотка. Облігація підлягає викупу протягом обумовленого при випуску позики терміну.

У загальному плані облігації являють собою довгострокові боргові зобов’язання з фіксованим відсотком. Розрізняють три основних категорії облігацій: облігації корпорацій, облігації федерального уряду та муніципальні облігації.

Облігації корпорацій — це зобов’язання корпорацій перед кредиторами про виплату у встановлені строки суми боргу та відсотків за отриманими позиками. Облігації є виразниками позикового капіталу, тобто для корпорації вони є борговими паперами. Власники облігацій є кредиторами корпорації. У зв’язку з цим вони не мають права голосу і не можуть брати участь в управлінні компанією-емітентом, але в той же час по облігації зобов’язані виплачувати відсотки, причому робити це до розгляду питання про дивіденди по акціях. Крім того, при ліквідації компанії облігаціонери мають переважне право у порівнянні з акціонерами.

Облігаційні відносини оформляються спеціальним договором між фірмою-емітентом і інвестором, за умовами якого корпорація зобов’язується відшкодувати інвестору надану їм суму в установлений термін, а також протягом усього строку, на який випущена облігація, виплачувати відсотки за встановленою ставкою. Облигационер отримує відповідний документ, що підтверджує факт його володіння облігаціями, — облігаційний сертифікат, в якому зазначаються назва компанії-емітента, номі¬нал, ставка відсотка, а також ім’я «платіжного агента» як відсотків, так і по капітальній сумі облігації.

Види облігацій:

1. Купонні облігації або облігації на пред’явника. До них додаються спеціальні купони, що повинні відколюватися два рази в рік і представлятися платіжному агенту для виплати відсотків. Фактично, купон — своєрідний простий вексель на пред’явника. Оскільки ці облігації оформляються на пред’явника, корпорація не реєструє, хто є їхнім власником. Хоча вони більше не випускаються, старі випуски все ще звертаються на ринку.

2. Іменні облігації. Більшість облігацій корпорацій реєструються на ім’я їхнього власника, при цьому йому видається іменний сертифікат. Платежі по відсотках здійснює платіжний агент відповідно до встановленого графіка При чи продажі обміні іменних облігацій старий сертифікат анулюється і випускається новий — із указівкою нового власника облігацій.

3. «Балансові» облігації. Їх випуск не сполучений з такими формальностями, як видача сертифікатів і т. п. просто всі необхідні дані про облигационере вводяться в комп’ютер.

У залежності від забезпечення облігації поділяються на:

1. Забезпечені облігації. Ці облігації мають реальне забезпечення активами. Їх можна розбити на три підтипи:

а) облігації з заставою майна, що забезпечуються основним капіталом корпорації;

б) облігації з заставою фондових паперів, що забезпечуються знаходяться у власності компанії-емітента цінними паперами будь-якої іншої;

в) облігації з заставою устаткування випускаються транспортними корпораціями, що як заставне забезпечення використовують, наприклад, транспортні засоби.

2. Незабезпечені облігації — не забезпечуються якими-небудь матеріальними активами, вони підкріплюються сумлінністю компанії-емітента. У випадку банкрутства компанії власники таких облігацій не можуть претендувати на частину нерухомості. Ці облігації менш надійні, а ставка відсотка по них більш висока.

3. Інші види облігацій;

а) облігації з доходом на прибуток передбачають виплату відсотків тільки в тому випадку, якщо у корпорації маються істотні надходження, тобто у випадку випуску таких облігацій гарантується погашення її основної суми, а ви¬ плата відсотків залежить від рішення ради директорів;

б) гарантовані облігації: вони гарантуються не компанією-емітентом, а іншими компаніями. Найчастіше вони використовуються транспортними корпораціями, коли емітент надає якої-небудь компанії своє устаткування, а замість ця компанія виступає гарантом по облігаціях першої фірми, або дочірніми компаніями великих фірм, коли дочірня компанія випускає облігації, а гарантом виступає основне підприємство;

в) безкупонні облігації. По них не виплачується регулярного відсотка, однак це не означає, що вони не приносять доходу. Справа в тому, що при випуску ці облігації продаються з диконтом, а погашаються за номінальною ціною при настанні терміну платежу.

Короткий опис статті: що таке характеристика 1

Джерело: Облігація. Загальна характеристика. Види облігацій

Також ви можете прочитати