Лікарняні в 2011 році, isefim

05.07.2016

28.03.07 РОЗРАХУНОК ОПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ ЛИСТІВ В 2007 РОЦІ ПРИ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Федеральний закон від 29.12.2006 N 255-ФЗ «Про забезпечення посібниками по тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах громадян, що підлягають обов’язковому соціальному страхуванню» вніс корективи і в розрахунок лікарняного і визначення стажу для розрахунку допомоги. Важливим є і те, що тепер при роботі у декількох роботодавців оплата лікарняного здійснюється за кожним місцем роботи.

Заміна безперервного трудового стажу на страховий впливає на розмір допомоги, т. к. в страховий стаж входять не всі періоди, що входять в безперервний стаж. Страховий стаж — це сумарна тривалість сплати страхових внесків та (або) податків (абз. 7 ст. 3 Федерального закону від 16.07.1999 N 165-ФЗ). Так у трудовий стаж не входить час навчання на курсах підвищення кваліфікації. Обчислення періодів роботи (служби, діяльності) проводиться в календарному порядку з розрахунку повних місяців (30 днів) і повного року (12 місяців). При цьому кожні 30 днів зазначених періодів переводяться в повні місяці, а кожні 12 місяців цих періодів переводяться в повні роки.

З 01.01.2007 розмір допомоги визначається виходячи з кількості календарних днів, що припадають іпосмі иносми inosmi на період тимчасової непрацездатності або відпустки по вагітності та пологах (п. 5 ст. 14 Закону). Тепер 2 дні оплачуються роботодавцем завжди, а не тільки, якщо пропущені робочі дні.

З 01.01.2007 при наявності підстав розмір допомоги знижується до розміру МРОТ (ст. 8 Закону). Підставами для зниження посібники можуть служити:

— порушення без поважних причин у період тимчасової непрацездатності режиму, встановленого лікарем;

— неявка без поважних причин у призначений термін на лікарський огляд або на проведення медико-соціальної експертизи;

— захворювання або травма, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким kp.ru сп’янінням (до 01.01.2007 при зазначених в цьому абзаці обставин посібник взагалі не видавалося).

До 01.01.2007 посібники виплачувалися в розмірі, що не перевищує МРОТ, особі, яка протягом останніх 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах пропрацював фактично менше трьох місяців. З 01.01.2007 розмір допомоги не може бути більше мінімального радіостанція ехо москви розміру оплати праці (МРОТ) за повний календарний місяць, якщо страховий стаж працівника становить фільми тінто брасса онлайн менш шести місяців.

Великі зміни зазнав порядок розрахунку допомога по догляду за дитиною до 1,5 років. З 01.01.2007 щомісячну допомогу по догляду за дитиною розраховується як 40 відсотків середнього заробітку за останні 12 календарних місяців, що передували місяцю настання відпустки по догляду за дитиною. При цьому мінімальний розмір допомоги становить 1 500 рублів по догляду іно змі за першою дитиною і 3 000 рублів по догляду за другою дитиною і наступними дітьми. Максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною не може перевищувати за повний календарний місяць 6 000 рублів. У районах і місцевостях, яких у установленому порядку застосовуються районні лікарняні в 2011 році коефіцієнти до заробітної плати, мінімальний і максимальний розміри зазначеної допомоги визначаються з урахуванням цих коефіцієнтів.

Змінився максимальний розмір одноразової страхової виплати за обов’язковим соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, яка обчислюється залежно від ступеня втрати професійної працездатності, складе 46900 лікарняні в 2011 році руб. (раніше — 43200 руб.).

Порядок фінансування та оплата за листками непрацездатності та у зв’язку з материнством, застрахованим особам, щодо яких застосовуються лікарняні в 2011 році спеціальні податкові режими також змінився. Детальніше

Обчислення середнього заробітку здійснюється в порядку встановленим лікарняні в 2011 році Постановою Уряду РФ від 30.12.2006 N 870 «Про обчисленні середнього заробітку (доходу) при призначенні щомісячної допомоги по догляду за дитиною особам, які підлягають обов’язковому соціальному страхуванню». З 01.01.2007 при визначенні середнього заробітку для розрахунку щомісячної допомоги по догляду за дитиною треба враховувати виплати, зазначені в п. 2 ст. 14 Федерального закону від 29.12.2006 N 255-ФЗ.

Розрахунок проводиться за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання непрацездатності, це виняток для розрахунку лікарняних листів є виправданим, так як його оплата провадиться після хвороби. Якби обчислення оплати лікарняних листів проводилося за період до виплати, то розрахунок лікарняні в 2011 році за 12 місяців завжди був би неповним, так як час хвороби в розрахунковий період не включається.

Ще одна особливість розрахунку лікарняних полягає в тому, що на відміну від розрахунку середнього заробітку для відпускних у разі підвищення заробітної плати в розрахунковому періоді таке підвищення враховується з дати підвищення фактичної заробітної плати. Таким чином, коефіцієнт підвищення для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності не застосовується.

Можна виділити два основних варіанти розрахунку оплати лікарняних листів:

• Розрахунок оплати лікарняних листів виходячи з МРОТ.

• Розрахунок оплати лікарняних листів виходячи із середнього заробітку.

Кожен з цих варіантів лікарняні в 2011 році описаний нижче на прикладі роботи програми Правконс: Підприємство.

РОЗРАХУНОК ОПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ ЛИСТІВ ВИХОДЯЧИ З МРОТ

Працівнику, який чий трудовий стаж становить менше півроку, розрахунок лікарняних листів здійснюється в розмірі, що не перевищує за повний календарний місяць мінімального радіостанція ехо москви розміру оплати праці, встановленого федеральним законом.

В даний час мінімальний розмір оплати праці становить 1100 рублів.

У разі Розрахунку оплати лікарняних листів виходячи з МРОТ, в програмі, необхідно установити у полі «Право на розмір допомоги» значення «від МРОТ».

Обчислення страхового l радіо стажу проводиться в календарному порядку з розрахунку повних місяців (30 днів) і повного року (12 місяців). При цьому кожні 30 днів зазначених періодів переводяться в повні місяці, а кожні 12 місяців цих періодів переводяться в повні роки.

Якщо працівник має право на обчислення оплати лікарняних листів виходячи із середнього заробітку, і захворів з першого дня вступу на нову роботу, то середній заробіток визначається виходячи з тарифної ставки встановленого йому розряду, посадового окладу, грошового.

Правило розрахунку оплати лікарняних листів. виходячи презент презент з мінімального розміру оплати праці, не застосовується, якщо тимчасова непрацездатність виникла у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням. Тому, якщо причиною непрацездатності є саме такі обставини, то розрахунок здійснюється у відповідності з Федеральним законом від 24 липня 1998 манікюр в домашніх умовах р. N 125-ФЗ «Про обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань».

Важливо враховувати, що мінімальний розмір оплати праці виплачується в тому разі, якщо працівник прохворів весь календарний місяць. Однак, як правило, розрахунок проводиться не рівно за календарний місяць, а за різні періоди, в тому числі і різні місяці. У цьому випадку попередньо необхідно розрахувати середній денний заробіток виходячи з МРОТ за кожен місяць, у якому були дні хвороби. Його можна визначити за формулою:

МРОТ / Кількість календарних днів у даному місяці.

Далі визначається сума оплати лікарняних листів за розрахунковий місяць:

Середній денний заробіток виходячи з МРОТ х Кількість каледарных днів хвороби у даному місяці.

Приклад:

Працівник прохворів з 15 березня по 15 квітня. У нього п’ятиденний робочий тиждень і він не пропрацював фактично три місяці в даній організації.

Визначаємо показники для розрахунку:

МРОТ — 1100 рублів.

Всього робочих днів у березні – 22 (дивимося за календарем п’ятиденного робочого тижня).

Оплачуваних днів хвороби у березні – 13 (можна визначити за табелем обліку робочого часу)

Всього робочих днів у квітні – 22.

Оплачуваних днів хвороби у квітні – 11.

Допомога за березень:

720/22 = 32,73 (середній денний заробіток виходячи з МРОТ)

лікарняні в 2011 році 32,73 х 13 = 425 рублів 49 копійок

Допомога за квітень:

720/22 = 32,73

лікарняні в 2011 році 32,73 х 11 = 360 рублів 03 копійки

Загальна сума допомоги складе:

425,49 + 360,03 = 785 рубля 52 копійки

Використання єдиної формули лікарняні в 2011 році для розрахунку допомоги виходячи з МРОТ відразу за всі місяці хвороби не має сенсу, так як для правильного обчислення податку на доходи з допомоги по тимчасовій непрацездатності необхідний щомісячний розрахунок.

Якщо у відповідній місцевості застосовуються районні коефіцієнти до заробітної плати, то мінімальний розмір оплати праці збільшується з урахуванням цих коефіцієнтів.

Для таких випадків у програмі передбачено поле «Коефіцієнт підвищення».

Розрахунок допомоги виходячи із середнього заробітку

Алгоритм розрахунку оплати лікарняних листів наступний:

1) Визначається середній денний заробіток працівника за даними лікарняні листи у 2011 році за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання непрацездатності;

2) Визначається середній заробіток працівника в період непрацездатності за кожен місяць. Для цього розрахований середній денний заробіток помножується на кількість днів хвороби в кожному розрахунковому місяці;

3) Отримані суми множаться на відсоток, який залежить від страхового стажу працівника і виду лікарняні в 2011 році непрацездатності. Допомога з тимчасової непрацездатності, крім випадків трудового каліцтва або професійного захворювання, видається:

а) у розмірі 100 відсотків заробітку:

робітникам і службовцям, які мають безперервний страховий стаж 8 і більше років;

б) в розмірі 80 відсотків заробітку:

робітникам і службовцям, які мають безперервний страховий стаж від 5 до 8 років;

в) у розмірі 60 відсотків заробітку:

робітникам і службовцям, які мають страховий стаж до 5 років;

У програмі автоматично пропонується відсоток виплати допомоги в залежності від стажу, який при необхідності можна змінити вручну.

Працюючим інвалідам Вітчизняної війни та іншим інвалідам, прирівняним щодо пільг до інвалідів Вітчизняної війни, допомога у всіх випадках тимчасової непрацездатності видається у розмірі 100 відсотків заробітку.

4) Результат порівнюється з максимальним розміром допомоги розрахованим за кожен з місяців хвороби, в подальшому розрахунку бере участь менша з порівнюваних сум;

лікарняні в 2011 році 5) Визначається сума до виплати шляхом підсумовування сум до виплати за кожний місяць (сума допомоги, за мінусом ПДФО та інших утримань).

РОЗРАХУНОК ОПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ ЛИСТІВ ВИХОДЯЧИ З СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ

Середній денний заробіток для розрахунку лікарняних листів з 2007 року обчислюється шляхом ділення суми п’яний серб заробітної плати, фактично нарахованої за розрахунковий період, на кількість календарних днів у цьому періоді.

Фактично нарахована заробітна плата

Фактично нарахована руслани коршунової сума заробітку у розрахунковому періоді визначається на підставі розрахунку зарплати по даному працівнику за 12 календарних місяців.

Для автоматичного розрахунку нарахованої суми заробітку в розрахунковому періоді в програмі можна скористатися кнопкою «Із зарплати». Оскільки розрахунковий період складається з 12 календарних місяців, то програма автоматично звертається до даних форми «Розрахунок зарплати» програми попереднього року. Після натискання на кнопку «зарплати» програма автоматично переносить дані з тих нарахувань, у яких у довіднику нарахувань стоїть позначка «Враховувати при розрахунку лікарняних».

До таких нарахувань відносяться всі нарахування, на які нараховуються страхові внески.

Всі види заробітку враховуються в сумах, нарахованих до утримання податків, сплати зборів та інших телеспутнік телеспутнік обов’язкових платежів.

Не враховуються при розрахунку оплати лікарняних листів такі нарахування, як:

— оплата за цивільно-правовими договорами;

— допомоги;

— матеріальна допомога;

— компенсаційні виплати, розрахунок за якими передбачається виходячи з середнього заробітку;

— матеріальна вигода;

При визначенні середнього заробітку премії та винагороди, фактично нараховані за розрахунковий період, враховуються в наступному порядку:

— щомісячні премії та винагороди — не більше однієї виплати за одні й ті ж показники за кожний місяць розрахункового періоду;

— премії та винагороди за період роботи, що перевищує один місяць, — не більше однієї виплати за одні й ті ж показники в розмірі місячної частини за кожний місяць розрахункового періоду;

— винагорода за підсумками роботи за рік, одноразова винагорода за вислугу років (стаж роботи), інші винагороди за підсумками роботи за рік, нараховані за попередній календарний вбивства чудакова рік, — у розмірі однієї дванадцятої за щомісяця розрахункового періоду незалежно від часу нарахування винагороди.

Таким чином, для реалізації даних вимог, після перенесення всіх необхідних нарахувань за 12 календарних місяців в програмі необхідно провести розрахунок частки і коефіцієнта участі кожного нарахування до розрахунку середнього заробітку.

Стовпчик «Частка» в таблиці «Нарахування для розрахунку вказується у тому випадку, якщо нарахування має не щомісячний характер. Наприклад, квартальна премія. Якщо розрахунковий період починається в березні минулого року і в цьому ж місяці була виплачена квартальна премія за перший квартал, то для розрахунку повинна бути вказана частка 1/3, так як саме ця частина припадає на розрахунковий період. А якщо лікарняні в 2011 році би розрахунковий період починався з лютого, то необхідно лікарняні в 2011 році було б вказати частку 2/3. Якщо весь квартал входить у розрахунковий період, то квартальна премія повністю входить в розрахунок допомоги та частка не вказується.

Стовпець «Коеф.» (Коефіцієнт) у таблиці «Нарахування для розрахунку вказується у тому випадку, якщо нарахування має характер премії і при цьому період, за який онлайн фільм воно нараховано, відпрацьовано не повністю. Період визначається залежно від частки, зазначеній у довіднику нарахувань. Якщо частка 1/3. то розраховується за квартал, у якому вікілікс україна вироблено нарахування, якщо 1/12, то за календарний рік.

Даний коефіцієнт може бути розрахований тільки в тому випадку, якщо нарахування входить в розділ «Премії» довідника нарахувань і частка даного нарахування для розрахунку лікарняних не дорівнює 1.

Стовпчик «Сума» таблиці «Нарахування для розрахунку» містить суму нарахувань, яка приймається для розрахунку середнього денного заробітку.

Якщо в програмі немає даних за 12 календарних місяців, що передують даті початку хвороби, то відомості про нарахування можуть бути додані вручну за допомогою кнопки «Додати» поряд з таблицею «Нарахування для розрахунку».

Середній мк казанши денний заробіток, що обчислюється шляхом ділення суми заробітної плати, фактично нарахованої за розрахунковий період, на кількість календарних днів у цьому періоді.

Якщо в програмі немає даних за 12 календарних місяців, що передують даті початку хвороби, то відомості про відпрацьований лікарняні в 2011 році періоді можуть armenia news бути додані вручну за допомогою кнопки «Додати» поруч із таблицею.

Чигрина Анастасія лікарняні в 2011 році Аркадіївна Консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

Страшніше пожежі в економічному розумінні немає нічого, тому що після впливу вогню гине або стає непридатним молдова молдова до використання практично все.

В продовження теми, розпочатої в попередньому повідомленні розповім ще про два предмети, поводження з якими потребує особливої обережності

Праска

Візьміть собі за правило: не відходьте від праски, коли він включений. Ставити праску можна тільки на негорючу підставку. Робоча (нагріта) поверхню праски лікарняні в 2011 році не повинна стосуватися горючих матеріалів. Якщо вирішили погладити – гладьте. Йдучи з кімнати – вийміть вилку з розетки і покладіть шнур на прасувальний стіл так, щоб було видно здалеку, що ви не забули вимкнути праску. От і все!

І обов’язково замініть або віддайте в ремонт свій праска, якщо у нього не працює терморегулятор, розбита вилка або зіпсований електрошнур. Електрошнур вимагає особливої до себе уважності, т.к. при активній роботі праски, шнур деформується, порушується зовнішнє обплетення і внутрішня ізоляція, може статися несподіване замикання.

Якщо загоряння сталося у вас на очах, то ваші дії такі: вимкнути праску від мережі, закутати його в щільну тканину або залити водою. Можна впоратися за кілька секунд. Якщо ж ви відійшли в сусіднє приміщення, і все відбулося без вас, то залишається якомога швидше викликати пожежну команду, закрити двері і евакуюватися разом з сусідами.

Холодильник

В домі холодильник вважають найбільш надійним і безпечним. Він працює десятки років, притиснутий до стіни або забуте в нішу. Однак робота реле, за допомогою якого відбувається багаторазове включення і вимикання компресора холодильника, в пожежному відношенні вважається найбільш небезпечною роботою. Досить перегріву, невеликого замикання і… скупчилася за холодильником і на його задній панелі пил лікарняні в 2011 році дуже добре поширює полум’я. Вогонь можуть підтримати висять поруч штори, рушники, стоять зверху холодильника картонні коробки.

Профілактика дуже проста: кожні півроку треба, відключивши холодильник від мережі, відсунути його, розгорнути на 180 градусів, пропилососити або протерти від пилу і бруду вологою тканиною.

Висновок: нехай береже нас бог!

Короткий опис статті: лікарняні листи Гороскоп 2011! Дізнайся, що рік Кролика готує тобі! У 2011 році буде везти тільки цим знакам Зодіаку… Цих знаків Зодіаку в 2011 році очікує… Гороскоп! 2011 рік…

Джерело: Лікарняні в 2011 році — isefim

Також ви можете прочитати