Лікарняні листи у 2017 році в Україні: як оплачуються, розрахунок, оподаткування.

16.02.2017

Лікарняні листи в Україні у 2017: видача, порядок оплати та оподаткування
Правила видачі лікарняного листа

Для отримання допомоги по непрацездатності необхідно в перший день погіршення самопочуття викликати дільничного лікаря. Лікарняний лист оформлюється в поліклініці за місцем проживання. Завірений лікарняний лист надається відділу кадрів, а потім бухгалтерії для нарахування оплати.

у разі лікування В стаціонарі датою відкриття лікарняного листа вважається дата госпіталізації. Оформленням і видачею листка непрацездатності займається лікар стаціонару або завідувач відділенням. Згідно Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян право видачі листків непрацездатності надається:

 • Лікуючим лікарям державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
 • Лікуючим лікарям стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства праці та соціальної політики України;
 • Лікуючим лікарям туберкульозних санаторно-курортних закладів;
 • Фельдшерам у місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах. Список цих фельдшерів затверджується щороку органами охорони здоров’я;
 • Лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям, що провадять господарську діяльність з медичної практики як ФОП (фізичні особи — підприємці).

  Не мають права видачі листків непрацездатності:

 • Лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;
 • Лікарі станцій переливання крові;
 • Лікарі закладів судово-медичної експертизи;
 • Лікарі бальнеогрязелечебных, косметологічних та фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік;
 • Лікарі будинків відпочинку;
 • Лікарі туристичних баз;
 • Лікарі зубопротезних поліклінік (відділень);
 • Лікарі санітарно-профілактичних закладів;
 • Лікуючі лікарі лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

  На скільки днів дають лікарняний лист знову звернувся пацієнту, залежить від його первинного діагнозу. При зверненні в поліклініку лікарняний видається на термін від 1 до 5 днів, потім може бути продовжений ще на 5 за рішенням лікаря. Загальна тривалість лікарняного листка залежить від стану хворого і лікарських приписів щодо реабілітації. Максимальний термін безперервного перебування на лікарняному становить 12 місяців у разі серйозних травм, складного післяопераційного періоду або при гострих захворюваннях, наприклад, туберкульоз.

  Основні поправки в розрахунку лікарняних листів

  В законодавство, яке регулює порядок нарахування лікарняних в Україні були внесені істотні зміни з 2016 року, які залишилися і на 2017 рік. Нові правила стосуються 6 пунктів:

 • Для виплати допомог в Україні застосовується єдиний розрахунок середньоденного заробітку, незалежно від того, видано лікарняний лист по захворюванню або по вагітності та пологах.
 • Для визначення середнього заробітку застосовується розрахунковий період, що дорівнює 12 місяцям, а не 6-ти, як раніше.
 • Середньоденний заробіток обчислюється, виходячи з нарахованої за останні 12 місяців заробітної плати або доходів, що обкладаються ЄСВ або страховими внесками, діленням сумарних нарахувань на загальне число календарних днів трудової зайнятості в розрахунковому періоді
 • Застосовуються єдині правила розрахунку оплати для всього строку хвороби, як з 1-го по 5-й, так і з 6-го дня захворювання.
 • Позначені 4 поважні причини, час відсутності з яким виключається з розрахункового періоду лікарняного листка — захворювання, відпустка по вагітності і пологах, лікарняні листи по догляду за дітьми віком до 3-х річного віку та відпустка без збереження оплати праці.
 • Особам, які працюють за сумісництвом, розрахунок лікарняних листів в 2017 році в Україні здійснюється, орієнтуючись на розрахунковий період працевлаштування за сумісництвом (на основному місці роботи і на кожному з неосновних).
  Оплата лікарняних листів

  Спираючись на встановлені законодавством зміни, лікарняний лист у 2017 році в Україні оплачується наступним чином. Перші 5 днів непрацездатності працівника оплачуються за рахунок підприємства, всі наступні — за рахунок соціального фонду. При цьому виплачується відсоток від усередненого заробітку за розрахунковий період за схемою:

 • при страховому стажі не менше 3 років — 50% від середньої заробітної плати;
 • від 3 до 5 років — 60%;
 • від 5 до 8 років — 70%;
 • більше 8 років — у розмірі 100%

  Пільгові категорії працівників незалежно від стажу роботи отримують 100% від свого усередненого заробітку за розрахунковий період. При розрахунку суми декретних виплат величина страхового стажу не враховується, тобто оплата становить 100% усередненого заробітку співробітниці.

  Розрахунковий період для обчислення розміру виплат

  Не у всіх випадках розрахунковий період для нарахування за лікарняним листком може становити 12 і більше календарних місяців. У деяких ситуаціях застосовується дещо інша схема для нарахування. Лікарняні листи у 2017 році в Україні розраховуються та сплачуються згідно з Порядком №1266. У цьому документі описані нюанси обчислення розрахункового періоду та оплати лікарняного листа. Варіанти тривалості розрахункового періоду можуть бути такими:

  1) 12 і більше календарних місяців, які були відпрацьовані до початку захворювання або декретної відпустки;

  2) більше 1, але менше 12 календарних місяців;

  3) менше місяця;

  4) жодного дня.

  При страховому стажі менше 12 місяців, розрахунковим періодом вважається фактичне число календарних місяців, повністю підготовлені до виникнення страхового випадку. При страховому стажі працівника на фірмі або підприємстві менше 1-го місяця за розрахунковий період береться кількість днів, фактично відпрацьованих до настання хвороби.

  Якщо до відкриття лікарняного працівник фактично не працював жодного дня (страховий випадок збігся з датою виходу на роботу), то розрахунковий період відсутній, а за середній денний заробіток береться розмір окладу, поділений на середнє число календарних днів у місяці, рівне 30,44.

  З розрахункового періоду віднімаються дні, не відпрацьовані працівником з поважної причини, тобто лікарняні, період декретної відпустки або відпустки без збереження зарплати. Святкові і офіційно визнані неробочими дні не віднімаються з розрахункового періоду.

  Оформлення та оплата лікарняних листків по вагітності та пологах

  Відповідно до законодавства, лікарняний по вагітності та пологах в 2017 р. в Україні відкривається з настанням 30-го тижня вагітності. У цьому випадку листок непрацездатності видається терміном на 126 днів, 70 з яких — до дати пологів і 56 — після них. Допомога по вагітності та пологах буде виплачуватися у повному розмірі усередненого заробітку і не залежить від тривалості страхового стажу жінки.

  В розрахунковий період не включаються:

 • лікарняний лист, виданий на захворювання;
 • час попередньої відпустки по вагітності та пологах;
 • лікарняний лист по догляду за дітьми, які не досягли 3-річного віку (або 6-річного віку за медичними показниками).

  Детальніше про оформлення та оплату лікарняного по вагітності та пологах дивіться тут .

  Як вважається розмір декретної допомоги, якщо страховий стаж жінки менше 6 місяців?

  Тут застосовуються обмежують мінімальний і максимальний критерії. Мінімальний критерій дорівнює мінімальній заробітній платі, поділеній на середнє кількість днів у місяці — 30,44, максимальний — подвійної величини мінімальної зарплати, розділену на 30,44.

  Для розрахунку лікарняного листа середньоденний заробіток визначається відповідно до фактичних виплат у розрахунковому періоді, а потім порівнюється з мінімальним і максимальним критеріями. Якщо отримана величина середньоденного заробітку:

 • не вище мінімального критерію — в розрахунку допомоги береться за основу величина мінімального показника;
 • вище мінімального, але не досягає максимального критерію — в розрахунок береться отримана цифра середньоденного заробітку;
 • вище максимального критерію — для розрахунку береться величина максимального показника.
  Приклади розрахунку лікарняних листів

  Як оплачується лікарняний в Україні за законодавством в 2017 р. Для наочності слід розібрати порядок нарахування допомоги в окремих випадках. Наведено приклади розрахунку лікарняного в 2017 р. в Україні при різних показниках страхового стажу.

  Приклад нарахування при страховому стажі понад 8 років

  Співробітник відділу кадрів з 9-річним стажем роботи на підприємстві хворів з 18.02.16 р. по 22.02.16 р. Заробітна плата за попередні 12 місяців (з лютого по січень) склала 52 тис. грн. Розрахунок допомоги:

  1) 52000 / 365 = 142,47 — середньоденний заробіток;

  2) 142,47 — 5 = 712,33 грн. — розмір виплати за лікарняним листком.

  Приклад нарахування при страховому стажі менше 12 місяців

  В комерційну фірму з 01.03.2016 р. прийнята нова співробітниця. З 19.10.2016 р. вона йде в декретну відпустку. Сумарна заробітна плата, нарахована за час роботи, склала 25 тис. грн. Розмір декретних виплат буде обчислюватися так:

  1) 25 000 / 232 = 107,76 — середньоденний заробіток. (232 — кількість календарних днів, відпрацьованих співробітницею з 1 березня до 19 жовтня);

  2) 107,76 — 126 = 13 577,76 грн. — розмір оплати лікарняного листа.

  Приклад розрахунку допомоги за наявності разових премій і попередніх лікарняних

  Працівник зі стажем роботи 10 років надав лікарняний лист з 15.03.16 р. по 26.03.16 р. Нарахована заробітна плата за розрахунковий період склала 62400 грн. в тому числі матеріальна допомога від підприємства — 2800 грн. допомога по непрацездатності за 6 днів хвороби в січні — 920 грн.

  1) термін лікарняного листа виключаємо з розрахункового періоду: 366 — 6 = 360 днів;

  2) суму оплати за лікарняним листком також віднімаємо з нарахованих коштів: 62400 — 920 = 61480 грн.;

  3) 61480 / 360 = 170,78 — середньоденний заробіток;

  4) оплата лікарняного за рахунок роботодавця в березні складе 170,78 — 5 = 853,90 грн.;

  5) за рахунок Фонду 170,78 — 7 = 1195,46 грн.

  Суму матеріальної допомоги з підрахунку середньоденного заробітку виключати не слід.

  Оподаткування лікарняних листів

  Суми, нараховані за лікарняними листками — це доходи, які підлягають оподаткуванню. Якими оподатковуються лікарняні, отримані по захворюванню, і декретні виплати?

  Оподаткування лікарняних в 2017 р. в Україні відбувається наступним чином: з суми лікарняного з працівника утримується 18% ПДФО (без будь-яких вычитаний), а підприємство-роботодавець з суми лікарняного оплачує 22% ЄСВ.

  Короткий опис статті: розрахунок лікарняних калькулятор Повна інформація про порядок видачі лікарняних листів, нарахування лікарняних та оподаткування. Приклади розрахунку та оплати листків непрацездатності. лікарняні листи в Україні, розрахунок лікарняних листів

  Джерело: Лікарняні листи у 2017 році в Україні: як оплачуються, розрахунок, оподаткування.

 • Також ви можете прочитати