Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

26.09.2015

Хто такий Холерик. Хто такий Сангвінік. Хто такий Флегматик. Хто такий Меланхолік.

Або докладніше про темпераменти

Загальні поняття про темперамент

У кожної людини (індивіда) є свої особливості психічної діяльності.

Темперамент — це характеристика людини, а саме:

 • темп,
 • швидкість,
 • ритм,
 • інтенсивність цих психічних процесів і станів.

  Темперамент визначає і забезпечує швидкість, силу і врівноваженість наших реакцій. Він проявляється у мисленні, мові, манері спілкування.

  У той же час темперамент не впливає на інтереси, успішність, інтелект, ділові якості — тут ми в змозі самостійно розвинути наші задатки і перетворити їх у здатності чи забути про них.

  Здатність робити вибір і брати на себе відповідальність за нього — це показники розвиненої особистості, а не прояви характеристик темпераменту. Знання ж власного типу темпераменту багато в чому спрощує процес пізнання себе, прийняття своїх проявів і, як наслідок, вибору власного стилю життя.

  Темперамент людини — якість біологічне, вроджене, а не набуте. Тільки на 25% з 100% темперамент піддається корекції. І ця корекція — наша підстроювання під вимоги соціуму (оточуючого нас світу, суспільства…). Для чого? З метою більш ефективного та успішного існування.

  У чистому вигляді темпераменти зустрічаються рідко. В кожній людині є щось від холерика, сангвініка, флегматика і меланхоліка. Питання, ким краще бути, не має сенсу, як і питання, який час року краще. У кожному є свої плюси і свої мінуси. Треба їх знати і діяти, вибираючи ефективну модель поведінки залежно від ситуації. Тобто не йти на поводу у природних якостей, а розвивати їх.

  Особливості темпераменту необхідно враховувати при виборі професії, але не слід плутати темперамент з характером.

 • Доброта і жорстокість,
 • працьовитість і лінь,
 • акуратність і неохайність —

  все це риси характеру, які не закладені від природи, а формуються протягом усього життя.

 • Розумним або дурним,
 • чесними або брехливими,
 • талановитим або бездарним

  може бути людина з будь-яким темпераментом. Успішність людини залежить не від його темпераменту, а від здібностей, знань, навичок і спрямованості особистості.

  Основні компоненти темпераменту

  Аналіз внутрішньої структури темпераменту приводять до виділення трьох головних, ведучих компонентів. Кожен з цих компонентів має складне багатовимірне будову і різні форми психологічних проявів.

  1. Сфера загальної психічної активності людини.
   • прагнення особистості до самовираження, ефективному освоєнню і перетворенню зовнішньої дійсності;
   • інтелектуальні та характерологічні особливості, комплекс відносин і мотивів

   Ступінь активності поширюється від млявості, інертності і пасивного созерцательства на одному полюсі до вищого ступеня енергії, могутньої стрімкості дій і постійного підйому — на іншому.

 • Моторика.
   В руховому (моторному) компоненті провідну роль грають якості, зв’язані з функцією рухового (і спеціального речедвигательного апарату). Серед динамічних якостей рухового компонента —

 • швидкість,
 • сила,
 • різкість,
 • ритм,
 • амплітуда і
 • ряд інших ознак м’язового руху.
 • Особливості м’язової і мовної моторики легше інших можна спостерігати у людини. Тому найчастіше тільки по цьому компоненту судять про темперамент людини

 • Емоційність.
   Це великий комплекс властивостей і якостей, що характеризують особливості виникнення, протікання і припинення різноманітних почуттів, афектів і настроїв.

  Цей компонент найбільш складний. У нього власна розгалужена структура:

 • Вразливість — сприйнятливість людини, чуйність його до емоційних впливів, здатність його знайти ґрунт для емоційної реакції там, де для інших такого ґрунту не існує.
 • Імпульсивність — швидкість, з якою емоція стає спонукальною силою вчинків і дій без їхнього попереднього обмірковування і свідомого рішення виконати їх.
 • Емоційну лабільність — швидкість, з якою припиняється даний емоційний стан або відбувається зміна одного переживання іншим.
 • Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  З історії вчень про типи темпераменту

  Спостерігаючи за тим, як розвивалися вчення про темперамент можна зрозуміти — який інструментарій був у дослідників.

 • Гіппократ і Гален могли бачити тільки рідини всередині трупа при розтині (все таки 5-ї і 2-е століття до нашої ери).
 • Кант, Кречмер, Шелдон вже мали знання про внутрішню будову тканин людини.
 • Павлов вже вивчав рефлекси і властивості нервових процесів

  Вперше про темпераменти сказав Гіппократ (V ст. до н. е..). Він стверджував, що люди розрізняються співвідношенням 4 основних «соків» життя, які входять до його складу:

 • крові,
 • флегми,
 • жовтої жовчі і
 • чорної жовчі

  Клавдій Гален (II ст. до н. е.) продовжив. Він розробив першу типологію темпераментів (трактат «De temperamentum») Відповідно до його навчання тип темпераменту залежить від переваги в організмі одного із соків. Їм були виділені темпераменти, що у наш час користуються широкою популярністю:

 • холерика (від грец. chole — «жовч»),
 • сангвініка (від лат. sanguis — «кров»),
 • флегматика (від грец. — phlegma — «флегма»),
 • меланхоліка (від грец. melas chole — «чорна жовч»)

  Далі були типології В. Канта, Е. Кречмера, У. Шелдона.

  Докладніше зупинимося на вченні В. П. Павлова.

  І. П. Павлов висунув гіпотезу про те, що в основі відмінностей поведінки лежать деякі фундаментальні властивості нервових процесів — збудження і гальмування. До цих властивостей відносяться

 • сила збудження

  відбиває працездатність нервової клітини. Вона проявляється у функціональній витривалості, тобто в здатності витримувати тривале або короткочасне, але сильне порушення, не переходячи при цьому в протилежний стан гальмування

 • сила гальмування

  розуміється як функціональна працездатність нервової системи при реалізації гальмування. Проявляється в здатності до утворення різних гальмових умовних реакцій, таких, як вгасання і диференціювання

 • їх врівноваженість

  рівновага процесів збудження і гальмування. Відношення сили обох процесів вирішує, чи є даний індивід урівноваженим або неврівноваженим, коли сила одного процесу перевершує силу іншого

 • їх рухливість/інертність

  виявляється у швидкості переходу одного нервового процесу в іншій. Рухливість нервових процесів проявляється в здатності до зміни поводження відповідно до мінливих умов життя. Мірою цієї властивості нервової системи є швидкість переходу від однієї дії до іншого, від пасивного стану до активного, і навпаки. Нервова система тим більше інертна, чим більше часу або зусиль потрібно, щоб перейти від одного процесу до іншого В. П. Павлов, розрізняв силу збудження і силу гальмуванню, вважаючи їх двома незалежними властивостями нервової системи.

  Виділені В. П. Павловим 4 типи нервової системи по основних характеристиках відповідають 4 класичним типам темпераменту:

 • сильний, неврівноважений тип з переважанням збудження — холерик;
 • сильний, врівноважений, рухливий — сангвінік;
 • сильний, урівноважений, інертний — флегматик;
 • слабкий тип — меланхолік

  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  Опис типів темпераменту. Типи темпераменту за В. П. Павлову

  І. П. Павлов розумів тип нервової системи як уроджений, відносно слабко підданий змінам під впливом оточення і виховання. На думку Івана Петровича властивості нервової системи утворюють фізіологічну основу темпераменту, що є психічним проявом типу нервової системи

  Слід зазначити дві речі:

 • Слабкість нервової системи не є негативною властивістю.

  Сильна нервова система успішніше справляється з одними життєвими завданнями (наприклад, в роботі, пов’язаної з великими і несподіваними навантаженнями).

  Слабка нервова система успішніше справляється з іншими (наприклад, в умовах монотонної роботи). Слабка нервова система — нервова система високої чутливості, і в цьому полягає її перевага перед сильною.

 • Поділ людей на чотири види темпераменту дуже умовно. Існують перехідні, змішані, проміжні типи. Чисті темпераменти зустрічаються відносно рідко.

  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  Опис типів темпераменту. Типи темпераменту за В. П. Павлову

  Опис типів темпераменту. Історія типологій

  Ганс Айзенк вивчав роботи К. Юнга, Р. Вудвортса, В. П. Павлова, Е. Кречмера та інших відомих психологів, психіатрів і фізіологів. Він запропонував три базисних вимірів особистості:

 • нейротизм

  характеризує емоційну стійкість/нестійкість (стабільність/нестабільність).

  Високі показники нейротизму виражається в нервовості, нестійкості, слабкої адаптації, схильності до швидкої зміни настроїв, сильними реакціями стосовно викликає їх стимулам

  Низькі показники нейротизму виражається у збереження організованого поведінки, ситуативної цілеспрямованості у звичайних і стресових ситуаціях. Характеризується зрілістю, відмінною адаптацією, відсутністю великої напруженості, занепокоєння.

 • екстра/інтроверсія

  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

 • психотизм

  показник схильності до асоціальної поведінки, химерності, неадекватності емоційних реакцій, високої конфліктності, егоцентричності.

  Люди з високим ступенем вираженості психотизма егоцентричні, імпульсивні, байдужі до інших, схильні противитися суспільним устоям. Вони часто бувають неспокійними, важко контактують з людьми і не зустрічають у них розуміння, що навмисно завдають іншим неприємності.

  Результатом комбінації високого і низького рівня інтроверсії і екстраверсії з високим або низьким рівнем стабільності і нейротизма — стали чотири категорії людей, описані Айзенком.

  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  Якщо отриману таблицю накласти на типологію В. П. Павлова, то ми отримаємо вже відомий квадрант темпераментів.

  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  Опис типів темпераменту. Типи темпераменту по р. Айзенку

  Характеристики типів темпераменту по р. Айзенку

  Р. Айзенк давав характеристики «чистих» типів темпераменту (тобто в крайніх кутових положеннях квадранта). А ми вже зрозуміли, що такі типи зустрічаються вкрай рідко. Відповідно робіть поправку, коли отримуєте результати тесту. Причому чим ближче один тип темпераменту до іншого, тим більше характеристик перегукується.

  Наприклад, якщо ви отримали результат: нейротизм 13, екстраверсія 17 — то ви Холерик сангвінічний. Тоді у вас спостерігаються характеристики і холерика і сангвініка, але не так яскраво виражено, як у чистих Холериків, Сангвініків. В різних умовах, в різних ситуаціях ви можете виявляти і ті і інші характеристики.

  Я підкреслюю це, тому що іноді респондент не приймає результат — «це не про мене». Пам’ятайте, що в літературі часто наводяться характеристики «чистих» типів темпераментів.

  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  Опис типів темпераменту. Типи темпераменту по р. Айзенку

  Цікаві результати

  В огляді досліджень (Wilson, 1978), заснованих на прогнозах за результатами тестування в рамках теорії Айзенка, представлено вражаюча кількість фактів. Наприклад, екстраверти набагато більш терпимо ставляться до болю, чим інтроверти; вони роблять більше пауз під час роботи, щоб поговорити і попити кави, чим інтроверти; порушення підвищує ефективність їх вчинків і дій, у той час як інтровертам воно лише заважає.

  Деякі інші емпірично встановлені відмінності між экстравертами і інтровертами наведені нижче.

 • Інтроверти віддають перевагу теоретичні та наукові види діяльності (наприклад, інженерна справа і хімія), в той час як екстраверти схильні віддавати перевагу роботі, пов’язаній з людьми (наприклад, торгівля, соціальні служби).
 • Інтроверти частіше визнаються в практиці мастурбації, ніж екстраверти; зате екстраверти вступають в статеві зв’язки в більш ранньому віці, більш часто і з великим числом партнерів, чим інтроверти.
 • коледжі інтроверти досягають помітних успіхів, ніж екстраверти. Також студенти, залишають коледж за психіатричним причин, швидше інтроверти; в той час як ті студенти, які йдуть за академічним причин, частіше виявляються экстравертами.
 • Інтроверти відчувають себе більш бадьорими ранками, тоді як екстраверти — вечорами. Більш того, інтроверти краще працюють вранці, а екстраверти — в другій половині дня.

  І це назавжди. або трохи нейробіології

  Темперамент людини — якість біологічне, вроджене… Як-то хочеться зрозуміти — чому? Тому трохи зануримося в нейробиологию.

  Окремі нервові клітини, або нейрони, що виконують свої функції не як ізольовані одиниці, подібно клітинам печінки або нирок. Робота 50 мільярдів (або близько того) нейронів нашого мозку полягає в тому, що вони отримують сигнали від якихось інших нервових клітин і передають їх третім.

  Передають та приймаючі клітини об’єднані в нервові ланцюга чи мережі. Дійсні місця з’єднання — специфічні точки на поверхні нервових клітин, де відбувається їх контакт, — називаються синапсами (synapsis; грец. «зіткнення», «з’єднання»), а сам процес передачі інформації в цих місцях — синоптичної передачею .

  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест
  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  Опис типів темпераменту. Синапс, аксон, сенсорний нейрон

  На відміну від більшості інших клітин тіла зрілі нейрони не можуть ділитися, і генетично обумовлені продукти кожного нейрону повинні забезпечувати збереження та зміну його функцій протягом всього його життя.

  Здатність нервової системи і м’язів генерувати електричні потенціали відома давно — з часів робіт Гальвані в кінці XVIII століття.

  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  Опис типів темпераменту. Синапс, аксон, сенсорний нейрон

  Не будемо заглиблюватися в механізм передачі сигналів. Якщо сказати дуже просто, то передача сигналу відбувається так:

 • електричний сигнал по аксону доходить в місце з’єднання — синапс;
 • синоптическом бульбашці відбувається хімічна реакція, завдяки їй сигнал передається далі;
 • хімічна реакція знову перетвориться в електричний сигнал… Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  Опис типів темпераменту. Синапс, аксон

  Зверніть увагу, що існує 2 види синапсів: збудливий і гальмуючий (згадайте вчення В. П. Павлова).

  Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест

  Опис типів темпераменту. Збудливий/гальмуючий синапс. Збудливий/гальмуючий аксон

  Тепер зрозуміло, що сила збудження/гальмування нервових процесів, їх врівноваженість, рухливість (тобто тип темпераменту) залежать від того, як генетично закладено у людини. І що це дається людині на все життя.

  Використана література

 • Бурлачук Л. Ф. Морозів С. М. Словник-довідник з психодіагностики. Київ: «Наукова Думка», 1989. С. 8-11.
 • Ларрі Хьелл, Деніел Зіглер. Теорії особистості. Основні положення, дослідження і застосування. Переклад С. Меленевской і Д. Вікторової

  L. Hjelle, D. Ziegler. Personality Theories: Basic Assumptions, Research and Applications 3th ed. McGrow-Hill, 1992; СПб. Пітер Прес, 1997 Термінологічна правка Ст. Данченко, К. PSYLIB, 2006

  Посилання на книгу: http://psylib.org.ua/books/hjelz01/index.htm

 • Дмитро Іванов. Якщо хтось сів на Вашу капелюх. Теорії особистості (неповний огляд)

  Посилання на статтю: http://www.colloquium.ru/articles/tipologia/tipologia.shtml

 • Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер. Мозок, розум і поведінку. Видавництво «Світ» 1988 рік. переклад з англійської канд. біол. наук Е. З. Годіної

  Перейти на сторінку тестів

  Короткий опис статті: характеристика людини Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік — хто це? Опис темпераментів по Тесту Айзенка Тест Айзенка, на темперамент, Холерик, Сангвінік, Флегматик, Меланхолік, тест, психологічні тести, психолог, мотивація, відбір, рекрутинг. алгоритм, школа, школа презентологов, школа продажів

  Джерело: Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Опис темпераментів Тест Айзенка

 • Також ви можете прочитати