Характеристики на учнів для ПМПК зразки

26.06.2016

Характеристики на учнів для ПМПК зразки

Психолого – педагогічна характеристика

на учня 7 класу ПІБ

ФІ, ……. року народження навчається в КДУ «Милютинская середня школа» в 7 класі.

Фізичний розвиток підлітка відповідає віковій нормі. Хронічних захворювань немає. Проблем зі слухом і зором не має. Дрібна моторика розвинена чудово, легко маніпулює дрібним інструментом і предметами. Що стосується особливостей функціонування нервової системи, то (ім’я) невтомний, стабільний у прояві настрої, процес збудження переважає над процесом гальмування. Ознаки підвищеної нервозності відсутні. Має патологічні потяги: систематично курить, пробував спиртні напої (пиво), наркотичні та токсичні речовини не пробував, не вживає.

За типом темпераменту (ім’я) – холерик. Підлітку характерний сильний тип нервової системи, неврівноваженість нервових процесів, переважання процесів збудження над процесами гальмування).

Хлопчик відноситься до низкореактивным індивідам, экстровертирован, має низьку швидкість утворення умовних реакцій, для нього характерне активне усунення неузгодженостей між суб’єктом і середовищем.

Ригідність має середній показник. Емоційна стійкість середня (прикордонне значення між середнім і низьким рівнем).

Підліток сензитивен до різного роду екзогенних впливів

Психологічна атмосфера сім’ї сприятлива. Тип родини: благополучна, так як, батьки морально стійкі, володіють культурою виховання, емоційна атмосфера сім’ї позитивна. До складу сім’ї підлітка крім нього самого входять: мати, вітчим, старша сестра і два молодших брата. Характер взаємовідносин батьків з дитиною: потурання, (ухилення від активної участі у вихованні дитини, пасивність, визнання повної автономності дитини);

(Ім’я) має незадовільну успішність, не встигає з предметів: казахська мова, російська мова, англійська мова, алгебра і історія Казахстану. Ставлення до навчання байдуже. Інтелектуальні можливості учня низькі, мотиви до навчання відсутні.

В класному колективі займає позицію «отвергаемый». авторитетом серед однокласників не користується. Взаємини з іншими учнями конфліктні. Користується домінантним стилем спілкування з оточуючими, тобто впевнений у собі, прагне нав’язати свою думку, легко перебиває, але не дає перебити себе, нелегко визнає свої помилки.

Ставлення до громадської думки пасивно-позитивне, розуміє критику, згодний з нею, але не завжди, недоліки не виправляє.

Ставлення до громадських доручень: виконує без видимого інтересу. Громадські доручення виконує за настроєм, до трудових справах класу відноситься байдуже, фізична праця як цікаву діяльність не виділяє, від нього не відмовляється, але виконує без ініціативи. В спортивних секціях не складається.

Епізодично проявляються негативні вчинки (проступки) такого характеру як: грубість; бійки; прогули; запізнення на уроки, порушення дисципліни в класі; відмова від вимог, доручень; не працює в класі на уроках.

Самооцінка особистості – завищена, некритичний по відношенню до себе, перебільшує свої досягнення.

Правопорушення учня: вимагання у молодших і слабких. До педагогічним впливам відноситься з виправданням себе, своєї точки зору.

Складається на ВШК. До бродяжництва не схильний.

Узагальнюючи сказане вище, потрібно зазначити, що для підлітка характерні як позитивні, сильні сторони, так і негативні, слабкі.

До основних сильних сторін особистості (ім’я) можна віднести наступне: загальну доброзичливість підлітка, прагнення до самоствердження.

До основних слабких сторін можна віднести певну конформність (залежність від думки старших товаришів, наслідування ним в негативному поведінці), невміння вольового концентрування у навчанні, уникнення невдач, звинувачення у своїх неуспіх оточення, але не себе.

Розвиток особистості підлітка в подальшому може піти двома шляхами. Перший шлях пов’язаний з подоланням тих негативних якостей, які характерні для підлітка. Цей шлях пов’язаний з позитивним самоствердженням, реалізацією власного потенціалу через соціально значиму діяльність. Цей шлях можливий лише за активної участі батьків хлопчика, зміни укладу життя, вирішення конфліктних сімейних ситуацій.

Другий шлях пов’язаний із задоволенням сьогохвилинних бажань та прагнень підлітка, без прояву вольової активності для подолання виникаючих труднощів. У цьому випадку можна прогнозувати асоціальну поведінку, що виявляється у крадіжках, хуліганських вчинках, вживанні алкоголю і т. п.

Треба вважати, що другий шлях має високу ймовірність здійснення. Це пов’язано з тим, що, по-перше, у підлітка немає далеких перспективних цілей в житті. По-друге, дитина визнає лише авторитет сили, всі інші авторитети вважає смішними і дурними.

Педагог – психолог: Альмухамедова А. А.

Короткий опис статті: характеристика для надходження на роботу Скачати: характеристики на учнів для пмпк зразки. характеристики,учнів,пмпк,зразки,шкільного психолога

Джерело: характеристики на учнів для ПМПК зразки

Також ви можете прочитати