Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

06.10.2015

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – документ, що містить опис і оцінку ділових і особистих якостей співробітника.

В залежності від подальшого застосування вона підрозділяється на внутрішню і зовнішню.

 • Зовнішня характеристика працівника — складається за ініціативою самого працівника (для надання за місцем запиту) або на прохання сторонніх організацій, а також державних органів (для отримання кредиту, проходження служби за контрактом, для прийняття рішення про покарання або нагородження співробітника і т. д.).
 • Внутрішня — застосовується тільки всередині організації у випадках, визначених локальними нормативними актами (при переведенні працівника на вакантну посаду, при переході в інший відділ, при застосуванні заходів дисциплінарного впливу або заохочення).

Незалежно від виду, характеристика з місця роботи складається за загальними правилами та рекомендаціями.

Окремо від інших потрібно виділити характеристику з місця роботи в суд. так як у переважній більшості подібних випадках, не відомо, які відомості потрібні суду від роботодавця про його працівника під слідством. Тому людині, яка буде складати документ, бажано перед складанням поспілкуватися з працівником чи його адвокатом.

Як написати характеристику на працівника

Характеристика на працівника складається його безпосереднім начальником або працівником відділу кадрів, оформляється на фірмовому бланку організації формату А4 і підписується директором або уповноваженою на це особою.

Характеристика складається з декількох частин:

 1. Заголовкова частина. Тут вказується: назва документа, який розташовується по центру бланку, дата написання та реквізити організації.
 2. Анкетні дані про працівника. Найчастіше є першим абзацом документа, де представлені: ПІБ співробітника повністю, дата народження, освіта.
 3. Дані про трудову діяльність. В цій частині описується трудова діяльність в організації: дата прийому на роботу, кар’єрне зростання, найбільш значущі досягнення співробітника.
 4. Оцінка особистих і ділових якостей працівника. В даному пункті показується рівень професіоналізм працівника, його ділова хватка, працездатність, отримані заохочення або стягнення, психологічні та етичні якості. Крім того, представлені його взаємовідносини з трудовим колективом.
 5. Заключна частина. В даній частині, яка вказується тільки в зовнішній характеристиці, показана мета складання документа (характеристика складена для подання в…).

Завантажити зразки і приклади

Короткий опис статті: характеристика Скачати зразки характеристик з місця роботи, написати характеристику, приклади хороших і поганих.

Джерело: Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – документ, що містить опис і оцінку ділових і особистих якостей співробітника.

В залежності від подальшого застосування вона підрозділяється на внутрішню і зовнішню.

 • Зовнішня характеристика працівника — складається за ініціативою самого працівника (для надання за місцем запиту) або на прохання сторонніх організацій, а також державних органів (для отримання кредиту, проходження служби за контрактом, для прийняття рішення про покарання або нагородження співробітника і т.д.).
 • Внутрішня — застосовується тільки всередині організації у випадках, визначених локальними нормативними актами (при переведенні працівника на вакантну посаду, при переході в інший відділ, при застосуванні заходів дисциплінарного впливу або заохочення).

Незалежно від виду, характеристика з місця роботи складається за загальними правилами та рекомендаціями.

Окремо від інших потрібно виділити характеристику з місця роботи в суд. так як у переважній більшості подібних випадках, не відомо, які відомості потрібні суду від роботодавця про його працівника під слідством. Тому людині, яка буде складати документ, бажано перед складанням поспілкуватися з працівником чи його адвокатом.

Як написати характеристику на працівника

Характеристика на працівника складається його безпосереднім начальником або працівником відділу кадрів, оформляється на фірмовому бланку організації формату А4 і підписується директором або уповноваженою на це особою.

Характеристика складається з декількох частин:

 1. Заголовкова частина. Тут вказується: назва документа, який розташовується по центру бланку, дата написання та реквізити організації.
 2. Анкетні дані про працівника. Найчастіше є першим абзацом документа, де представлені: ПІБ співробітника повністю, дата народження, освіта.
 3. Дані про трудову діяльність. В цій частині описується трудова діяльність в організації: дата прийому на роботу, кар’єрне зростання, найбільш значущі досягнення співробітника.
 4. Оцінка особистих і ділових якостей працівника. В даному пункті показується рівень професіоналізм працівника, його ділова хватка, працездатність, отримані заохочення або стягнення, психологічні та етичні якості. Крім того, представлені його взаємовідносини з трудовим колективом.
 5. Заключна частина. В даній частині, яка вказується тільки в зовнішній характеристиці, показана мета складання документа (характеристика складена для подання в…).

Завантажити зразки і приклади

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи в суд Скачати зразки характеристик з місця роботи, написати характеристику, приклади хороших і поганих.

Джерело: Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи
Завантажити бланки:

 • Зразок характеристики з місця роботи (приклад)
 • Характеристика до суду (зразок)

Характеристика з місця роботи є спеціальним документом, який містить опис та визначальну оцінку. До визначення ставляться ваші особисті і ділові якості.

В залежності від її застосування в майбутньому вона може бути внутрішньою або зовнішньою.

 • Зовнішня характеристика складається за ініціативою працівника (для безпосереднього надання за місцем якого-небудь запиту) або усної (письмової) прохання інших організацій, а також органів держави, наприклад, для отримання кредиту, для проходження співробітника служби за контрактом і т. д.
 • Внутрішню характеристику застосовують лише всередині організації у тих випадках, які визначені внутрішніми нормативними актами. Прикладом може послужити переведення працівника на вакантну посаду або ж його перехід в інший відділ і т. д.

Будь-яка характеристика з місця роботи повинна складатися з загальним рекомендаціям та передбаченим правилами.

Окремо від інших можна назвати характеристику з місця роботи, яку запитує суд, оскільки в більшості випадків, невідомо які саме потрібні відомості державної організації від роботодавця про його підлеглого, що перебуває під слідством. Саме тому людині, якій необхідно скласти такий документ, необхідно перед цим поспілкуватися з працівником чи його особистим адвокатом.

Складання характеристики на працівника

Характеристика повинна складатися безпосереднім начальником працівника або співробітником відділу кадрів. Цей документ оформляється на фірмовому бланку стандартного листа та підписується самим директором організації або уповноваженою особою.

Будь-яка характеристика повинна складатися з таких частин:

 1. Частина заголовка. Тут ви повинні вказати: назву документа (посередині) дату складання та реквізити своєї організації.
 2. Анкетні дані про своєму підлеглому. У більшості випадків це перший абзац документа. Тут повинні бути: ПІБ працівника без будь-яких скорочень, його дата народження, а також отримане освіту.
 3. Інформація про трудову діяльність працівника. В цій частині необхідно описати трудову діяльність людини в організації, а це дата його прийняття на роботу, якщо є, то і кар’єрне зростання, а також найбільш значущі досягнення.
 4. Оцінка ділових і особистих якостей вашого підлеглого або співробітника. У цій частині повинен бути представлений рівень його професіоналізму, ділова хватка, отримані заохочення або стягнення, працездатність, етичні та психологічні якості. Крім цього, вказуються також його взаємини з колективом організації.
 5. Заключна частина. Тут показується мета складання самої характеристики (характеристика складена для подання в…). Слід зазначити, що ця частина використовується лише в зовнішній характеристиці.

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи в суд

Джерело: Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – документ, що містить опис і оцінку ділових і особистих якостей співробітника.

В залежності від подальшого застосування вона підрозділяється на внутрішню і зовнішню.

 • Зовнішня характеристика працівника — складається за ініціативою самого працівника (для надання за місцем запиту) або на прохання сторонніх організацій, а також державних органів (для отримання кредиту, проходження служби за контрактом, для прийняття рішення про покарання або нагородження співробітника і т. д.).
 • Внутрішня — застосовується тільки всередині організації у випадках, визначених локальними нормативними актами (при переведенні працівника на вакантну посаду, при переході в інший відділ, при застосуванні заходів дисциплінарного впливу або заохочення).

Незалежно від виду, характеристика з місця роботи складається за загальними правилами та рекомендаціями.

Окремо від інших потрібно виділити характеристику з місця роботи в суд. так як у переважній більшості подібних випадках, не відомо, які відомості потрібні суду від роботодавця про його працівника під слідством. Тому людині, яка буде складати документ, бажано перед складанням поспілкуватися з працівником чи його адвокатом.

Як написати характеристику на працівника

Характеристика на працівника складається його безпосереднім начальником або працівником відділу кадрів, оформляється на фірмовому бланку організації формату А4 і підписується директором або уповноваженою на це особою.

Характеристика складається з декількох частин:

 1. Заголовкова частина. Тут вказується: назва документа, який розташовується по центру бланку, дата написання та реквізити організації.
 2. Анкетні дані про працівника. Найчастіше є першим абзацом документа, де представлені: ПІБ співробітника повністю, дата народження, освіта.
 3. Дані про трудову діяльність. В цій частині описується трудова діяльність в організації: дата прийому на роботу, кар’єрне зростання, найбільш значущі досягнення співробітника.
 4. Оцінка особистих і ділових якостей працівника. В даному пункті показується рівень професіоналізм працівника, його ділова хватка, працездатність, отримані заохочення або стягнення, психологічні та етичні якості. Крім того, представлені його взаємовідносини з трудовим колективом.
 5. Заключна частина. В даній частині, яка вказується тільки в зовнішній характеристиці, показана мета складання документа (характеристика складена для подання в…).

Завантажити зразки і приклади

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи Скачати зразки характеристик з місця роботи, написати характеристику, приклади хороших і поганих.

Джерело: Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи
Завантажити бланки:

 • Зразок характеристики з місця роботи (приклад)
 • Характеристика до суду (зразок)

Характеристика з місця роботи є спеціальним документом, який містить опис та визначальну оцінку. До визначення ставляться ваші особисті і ділові якості.

В залежності від її застосування в майбутньому вона може бути внутрішньою або зовнішньою.

 • Зовнішня характеристика складається за ініціативою працівника (для безпосереднього надання за місцем якого-небудь запиту) або усної (письмової) прохання інших організацій, а також органів держави, наприклад, для отримання кредиту, для проходження співробітника служби за контрактом і т. д.
 • Внутрішню характеристику застосовують лише всередині організації у тих випадках, які визначені внутрішніми нормативними актами. Прикладом може послужити переведення працівника на вакантну посаду або ж його перехід в інший відділ і т. д.

Будь-яка характеристика з місця роботи повинна складатися з загальним рекомендаціям та передбаченим правилами.

Окремо від інших можна назвати характеристику з місця роботи, яку запитує суд, оскільки в більшості випадків, невідомо які саме потрібні відомості державної організації від роботодавця про його підлеглого, що перебуває під слідством. Саме тому людині, якій необхідно скласти такий документ, необхідно перед цим поспілкуватися з працівником чи його особистим адвокатом.

Складання характеристики на працівника

Характеристика повинна складатися безпосереднім начальником працівника або співробітником відділу кадрів. Цей документ оформляється на фірмовому бланку стандартного листа та підписується самим директором організації або уповноваженою особою.

Будь-яка характеристика повинна складатися з таких частин:

 1. Частина заголовка. Тут ви повинні вказати: назву документа (посередині) дату складання та реквізити своєї організації.
 2. Анкетні дані про своєму підлеглому. У більшості випадків це перший абзац документа. Тут повинні бути: ПІБ працівника без будь-яких скорочень, його дата народження, а також отримане освіту.
 3. Інформація про трудову діяльність працівника. В цій частині необхідно описати трудову діяльність людини в організації, а це дата його прийняття на роботу, якщо є, то і кар’єрне зростання, а також найбільш значущі досягнення.
 4. Оцінка ділових і особистих якостей вашого підлеглого або співробітника. У цій частині повинен бути представлений рівень його професіоналізму, ділова хватка, отримані заохочення або стягнення, працездатність, етичні та психологічні якості. Крім цього, вказуються також його взаємини з колективом організації.
 5. Заключна частина. Тут показується мета складання самої характеристики (характеристика складена для подання в…). Слід зазначити, що ця частина використовується лише в зовнішній характеристиці.

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи

Джерело: Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – документ, що містить опис і оцінку ділових і особистих якостей співробітника.

В залежності від подальшого застосування вона підрозділяється на внутрішню і зовнішню.

 • Зовнішня характеристика працівника — складається за ініціативою самого працівника (для надання за місцем запиту) або на прохання сторонніх організацій, а також державних органів (для отримання кредиту, проходження служби за контрактом, для прийняття рішення про покарання або нагородження співробітника і т. д.).
 • Внутрішня — застосовується тільки всередині організації у випадках, визначених локальними нормативними актами (при переведенні працівника на вакантну посаду, при переході в інший відділ, при застосуванні заходів дисциплінарного впливу або заохочення).

Незалежно від виду, характеристика з місця роботи складається за загальними правилами та рекомендаціями.

Окремо від інших потрібно виділити характеристику з місця роботи в суд. так як у переважній більшості подібних випадках, не відомо, які відомості потрібні суду від роботодавця про його працівника під слідством. Тому людині, яка буде складати документ, бажано перед складанням поспілкуватися з працівником чи його адвокатом.

Як написати характеристику на працівника

Характеристика на працівника складається його безпосереднім начальником або працівником відділу кадрів, оформляється на фірмовому бланку організації формату А4 і підписується директором або уповноваженою на це особою.

Характеристика складається з декількох частин:

 1. Заголовкова частина. Тут вказується: назва документа, який розташовується по центру бланку, дата написання та реквізити організації.
 2. Анкетні дані про працівника. Найчастіше є першим абзацом документа, де представлені: ПІБ співробітника повністю, дата народження, освіта.
 3. Дані про трудову діяльність. В цій частині описується трудова діяльність в організації: дата прийому на роботу, кар’єрне зростання, найбільш значущі досягнення співробітника.
 4. Оцінка особистих і ділових якостей працівника. В даному пункті показується рівень професіоналізм працівника, його ділова хватка, працездатність, отримані заохочення або стягнення, психологічні та етичні якості. Крім того, представлені його взаємовідносини з трудовим колективом.
 5. Заключна частина. В даній частині, яка вказується тільки в зовнішній характеристиці, показана мета складання документа (характеристика складена для подання в…).

Завантажити зразки і приклади

Короткий опис статті: характеристика на працівника Скачати зразки характеристик з місця роботи, написати характеристику, приклади хороших і поганих.

Джерело: Характеристика з місця роботи зразок, приклади в суд на водія, менеджера, юриста, продавця, лікаря, кухаря.

Також ви можете прочитати