Характеристика з місця роботи . Зразок, бланк, форма, 2015

20.09.2015

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

В залежності від мети, з якою оформляється документ, характеристики з місця роботи можна класифікувати як документи для внутрішнього документообігу підприємства (організації) та документи для зовнішнього використання. Внутрішні характеристики складаються, наприклад, у разі переведення працівника з однієї посади на іншу чи при переведенні з відділу у відділ. Зовнішня характеристика оформляється як по особовому вимогу співробітника, так і за запитом третіх осіб.

Документ складається на фірмовому бланку підприємства (організації) співробітником відділу кадрів, підписується його керівником та скріплюється печаткою. Якщо характеристика направляється до організації, яка має свою встановлену форму характеристики, то документ складається за її зразком. Відомостями, які мають бути обов’язково зазначені в характеристиці з місця роботи, є:

 • повне найменування документа, реквізити організації, яка складає його, дата складання. Ці дані слід розмістити в заголовку документа по центру бланка;
 • інформація про працівника, яка включає в себе дату його працевлаштування і найбільш значущі його досягнення на займаній посаді;
 • оцінка професійних, ділових, особистісних, психологічних якостей працівника, рівень його працездатності і взаємовідносин у колективі, інформація про стягнення та заохочення;
 • заключна частина, яка заповнюється тільки для характеристик, які направляються третім особам. У цій частині вказується мета складення документа і найменування організації, в яку він надається.

Слід зазначити, що найбільш складними для складання є характеристики з місця роботи, які надсилаються до суду, оскільки запит такої характеристики не передбачає уточнення того, яка саме інформація буде підлягати розгляду. Виходячи з такої особливості складання документа, рекомендується заздалегідь проконсультуватися з самим співробітником, на чиє ім’я видано документ, а також з його адвокатом. У таких випадках слід також пам’ятати, що особа, яка поставила свій підпис під характеристикою, несе пряму відповідальність за надання неправдивої інформації.

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

Джерело: Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

В залежності від мети, з якою оформляється документ, характеристики з місця роботи можна класифікувати як документи для внутрішнього документообігу підприємства (організації) та документи для зовнішнього використання. Внутрішні характеристики складаються, наприклад, у разі переведення працівника з однієї посади на іншу чи при переведенні з відділу у відділ. Зовнішня характеристика оформляється як по особовому вимогу співробітника, так і за запитом третіх осіб.

Документ складається на фірмовому бланку підприємства (організації) співробітником відділу кадрів, підписується його керівником та скріплюється печаткою. Якщо характеристика направляється до організації, яка має свою встановлену форму характеристики, то документ складається за її зразком. Відомостями, які мають бути обов’язково зазначені в характеристиці з місця роботи, є:

 • повне найменування документа, реквізити організації, яка складає його, дата складання. Ці дані слід розмістити в заголовку документа по центру бланка;
 • інформація про працівника, яка включає в себе дату його працевлаштування і найбільш значущі його досягнення на займаній посаді;
 • оцінка професійних, ділових, особистісних, психологічних якостей працівника, рівень його працездатності і взаємовідносин у колективі, інформація про стягнення та заохочення;
 • заключна частина, яка заповнюється тільки для характеристик, які направляються третім особам. У цій частині вказується мета складення документа і найменування організації, в яку він надається.

Слід зазначити, що найбільш складними для складання є характеристики з місця роботи, які надсилаються до суду, оскільки запит такої характеристики не передбачає уточнення того, яка саме інформація буде підлягати розгляду. Виходячи з такої особливості складання документа, рекомендується заздалегідь проконсультуватися з самим співробітником, на чиє ім’я видано документ, а також з його адвокатом. У таких випадках слід також пам’ятати, що особа, яка поставила свій підпис під характеристикою, несе пряму відповідальність за надання неправдивої інформації.

Короткий опис статті: характеристика за місцем роботи Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

Джерело: Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

В залежності від мети, з якою оформляється документ, характеристики з місця роботи можна класифікувати як документи для внутрішнього документообігу підприємства (організації) та документи для зовнішнього використання. Внутрішні характеристики складаються, наприклад, у разі переведення працівника з однієї посади на іншу чи при переведенні з відділу у відділ. Зовнішня характеристика оформляється як по особовому вимогу співробітника, так і за запитом третіх осіб.

Документ складається на фірмовому бланку підприємства (організації) співробітником відділу кадрів, підписується його керівником та скріплюється печаткою. Якщо характеристика направляється до організації, яка має свою встановлену форму характеристики, то документ складається за її зразком. Відомостями, які мають бути обов’язково зазначені в характеристиці з місця роботи, є:

 • повне найменування документа, реквізити організації, яка складає його, дата складання. Ці дані слід розмістити в заголовку документа по центру бланка;
 • інформація про працівника, яка включає в себе дату його працевлаштування і найбільш значущі його досягнення на займаній посаді;
 • оцінка професійних, ділових, особистісних, психологічних якостей працівника, рівень його працездатності і взаємовідносин у колективі, інформація про стягнення та заохочення;
 • заключна частина, яка заповнюється тільки для характеристик, які направляються третім особам. У цій частині вказується мета складення документа і найменування організації, в яку він надається.

Слід зазначити, що найбільш складними для складання є характеристики з місця роботи, які надсилаються до суду, оскільки запит такої характеристики не передбачає уточнення того, яка саме інформація буде підлягати розгляду. Виходячи з такої особливості складання документа, рекомендується заздалегідь проконсультуватися з самим співробітником, на чиє ім’я видано документ, а також з його адвокатом. У таких випадках слід також пам’ятати, що особа, яка поставила свій підпис під характеристикою, несе пряму відповідальність за надання неправдивої інформації.

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

Джерело: Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

В залежності від мети, з якою оформляється документ, характеристики з місця роботи можна класифікувати як документи для внутрішнього документообігу підприємства (організації) та документи для зовнішнього використання. Внутрішні характеристики складаються, наприклад, у разі переведення працівника з однієї посади на іншу чи при переведенні з відділу у відділ. Зовнішня характеристика оформляється як по особовому вимогу співробітника, так і за запитом третіх осіб.

Документ складається на фірмовому бланку підприємства (організації) співробітником відділу кадрів, підписується його керівником та скріплюється печаткою. Якщо характеристика направляється до організації, яка має свою встановлену форму характеристики, то документ складається за її зразком. Відомостями, які мають бути обов’язково зазначені в характеристиці з місця роботи, є:

 • повне найменування документа, реквізити організації, яка складає його, дата складання. Ці дані слід розмістити в заголовку документа по центру бланка;
 • інформація про працівника, яка включає в себе дату його працевлаштування і найбільш значущі його досягнення на займаній посаді;
 • оцінка професійних, ділових, особистісних, психологічних якостей працівника, рівень його працездатності і взаємовідносин у колективі, інформація про стягнення та заохочення;
 • заключна частина, яка заповнюється тільки для характеристик, які направляються третім особам. У цій частині вказується мета складення документа і найменування організації, в яку він надається.

Слід зазначити, що найбільш складними для складання є характеристики з місця роботи, які надсилаються до суду, оскільки запит такої характеристики не передбачає уточнення того, яка саме інформація буде підлягати розгляду. Виходячи з такої особливості складання документа, рекомендується заздалегідь проконсультуватися з самим співробітником, на чиє ім’я видано документ, а також з його адвокатом. У таких випадках слід також пам’ятати, що особа, яка поставила свій підпис під характеристикою, несе пряму відповідальність за надання неправдивої інформації.

Короткий опис статті: характеристика від роботодавця зразок Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

Джерело: Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

В залежності від мети, з якою оформляється документ, характеристики з місця роботи можна класифікувати як документи для внутрішнього документообігу підприємства (організації) та документи для зовнішнього використання. Внутрішні характеристики складаються, наприклад, у разі переведення працівника з однієї посади на іншу чи при переведенні з відділу у відділ. Зовнішня характеристика оформляється як по особовому вимогу співробітника, так і за запитом третіх осіб.

Документ складається на фірмовому бланку підприємства (організації) співробітником відділу кадрів, підписується його керівником та скріплюється печаткою. Якщо характеристика направляється до організації, яка має свою встановлену форму характеристики, то документ складається за її зразком. Відомостями, які мають бути обов’язково зазначені в характеристиці з місця роботи, є:

 • повне найменування документа, реквізити організації, яка складає його, дата складання. Ці дані слід розмістити в заголовку документа по центру бланка;
 • інформація про працівника, яка включає в себе дату його працевлаштування і найбільш значущі його досягнення на займаній посаді;
 • оцінка професійних, ділових, особистісних, психологічних якостей працівника, рівень його працездатності і взаємовідносин у колективі, інформація про стягнення та заохочення;
 • заключна частина, яка заповнюється тільки для характеристик, які направляються третім особам. У цій частині вказується мета складення документа і найменування організації, в яку він надається.

Слід зазначити, що найбільш складними для складання є характеристики з місця роботи, які надсилаються до суду, оскільки запит такої характеристики не передбачає уточнення того, яка саме інформація буде підлягати розгляду. Виходячи з такої особливості складання документа, рекомендується заздалегідь проконсультуватися з самим співробітником, на чиє ім’я видано документ, а також з його адвокатом. У таких випадках слід також пам’ятати, що особа, яка поставила свій підпис під характеристикою, несе пряму відповідальність за надання неправдивої інформації.

Короткий опис статті: зразок характеристики з місця роботи Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

Джерело: Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

В залежності від мети, з якою оформляється документ, характеристики з місця роботи можна класифікувати як документи для внутрішнього документообігу підприємства (організації) та документи для зовнішнього використання. Внутрішні характеристики складаються, наприклад, у разі переведення працівника з однієї посади на іншу чи при переведенні з відділу у відділ. Зовнішня характеристика оформляється як по особовому вимогу співробітника, так і за запитом третіх осіб.

Документ складається на фірмовому бланку підприємства (організації) співробітником відділу кадрів, підписується його керівником та скріплюється печаткою. Якщо характеристика направляється до організації, яка має свою встановлену форму характеристики, то документ складається за її зразком. Відомостями, які мають бути обов’язково зазначені в характеристиці з місця роботи, є:

 • повне найменування документа, реквізити організації, яка складає його, дата складання. Ці дані слід розмістити в заголовку документа по центру бланка;
 • інформація про працівника, яка включає в себе дату його працевлаштування і найбільш значущі його досягнення на займаній посаді;
 • оцінка професійних, ділових, особистісних, психологічних якостей працівника, рівень його працездатності і взаємовідносин у колективі, інформація про стягнення та заохочення;
 • заключна частина, яка заповнюється тільки для характеристик, які направляються третім особам. У цій частині вказується мета складення документа і найменування організації, в яку він надається.

Слід зазначити, що найбільш складними для складання є характеристики з місця роботи, які надсилаються до суду, оскільки запит такої характеристики не передбачає уточнення того, яка саме інформація буде підлягати розгляду. Виходячи з такої особливості складання документа, рекомендується заздалегідь проконсультуватися з самим співробітником, на чиє ім’я видано документ, а також з його адвокатом. У таких випадках слід також пам’ятати, що особа, яка поставила свій підпис під характеристикою, несе пряму відповідальність за надання неправдивої інформації.

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи зразок Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службової діяльності працівника з урахуванням його особистих і професійних якостей та навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача різноманітних дозволів, прийняття рішень про застосування стягнень чи заохочень).

Джерело: Характеристика з місця роботи | Зразок — бланк — форма — 2015

Також ви можете прочитати