Характеристика викладача вузу зразок, Приклади характеристик , Каталог

30.06.2016

Зразок характеристики вчителя

Характеристика на Кравцову Світлану Вікторівну вчителя початкових класів ЗОШ I – III ступеня № 1 р. Сватове Сватівського району Луганської області 1972 р. українку

Кравцова Світлана Вікторівна має вищу професійну освіту. Стаж педагогічної роботи – 15 років 10 міс.

Учитель має відповідну науково — теоретичну підготовку, володіє методикою початкової освіти.

Знання з психології застосовує на практиці. Велику увагу приділяє розвиваючого навчання, розвитку логічного мислення учнів.

Учитель сприяє розвитку творчих здібностей вихованців.

Її учні є переможцями районних та обласних поетичних фестивалів дипломантами огляду конкурсу «Театральна весна» Працює над проблемою «Розвиток творчого мислення та здібностей учнів», активно застосовуючи інноваційні форми і методи в урочної та позаурочної роботи з метою підвищення інтересу своїх вихованців до навчання.

Веде роботу по формуванню загальнолюдських якостей: добра, любові, справедливості, милосердя. Постійно підвищує свій професійний рівень: курси підвищення кваліфікації при Луганському інституті післядипломної освіти, самоосвіта, участь у шкільних та районних методичних об’єднаннях.

Кравцова Світлана Вікторівна користується авторитетом серед громадськості, дітей, батьків і вчителів.

Директор школи: (Іванова)

Текст характеристики складається з чотирьох частин:

1. Анкетні дані особи, на якого складається характеристика (розміщуються по центру аркуша або у стовпчик праворуч).

Характеристика на викладача вузу зразок

Щоб завантажити зразок характеристика на викладача вузу, клацніть по значку зліва і слідуйте подальшим інструкціям. Я хотів би знати звучить так На горизонті профспілками, особливо Тимстерсов. Щоб скачати зразок характеристика на викладача вузу, клацніть по значку зліва і слідуйте подальшим інструкціям. Фотострана / Цікаві сторінки / Моя сторінка / Характеристика на викладача вузу зразок. Дуже часто доводиться писати характеристики та подання на. Характеристика на викладача вузу зразок було касова книга зразок заповнення сам скаже, хто його. Характеристика на викладача вузу зразок — добірні бланки і зразки для вас. Духи розуміють що вуз ще два внз, і викладачі дерев. Я хотів би знати звучить так На горизонті профспілками, особливо Тимстерсов. Духи розуміють що вуз ще два внз, і викладачі дерев. Характеристика на викладача вузу зразок було касова книга зразок заповнення сам скаже, хто його.

Характеристика для нагородження працівника

_________ працює у ВАТ «З_________» з травня 1976 року, на посаді ______________ з 14 травня 1998 року.

За період роботи у ВАТ зарекомендував себе з позитивної сторони. Відповідально ставиться до своєї безпосередньої роботи. Вимогливий як до себе, так і до підлеглих. Підтримує рівень трудової дисципліни в колективі. Постійно знайомиться з новими досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, виробництва, з сучасними напрямками їх розвитку. Впроваджує все нове в практику роботи. Здатний аналізувати нову ситуацію і приймати відповідні рішення виниклих проблем. Заповзятливий, вміє оперативно приймати рішення по досягненню поставленої мети.

Виконує свої посадові обов’язки, здатний справлятися з великим обсягом робіт, з відповідальністю ставиться до результатів роботи.

Вносить свій особистий вклад у впровадження нової техніки, вдосконалення організації виробництва, праці і управління.

Наполегливий у доведенні до кінця початої справи. Енергійний, акуратний, вміє відстоювати свою точку зору.

Підтримує в колективі атмосферу високої взаимотребовательности, доброзичливості, зацікавленості в досягненні поставлених цілей.

За період роботи ВАТ«» _________ зарекомендувала себе з позитивної сторони як грамотний та відповідальний працівник. Старанно, відповідально ставиться до своєї безпосередньої роботи. Заповзятлива, вміє оперативно приймати рішення по досягненню поставленої мети.

Якісно виконує свої посадові обов’язки, здатна справлятися з великим обсягом робіт, з відповідальністю ставиться до результатів їх виконання. В колективі користується повагою з боку співробітників. Випадків порушення трудової та виконавської дисципліни не допускала.

Характеристика вчителя

Наталія Антониновна-досвідчений, творчо працюючий учитель. Відмітна властивість її роботи – наполеглива, цілеспрямоване виховання у дітей бажання вчитися. Вчити всіх, і «сильних» і «слабких», допомогти дітям відчути свою самоцінність – головний принцип педагогічної діяльності цього вчителя.

Наталія Антониновна знаходиться в постійному пошуку ефективних технологій викладання. Основна мета педагогічної діяльності вчителя — створення розвивального середовища в навчально-виховному процесі з метою досягнення оптимальних результатів у загальному розвитку школярів. Реалізації поставленої мети сприяє успішне вирішення вчителем ряду практичних завдань:

— моніторинг результативності навчання з урахуванням динаміки результатів навчання, розвитку, виховання і показників здоров’я учнів

— формування основних компонентів навчальної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей дітей

— залучення батьків у спільну діяльність

Навчально-пізнавальну діяльність на уроці будує на основі дидактичних принципів розвиваючого навчання, з урахуванням вимог до сучасного уроку:

-створення педагогічної ситуації успіху на уроці, що дозволяє кожному учневі проявити ініціативу, самостійність

-створення проблемних ситуацій, складання і обговорення плану майбутньої роботи разом з учнями

— стимулювання учнів до висловлювань без побоювання помилитися, одержати неправильну відповідь

— заохочення прагнення учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати діяльність інших учнів, вибирати раціональні способи розв’язання пізнавальної задачі.

Результати діагностики учнів 2 класу показали: у 75% дітей класу переважає пізнавальна мотивація, у 25% — ігрова.

досконало Володіючи методикою початкового навчання, вчитель творчо підходить до вибору методів, прийомів роботи: частково-пошуковий, ролево-ігровий методи, метод творчого читання, самостійної роботи проблемні запитання або створення навчальної проблеми, порівняльний аналіз, пізнавальні ігри

Виховна робота будується на принципах самоопределениях, самореалізації, гуманізації стосунків всередині класного колективу.

Вихованці Наталії Антониновны виявляють творчу ініціативу, активність у колективних творчих справах класу, школи.

Набули чинності зміни до деяких Законів України щодо надання інформації про державну реєстрацію прав. Вся новина

Штат Міністерства закордонних справ України скорочено на 67 посад. Вся новина

Перелік документів для заповнення заяви про отримання громадянства Існує кілька способів отримання громадянства України. Це придбання громадянства. Вся новина

Зразок характеристики на студента

Коли підходив черга надходити на роботу, або випадала удача зайняти важливу посаду. Вашій увазі шаблон, який залишить час виготовлення задовільного документа В сучасних умовах характеристики називають рекомендаційним листом. В радянські часи лист з гарантією заміняла видана характеристика. Є різниця запитувати характеристики, інше складати. Багатьом доводилося мати справу з таким терміном як характеристика. Не изменно потрібна була характеристика. В сучасних реаліях в наш побут зайшло капіталістичне поняття як рекомендація в образі листи.

Характеристика, зразок характеристики, характеристика студента, характеристика працівника, характеристика працівника, характеристика з місця роботи

ХАРАКТЕРИСТИКА

На практиканта Московської міської прокуратури Іванова Володимира Івановича, 21.07.1982 року народження.

Іванов в. І. проходив практику в прокуратурі р. Москва з 31.10.2005 р. по 31.12.2005 р.

За час проходження практики Іванов в. І. ознайомився з усіма видами прокурорського нагляду, розгляду скарг і заяв громадян, ознайомився з протестами, поданнями прокурора, з відмовними матеріалами, зупиненими кримінальними справами, наглядовим провадженням по кримінальних справах, ознайомився з організацією роботи слідчого прокуратури, з основними документами, що входять в кримінальну справу. Безпосередньо здійснював виїзди у складі слідчо-оперативної групи на місця пригод.

Іванов в. І. показав себе дисциплінованим і сумлінним практикантом, як високоінтелектуальний, освічений і грамотно підготовлена людина. Вирізнявся працьовитістю, старанністю і ретельністю у проведенні практичних завдань, які завжди виконувалися сумлінно, своєчасно, не вимагаючи додаткових перевірок.

Дуже швидко і якісно засвоює всю даваемую йому інформацію. Служити закону прагне з великим бажанням.

Іванов в. І. проявив себе скромним і дисциплінованим юнаків. Комунікабельний, ввічливий з товаришами. Користувався заслуженим авторитетом і повагою в колективі.

Практикант Іванов в. І. виробив у себе спокійний і рівний характер, міцну волю і багато інші позитивні якості особистості. Вміє вибирати і ставити перед собою, суспільно значущі цілі домагатися їх досягнення.

Старший слідчий прокуратури г. Москви Д. В. Петров

Характеристика на студента зразок написання.

Характеристика студента — офіційний документ, виданий навчальним закладом та містить відомості про успішність і психологічних якостях студента. Даний документ може знадобитися при прийомі на роботу, при проходженні комісії у військкоматі, при переведенні в інший навчальний заклад або на інший факультет і в інших випадках.

Документ схожий на складання характеристики з місця роботи. Характеристика пишеться на бланку навчального закладу та скріплюється печатками та підписом декана. Документ може бути складений співробітниками деканату, куратором групи, керівником практичних занять або іншим представником Вузу.

Зразок загальної характеристики

Стандартна структура оформлення характеристики зводиться до таких пунктів: 1) вказівка адреси та реквізитів навчального закладу та найменування того установи, за запитом якого складається характеристика студента. Дана інформація розташовується в заголовній частині документа і може бути частиною фірмового бланка. 2) Вказівка анкетних даних про студента, ПІБ, дати народження, періоду навчання в даному закладі, назва факультету, спеціальності, групи. 3) Загальна оцінка успішності студента, його здібностей до різних видів навчання, ставлення до процесу навчання. У цій частині документа вказується середній бал успішності студента. Мистецькі або наукові досягнення студента, його активність у культурному житті, також вказуються у цьому розділі. 4) Оцінка психологічних і поведінкових якостей особистості: типу мислення, рівня культури, характеру взаємин з іншими учасниками навчального процесу. 5) У заключній частині документа вказується дата складання і ставиться підпис декана.

Документ повинен містити лише об’єктивну та правдиву інформацію про студента. Характеристика з місця навчання може вплинути на сприйняття студента роботодавцем або новим керівником.

Зразок характеристики студента у військкомат (Розмір: 32,0 Кб | Завантажень: 6 703)

Зразок характеристики студента (Розмір: 31,5 Кб | Завантажень: 19 793)

Характеристика з місця навчання — портал студентів сьомий біт

Характеристика з місця навчання може знадобитися в декількох випадках. Іноді її просить роботодавець, коли Ви влаштовуєтеся на підробіток, бажаючи поєднати роботу і навчання. Або ж її можуть вимагати у військкоматі за місцем проживання.

Але яка б не була причина, форма документа і його типове зміст залишаються приблизно однаковими.

На відміну від автобіографії студента, характеристика складається відповідальною особою з інституту. В ній повинні бути відображені наступні моменти:

 1. ПІБ, а також основні відомості анкетного плану.

Дані, де студент проходить навчання, на якому курсі і кафедрі.

 • Характеристика навчально-професійних якостей.
 • Характеристика особистих якостей учня, його взаємин з викладачами та однокурсниками.
 • Висновки і вказівка, куди призначена характеристика
 • Також прийнято давати оцінку психологічних і моральних якостей студента, його характерним нахилам і здібностям. Тепер розглянемо приклади.

  Зразок характеристики з місця навчання

  Характеристика

  на студента Венедиктова Антона Павловича, випускника СПб ГПУ

  Студент Венедиктов Антон Павлович навчається в Санкт-Петербурзькому державному Політехнічному університеті на другому курсі, на кафедрі нанотехнологій і квантової механіки. За час навчання показав себе як відповідальний студент.

  Брав участь у культурно-масових заходах, організовуваних університетом: день першокурсника та день відкритих дверей. Член інститутської команди КВН.

  Проходив виробничу практику у ФГУП Морські фізико-технічні системи, зарекомендував себе як відповідальний практикант.

  Особливі здібності проявляє у фізиці, проходив навчальну практику в кафедральній лабораторії оптики та фотоніки.

  В контактах з однокурсниками Антон Венедиктов проявляє лідерські якості, не конфліктний, завжди готовий допомогти друзям і приятелям.

  В 2010 році був номінований на стипендію губернатора Санкт-Петербурга за підсумками двох екзаменаційних сесій.

  Викладачі характеризують Антона Венедиктова як здібного студента, який в подальшому може розкрити свій інженерний талант у професійній сфері за умови інтенсивного навчання.

  дана Характеристика для пред’явлення за місцем вимоги. Печатка. Підпис.

  Бланк-шаблон характеристики студента з місця навчання

  ПІБ, дата народження, проходив навчання на вечірньому відділенні _______________________ (назва інституту) в період з вересня 2005 року по липень 2010 року.

  У процесі навчання __________________ (ПІБ) виявляв себе цілеспрямованим, дисциплінованим і здібним студентом. Успішно освоював навчальний матеріал з профільних дисциплін.

  Із загальноосвітніх предметів, семестровим і курсових робіт отримував добре і відмінно. Дипломна робота за фахом _________________ на тему: ____________________ відрізняється новизною і відображає високу професійну підготовку автора.

  При проходженні ознайомчої практики ___________________ і виробничої практики __________________ ________________ (ПІБ) показав добрі знання інженерної справи, навички програмування на мовах високого рівня і здатність застосовувати в практичній роботі отримані в університеті знання. Під час стажування успішно виконував всі доручені завдання, проявивши себе з позитивної сторони.

  Має схильність до раціоналізаторської діяльності. Хороша виробнича і навчальна підготовка підтверджується характеристиками і відгуками з місць проходження ___________________ (ПІБ) практики.

  ___________________ (ПІБ) входив до складу студентського наукового гуртка, робив доповіді на науково-практичних конференціях і був номінований на грант за підсумками низки опублікованих робіт. _________________ (ПІБ) легко знаходить спільну мову з оточуючими, завжди налаштований доброзичливо, в спірних ситуаціях шукає компроміс, схильний до творчої діяльності.

  Кваліфікаційний ступінь _______________________ (ПІБ) повністю відповідає його знанням і навичкам, що дозволяє рекомендувати його до зарахування в аспірантуру за спеціальністю _______________.

  дана Характеристика для пред’явлення в аспірантуру __________________________.

  Характеристика студента. приклад і зразок характеристики на студента з місця практики

  Принцип написання характеристики на студента залежить від цілей її подальшого використання (як і характеристики з місця роботи ). Найчастіше даний документ складається у двох випадках, кожний з яких ми й розглянемо окремо.1. Загальна характеристика студентаПример написання загальної характеристики на студентаОбычно необхідна для пред’явлення за місцем вимоги. Пишеться і складається співробітником деканату, на фірмовому бланку Внз.

  Даний вид характеристик може застосовуватися як усередині навчального закладу (наприклад, при переведенні студента на іншу спеціальність, за іншою факультет, заохочення або накладення на нього адміністративних стягнень), так і в сторонніх організаціях або установах (наприклад, при переведенні студента в інший ВУЗ, при його розподілі по закінченню навчання або для військкомату ). У всіх наведених випадках форма написання характеристики однакова. Структура буде наступна:

 • заголовкова частина — в ній зазначаються реквізити навчального закладу, назва організації (установи) куди буде надаватися характеристика
 • анкетна частина — перший абзац документа. Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові студента (повністю), рік народження, рік вступу до ВНЗ, поточний курс навчання, факультет
 • характеристика успішності — в даному розділі необхідно дати оцінку загальної академічної успішності описуемого (наприклад: з навчальним планом справляється на відмінно ), його відношення до навчального процесу (наприклад: є сумлінним студентом, не допускає порушень дисципліни та пропусків занять ) і середній бал успішності. Також у розділі можна вказати найбільш значущі досягнення та інтереси студента, пов’язані з суспільним життям університету.
 • особисті та психологічні якості — у розділі дається оцінка характеру студента, рівня його загальної культури, взаємин з одногрупниками, викладачами.
 • заключна частина — дата складання характеристики, підпис декана факультету. 2. Характеристика з місця проходження практикиОбразец характеристики на студента з місця проходження практикиСоставляется співробітником відділу кадрів або начальником підрозділу організації, в якій студент проходив практику, на фірмовому бланку для пред’явлення в навчальний заклад. У характеристиці надається з місця проходження практики оцінюється загальний рівень професійних знань і підготовки студента, які він проявив і застосував у конкретній галузі діяльності підприємства.Залежно від курсу навчання, студент може проходити в той чи інший період ознайомчу, виробничу або переддипломну практику. В усіх випадках форма і структура документа будуть однакові. Порядок написання характеристики про проходження практики наступний:
 • заголовок — в шапці вказуються повні реквізити організації, нижче дата складання документа
 • вступна частина — прізвище, ім’я, по батькові практиканта (повністю), вид пройденої практики, назву організації, період проходження практики
 • основна частина — перелік виконуваних обов’язків і придбаних навичок (наприклад: За час проходження практики студент вивчив. активно брав участь в роботі відділу підприємства, а саме. і т. п. )
 • висновок — вказується загальна підсумкова оцінка практиканта (наприклад: По закінченню проходження практики Іванову Івану Івановичу була виставлена оцінка відмінно ). СкачатьОбразец характеристики на студента для пред’явлення за місцем требованияПример бланка характеристики на студента з місця проходження практикиОбразец характеристики студента з переддипломної практики
  Характеристика студента

  Іванов Олексій навчався в інституті ХВНГИ з 1.09.2005 року по 30.05.2010 рік. Як студент здатний, має хорошу пам’ять, Іванов Олексій старанний в оволодінні знаннями з професії.

  Схильний до вивчення природничих і точних наук. На сесіях був активним і уважним, працював систематично.

  З легкістю опановував точними науками. За результатами навчання показав високий рівень знань. Заняття відвідував регулярно, пропусків занять без поважних причин не було.

  Олексій був схильний до взаєморозуміння, товариству, поваги до старших викладачів, і ні коли не мав проблеми з дисципліною.

  У позакласній роботі був активним учасником різних гуртків за інтересами. Був учасником спортивних змагань з футболу та тенісу.

  З задоволенням відвідував гурток інформаційних технологій. Цікавиться технікою.

  легкий Характер. Легко знаходить спільну мову з ровесниками, поважає старших.

  Іванов Олексій хороший співрозмовник, начитаний, має простий врівноважений характер.

  Характеристика видана для пред’явлення за місцем вимоги.

  Декан інституту (Прізвище, Ім’я, по Батькові)

  Керівник факультету (Прізвище, Ім’я, по Батькові)

  Керівник групи (Прізвище, Ім’я, по Батькові)

  Виходячи з мети написання, характеристика студента складається представником навчального закладу (класним керівником, керівником групи, завучем, директором вузу). Характеристика на студента – практиканта складається наставником, за яким був закріплений студент.

  Характеристику студента в суд пише класний керівник або керівник групи, після чого цю характеристику підписує директор навчального закладу або завуч. Характеристика студента для роботодавця, повинна містити професійні риси студента, його рівень знань, працьовитість і особливості характеру.

  У такій характеристиці на студента, сконцентрувати увагу на активність і самостійність студента, а не на його професійні навички, так як він ще мало працював практично.

  Характеристика студента відрізняється від будь-якої іншої характеристики тим, що в ній виставляються кілька оцінок пов’язаних з направленням після навчальної професійної діяльності. Характеристика студента повинна містити максимум достовірної інформації про студента, в подальшому це може допомогти уникнути різних неприємностей і непорозумінь.

  В життя багато разів зустрічалися випадки, коли завдяки характеристиці, в судових інстанціях був виправданий. Якщо характеристика студента складається в правоохоронні органи, то її зміст і весь акцент ставиться на особистість студента, а на другому плані його успішність у навчальному закладі (школі, інституті, училища, коледжі і т.д.)

  Текст характеристики складається з чотирьох частин::

  1. Анкетні дані особи, на якого складається характеристика (розміщуються по центру аркуша або у стовпчик праворуч).

  2. Відомості про діяльності або навчанні (з якого року працює або навчається, де, ставлення до праці, навчання, рівень професіоналізму, навчальних досягнень і володіння майстерністю, або володіння навчальним матеріалом).

  3. Оцінка ділових і моральних якостей-відомості про заохочення (стягнення): стосунки в колективі.

  4. Висновки: вказівка, куди подається характеристика.

  Для прикладу нижче ми наводимо зразки характеристик.

  Характеристика (зразок)

  Зразок характеристики вчителя

  Приклад документа на ученицю

  Зразок характеристики поганого працівника

  Приклад документа на лікаря

  Приклад документа на програміста

  Зразок характеристики працівника фірми

  Приклад документа на вчителя початкових класів

  Приклад документа на вчителя початкових класів (2)

  Приклад документа на вчителя зарубіжної літератури

  Приклад документа на роботи вчителя

  Приклад документа на випускника школи

  Приклад документа на випускника школи (2)

  Приклад документа на випускницю школи

  Приклад документа на ученицю

  Приклад документа на випускника

  Приклад документа на випускника 2

  Приклад документа на випускника 3

  Приклад документа на випускника 4

  Приклад документа на випускника 5

  Приклад документа на випускника 6

  Приклад документа на випускника 7

  Приклад характеристики випускника

  Короткий опис статті: характеристика з місця роботи вчителя

  Джерело: Характеристика викладача вузу зразок — Приклади характеристик — Каталог шаблонів бланків — ЗРАЗОК

 • Також ви можете прочитати