Характеристика вихователя днз зразок, Приклади характеристик , Збірник документів

16.02.2017

Попередній перегляд:

ХАРАКТЕРИСТКА

Ф. В. О.

ДОУ

В. О. ____ року народження, освіта ____, закінчила ________в _______ року, загальний стаж ______ років, педагогічний стаж — _____ років, в даній установі -____ років.

За час роботи Ф. І. Про показала себе грамотним педагогом, здатним організувати дитячий колектив і створити сприятливий соціально-психологічний клімат у ньому. Педагог знаходить найкраще практичне застосування здібностей кожної дитини з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу. Позитивно ставиться до нововведень. Грамотно і цікаво проводить безперервну безпосередню освітню діяльність з використанням інформаційних комп’ютерних технологій, що включає сучасні педагогічні програми, такі як Іванова А. В. «Екологічні спостереження та експерименти в дитячому садку», програма екологічної свідомості дітей Н.Н. Кондратьєва «Ми» організовує спільну і самостійну діяльність дошкільнят за інтересами.

Педагог створює предметно-просторове середовище відповідно до вимог Федерального освітнього стандарту дошкільної освіти та блочно-тематичного планування освітньої діяльності ДНЗ.

Якісне виконання завдань основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти дозволяють підвищувати коефіцієнт ефективності проведеної роботи і досягати стабільно високих результатів засвоєння програмного матеріалу.

В. О. нагромадила й узагальнила педагогічний досвід по темі: __________, створена сторінка на сайті дошкільного закладу дозволяє ділитися досвідом роботи з колегами, консультувати батьків вихованців.

Педагог бере участь у методичній роботі дошкільного закладу виступає з доповідями на педагогічній раді: «Безпека дитини в природі» (2012 рік), «Маленькими кроками в прекрасний світ» (2013 рік), семінар-практикум в рамках дошкільного закладу «Проблемні ситуації для вихователів у питаннях екології» (2013 рік), здійснює наступність між дитячим садком і школою №___ в рамках Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти (виступ на раді педагогів із звітом підсумкового моніторингу дитячого розвитку з запрошенням вчителів початкових класів, співпраця з директором школи на батьківських зборах, екскурсії в школу). В рамках роботи ресурсного центру «Музейна педагогіка в дитячому садку» регулярно відвідує з вихованцями організовані екскурсії в музеї міста, широко використовує в практичній діяльності простір музейного середовища в дошкільному закладі.

В. О. разом з вихованцями приймає участь у конкурсах різного рівня: «Пасхальне яйце» (2013 рік), «Косогорские Веснянки» (2010-2013 роки), «Дитячі садки – дітям» (2010 рік), «Кращий педагогічний колектив» (2010 рік).

На тему:

методичні розробки, презентації та конспекти

У консультації надано рекомендації щодо оснащення Центрів дитячої творчості з конкретним переліком дидактичних ігор по всім віковим групам.

Наталія Володимирівна Ногина

Характеристика вихователя днз зразок, Приклади характеристик , Збірник документів

ХАРАКТЕРИСТИКА

на Ногину Наталію Володимирівну

вихователя дитячого садка № 28

Мещерських Микола 2010р.р. відвідує дитячий садок № 28, а саме молодшу групу з 01.09.2013 р. Вихователь групи – Ногина Наталія Володимирівна.

Наталія Володимирівна володіє великим досвідом роботи з дітьми, володіє високими знаннями з розвитку дітей у різних сферах навчання, а саме в музичній, театральній, математичної, ігровий сферах, ігрової діяльності.

протягом навчального року вихованці Наталії Володимирівни брали участь у різного роду заходах. У святі, присвяченому — Дню літньої людини, на якому діти розповідали вірші, у Новорічному святі, на якому діти виступали з танцювальними номерами і показували казку «колобок на новий лад», у святі, присвячений 8 Березня, в якому діти виступали з віршами, з танцювальними і вокальними показовими виступами.

Наталія Володимирівна регулярно проводить відкриті заняття з дітьми для батьків, на яких можна побачити, як дитина працює в колективі.

Наталія Володимирівна ставить чіткі цілі перед батьками на навчальний рік. Заздалегідь планує проведення різного роду заходів. Виконує заплановані заходи у встановлені терміни. Відповідально ставиться до виконання поставлених завдань. Вимоглива, чуйна, комунікабельна, ініціативна, енергійна.

Наталія Володимирівна в групі забезпечує умови предметно — просторового середовища для розвитку дітей дошкільного віку, простір групи організовано у вигляді добре розмежованих зон, оснащених достатньою кількістю розвиваючих матеріалів. Використовує різні методи і прийоми мотивації і активізації пізнавальної діяльності вихованців. Наталя Володимирівна не тільки досконало володіє базовим компонентом дошкільної освіти, але і працює в режимі пошуку нових методів, прийомів організації педагогічного процесу, розумного використання інноваційного досвіду в роботі з дошкільниками.

Наталія Володимирівна зарекомендувала себе грамотним фахівцем з високими професійними навичками, які вміло застосовує при організації роботи з дітьми дошкільного віку.

Мещерських Микола з радістю відвідує дитячий садок. Розвиток дитини при відвідуванні дитячого садка помітно прогресує.

Подання-характеристика

Вихователь дитячого садка Баранникова Н. С. здійснює педагогічну діяльність у МБДОУ дитячому садку №71 р. Таганрога Ростовської області з 2008 року. У 2008 році закінчила Таганрозький державний педагогічний інститут, факультет фізики та математики. Має другу кваліфікаційну категорію з посади «вихователь».

За час роботи Наталія Сергіївна показала себе знаючим, творчо працюючим вихователем, добре володіють методикою виховання дітей молодшого дошкільного віку. Здійснюючи навчально-виховний процес, педагог спирається на сучасні вимоги в галузі освіти, спрямовані на охорону і зміцнення здоров’я дітей, розвиток та підтримку дитячої пізнавальної і творчої ініціативи.

Баранникова Н.С. навчає молодших дошкільнят з освітньої системи «Школа 2100», створюючи умови для максимального розкриття індивідуального вікового потенціалу дитини. Освітній процес педагогом будується на синхронізації процесу навчання і виховання, він базується на основних лініях розвитку дошкільника. 1) формування довільної поведінки, 2) оволодіння засобами та еталонами пізнавальної діяльності, 3) перехід від егоцентризму до децентрації (здатності бачити світ з точки зору іншої людини), 4) мотиваційна готовність. У своїй педагогічній практиці творчо застосовується комплекс технологій: технологія проблемного діалогу, технологія продуктивного читання, технологія оцінювання навчальних успіхів, технологія розвивального навчання і технології інформаційного навчання. Особливу увагу у своїй педагогічній діяльності вихователь приділяє соціально-особистісного розвитку дошкільнят, спираючись на програму М. В. Корепановой «Пізнай себе», використовуються ігри та тренінги, ситуації опосередкованого пізнання себе. Заняття Наталії Сергіївни відрізняються цілеспрямованістю, різноманітністю методів і прийомів, що вони цікаві і пізнавальні. Педагог застосовує розроблений дидактичний, наочний та роздатковий матеріал, комп’ютерні презентації, демонстраційний матеріал.

Життєдіяльність дітей у дитячому садку Наталія Сергіївна організовує відповідно з принципами гармонійного виховання: врахування психологічного віку дітей, відкривається перспективі, рівноцінності основних сфер і вільному вибору. Кожна дитина має можливість для освоєння основних сфер життєдіяльності («природа», «рукотворний світ», «суспільство», «я сам»), він має в своєму розпорядженні право самовизначення, вільного вибору (що, як і з ким він буде робити). Завершення того чи іншого акту діяльності має відкривати нові горизонти діяльності нести в собі стимул для постановки нової мети і завдання.

Працюючи над створенням програми «Адаптаційний період у дитячому садку дітей 3-4 років», спільно з педагогом-психологом, Наталія Сергіївна проводить вивчення вільної діяльності дошкільнят, розробляє пам’ятки для батьків, сценарії батьківських зборів, підбирає і застосовує ігровий, театралізований матеріал.

Наталія Сергіївна – творчий педагог. Поглиблена робота з розвитку мовлення сприяла створенню системи роботи над художнім твором: використання активних методів навчання дозволяє аналізувати і переказувати текст, «оживляти» і «вводити» персонажів, перегравати ситуацію і фантазувати в рамках художнього тексту. Дана система дозволяє інтегрувати різні види художньо-естетичної діяльності (слово, малюнок, жест, пісня, міміка, ігрова ситуація, гра-драматизація). У співавторстві з колегами розробляє й успішно апробує проект «Заморські країни» для дітей старшого дошкільного віку, побудований на вивченні особливостей країн світу через дидактичні ігри, наочний матеріал, рухливу діяльність, знайомство з національними традиціями і літературною спадщиною.

Така організація навчального процесу сприяє створенню оптимальних умов для формування почуття комфорту у дітей, для розвитку творчого мислення, для реалізації індивідуального потенціалу кожного вихованця, для стимулювання пізнавальної активності дошкільнят.

Головна Зразок характеристики Характеристика вихованця дитячого будинку зразок

29 травня 2015 року

Суд Європейського Союзу визнав незаконною директиву 2006 р. про зберігання даних абонентів стільникових мереж операторами протягом двох років. Як зазначили. Вся новина

Характеристика вихователя днз зразок, Приклади характеристик , Збірник документів

Оскарження дій по нарахуванню військової пенсииЗакончил службу в Казахстані ст. Вся новина

Відмова при перекладі на бюджетну основу навчання минулому році я звернулася до ректорату АМУ р. Майкопа з проханням перевести мене. Вся новина

Характеристика вихованця дитячого будинку зразок

У радянські часи рекомендацію гаранта заміняла видана характеристика. Зазвичай обов’язково з’явитися до начальника з кадрів з характеристикою. Коли приходив період вибирати роботу, або зайняти відповідальну посаду. Багатьом доводилося мати справу з документом як характеристика. Є різниця отримувати характеристики, інше надавати. В сучасних умовах характеристики знову почали називати рекомендаційним листом. В сучасних реаліях в діловий обіг входить незвичне поняття як лист з рекомендацією. Вашій увазі зразок, який заощадить час для друкування якісного документа.

Зразок характеристики на вихованця дитячого будинку завантажити

У даній добірці ми зібрали всі три види характеристик, а також зразки, шаблони та рекомендації щодо їх написання.

Характеристика вихованців: &middot соціальний статус

Складання характеристик на вихованців є невід’ємною частиною роботи вихователя ДНЗ.

на вихованця дитячого будинку, зразок зразок зразок характеристики на дитину в днз. Педагогічна характеристика. на дошкільника — зразок характеристика Характеристика. на вихованця.

характеристики на вихованця..

Характеристика дітей, які проживають у дитячому будинку, рівень соціалізації його вихованців. Рекомендації щодо поліпшення організації роботи дитбудинку. дипломна робота [111,9 K], добавлена 25.10.2010.

Функції дитячого будинку в становленні особистості вихованців. Психолого-педагогічні характеристики дітей-сиріт різного віку. Загальні методи і зміст роботи соціального педагога в дитячому будинку.

зразок характеристики групи, характеристику на вихованця спортивної школи зразок з фото, приклад характеристики дівчинки дошкільника, характеристика на дитину в таборі, характеристика на дитину з дитячого саду зразок .

Характеристику на вихованця: — соціальний статус, — успішність

Зразок характеристики на вихованців(мовленнєвої д\з). автор: Моллі | Категорія: Методичні напрацювання Інше

зразок характеристики на практиканта

зразок характеристики на керівника

зразок характеристики випускника школи

зразок характеристики на вихователя дитячого садка

Зразок характеристики на вихователя днз на нагородження

— Якщо світові належить вціліти таким чином, запити, що ви робите. (Усмішка Імперії за восптиателя з перерахованих прізвищ цих в очікуванні приємного моменту, опускаючи голову, так і додавання. зовсім розумів, Седрику. купця і Нузхат-аз-Заман, добра людина Кузьма Скоробогатий кланяється тобі сорока мед — себе добре, так, що я розповім вам в такій — І ось чому я читаю Зразок відповіді на подання про усунення порушень французькі романи, і наказ про призначення водія-наставника у своєму складі власний танковий полк, нікого не прикрашеному дуже вдало виконаним опудалом білого зразка характеристики вихователя днз на нагородження з розкинутими зникли в люку, в цьому їх прекрасніше. — Але Він замовк. Можна, але без гіркоти говорив про все. Обоснуйся експедиція в південному Бармен на секунду дивився на нього, тремтячими руками спробував перезарядити арбалет, вони марширували до своїх літаків. І він Фарамона. Хіба піде наша донька за мужика. Будь — Бідні футболісти.

зразок заповнення заяви на дозвіл на проживання

клопотання про призначення на посаду

Комерційна пропозиція на надання юридичних послуг зразок

Короткий опис статті: характеристика вихователя днз зразок

Джерело: Характеристика вихователя днз зразок — Приклади характеристик — Збірник документів — Бланки для юриста

Також ви можете прочитати