Характеристика студента . Зразок, бланк, форма, 2015

19.09.2015

Характеристика студента

Характеристика студента – це документ, який видається йому співробітником навчального закладу і містить оцінку рівня навченості, а також здатності до самостійної діяльності. Документ може становити співробітник відділу кадрів навчального закладу, факультету, куратор групи, керівник практичних занять або інший співробітник закладу, в якому проходить навчання студент. Характеристика студента оформляється для подання за місцем вимоги.

Варто також зазначити, що даний документ може бути складений і керівником відділу підприємства, на якому студент проходить практику відповідно до вимог навчального процесу. В такому випадку характеристика студента буде різновидом характеристики з місця практики. Документ оформляється на стандартному аркуші або фірмовому бланку навчального закладу. Уніфікованої форми складання характеристики студента не існує, однак при її оформленні слід дотримуватися нижчеподаній структури:

  • відображення реквізитів навчального закладу (можуть міститися в шапці фірмового бланка), а також організації, за запитом якої складається характеристика;
  • персональні дані студента, період навчання, на якому факультеті навчається, за якою спеціальністю, в якій групі;
  • відображення рівня успішності учня, рівень сприйняття навчального матеріалу, ставлення до процесу навчання в цілому. Не зайвим буде також вказати його середній бал успішності. Наукові, творчі досягнення, активність студента в культурному житті Вузу також беруться до уваги;
  • оцінка психоемоційного стану характеризується, його стосунки з однокурсниками та педагогами;
  • дата складання документа, підпис декана або керівника навчального закладу.

Варто відзначити, що складання характеристики студента має своєю метою найбільш повне розкриття її особистісних якостей і поведінкових звичок. Оформляючи документ можна згадати тип мислення учня, його взаємодія з колективом, рівень соціальної активності.

Короткий опис статті: характеристика на студента Характеристика студента – це документ, який видається йому співробітником навчального закладу і містить оцінку рівня навченості, а також здатності до самостійної діяльності. Документ може становити співробітник відділу кадрів навчального закладу, факультету, куратор групи, керівник практичних занять або інший співробітник закладу, в якому проходить навчання студент. Характеристика студента оформляється для подання за місцем вимоги.

Джерело: Характеристика студента | Зразок — бланк — форма — 2015

Також ви можете прочитати