• Характеристика на студента

  Характеристика студента . Як кинути курити?, Це може кожен!

  07.10.2015

  Характеристика студента

  15/09/2014

  Що собою являє характеристика студента і для чого вона потрібна?

  Життя студентів полягає у постійному русі. І на протязі всього навчального процесу при отриманні середньої та вищої освіти їм доводиться брати в навчальних закладах (в школі або інституті) характеристики і представляти їх за місцем вимоги.

  Характеристика видається випускникам після закінчення школи, а студентам ? з місця проходження практики за результатами проходження переддипломної практики. Представляється даний документ у військкомат, при влаштуванні на роботу, як правило, державні та відомчі установи.

  Якщо документ видається навчальним закладом, тоді його оформлює класний керівник (учитель) або секретар, а в інституті – куратор групи або працівник деканату, загалом, ті співробітники, які найбільше спілкуються з учнями і можуть охарактеризувати їх особу. Але в реальному житті такий документ учні в основному пишуть самостійно, залишається тільки поставити підпис та печатка навчального закладу.

  Для студентів, які отримали заочна освіта. характеристика може видаватися з місця проходження практики за результатами проходження переддипломної практики.

  Форма написання, оформлення та змісту характеристики для студентів повністю залежить від подальшого її призначення. Найпоширенішою є загальна характеристика студента, яка пред’являється за місцем вимоги. Заповнюється документ на фірмовому бланку внз. Видається такий документ в самих різних випадках, наприклад, коли студент переводиться в інший вуз, на інший факультет або на іншу спеціальність, у військкомат (для військовозобов’язаних).

  Структура написання такої характеристики складається:

  • з заголовної частини, у якій зазначаються реквізити вузу;

  • анкетній частині, в якій вказуються всі дані студента;

  • загального опису успішності і захоплень;

  • характеристики особистих і психологічних якостей;

  • заключної частини.

  Характеристика, яка видається з місця проходження практики, що складається на підприємстві, де студент проходив практику, працівником відділу кадрів або особою, у якої студент був у безпосередньому підпорядкуванні. У цьому документі оцінюється рівень підготовки студента, його професійні знання та їх застосування на конкретному ділянці підприємства.

  Структура написання такої характеристики складається:

  • з вступної частини (Ф. В. О. практиканта, вид практики, назва підприємства, період проходження);

  • основної частини (вказується перелік обов’язків);

  • заключній частині (ставиться підсумкова оцінка, виставлена практикантові).

  Короткий опис статті: характеристика на студента

  Джерело: Характеристика студента | Як кинути палити? — Це може кожен!

  Також ви можете прочитати