Характеристика студента . Як кинути курити?, Це може кожен!

07.10.2015

Характеристика студента

15/09/2014

Що собою являє характеристика студента і для чого вона потрібна?

Життя студентів полягає у постійному русі. І на протязі всього навчального процесу при отриманні середньої та вищої освіти їм доводиться брати в навчальних закладах (в школі або інституті) характеристики і представляти їх за місцем вимоги.

Характеристика видається випускникам після закінчення школи, а студентам ? з місця проходження практики за результатами проходження переддипломної практики. Представляється даний документ у військкомат, при влаштуванні на роботу, як правило, державні та відомчі установи.

Якщо документ видається навчальним закладом, тоді його оформлює класний керівник (учитель) або секретар, а в інституті – куратор групи або працівник деканату, загалом, ті співробітники, які найбільше спілкуються з учнями і можуть охарактеризувати їх особу. Але в реальному житті такий документ учні в основному пишуть самостійно, залишається тільки поставити підпис та печатка навчального закладу.

Для студентів, які отримали заочна освіта. характеристика може видаватися з місця проходження практики за результатами проходження переддипломної практики.

Форма написання, оформлення та змісту характеристики для студентів повністю залежить від подальшого її призначення. Найпоширенішою є загальна характеристика студента, яка пред’являється за місцем вимоги. Заповнюється документ на фірмовому бланку внз. Видається такий документ в самих різних випадках, наприклад, коли студент переводиться в інший вуз, на інший факультет або на іншу спеціальність, у військкомат (для військовозобов’язаних).

Структура написання такої характеристики складається:

• з заголовної частини, у якій зазначаються реквізити вузу;

• анкетній частині, в якій вказуються всі дані студента;

• загального опису успішності і захоплень;

• характеристики особистих і психологічних якостей;

• заключної частини.

Характеристика, яка видається з місця проходження практики, що складається на підприємстві, де студент проходив практику, працівником відділу кадрів або особою, у якої студент був у безпосередньому підпорядкуванні. У цьому документі оцінюється рівень підготовки студента, його професійні знання та їх застосування на конкретному ділянці підприємства.

Структура написання такої характеристики складається:

• з вступної частини (Ф. В. О. практиканта, вид практики, назва підприємства, період проходження);

• основної частини (вказується перелік обов’язків);

• заключній частині (ставиться підсумкова оцінка, виставлена практикантові).

Короткий опис статті: характеристика на студента

Джерело: Характеристика студента | Як кинути палити? — Це може кожен!

Також ви можете прочитати