Характеристика з робочого місця для МСЕК.

27.09.2015

Характеристика робочого місця для МСЕК виплати працівникам, кадровий облік.

Впровадженні страхової медицини на первинному рівні.   

Виробнича характеристика. 

Пропонуємо бланк, який допоможе зберегти час на складання якісного документа Як правило просили принести характеристику. В радянські часи рекомендацію гаранта заміняла видана характеристика. Багатьом доводилося зв’язуватися з поняттям як характеристика. Коли підходив черга вступати на роботу, або зайняти цінну посаду. Одна справа вимагати характеристику, зовсім інше складати. В сучасних умовах характеристики як раніше почали називати рекомендаційними листами. В сучасних реаліях в наш вжиток вкралось таке поняття як рекомендація у вигляді листа.

 

Може комусь знадобиться :

ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

1. Прізвище, ім’я, по батькові. Іванова Інна Іванівна

2.Найменування і адреса організації, в якій працює. ТОВ «Зірка»,

р. Київ, вул. Промислова,27

3.Цех,відділення: офіс

4.Форма організації праці (індивідуальна, конвеєрна, бригадна, на дому і т. д. вказати): індивідуальна

5.Ким працює на момент направлення на медико-соціальну експертизу: бухгалтер

(вказати посаду, професію, спеціальність, кваліфікацію і стаж роботи по зазначеній посаді, професії, спеціальності, кваліфікації; щодо непрацюючих громадян зробити запис: «не працює»)

6.Основна професія(спеціальність): бухгалтер

7.Кваліфікація за основною професією (клас, розряд, категорія): —

8.Суміжні професії і спеціальності: —

9. Фактори умов праці:

9.1. Режим праці (тривалість робочого дня, наявність перерв, змінність, темп роботи): 8-годинний раб.день з перервою на обід (12,00 – 13,00) вихідні дні: субота,неділя

9.2. Умови праці (робота в цеху, на вулиці, проф. шкідливість, умови мікроклімату, докладно описати): в офісі, за робочим столом. за комп’ютером

9.3.Робоче місце (стаціонарне, нестаціонарне, інші вказати): стаціонарне

9.4.Робоча поза (вільна, фіксована переважно стоячи, сидячи, мінлива, вказати): вільна ,сидячи за столом

Характеристика з робочого місця для МСЕК.

10. Напруженість праці:

10.1.Емоційне навантаження (ступінь відповідальності, значущість помилки, ступінь ризику за безпеку інших осіб, інші, вказати): підвищена ступінь відповідальності; значущість помилки. від штрафних санкцій до кримінальної відповідальності

10.2. Інтелектуальна навантаження (зміст роботи, ступінь складності завдань):ведення бухгалтерського та податкового обліку, нарахування зпл працівникам підприємства, складання і здача податкових та фінансових звітів у встановлені терміни

10.3. Сенсорна навантаження (тривалість зосередженого спостереження (у відсотках від часу зміни, навантаження на зоровий та слуховий аналізатор, монотонність навантаження): 100% зосередженість на протязі всього робочого часу, навантаження на зоровий аналізатор, монотонність роботи

11. Користується полегшеними умовами праці (скорочений робочий день або тиждень, зменшено обсяг роботи, наявність перерв у роботі, спеціальні пристосування, якщо ні, то чи можуть вони бути надані, вказати які):

є можливість скоротити обсяг роботи

Характеристика з робочого місця для МСЕК.

12.Є можливість переведення на іншу роботу (яку; можливість перекваліфікації, перенавчання): немає

13.Продуктивність праці (справляється, не справляється, виконує норму, не виконує): з об’ємом роботи справляється

15.Система оплати праці (ставка, відрядна, погодинна, прогресивно-преміальна):

Характеристика з робочого місця для МСЕК.

посадовий оклад

Директор ТОВ «Зірка» __________________ Петров П.п.

Короткий опис статті: характеристика з місця роботи, характеристика з робочого місця для МСЕК,  Виробнича характеристика для ЛТЕК і МСЕ (медико-соціальної експертизи).

Джерело:
Характеристика робочого місця для МСЕК — Виплати працівникам, кадровий облік — Бухгалтер 911

 

Також ви можете прочитати