Характеристика особистісних якостей соціального

08.10.2015

працівника :: Особливості формування ціннісно-мотиваційної сфери соціального працівника :: Основи соціології — AllSOCIO

Новини
Характеристика особистісних якостей соціального працівника

Не кожна людина придатний для соціальної роботи; основним визначальним фактором тут є система цінностей кандидата, яка в кінцевому рахунку визначає його професійну придатність і ефективність практичної діяльності. Уявлення про абсолютної цінності кожної людини переходить тут з розряду філософського поняття в категорію базисного психологічного переконання як основи всієї ціннісної орієнтації індивіда.

Стиль поведінки соціального працівника, обумовлений сукупністю його особистісних якостей, його ціннісними орієнтаціями та інтересами, має вирішальний вплив на систему відносин, яку він формує.

Тому роль особистісних якостей соціального працівника, безсумнівно, велика в його професійній діяльності. Серед них можна виділити такі, як гуманістична спрямованість особистості, особиста і соціальна відповідальність, загострене почуття добра і справедливості, почуття власної гідності та повага гідності іншої людини, терпимість, ввічливість, порядність, эмпатичность, готовність зрозуміти інших і прийти до них на допомогу, емоційна стійкість, особистісна адекватність за самооцінкою, рівнем домагань і соціальної адаптованості.

Особистісні якості соціального працівника, як правило, поділяють на кілька груп[29].

Одна з них відображає психічні процеси (сприйняття, пам’ять, уява, мислення), психічні стани (втома, апатія, стрес, тривожність, депресія), увага як стан свідомості, емоційні та вольові прояви (стриманість, індиферентність, наполегливість, послідовність, імпульсивність) і т. д. Деякі з цих психологічних вимог є основними, без них взагалі неможлива якісна діяльність. Інші грають, на перший погляд, другорядну роль. Якщо хтось із соціальних працівників не відповідає психологічним вимогам, що пред’являються професією, то негативні наслідки такої невідповідності можуть проявитися не так швидко, але за несприятливих умов вони практично неминучі.

Психологічна невідповідність вимогам професії особливо різко виявляється у складних ситуаціях, коли потрібна мобілізація всіх особистих ресурсів для розв’язання складних, найчастіше нестандартної задачі.

Характеристика особистісних якостей соціального
Характеристика особистісних якостей соціального
Чим важче для освоєння професія, чим більш значима вона в соціальному відношенні, тим крупніше повинні бути блоки особистісних властивостей, які приймаються в якості основи професійної придатності. Коли ж справа стосується фахівця соціальної сфери, то при підборі кадрів слід оцінювати цілісний образ особистості, у формуванні якої істотну роль грає, з одного боку, досвід роботи з людьми, а з іншого — установки і ціннісні орієнтації кандидата.

До другої групи якостей відносяться такі психологічні якості, як самоконтроль, самокритичність, самооцінка своїх вчинків, а також стресостійкі якості — фізична тренованість, самовнушаемость, вміння переключатися й управляти власними емоціями.

Короткий опис статті: характеристика на працівника

Джерело: Характеристика особистісних якостей соціального
працівника :: Особливості формування ціннісно-мотиваційної сфери соціального працівника :: Основи соціології — AllSOCIO

Також ви можете прочитати