• Різне

  Характеристика на учня 1 класу, Характеристика на учня, Спільнота взаємодопомоги вчителів Педсовет.

  04.07.2016


  Характеристика учня 1 класу

  Характеристика розкриває індивідуальні особливості, особистісні якості, здібності, достоїнства і недоліки учня, ставлення до навчання і оточуючим.

  При написанні характеристики на учня 1 класу серйозною проблемою може стати недостатня кількість знань про учневі, особливо якщо вона складається в перші місяці навчання. Незважаючи на це вчителю слід бути максимально об’єктивним у наданні відомостей. У разі якщо укладач не володіє достатніми знаннями про дитину, краще опустити деякі графи, ніж надавати недостовірну інформацію. Якщо шкільним психологом вже проводилося діагностування і тестування малюків, доцільно залучити його до складання документа.

  Складатися характеристика на учня 1 класу може для батьків або осіб, які виконують їх обов’язки, психолого-медико-педагогічної комісії чи правоохоронних органів. Залежно від призначення, дані, зібрані в ній, можуть варіюватися. Характеристика може бути педагогічної або психологічної, але найбільш повно розкриває картину психолого-педагогічна характеристика.

  Характеристика на учня 1 класу, як правило, складається для надання в сторонні організації. І як будь-який інший зовнішній документ, повинна складатися на бланку школи і бути засвідченою підписами укладача, керівника закладу та печаткою. При складанні не стільки важливий обсяг, скільки повноту наданих відомостей. Для того щоб нічого не упустити, рекомендується використовувати зразки і шаблони. У них вказані зразкові категорії характеристик особистості, що вимагають опису.

   Анкетні дані. ПІБ, дата народження, дата надходження в школу. Дані про сім’ю. Фізіологічні характеристики. Стан здоров’я, наявність захворювань, відхилень у фізичному розвитку. Особлива увага приділяється зору і слуху. Педагогічні характеристики. Рівень знань і умінь, ставлення до навчання, активність на уроках, розвиненість когнітивних процесів. Психологічні характеристики. Емоційно-вольові та морально-естетичні якості, особливості комунікаційних процесів. Особиста інформація. Захоплення, хобі, відвідування гуртків та секцій, участь у громадських заходах, досягнення у позакласній діяльності.

  Приклад характеристики учня

  Характеристика учениці 1 класу МОУ №2 міста N

  Афанасьєвої Ольги Віталіївни

  Дата народження 24.08.2007 р. В школу надійшла в 2014 році. Сім’я неповна. Батько участі у вихованні дівчинки не приймає. Проживає з мамою, старшим братом, бабусею і дідусем.

  Про наявність хронічних захворювань і відхилень у фізичному розвитку інформації не є.

  До навчання ставиться відповідально, старається, але часто відволікається, «витає в хмарах». У зв’язку з цим страждає уважність. Високу активність проявляє часто, але не постійно. Добре запам’ятовує матеріал, намагається осмислювати і аналізувати. Добре розвинене уяву.

  Читає ___ знаків в хвилину, пише акуратно. Прагне ретельно виконувати завдання вчителя.

  Володіє яскраво вираженими здібностями до малювання, мріє займатися в художній школі.

  Поведінка Ольги залежить від настрою. Може бути активною, відкритою і товариською, а потім, навпаки, стати замкнутої і задумливою. Схильності до агресії не спостерігалося.

  Ольгу можна охарактеризувати як ученицю середніх здібностей. Потребує постійного контролю та втручання в діяльність. Рекомендується консультація психолога.

  Психолого-педагогічна характеристика учня. Шаблон

   ПІБ учня. Дата народження. Група здоров’я, фізкультурна група. Батьки (ПІБ, рік народження, місце роботи, освіта). Сімейні умови і сімейні відносини. Чи відвідував дитячий сад. Організаційні вміння і навички. (Вміє приготувати навчальні приладдя для уроків, розташувати їх в потрібному порядку, дотримується єдиних вимог до оформлення письмових робіт, швидко включається в роботу, виконує вказівки вчителя, дотримується правильну поставу). Характеристика психологічних особливостей. (Мислення, пам’ять, концентрація уваги). Общеречевые вміння. (Темп мовлення, чіткість, виразність, невимушеність, пов’язано передає почуте і побачене, може зосереджено слухати вчителя, звертатися з питаннями до вчителя і товаришів.) Оглядові вміння. (Виділяє в предметах певні ознаки, розрізняє в об’єкті розмір, колір, форму, вміє знайти схожі або різні ознаки, робить висновки, узагальнення з допомогою вчителя.) Контрольно-оцінні вміння. (Може знайти помилку на основі зіставлення своєї роботи із зразком, може оцінювати результати своєї праці) Успішність.

  Читає словами (по складах) тексти правильно, плавно, свідомо з технікою читання ___ сл/хв. Робить самостійно звуковий і звуко-буквений аналіз слів. Уміє списувати слова і речення, написані друкованим і рукописним шрифтом, робить незначні помилки при списуванні і листі під диктовку, правильно відповідає на запитання за змістом прочитаного тексту, знаходить у тексті речення для відповіді на питання, стежить за своєю мовою, знає і правильно вживає у мовленні ввічливі форми звертання.

  Знає табличне додавання і віднімання чисел в межах 10, вміє читати і записувати числа до 20, вміє вимірювати відрізки, розпізнавати геометричні фігури, уміє розв’язувати задачі в одну дію.

  Техніка письма ___ зн/хв

  Підводячи підсумки можна зробити висновок, що успішність з основних предметів наступна:

   математика — російська мова — читання
   Особливості поведінки. (У відносинах з однолітками активний / конфліктний, уміє ввічливо звертатися до старших. до вчителя відноситься шанобливо, реагує на зауваження, прислухається до вимог вчителя, дотримується прийняті правила поведінки і спілкування, володіє собою в ситуаціях, що вимагають підвищеної уваги, мовчання або обмеження рухів, вміє контролювати свої почуття та емоції). Позашкільні інтереси (гуртки та секції, відвідувані в позаурочний час, особисті досягнення, хобі).

  Короткий опис статті: характеристика шаблон

  Джерело: Характеристика на учня 1 класу — Характеристика на учня — Спільнота взаємодопомоги вчителів Педрада.su

  Також ви можете прочитати