• Характеристика на студента

  Характеристика на студента зразок оформлення, приклади характеристик

  30.09.2015

  Характеристика на студента

  Характеристика на студента — це документ, що характеризує студента, принцип написання якого залежить від цілей подальшого використання.

  Розрізняють два види: загальна та з місця проходження практики.

  Загальна характеристика на студента.

  Складається за місцем вимоги на фірмовому бланку Внз працівником деканату. Найчастіше використовується при переході студента на інший факультет або в інший навчальний заклад, нагородження чи стягнення штрафних санкцій, для військкомату. У будь-якому наведеному випадку структура написання однакова:

  Заголовок. Прописують реквізити Вузу, найменування організації, куди відправляється характеристика.

  Анкетна частина. Вказують ПІБ (повністю) студента, дату народження, рік прийняття в навчальний заклад, факультет, поточний курс.

  Характеристика успішності. Описують успішність студента і виставляють йому оцінку, показують його ставлення до навчання, досягнення. Наприклад, з навчальним планом справляється на відмінно, порушень дисципліни та пропусків занять немає.

  Психологічні та особисті якості. Оцінюється рівень культури описуемого, його взаємини з колективом і викладачами.

  Висновок. Проставляється підпис декана і дата складання документа.

  Характеристика з місця проходження практики.

  Даний вид необхідний для пред’явлення до ВУЗУ. Оформлюється на фірмовому бланку організації працівником відділу кадрів або керівником підрозділу, де студент проходив практику.

  В документі вказується рівень підготовки студента, оцінюється рівень його професійних знань, які він виявив під час проходження практики. Структура складання:

  Заголовкова частина. Реквізити підприємства, дата складання.

  Вступна частина. Повністю ПІБ студента, вид практики (наприклад, виробнича), період проходження і найменування організації.

  Основна частина. Список обов’язків і набуті навички. Наприклад, під час проходження практики студент вивчив…

  Заключна частина. Виставляється оцінка. Наприклад, по закінченні практики Петрову Миколі Івановичу була поставлена оцінка «добре».

  Короткий опис статті: характеристика на студента

  Джерело: Характеристика на студента зразок оформлення, приклади характеристик студента

  Також ви можете прочитати