Характеристика на студента. Цикли дисциплін. Навчально-методичні

16.09.2015

Характеристика на студента

Загальні відомості про студента:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження.

Ставлення студента до навчання:

 • мотиви навчання;
 • переважаючі оцінки;
 • улюблені предмети;
 • бажання вчитися краще;
 • ставлення до успіхів і не-успіхів у навчанні;
 • прагнення виконувати всі вимоги та рекомендації викладачів;
 • свідомість суспільної та особистої значущості учення.

Рівень сформованості навичок навчально-пізнавальної діяль-ності студента:

 • вміння планувати навчальну роботу, навички планування навчальної і трудової діяльності;
 • уміння виділяти головне в навчальному матеріалі; прагнення виділяти і пояснювати найбільш суттєве, робити узагальнення, висновки;
 • уміння здійснювати самоконтроль в навчанні, самостійно організовувати свій навчальний працю (вказати рівень зібраний-ності, уважності; вміння працювати зосереджено);
 • рівень наполегливості в навчанні: наполегливість у досягненні постав-встановленої мети, прагнення долати труднощі в навчанні, в особистій поведінці, відволікають від навчання впливу.

Особливості темпераменту студента і його психічних процесів:

 • тип темпераменту;
 • сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів;
 • переключення з одного виду роботи на інший;
 • стомлюваність;
 • стабільність в прояві настрою;
 • особливості пам’яті, уваги, мислення, уяви;
 • емоційних процесів.

Провідні інтереси і схильності:

 • широта, стійкість і спрямованість інтересів;
 • захопленість учня якимось навчальним предметом, видом позаурочної діяльності;
 • реалізація інтересів і схил-ностей в заняттях в гуртках, факультативах, участі в олімпіадах і конкурсах, у роботі саме по-освіти, прагнення поділитися своїми знаннями та вміннями з товаришами, в оформленні та обладнанні кабінетів;
 • наявність нагород за успіхи в урочної та позаурочної навчальної роботи;
 • зв’язок інтересів з вибором майбутньої професії.

Основні риси характеру та морально-вольові якості:

 • цілеспрямованість, наполегливість, організованість, правдивість, принциповість, самокритичність, скромність, колективізм, товариськість, почуття товариства, чуйність, ввічливість та ін;
 • свідома дисципліна (при не-обхідності відзначити рівень дисциплінованості і наявні дисциплінарні порушення), нетерпимість до проявів недисцип-линированности;
 • турбота про суспільному надбанні;
 • сте-пінь розвиненості почуття боргу;
 • вольові якості (сміливість, рішучість, наполегливість, самовладання).

Громадська і трудова активність студента:

 • бажання брати участь у групових справах;
 • ступінь активності у громадській роботі;
 • ініціативність і самостійність у громадських справах;
 • розвиток організаторських якостей (вміння залучити до роботи інших студентів);
 • ставлення до фізичного і суспільно корисної праці, до роботи по самообслуговуванню;
 • сумлінність у виконанні громадських доручень, відповідальність, прагнення добровільно включатися до справи;
 • зацікавленість у справах колективу;
 • вміння довести почату справу до кінця.

Культурний кругозір:

 • культура мовлення;
 • начитаність студента, регулярність читання;
 • широта і стійкість його читацьких інтересів;
 • вміння бачити і розуміти прекрасне в мистецтві і навколишнього життя;
 • художні здібності, наявні у студента, і форми їх реалізації.

Взаємовідносини учня з колективом групи:

 • ставлення до нього товаришів;
 • користується авторитетом у групі та у внеколледжевских об’єднаннях;
 • ступінь товариськості;
 • його ставлення до товаришів;
 • його місце в колективі групи;
 • взаємини з батьками, викладачами, дорослими.

Стан здоров’я:

 • хронічні захворювання;
 • фізичний розвиток;
 • ставлення до занять фізкультурою і спортом;
 • участь у спортивних змаганнях за честь групи та коледжу;
 • вид спорту, яким захоплюється студент;
 • заняття в суперечку-тивних гуртках та секціях;
 • наявні нагороди за спортив-ві досягнення.

Професійна спрямованість:

 • основні види праці;
 • професії, якими цікавиться.

Рекомендації студенту щодо подальшої роботи:

 • над своїм характе-ром;
 • вдосконаленням переваг;
 • роботі над недоліками.

Короткий опис статті: характеристика на студента План написання характеристики Характеристика на студента

Джерело: Характеристика на студента :: Цикли дисциплін: Навчально-методичні комплекси

Також ви можете прочитати